Toate documentele din domeniul Alte Domenii

 • Gospodarirea Apelor

  Gospodarirea apelor reprezinta activitatiile care, printr-un ansamblu de mijloace tehnice si masuri legislative, economice si administrative conduc la cunoasterea, utilizarea, valorificarea rationala, mentinerea sau imbunatatirea resurselor de apa pentru satisfacerea nevoilor sociale si economice, la protectia impotriva epuizarii si poluarii acestor resurse, precum si la prevenirea si combaterea actiunilor distructive ale apelor. Cunoasterea resurselor de apa Gospodarirea apelor se...

 • Proiect UP - FIO

  Capitolul 1. Analiza constructiv-funcţională a principalelor tipuri de rezervoare de depozitare a produselor volatile. Tipuri de fundaţii pentru rezervoare Prin rezervoare se inţeleg recipientele având capacităţi de depozitare mai mari de 3 m3, forme si dimensiuni variate si diferite, executate din diferite materiale şi destinate recepţionării, depozitării, desfacerii si prelucrării tehnologice a diferitelor produse în stare lichidă sau semilichidă. Recipientele cu capacităţi reduse (de...

 • Model Achizitionare Produs

  Inamicul de valoare pluton dispune de: Arme cu calibrul de 7,62 mm; Transportoare blindate cu blindaj de 12 cm; Se află la aproximativ 50 km de forțele proprii pe dealurile Reci; Încearcă să își refacă trupele după ce a fost respins de plutonul 1 infanterie al forțelor proprii și să treacă la apărare; Au respins atacul inamicului și vor trece la ofensivă; Pentru a executa o ofensivă reușită au nevoie de 10 transportoare blindate cu următoarele caracteristici tehnico-tactice: Blindaj...

 • Inginerie in Acvacultura

  NOTIUNI INTRODUCTIVE Acvacultura, in sensul larg al cuvantului, inseamna tehnologia de crestere a organismelor din mediul acvatic, folositoare omului, in care rolul predominant apartine pestilor, algelor, molustelor si crustaceelor. Acvacultura este considerata in prezent ca stiinta care se ocupa cu studiul bazelor biologice si elaborarea metodelor biotehnice pe baza carora organismele acvatice se inmultesc, cresc, se dezvolta in bazine acvatice naturale sau antropice. In functie de...

 • Impozite Directe si Indirecte in Statele Uniunii Europene

  CAPITOLUL I SCURT ISTORIC PRIVIND APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA IMPOZITELOR Impozitele se presupune că au aparut în evoluţia societăţii omeneşti în cadrul primelor formaţiuni statale, fiind determinate de necesităţile întreţinerii materiale a celor ce exercitau forţa publică, îndeplinind atribuţiile autoritare de conducere statală. Impozitele au fost concepute şi aplicate diferit încă de la apariţia lor, fiind condiţionate de dezvoltarea economico-socială şi de cheltuielile publice acceptate în...

 • Studiul Acidului Ascorbic

  INTRODUCERE La răspântia dintre mileniile II şi III a crescut interesul faţă de fructele de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot și Hippophae rhamnoides L. bogate în compuşi naturali. Valoarea alimentară şi terapeutică a fructelor de aronie este oferită de principiile biologic active, reprezentate prin diferite clase de compuşi fenolici, vitamine, acizi organici, substanţe minerale, hidraţi de carbon [Calalb T]. Graţie acestei compoziţii chimice, produsul medicinal vegetal oficinal Aroniae...

 • Bauturi Tari

  Introducere Cuvântul alcool provine de la cuvântul arab „al-kohol ” care înseamnă lucru, obiect subtil şi este pentru prima oară citat în Europa în secolul al XlII-lea de alchimistul italian Taddeo Aldoretti (Florenţa). Adoptarea cuvântului alcool, este apoi completată de Amoldo da Villanova în secolul al XlII-lea şi intră în uzul alchimiştilor în secolul al XlV-lea, prin lucrările lui Teofrasto Paracelso cu semnificaţia de “fineţe excelentă” pentru a fi readus şi pus în folosinţă curentă...

 • Identificarea si Evaluarea Riscului de Incendiu - Spitalul de Obstetrica Ginecologie

  1.1. DATE DE IDENTIFICARE: DENUMIREA OBIECTIVULUI: Spitalul de Obstetrică Ginecologie • Adresa sediu social: str. • Telefon/Fax: • Profilul de activitate : sănătate • Tipul: clădire civilă (publică ) SCOPUL ANALIZEI Scopul analizei este de a cerceta riscul de incendiu, evidențierea factorilor determinant de risc, estimarea și cuantificarea acestora și stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru asigurarea securității la incendiu. CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI 1.2....

 • Generalitati Privind Alcatuirea si Functionarea Retelelor de Transport si Distributie a Gazelor Naturale Combustibile

  Capitolul 1 Generalitati privind alcatuirea si functionarea retelelor de transport si distributie a gazelor naturale combustibile Gazele naturale sunt transportate de la locul de captare (de la sursa) pana la consumatori (instalatiile de utilizare) printr-un sistem de alimentare compus din conducta de transport, numita si conducta magistrala, statiile de predare si sistemul de distributie. Conducta de transport prin care gazele circula cu presiune inalta se racordeaza la intrarea in...

 • Mentenanta SRM

  GENERALITĂŢI Stația de Reglare Măsurare reprezintă un ansamblu de aparate și accesorii de separare, de filtrare de reducere - reglare a presiunii, și măsurare a consumului, amplasat într-o construcție separată, prin care gazele naturale trec din reteaua de repartitie in reteaua de distributie. Gazele naturale în drumul lor de la talpa sondei, aferentă procedeului de extracție, si până la consumatorii casnici sau industriali, din rețeaua de distribuție, își schimbă parametrii de stare, cum...

 • Politici Publice Europene in Domeniul Sanatatii

  INTRODUCERE Promovarea şi ocrotirea sănătății sunt principalele elemente în atingerea calității acceptabile a vieții în prezent, dar şi pentru viitor în contextul unei dezvoltări durabile. S-a demonstrat cã sărăcia, poluarea şi inegalitatea socialã compromit sănătatea şi bunăstarea comunităților umane. Conform definiției stării de sănătate emisã de Organizația Mondiala a Sănătății, „Sãnatatea este o stare pe deplin favorabilã atât fizic, mintal cât şi social, şi nu doar absenţa bolilor sau...

 • Audit Intern al Ciclului de Salarii

  CAPITOLUL I Prezentarea Unitatii Administrativ Teritoriale Blagesti 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Unitatea Administrativ Teritoriala Blagesti, din judetul Bacau, este organizata si functioneaza in conformitatea cu prevederile Legii 215/2001, privind administratia publica locala si in conformitate cu Hotararile Consiliului Local Blagesti privind aprobarea oraganigramei si numarul de posturi ale aparatului de specialitate. Primarul, Viceprimarul,...

 • Managementul Calitatii la Azomures

  INTRODUCERE Pe măsură ce tehnologiile evoluează, oferta de produse şi servicii pentru societate şi indivizi se diversifică; apar produse noi, cu performanţe şi caracteristici care în urmă cu 15-20 de ani nici nu puteau fi imaginate. În plus, aşteptările şi necesităţile devin tot mai explicite pentru aspecte cum ar fi sănătatea şi securitatea locului de muncă, protecţia mediului (inclusiv conservarea energiei şi a resurselor naturale) şi siguranţa funcţionării produselor. Economia de...

 • Cleste Sertizat - Structura Arborescenta

  SISTEMUL Sistemul este un ansamblu de elemente (principii, reguli, forțe etc.) dependente între ele și formând un tot organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică, reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de științe ale naturii sau face ca o activitate practică să funcționeze potrivit scopului urmărit. Organizația reprezintă reuniunea de subsisteme care îndeplineste funcții distinse și diverse ce se pot constitui la randul lor dupa alte criterii. Elemente...

 • Analiza Institutionala Privind Sectorul Forestier

  Rezumat Pentru o perioadă lungă de timp înainte de Conferinţa de la Rio-1992, dezvoltarea silviculturii a fost văzută ca o actvitate care trebuie făcută prin implicarea statului. Crearea de slujbe şi dezvoltarea industrială au fost văzute ca obiective primare şi activităţile recreaţionale ca obiectiv secundar. Beneficiile sociale au stat la baza raţiunii ce a legitimat statul ca să aibă un rol preponderent şi să susţină financiar acest sector. Totul se schimbă astăzi şi societatea aşteaptă...

Pagina 8 din 118