Toate documentele din domeniul Banci

 • Plan de Afaceri

  Tema 1. Formatati si personalizati documentul ; explicati cuvintele marcate color indicand explicatia si sursa contabila . (1 punct) Tema 2. Sa se creeze cuprinsul automat al acestui text. (2 puncte) NOTIUNEA,NECESITATEA SI FUNCTIILE CONTULUI 1.TEORIE SI MODEL PRIVIND CONTUL Cu ajutorul conturilor, ontabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza existenta si schimbarile fiecarui bun economic, surse de finantare precum si fazele fiecarui proces economic. Utilizarea...

 • Standarde de Audit Intern - Studiu de Caz Big Four

  Partea 1 Standarde de audit intern Notiunea de audit in general. Auditul intern. Auditul vine de la cuvantul Italian “audire”, a asculta; cuvant de origine Latina, transformat in timp de practica anglosaxona, semnifica astazi, in sens strict, revizia conturilor realizata de experti independenti in vederea exprimarii unei opinii asupra regularitatii si sinceritatii acestora. Prin audit, in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii...

 • Analiza Bancara a Inteprinderii

  CAP 1 INFORMAREA – BAZA ANALIZEI BANCARE A INTREPRINDERII Pentru a realiza o analiza a clientilor sai, banca are nevoie in primul rand de informatii despre acestia. Informatiile obtinute sunt folosite de banca in trei directii: - pentru gestionarea riscurilor - pentru consilierea clientelei - pentru transmiterea de informatii catre terti (banca centrala, registre de evidenta a riscurilor, organe fiscale, organe judiciare) In scopul obtinerii informatiilor de care are nevoie, banca poate...

 • Comportamentul Bancilor Comerciale a Republicii Moldova

  conformitate cu datele din 30.04.2014, în Republica Moldova funcţionează 14 bănci licenţiate, inclusiv sucursaleale băncilor şi ale grupurilor financiare străine. Numărul total de subdiviziuni ale băncilor constituie 1297, dintre care 348 filiale, 949 agenţii, puncte de schimb valutar și reprezentanțe nu avem. Datele sunt confirmate de următorul tabel. Tabelul 1. Informația privind numărul subdiviziunilor separate și numărul personalului angajat la data de 30.04.2014 Nr. d/o Denumirea...

 • Mix-ul de Marketing al AgoindBank si FincomBank

  Componentele propuse spe analiză ca: serviciile prestate de institutia bancară, care sunt părțile tari și slabe, prețurile și condițiile la produse și prestarea serviciilor, rețeaua de distribuție, metodele de promovare, precum și calificarea personalului sunt parte componentă a mix-ului de marketing, elementele acestuia. Pentru o redare cît mai eficientă a acestor componente le vom analiza în comparație la ambele instituții bancare, precum la BC „Moldova-Agroindbank” S.A. la fel și B.C....

 • Creditul in Cadrul Sistemului Bancar

  Sectorul bancar din România, din care fac parte 40 de bănci la finele lunii decembrie 2012, finanţează preponderent economia românească, asigurând aproximativ 92% din totalul finanţărilor acordate de sistemul financiar românesc. Sistemul bancar s-a dovedit a fi rezilient pe perioada crizei, continuând să acorde finanțare economiei României. Perspectivele de creștere econonomică generate de miza atragerii fondurilor europene, gradul de intermediere financiară și de bancarizare, de aproape 40%...

 • Managementul Portofoliului

  CAPITOLUL 1 ELEMENTE DE BAZĂ PRIVIND MANAGEMENTUL PROTOFOLIULUI 1.1. Etapele managementului portofoliului Teoriile moderne ale portofoliului se bazează pe un management al acestuia de sus în jos. Managementul orientat de sus în jos permite identificarea deciziilor care să genereze creşterea performanţei portofoliului şi îmbunătăţirea ulterioară a managementului acestuia. Procesul de management al portofoliului implică cinci paşi: • stabilirea obiectivelor de investiţii; • fixarea...

 • Sistemul Bancar Romanesc si Creditarea Economiei

  INTRODUCERE În cadrul sistemului economic, subsistemul bancar este o componentă principală fără de care, practic, economia modernă nu-și poate exercita rolul și funcțiile. Procesul de remodelare a sistemului bancar în perioada de tranziție la economia de piață a vizat, pe de o parte, crearea unui sistem bancar specific economiei de piață, iar, pe de altă parte, armonizarea legislației românești cu aceea a țărilor din Uniunea Europeană. Am ales această temă pentru lucrarea de licență...

 • Restructurarea Financiara a Companiilor

  Restructurarea inseamna reorientarea / redimensionarea / reproiectarea totala sau partiala a activitatii companiei in vederea mentinerii sau consolidarii unui avantaj competitiv pe piata si asigurarea viabilitatii afacerii. Cauze Cauzele majore care determina restructurarea si interventii majore in activitatea companiei sunt cele care afecteaza supravietuirea firmei: * scaderea rapida a vanzarilor si a cotei de piata a companiei; * diminuarea accentuata a profitabilitatii ca urmare a...

 • Formarea Capitalului Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare

  Capitolul I Particularităţi generale ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.1 Scurtă prezentare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Ideea de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a aparţinut preşedintelui francez Francos Mitterand în octombrie 1989. Un an mai târziu, la Paris s-a semnat de către 40 de state membre, Banca Europeană de Investiţii şi Comisia Comunităţii Europene convenţia întemeierii băncii multilaterale de...

 • Comparatie intre Sistemul Bancar Romanesc si Sistemul Bancar Japonez

  Originile sistemului bancar Sistemul bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat,existând mărturii foarte vechi ce atestă practica unor activităţi care, într-o formă mai mult sau mai puţin evoluată, pot constitui primii paşi pe tărâmul practicii bancare. Primele dovezi ale activităţii bancare se regăsesc în Orientul Apropiat şi Egiptul Antic. Mărturii scrise privind activitatea de depuneri şi împrumuturi era efectuată de temple. Încrederea pe care o inspirau templele favoriza...

 • Sistemul Bancar in Romania Comparativ cu Sistemul Bancar American

  Capitolul 1. STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar – bancare, care funcţionează într-o ţară, răspunzând necesităţilor unei etape a dezvoltării social-economice. Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor spre desfăşuarea unor activităţi economice eficiente. Într-o economie de piaţă, sistemul bancar...

 • Creditarea si Garantiile Bancii Europene de Investitii

  Cap. I.Organizarea şi funcţionarea Băncii Europne de Investiţii I.1. Istoricul Băncii Europene de Investiţii Grupul Băncii Europene de Investiţii are în componenţa structurii sale Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii. Banca Europeană de Investiţii îşi începe activitatea în anul 1958, şi are la bază Tratatul de la Roma iar ca obiect principal îl constituie finanţarea investiţiilor pe o perioadă indelungată. În unele articole de specialite Banca Europeană de...

 • Analiza Evolutiei Indicatorilor din Contul Profit si Pierdere Pentru ABN Amro Bank

  1. Analiza evoluţiei contului de profit și pierdere al băncii ABN AMRO 1.1 Scurt istoric Unul din cei mai importanți actori din cadrul bancar din întreaga lumea, totodata fiind considerată de specialiștii domeniului bancar și una din cele mai mari bănci ale Olandei, ABN AMRO are în subordinea ei peste 105.000 de angajați, care la rândul lor sunt distribuiți în aproximativ 3500 de filiale. ABN AMRO s-a înființat în data de 22 septembrie 1991, în urma fuziunii care a avut loc între cele mai...

 • Metodologia de Exercitare a Controlului Financiar in Cazul Unei Firme Sau a Unei Institutii Publice

  METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR 1.1. Sistemul metodologic de control Metodologia de exercitare a controlului financiar este reprezentată de modul de cercetare şi acţiune, procedeele de control în vederea prevenirii, constatării şi înlăturării pagubelor din avutul public sau privat Controlul financiar privit ca o formă particulară a controlului în general , se poate exercita la orice nivel de gestiune şi se desfăsoară ţinând cont de un algorit format din patru etape : •...

Pagina 10 din 253