Toate documentele din domeniul Banci

 • Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare SIF3 si SIF5

  Cap. I. Informații generale despre cele două societăţi de investiţii financiare 1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF 3) SIF Transilvania este o societate de investiții ce se autoadministrază în sistem dualist, investițiile efectuate fiind de tip închis, iar politica diversificată. Aceasta se regăsește înmatriculată în Regimul Comerțului cu numărul J08/3406/1993, cu un Cod unic de înregistrare cu numărul 3047887 și cu cel de identificare fiscală RO 3047887....

 • Inovatii in sfera produselor si serviciilor bancare de creditare

  Cap.1 Definirea și caracteristicile generale ale organismelor de plasament colectiv Organismele de plasament colectiv sunt reprezentate de fondurile de investiții sau de acele entități cu sau fără personalitate juridică, care au rolul de a atrage în mod public sau privat resursele financiare ale persoanelor fizice și juridice, pentru investirea acestora în diferite titluri financiare. Societatea de Administrare a Investițiilor (S.A.I) administrează organismele de plasament colectiv din...

 • Monografie a unei banci cu caracter international - CitiBank

  Capitolul 1.Sistemul bancar din Statele Unite ale Americii Unul dintre cele mai importante sisteme bancare din economie, un sistem cu o importantă influență mondială cea cunoscut cele mai surprinzătoare evoluții este sistemul bancar din Statele Unite ale Americii. După cum se stie, sistemul bancar al Statelor Unite este reprezentat de Sistemul Federal de Rezerve, un sistem semi-guvernamental al cărui președinte actual este Ben Bernank. Evoluţia și structura sistemului bancar SUA, a fost...

 • Cauze si consecinte ale evolutiei creditelor corporate neperformante

  Capitolul 1. Creditele corporate neperformante 1.1. Notiuni introductive Prin definiție, un credit acordat unei persoane fizice sau persoane juridice prin este considerat a fi neperformant, atunci când debitorul se află în incapacitate de plată, iar plata principalului și a dobânzii este restantî mai mult de 90 de zile, parțile implicate nereușind să ajungă la o întelegere sau re-eșalonare a datoriilor. De asemenea, creditele neperformante vor include şi acele credite care au un serviciu...

 • Dobanda bancara - dubla calitate - venit si cheltuiala

  Capitolul I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND DOBÂNDA 1.1. Concepte generale privind dobânda Dobânda are un rol important în orientarea și dirijarea tendințelor economice și în aprecierea performanțelor financiare ale sistemului bancar. Dobânda își găsește utilitatea în influențarea inflației și a deflației, mobilizează economiile mai lente, determină nivelul investițiilor și combate recesiunea și șomajul. O maximă importanță asupra mișcărilor nivelului ratei dobânzii o acordă și persoanele...

 • Sistemul fiscal din Romania - caracterizare generala si posibilitati de perfectionare

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată “Sistemul fiscal din România. caracterizare generală şi posibilităţi de perfecţionare” este structurată pe două capitole şi prezintă sistemul fiscal, principiile acestuia, caracteristicile, componentele precum şi cele mai importante reforme care au avut loc în ţara noastră. Capitolul I, intitulat „ Sistemul fiscal - cadrul general de abordare” este structurat pe mai multe subcapitole şi anume: În primul subcapitol avem prezentarea generală a...

 • Analiza comparativa a activitatii bancilor centrale din SUA, Japonia si zona euro

  1. Introducеrе Banca Cеntrală Еuropеană rеprеzintă cеa mai înaltă autoritatе monеtară din zona еuro. La fеl ca Rеzеrva Fеdеrală în Statеlе Unitе alе Amеricii, la fеl ca Banca Japoniеi sau Bundеsbank în Gеrmania, Banca Cеntrală Еuropеană еstе еmitеntul şi paznicul constituţional al еuro. Activitatеa еi cеntrală constă în stabilirеa ratеlor criticе pе tеrmеn scurt alе dobâzilor, carе stabilеsc în mod indirеct ritmul crеştеrii еconomicе. În calitatе dе crеator al ...

 • Monografia unei banci cu caracter international - UniCredit Group

  Capitolul 1. Istoric şi politica băncii UniCredit este o bancă comercială europeană de conducere, cu o reţea internaţională care acoperă 50 de pieţe, cu mai mult de 9 000 de sucursale şi peste 148 000 de angajaţi. Grupul operează în 20 de ţări: Austria, Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Germania, Italia, Latvia, Lituania, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ucraina, Ungaria. UniCredit benficiază de o identitate europeană puternică,...

 • Proiect piete de capital BVB si NYSE

  Etapa I. Functionarea si organizarea pietelor de capital. I.1. Filmul incepe cu o comparative intre piata cutiilor pentru pranz si cea a pietelor financiare, ceea ce le diferentiaza constand in tipul de obiecte tranzactionate. Pietele financiare sunt piete pe care se tranzactioneaza titluri de valoarea, acesta fiind un mod de a aduce vanzatorii si cumparatorii la un loc. Aceste piete exista intr-o retea globala de indivizi si institutii financiare care pot pe creditori, debitori sau...

 • Monografia sistemului bancar German

  Capitolul 1.Sistemul bancar al Germaniei 1.1 Istoric Sistemul bancar german a trăit o periodă de intense mutații cauzate de reunificarea Germaniei, băncile est-germane necesitând eforturi importante pentru modernizarea și formarea personalului. Concurența pe piața bancarăs-a menținut în limite înguste, până în anul 1958, deoarece exista un număr mic de unități bancare ce activau, ca urmare a reglementărilor existente. Serviciile bancare furnizate de băncile private erau oferite în...

 • Creditarea pe termen mediu si lung

  În cazul exporturilor de mare valoare, a exporturilor complexe, ca si a unor forme de cooperare industrială, se apelează la tehnicile de creditare pe termen mediu si lung. Aceste tehnici de creditare permit mobilizarea de pe pieţele financiare internaţionale prin intermediul unor mecanisme specifice a unui volum important de fonduri cu implicarea unui număr mare de intermediari financiare (bănci comerciale, instituţii financiare specializate publice sau private). Creditarea pe termen mediu şi...

 • Ratingul de credit al clientilor corporate - studiu comparativ

  1. Evaluarea riscului global de credit Băncile comerciale se confruntă cu o serie de riscuri legate de operațiunile lor curente, iar expunerea acestora la risc poate fi o expunere inerentă activității obișnuite sau o expunere suplimentară, generată de dorința de a obține profit mai mare decât cel normal. În cazul primei expuneri este vorba de riscuri pure, iar în cel de-al doilea caz de riscuri speculative. În functie de caracteristicile bancare, riscurile se pot clasifica în : - riscuri...

 • Economisirea prin intermediul unitatii de fond si a fondurilor de investitii BCR

  Scurt istoric al unităţilor de fond În secolul XVII-lea, un comerciant din Olanda oferea partenerilor săi de afaceri un fond de investiţii al cărui motto era „Endragt maakt magt”, adica „unitatea înseamnă putere”. Ideea lui Abraham van Ketwich era simplă şi foarte asemănătoare cu ceea ce înseamnă în prezent fondurile de investiţii. Dispersia riscurilor era asigurată prin diversificarea investiţiilor în obligaţiuni de stat emise de guvernele altor ţări, obligaţiuni emise de bănci şi...

 • Modele de Control Intern COSO si COCO

  Introducere Într-un fel sau altul, toată lumea efectuează control în activităţile cotidiene şi în toate domeniile de activitate de aceea controlul este o preocupare general Din aceste considerente, toţi oameni care fac afaceri, dar mai ales managerii, profesionişti în domeniu au în permanenţă în fata întrebarea “Ce putem face pentru a deţine un control mai bun al activităţilor?”. Conducerea entităţilor a devenit în ultimele decenii, tot mai preocupată de modul de organizare şi funcţionare...

 • Impactul Crizei Financiare Asupra Sistemului Bancar

  Rezumat: Instituţiile bancare deţin un rol important în sectorul financiar şi în buna funcţionare a economiei. Din acest motiv crearea unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii a devenit o preocupare permanentă. Dupa criza din anul 2008, structura sistemelor bancare, atât la nivel mondial cât şi la nivel european a trecut prin multe schimbări. După ce descrie etapele şi efectele crizei la nivel global, studiul se concentrează asupra impactului pe...

Pagina 4 din 253