Toate documentele din domeniul Banci

 • Activitatea de Creditare a Persoanelor Fizice - Raiffeisen Bank

  CAPITOLUL I Importanţa activităţii de creditare şi prezentarea produselor oferite de Raiffeisen Bank pentru persoanele fizice 1.1 Activitatea de creditare bancară Activitatea de creditare bancară reprezintă „operaţiunea activă a băncilor comerciale de realizare a echilibrului la nivel macroeconomic” . Subiectele raportului de credit, creditorul şi debitorul prezintă o mare diversitate în ce priveşte apartenenţa la structurile social-economice, motivele angajării în raport de credit şi...

 • Strategii Moderne de Marketing Bancar

  CAP. 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING BANCAR 1.1 Conceptul de marketing bancar Introducerea marketingului în sectorul bancar a fost lentă şi sinonimă până în anii 70 cu publicitatea şi relaţiile publice. Chiar şi după această dată, rolul marketingului era privit mai mult din punct de vedere tactic decât strategic, iar activitatea de marketing, ca ocupând un loc secundar în ansamblul activităţilor organizaţiei. Cu toate acestea şi în pofida recesiunii economice, în...

 • Banca Transilvania

  Şi-a început activitatea în 1994, în Cluj, fiind o Banca locala, un brand al orasului. La început şi-a îndreptat atenţia spre sectorul IMM-urilor dar, datorită cererii pieţei ea, şi-a diversificat domeniul de activitate, devenind, în 1997 prima bancă cotată la Bursa de Valori Bucureşti. Este singura bancă cu capital majoritar romanesc. Legea Băncii Transilvania este clientul. Pentru satisfacerea nevilor clienţilor banca investeşte atât în calitatea serviciilor cît şi a angajaţilor. Ea vine...

 • Analiza Stadiului de Dezvoltare a Gestiunii Riscurilor Financiare in Romania

  INTRODUCERE În opinia unor autori , riscul financiar este un risc adiţional riscului de afaceri pe care şi-l asumă proprietarii întreprinderii atunci când fac apel la finanţarea externă. Riscurile financiare sunt asociate cu apariţia unor evenimente financiare nefavorabile, precum: evoluţii nefavorabile ale preţurilor şi lichidităţii pe pieţele de mărfuri şi cele financiare, deteriorarea bonităţii financiare a contrapărţilor, insolvabilitatea contrapărţilor. Riscul financiar este împărţit...

 • Piete de Capital

  Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi echitabilă a tranzacţiilor cu valori mobiliare. Rolul şi importanţa burselor au crescut în ultimul timp, ca urmare a unui complex de factori, din care putem menţiona: - bursa constituie o piaţă principală pe care se întâlnesc cererea şi oferta de capital, într-un echilibru asigurat de legile liberei concurenţe; - tranzacţiile în cadrul burselor...

 • Prezentare Produse Bancare

  Raiffeisen Bank foloseste pentru vanzarea produselor/ serviciilor urmatoarele modalitati: a) vanzare directa prin consilierea clientilor de catre analistii financiari pentru deciziile lor de investitii si executarea ordinele lor : Pentru PF: - conturi curente si servicii atasate acestora (MyBanking, Raiffeisen Direct, Raiffeisen Online plati directe furnizori, transferuri planificate, Sweep, SmartTel) - depozite la termen in lei sau valuta, cu sau fara capitalizare, contul Eveniment,...

 • Obiectivele si Operatiunile Bancii Reglementelor Internationale BRI

  Capitolul 1. Organizarea Băncii Reglementelor Internaționale ( BRI ) 1.1 Scurtă prezentare a Băncii Reglementelor Internaționale Banca Reglementelor Internaționale reprezintă principalul centru de cooperare internatională între băncile centrale, fiind de asemenea cea mai veche instituției financiară internațională. Banca a luat ființă în anul 1930 în urma Conferinței de la Haga care a avut ca obiectiv, acoperirea reparațiilor de război de către Germania, cât și stimularea cooperării...

 • Rolul Uniunii Bancare in Procesul Integrarii Europene

  “Construim prea multe ziduri şi nu destule poduri.” Isaac Newton (1643-1727) 1. INTRODUCERE Criza economică şi bancară recentă a arătat că sistemul bancar din Zona Euro este vulnerabil. Dificultățile întâlnite la o bancă se pot răspândi imediat și la alte instituţii economice bancare, pricinuind neajunsuri clienților, angajaților și instituției sau sistemului bancar în ansamblu. În acest context intervine sintagma de “uniune bancară”, care a devenit elementul prin care autoritățile caută...

 • Produse si Servicii Bancare

  I. Istorie Societatea Națională de Credit Industrial, strămoșul BRD-Groupe Société Générale, a fost creată în 1923 ca instituție publică, statul deținând 20% din capitalul social, Banca Națională a României 30%, restul fiind deținut de particulari, printre care și un grup de foști directori ai Marmorosch, Blank & Co., prima bancă modernă din România. Misiunea acestei noi instituții era finanțarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România. După Al Doilea Război...

 • Stabilitatea Bancara din Republica Moldova

  In conformitate cu datele din 30.04.2014, în Republica Moldova funcţionează 14 bănci licenţiate, inclusiv sucursaleale băncilor şi ale grupurilor financiare străine. Numărul total de subdiviziuni ale băncilor constituie 1297, dintre care 348 filiale, 949 agenţii, puncte de schimb valutar și reprezentanțe nu avem. Datele sunt confirmate de următorul tabel. Tabelul 1. Informația privind numărul subdiviziunilor separate și numărul personalului angajat la data de 30.04.2014 Nr. d/o Denumirea...

 • Lichiditatea Agroindbank

  Introducere Activitatea principală a unei bănci constă în atragerea de disponibilităţi de pe piaţă, care împreună cu capitalul propriu, să fie plasate în afaceri profitabile. Aceasta presupune ca băncile vor fi în măsură să asigure preţul resurselor atrase de pe piaţă, cheltuielile de funcţionare proprii şi să obţină şi un profit convenabil. De aceea orice activitate bancară comportă un risc. Acesta este permanent şi însoţeşte toate afacerile băncii, producerea sau nu a acestuia depinzând de...

 • Consideratii Privind Activitatea de Retail Banking pe Exemplu BRD-GSG

  INTRODUCERE Această lucrare are ca scop tratarea unei teme extrem de importantă pentru activitatea bancară din contextul economic contemporan și anume retail banking-ul, devenit o afacere profitabilă atât pentru persoanele fizice, care îşi îmbunătăţesc prin această modalitate nivelul de trai, cât și pentru băncile care îşi valorifică resursele existente și care au efect asupra economiei naţionale, pentru care retail banking-ul reprezintă un suport al dezvoltării economice. Argumentaţia...

 • Cecul - Instrument de Credit

  Noţiunea de cec – instrument de plată Cecul este un instrument de plată şi de credit utilizat de titularii de conturi bancare cu disponibil corespunzător în aceste conturi. Cecul se aseamană cu cambia, dar are un regim juridic distinct, chiar dacă unele dipoziţii sunt asemănătoare. Ceea ce caracterizează cecul este existenţa proviziunii, adică a unui disponibil, la tras, din care urmează a se face plata, disponibil care se constituie fie dintr-un depozit bancar pe care trăgătorul îl are la...

 • Strategia Bancilor Spaniole in America Latina

  Crearea Uniunii Economice și Monetare în Europa, semnarea acordului NAFTA (North American Free Trade Area) sau a tratatului MERCOSUR (Mercado Comun del Sur) în America Latina demonstrează faptul că din ce în ce mai multe țări, indiferent de nivelul de dezvoltare economică, își deschid piețele în vederea colaborării economice. Astfel, companiile importante din Europa nu își mai orientează în mod neapărat investițiile către piața internă, preferând-o pe cea europeană sau chiar internațională....

 • Implicatii ale Instrumentelor Derivate de Credit Asupra Activitatii Financiar – Bancare

  Capitolul 1 Abordări teoretice privind derivatele de credit Potrivit concepţiei economice tradiţionale, rolul sistemului bancar, respectiv al pieţei financiare şi de capital, este alimentarea economiei reale cu capital. În lumea globalizării se lărgesc posibilităţile pieţei financiare şi de capital. În ultimele decenii, odată cu apariţia noilor instrumente, cu liberalizarea fluxurilor de capital, scad posibilităţile de arbitraj. În aceste condiţii, specialiştii în domeniul financiar se...

Pagina 8 din 253