Toate documentele din domeniul Calculatoare

 • Domo

  Tema de casă nr.1 http://www.domo.ro 1. Funcţionalitatea site-ului Site-ul este realizat de către compania DOMO cu scopul de a-şi îndeplini viziunea, şi anume, să fie prezentă în fiecare casă din România, cu orice fel de aparatură din portofoliul ei de produse, pe care o comercializează. Prin crearea acestui site, DOMO reuşeşte să fie mai aproape de clienţi în orice moment al zilei, aceştia având oricând posibilitatea de a comanda online produsele dorite, de a plăti online, de a-şi rezerva...

 • Criptari

  I. Criptare cu alfabet propriu 1) Specificatii - se cripteaza doar literele , nu si celelalte caractere. - se citeste un sir de la tastatura de maxim 80 caractere - alfabetul propriul consta in aranjarea aleatorie a caracterelor alfabetului englezesc - in cazul in care caracterele citite nu sunt litere, raman neschimbate dupa criptare - sirul rezultat va avea aceiasi lungime ca si sirul citit 2) Design Alfabet = {'O','U','C','W','D','X','E','Y', 'F','Z','T','M','K','A','H','B',...

 • Testarea Interfetelor Grafice

  1. Consideraţii generale În cadrul ingineriei software, testarea interfeţelor grafice este procesul de verificare a interfeţei grafice a produsului pentru a asigura faptul că îndeplineşte specificaţiile scrise. Acest lucru este realizat printr-o varietate de cazuri de testare. Interfețele utilizator grafice au devenit mijloace aproape omniprezente de a interacționa cu sistemele software. Interfaţa grafică răspunde la evenimentele utilizatorului, cum ar fi acţiunile mouse-ului sau...

 • Rezolvarea Problemelor de Programare Liniara cu Programul Linear Programming Calculator

  Pentru rezolvarea problemelor de programare liniară am ales softul online „ Linear programing calculator”. Acest program este foarte accesibil, pentru că nu necesita downloadare si poate fi rezolvata problema foarte usor. Astfel, am scutit timpul de căutare și instalare a programului necesar rezolvării problemelor de optimizare. Problemă Fiecare animal dintr-o fermă are nevoie de o cantitate minimă de principii nutritive pe zi care depinde de specie, vârstă și scopul urmărit în alimentație....

 • Medii de Programare Pentru Microcontrollere

  1.TEMA 1. Deplasarea unui text dat pe afişor, care să conțină minim 8 caractere, la alegere, cu posibilitatea de comandă de pe tastatura unui PC şi dintr-un program în Visual Basic, pentru următoarele funcţii: -Selectarea sensului de deplasare (stânga, dreapta); -Creșterea/ descreșterea în trepte a vitezei de deplasare; -Pornirea şi oprirea afişării; -Testarea afişorului (aprinderea tuturor LED-urilor) 2. Deplasarea grafică pe afişor (minim 4 efecte de deplasare, la alegere)....

 • Indrumar de Lucrari Practice pentru Proiectare Asistata de Calculator

  Îndrumar de lucrãri practice pentru Proiectare asistatã de calculator L1. Notiuni fundamentale asupra sistemului de operare WINDOWS 95. 1. Generalitãti. WINDOWS 95 este un sistem de interfatare graficã între calculator si operator, care permite gestiunea completã a resurselor hardware si software ale calculatorului: ecran, tastaturã, imprimantã, mouse, extensii pentru retea, hardware special pentru aplicatii multimedia, memorie, fisiere si diversele alte aplicatii instalate. Pentru a...

 • Baza de Date - Magazin de Carti

  1 Introducere Prin bază de date se înţelege orice colecţie de date sau informaţii, care este organizată special, în vederea consultării rapide a datelor de către utilizatorul unei aplicaţii, care rulează pe un calculator. Bazele de date sunt structurate astfel încât să faciliteze memorarea, regăsirea, modificarea si ştergerea datelor, prin diferite operaţii specifice. Bazele de date se pot memora pe disc sau pe bandă magnetică, pe disc optic sau pe orice alt fel de tip de memorare secundară....

 • Soft Educational pentru Invatarea Limbii Engleze

  ARGUMENT Continua dezvoltare şi răspândire a tehnologiei informaţiei continuă să surprindă încă şi astăzi. Dacă în anii ‚’70 sau ’80 oamenii când auzeau cuvântul ”calculator” se gândeau la un lucruru foarte scump si greu de utilizat şi procurat, astăzi omenirea este mult mai deschisă spre nou, spre tehnologie şi implicit spre cunoaştere. Utilizarea calculatorului a deschis noi orizonturi şi căi de comunicare între oameni, contribuie la informarea şi socializarea populaţiei de pe întreg...

 • Metode Numerice

  LABORATOR Nr.1: Utilizarea programului EXCEL pentru crearea unui document de calcul simplu: calculul variaţiilor unor funcţii şi crearea unei diagrame centralizatoare 1.1. Intrarea în program: Din butonul Start, se selectează articolul de lansare a programului Excel, conform configurării specifice a calculatorului pe care se lucrează. Ca urmare, apare fereastra EXCEL din fig.1.1. Fig.1.1. 1.2. Operaţii elementare frecvente: 1.2.1. Operaţii de selectare: - Selectare de foaie de lucru...

 • Retele de Calculatoare

  În cazul transmiterii unui semnal pe un canal de bandă limitată (W), in absența zgomotelor, este posibilă reconstruirea completă a acestuia prin extragerea unui număr de esantioane pe secundă NS egal numeric cu dublul benzii de trecere a canalului W . NS = 2・W [esantioane / secundă]. Considerând un semnal având N nivele discrete, Nyquist a demonstrat teorema care îi poartă numele si care determină viteza maximă de transfer a datelor (debit, D) printr-un mediu de bandă imitată, ca fiind:...

 • Programarea Calculatoarelor si Limbaje de Programare

  Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să acopere, nevoile programatorului de aplicaţie inginerească care, spre deosebire de informaticianul de specialitate pură, are de făcut faţă unor sarcini practice izvorâte, cel mai adesea, din specificul interdisciplinar al programelor folosite în activitatea de proiectare. Într-o asemenea conjunctură profesională, programatorul de aplicaţie este mai puţin solicitat de sarcini de profunzime informatică şi mai mult de nevoia de a acoperi o arie...

 • Crearea unui Dispozitiv de Efecte Luminoase

  Introducere În această lucrare voi incerca sa proiectez un dispozitiv și să-l conextez la computer la portul paralel LPT integrat în placa de sistema a calculatorului. (adaptorul USB – to - LPT pentru acest proiect este nepotrivit din cauza principiului de functionare diferit, placa PCI – to - LPT permite utilizarea numai 8 LED-uri în loc de 12). Folosind cele mai simple scheme de conexiuni și cel mai simplu mod de a controla aceste LED-uri în moduri manuale și automate (de la PC). Scopul...

 • Fiabilitatea unui Laptop HP655

  1.Prezentarea generală a laptopului HP este o companie de tehnologie care îsi desfasoara activitatea în peste 170 de tari din întreaga lume. Acestia explora modul în care tehnologia si serviciile pot ajuta oamenii si companiile sa-si rezolve problemele si provocarile, sa-si realizeze posibilitatile, aspiratiile si visele. Laptopul, este un calculator personal miniaturizat la dimensiunea si greutatea, care permite sa fie tinut in poala, de unde provine si denumirea din limba engleza: lap –...

 • Subiecte Partial

  Durée : 2h Tous les documents autorisés A. Partie 1 : 1 p Exercice 1.1. Numération Complétez le tableau suivant Exercice 1.2. Codification Complétez le tableau d’entiers suivant Exercice 1.3. Calculs Effectuez les calculs suivants en binaire 4 bits. Précisez s’il y a débordement en nombre signé (OF) ou non signé (CF) B. Partie 2 : 3 p EXERCICES 2. Analyse d’un compteur programmable Nous nous proposons d’étudier le fonctionnement du compteur schématisé par la figure 1 et basé sur...

 • Crearea unui Site cu Ajutorul MySql si PHP

  Tema 4 PHP 4.1 Obiective • Introducere în elementele de bază ale limbajului PHP; • Realizarea unor scripturi PHP, şi modificarea acestora pentru a vedea diferenţele; 4.2 Introducer0065 PHP este un limbaj dinamic, ceea ce înseamnă că PHP comunică cu utilizatorul, el efectuează dinamic operaţii, iar conţinutul paginii se schimbă în real-time, în funcţie de preferinţe. De exemplu în HTML nu putem modifica conţinutul unei pagini decât dacă o înlocuim cu una nouă (cu conţinut nou). În PHP...

Pagina 10 din 223