Politici Investitii si de Portofoliu - Economii in Investitii

Curs / Burse
Informatii Curs:
Numar pagini: 18 pagini
Marime arhiva: 458.50 KB
Contine fisiere: pdf
Numar fisiere: 1 fisier
Nota pe site: Nota  9 Politici Investitii si de Portofoliu - Economii in Investitii , 9 out of 10based on 1 rating
Profesor:
Micu Angela
Gratis
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?
 • Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.
 • Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.
 • Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.
 • Click pentru mai multe detalii.

Extras din document:

În orice societate,economiile si investiþiile au jucat un rol deosebit de important,atât la
nivel macroeconomic,cât si la nivelul fiecãrei persoane sau agent economic.Desigur existã un
ansamblu de factorii care influenþeazã deciziile fiecãrei persoane sau agent economic de a
renunþa la un câstig sau avantaj(determinat de utilizarea unor fonduri disponibile).În prezent în
favoarea unui unui avantaj viitor(determinatde economisirea sau investirea acestor fonduri
pentru a fi utilizate în viitor),însã procesele de economisire sunt prezente într-o mãsurã mai mare
sau mai micã,pe termene mai lungi saui mai scurte si moduri foarte variate la nivelul fiecãrei
persoane fizice sau juridice.
Aceste procese de economisire au însã un rol important si la nivelul întregii economii
naþionale,astfel sumele depuse la bãncile comerciale de cãtre persoanele fizice sau juridice sunt
folosite pentru acordarea de credite altor persoane fizice si juridice finanþând astfel investiþii în
diverse sectoare economice si contribuind la dezvoltarea economiei în ansamblul ei.
Economisirea presupune pãstrarea în siguranþã a sumei deþinute în timp prin investirea a
acelorasi sume,se asteaptã multiplicarea acestora.
Alegerea cãilor celor mai potrivite de ecomonisire si investiþie se poate dovedii a fi în
proces dificil având în vedere o serie de factori precum:multitudinea instrumentelor
disponibile,instabilitatea care o tranverseazã anumite pieþe,recesuinea economicã.
În aceste condiþii se pune problema alegerii unui instrument de economisire adecvat care
sã ofere o pãstrare în siguranþã cea mai deplinã a acestor economii,dar si multiplicarea lor în timp
devenind practic dintr-un instrument de economisire într-unul de investire.Multiplicarea
economiilor trebuie nu numai sã asigure acestora o protecþie la inflaþie,ci sã aducã un câstig real
în condiþiile unui risc capabil.
Un alt concept ce trebuie analizat în elaborarea unei strategii de investiþii este diversificarea
investiþilor.
Aceasta înseamnã plasarea sumei diponibile în mai multe instrumente diferite de
economisire si de investire si/sau diferite variante ale aceluiasi tip de instrument(de exemplu în
mai multe acþiuni cotate la bursã/sau în obligaþiuni,la mai multe fonduri mutuale)
Trebuie urmãrit acel tip de investire care asigurã un raport optim între rentabilitate si
risc,raport ajustat în funcþie de asteptãrile,posibilitãþile si nu în ultimul rând aversiunea a fiecãrui
investitor.
Existã numeroase tipuri de investiþii la dispoziþia unui deþinãtor de economii:
Majoritatea se pot încadra în urmãtoarele categorii:
-sume deþinute în moneda naþionalã;
-sume deþinute în valute convertibile;
-certificate de depozit;
-depozit la bãncii comerciale sau la alte investiþii financiare;
-titluri de stat;
-titluri de participare la fondurile de investiþie;
-acþiuni si obligaþiuni ale societãþi publice cotate la bursa de valori sau pe piaþa Rasdaq;
-investiþii pe pieþe la termen(futures,options);
-alte modalitãþi de investire(poliþe de asigurare);
-investiþii directe în societãþii necotate;
-investiþii imobiliare;
-plasamente alternative(aur,antichitãþi,opere de artã).
Investiþiile se pot clasifica si dupã modul de implicare a investitorului în luarea deciziei
investiþionale.
--investiþii directe în care investitorul hotãreste în mod direct si liber în ce active îsi investeste
disponibilitãþile(ce tipuri de obligaþiuni cumpãrã,la ce bãncii constituim depozite)
-investiþii admistrative prin care se atrag sume de bani de la mai mulþi investitorii,iar strategia de
plasare a acestor sume este elaboratã de specialisti a pieþei financiare(ca în cazul fondurilor de
investiþii)
Investiþia în acþiuni
Decizia de cumpãrare ale unei acþiuni nu trebuie luatã la întâmplare.
Investitorul interesat de plasamente eficiente pe piaþa de capital,trebuie sã realizeze o
analizã a acþiunilor cotate pentru a rãspunde unor serii de întrebãrii:
-ce sã cumpere?
-când sã cumpere?
-când sã vândã?
O astfel de analizã se poate realiza în douã direcþii.
Analiza tehnicã si fundamentalã
Analiza tehnicã
Analiza tehnicã implicã studiul seriilor de date cu privire la evoluþia cursului si a
volumului zilnic de acþiuni tranzacþionate si a unor indicatori calculaþi pe baza acestora.
Sumarele de tranzacþionare se pot gãsi în publicaþii zilnice direct la societãþile de servicii de
investiþii financiare sau pot fi luate de pe situl B.V.B.
Sumarele zilnice de tranzacþionare cuprind pentru toate societãþile tranzacþionate în ziua
respectivã urmãtoarele date:
-numãrul de tranzacþii cu acele acþiuni;
-volumul de acþiuni tranzacþionate;
-valorile medii,minime si maxime ale cursului din ziua respectivã;
-cursul de închidere(cursul la care s-a realizat ultima tranzacþie din ziua respectivã);
-variaþia cursului mediu faþã de cursul mediu din ziua precedentã;
-evoluþia acþiunilor ce urmeazã a fi cumpãrate trebuie urmãritã pe o perioadã de mai multe
sãptãmâni acordând atenþie urmãtoarelor aspecte;
-natura pieþei acþiunilor respective,dacã acþiunile respective nu se tranzacþioneazã,respectiv în
fiecare zi de tranzacþionare sau volumul zilnic de acþiuni este foarte mic,atunci existã sanse
foarte reduse sã se poate cumpãra acþiunile respective la un curs favorabil si sansele si mai
reduse sã se poate revinde dupã aceea.
-situarea cursului faþã de nivelele maxime si minime istorice atinse de acþiunile respective de la
începutul tranzacþionãrii sau pe o peroadã precedentã de 1-3 luni;
-situarea cursului faþã de valoarea nominalã a acþiunilor;
-tendinþa de evoluþie a cursului în ultima perioadã (crescãtoare,descrescãtoare).Dacã se identificã
din timp,se poate asista la o continuare a acestei tendinþe pe termen scurt.Dupã un timp este
probabil ca aceastã tendinþã sã se inverseze.
-tendinþa de evoluþie a volumului în ultima perioadã.Un volum în crestere poate indica un interes
sporit al investitorilor pe titlul respectiv si deci o posibilã cresere de curs;
-evoluþia generalã a pieþei de capital,spre exemplu o crestere generalã a pieþei implicã si o
crestere a cursului individual al acþiunilor celor mai cãutate.Aceastã evoluþie generalã poate fi cel
mai bine urmãritã prin intermediul indicilor bursierii.
2.Analiza fundamentalã
Analiza fundamentalã vizeazã evaluarea financiarã a valorilor mobiliare,precum si a
rentabilitãþi si situaþiei economico-financiare a societãþi emitente si a economiei în ansamblu.
ªtiri si analize despre evoluþia societãþii catate la bursã si a pieþei de capital se pot gãsi în
presa economicã.
Trebuie acordatã atenþie urmãtoarelor aspecte:
-siturile si informaþiile de ultimã orã legate de societatea emitentã pot influienþa cursul spre
exemplu anunþarea unei noi emisiuni de acþiuni a unei societãþi duce la crestere cursului;
-acordarea sau neacordarea de dividente;


Fisiere in arhiva: (1)

 • Politici Investitii si de Portofoliu - Economii in Investitii.pdf

Previzualizare pagini (18):


  Documente similare:

  Preview Piata Burseira Marocana
  Piata Burseira Marocana
  Referatul contine 18 pagini in format doc cu o marime totala de 94.84 KB.
  Preview Studiul Cursului Actiunilor Societatii Banca Transilvania SA la Bursa de Valori Bucuresti
  Studiul Cursului Actiunilor Societatii Banca...
  Proiectul contine 70 pagini in format doc, png cu o marime totala de 465.72 KB.
  Preview Analiza Structurii Portofoliului Societatilor de Investitii Financiare Moldova si Oltenia
  Analiza Structurii Portofoliului Societatilor de...
  Proiectul contine 37 pagini in format doc cu o marime totala de 163.87 KB.
  Preview Intermediarii Pietei de Capital Reglementate - Societatile de Servicii de Investitii Financiare – SSIF
  Intermediarii Pietei de Capital Reglementate -...
  Proiectul contine 25 pagini in format doc cu o marime totala de 394.52 KB.
  Preview Cotarea la Bursa
  Cotarea la Bursa
  Proiectul contine 44 pagini in format doc cu o marime totala de 69.67 KB.
  Preview Introducerea Actiunilor in Bursa - Motivatii, Mecanisme
  Introducerea Actiunilor in Bursa - Motivatii, Mecanisme
  Referatul contine 19 pagini in format doc cu o marime totala de 37.29 KB.

  Carti recomandate:

  Otto Werk, Ruediger Erbrecht
  Compendiile, traduceri ale seriei dezvoltate in Germania de Grupul Editorial Cornelsen si Editura Volk und Wissen, se adreseaza elevilor din ciclul liceal de invatamant si acopera principalele teme ale materiilor acestei etape educationale: matematica, astronomie, fizica, chimie, biologie, economie, cunostinte tehnice generale si prelucrarea... citeste tot
  John C. Bogle
  ,,Detinerea unui portofoliu diversificat de actiuni si pastrarea acestuia pe termen lung constituie garantia succesului. Incercarea de a invinge piata de capital este, teoretic, un joc cu suma nula (pentru fiecare invingator trebuie sa existe un invins), iar dupa deducerea costurilor substantiale ale investitiei, devine un joc al invinsilor.... citeste tot
  Cristian Preda, Sorina Soare
  Ceea ce a adus nou postcomunismul in istoria noastra politica este raportul dintre alegeri si guvernare. Intr-adevar, sistemul politic romanesc dintre cele doua razboaie a fost marcat de crearea a ceea ce Matei Dogan numea ,,Parlamentele guvernamentale", intrucat toate alegerile se tineau dupa numirea de catre Rege a unui nou prim-ministru; o... citeste tot