Ultimele cursuri din domeniul Constructii

Pagina din Cursul Geologie
Geologie

Chestionar 1 1.)Miscarile epirogenice sunt definite ca fiind: a) miscari de ridicare sau de coborare care se produc in scoarta terestra 2.)Denumirea de miscari epirogenice a fost data de catre:c)Gilbert 3.)Prin transgresiunea marina se intelege:a)invadarea apelor marine peste un sector continental 4.)Miscarile orogenetice sunt:c)nascatoare de munti 5.) In zona de ciocnire in procesul de subductie: *d)placa continental se va ridica pe vertical 6.) Fazele in evolutia si formarea ...

Cursul contine 7 pagini in format doc, docx cu o marime totala de 55.26 Kb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Instalatii
Instalatii

Alegerea schemei de distribuţie se face astfel încât să se asigure: • alimentarea aparatelor de încălzire ; • funcţionarea concomitentă a acestora, dar şi posibilitatea funcţionării parţiale a instalaţiei ; • stabilitatea hidraulică a instalaţiei, la variaţii de debit ; • posibilitatea reglării instalaţiei, la schimbarea condiţiilor nominale; • posibilitatea măsurării consumului de căldură . Alimentarea aparatelor de încălzire se face - de ...

Cursul contine 29 pagini in format docx cu o marime totala de 2.03 Mb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Aspecte ale Eficientei Economice privind Masurile de Modernizare Energetica a Cladirilor
Aspecte ale Eficientei Economice privind Masurile de Modernizare Energetica a Cladirilor

Să privim clădirea ca un sistem complex existent a cărei destinaţie, „istorie” şi stare o putem cunoaşte prin FIŞA DE ANALIZĂ- TERMICĂ ŞI ENERGETICĂ, cu doza de subiectivitate proprie documentelor de acest gen, completate de oameni. Acest sistem urmează să-l apreciem cantitativ şi calitativ, ă-l certificăm, să-l notăm după nişte reguli prestabilite, sub forma unor legi, metodologii, standarde, normative, ghiduri, etc. Concluziile enunţate pe baza documentelor de mai ...

Cursul contine 25 pagini in format doc cu o marime totala de 56.02 Kb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Auditul in Constructii
Auditul in Constructii

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor de constructie 1.2.Domeniul de aplicare a misiunii de asigurare în cazul auditului situa.iilor financiare ale unei entitãti autorizate în constructie 1.3.Termenii specifici ai unei misiuni de asigurare în construc.ie -1.1.- Activitãtile de constructie realizate de entitãtile autorizate în acest domeniu sunt reglementate de urm ...

Cursul contine 38 pagini in format pdf cu o marime totala de 356.84 Kb
Pagina din Cursul Terenuri si Cladiri
Terenuri si Cladiri

Modul de utilizare a terenurilor şi a clădirilor are un impact puternic asupra mediului înconjurător. Activităţile legate de construcţii, întreţinere şi arhitectură peisagistică pot ajuta sau dăuna lumii, dar numai în cazuri rare sunt activităţi neutre. După cum arată figura 3.1, putem distinge între noile tendinţe şi modul de abordare a clădirilor vechi. În acest capitol vom începe să analizăm modul de întreţinere a clădirilor vechi. Apoi vom studia utilizarea ...

Cursul contine 53 pagini in format doc cu o marime totala de 93.65 Kb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Elemente de Constructie
Elemente de Constructie

INTRODUCERE Evoluţia unei societăţi din punct de vedere economic şi social poate fi apreciată şi prin nivelul de dezvoltare a construcţiilor. Clădirile oferă oamenilor condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor materiale şi spirituale. Pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a sectorului de creştere a animalelor şi piscicol, după aderarea la UE se vor aloca fonduri însemnate, care ar putea fi utilizate cel mai eficient de către ...

Cursul contine 137 pagini in format doc cu o marime totala de 15.46 Mb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Stiinta Materialelor
Stiinta Materialelor

Capitolul I. PROPRIETĂŢI GENERALE ALE MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE Calitatea materialelor din care este executată o construcţie influenţează rezistenţa, siguranţa în exploatare, durabilitatea şi eficienţa tehnico-economică a acesteia. Calitatea materialelor este determinată de: 1. compoziţia chimică şi mineralogică 2. structura 3. comportarea faţă de acţiunea distructivă a agenţilor fizici şi chimici externi Criteriul esenţial pentru stabilirea domeniului de ...

Cursul contine 100 pagini in format doc cu o marime totala de 7.71 Mb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul TFFA
TFFA

Probleme la seminar =40±0,1 mm τ=0,01 n=9 Dimensiunea efectiva de reglare: Lref=Lmin+a+30*(1+1/√n) Lref=39,9+0+3*0.01*(1+1/√9)=39,94 Lmin-dimensiunea minima a suprafetelor prelucrate a-erorile sistematice constantice τ-abaterea medie patratica n-numarul de piese dintr-un lot Metode de asigurare a preciziei Exista 3 metode de asigurare a preciziei: 1.individuala 2.Automata 3.mixta (individual-automata) Metoda individual a prevede responsabilitatea muncitorului care prin ...

Cursul contine 13 pagini in format docx cu o marime totala de 2.18 Mb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Confort Termic si Puritatea Aerului
Confort Termic si Puritatea Aerului

Definitii: O camera curata reprezinta un utilaj care asigura un spatiu cu mediu controlat din punct de vedere al contaminarii cu particule, temperaturii, umiditatii, presiunii si vitezei aerului (Federal Standard 209D - SUA) Puritatea necesara a aerului din zona curata este definita conventional prin clasa de curatenie ce reprezinta numarul maxim de particule (aerosoli) cu dimensiunea de 0,5 µm sau mai mare admis pe unitatea de volum de aer (picior cub sau litru) b) Contaminare generata ...

Cursul contine 210 pagini in format pdf, ppt cu o marime totala de 11.99 Mb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Materiale de Constructii
Materiale de Constructii

CURS 1 1.1. SCURT ISTORIC al drumurilor din partea de sud vest a României Apariţia şi dezvoltarea căilor de comunicaţie terestre pe teritoriul Daciei precede cu mult perioada cuceririlor romane. Istoric privind drumurile, primele atestate documentar sunt cele din interiorul localităţilor, ca uliţe comerciale sau de acces la temple, iar cetăţile dacice păstrează până în zilele noastre, pe lespezile de piatră cu care erau pavate intrările şi pieţele interioare, urmele ...

Cursul contine 200 pagini in format doc cu o marime totala de 15.63 Mb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Criteriile Alegerii Materialelor Metalice
Criteriile Alegerii Materialelor Metalice

1. SIMBOLIZAREA STANDARDIZATĂ A OŢELURILOR 1.1 Clasificarea oţelurilor Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020, în funcţie de compozitia chimică, considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate. Conform standardului SR EN 10020, oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor nu depăşesc valorile limită prezentate în tabelul 1.1, iar oţelurile aliate sunt cele la care concentra ...

Cursul contine 26 pagini in format doc cu o marime totala de 549.66 Kb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Instalatii
Instalatii

Şef lucrări Adrian SANDU Cine suntem? •În 1949 se înfiinţează la Institutul de Construcții Bucureşti, învăţământul tehnic superior care formează ingineri în domeniul (profilul) Instalaţii, din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe inginereşti. •Facultatea de Instalaţii oferă două specializări acreditate, respectiv Instalaţii pentru Construcţii şi Instalaţii şi Echipamente pentru Protecţia Atmosferei. •Din anul 1952 există şi cursuri la învăţăm ...

Cursul contine 84 pagini in format pdf cu o marime totala de 9.01 Mb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Hidroedilitare
Hidroedilitare

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI Din cele mai vechi timpuri viaţa şi activitatea oamenilor a fost legată şi în mare măsură condiţionată de distribuţia pe pământ a resurselor de apă, de lipsa sau de abundenţa de apă. În prezent, pentru rezolvarea la un nivel corespunzător a problemelor de alimentare cu apă este necesară o bază tehnico-materială complexă, care să corespundă cerinţelor moderne de studii şi cercetare (pentru sursele de apă, pentru procedeele tehnologice ...

Cursul contine 99 pagini in format pdf cu o marime totala de 9.89 Mb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Tencuieli Decorative
Tencuieli Decorative

In functie de tipul liantului, tencuielile decorative pot fi: minerale (pe baza de ciment si rasini sintetice) sau sintetice (avand ca liant doar rasini sintetice). Acestea din urma prezinta avantajul ca sunt mai elastice si se pot aplica mult mai usor decat cele minerale. Diversitatea coloristica in cazul tencuielilor decorative sintetice este mult mai bogata, variind de la alb pana la cele mai intense culori. Acestea din urma se recomanda doar pe suprafete mici, cum ar fi detaliile ...

Cursul contine 37 pagini in format ppt cu o marime totala de 2.6 Mb
Domenii: Constructii
Pagina din Cursul Procedura Emiterii Autorizatiei de Construire - Desfiintare
Procedura Emiterii Autorizatiei de Construire - Desfiintare

Autorizaţia de construire/desfiinţare este actul de autoritate al administraţiei publice locale -judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigura aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente şi/sau a amenajărilor, după caz. Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizeaza împreună cu acestea sau ...

Cursul contine 9 pagini in format doc cu o marime totala de 23.85 Kb
Domenii: Constructii
Rezultatele 1 - 15 din 195
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 13