Contabilitate Bugetara

Curs / Contabilitate
Informatii Curs:
Numar pagini: 58 pagini
Marime arhiva: 78.98 KB
Contine fisiere: doc
Numar fisiere: 1 fisier
Nota pe site: Nota  7 Contabilitate Bugetara , 7 out of 10based on 5 rating
Profesor:
Ciomaga Adrian
Gratis
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?
 • Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.
 • Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.
 • Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.
 • Click pentru mai multe detalii.

Extras din document:

Contabilitatea are rolul de a masura, evalua, cunoaste, gestiona si efectua controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice.

Contabilitatea institutiilor publice asigura „informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum si pentru întocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie a bugetelor locale”.

Institutiile publice pot fi definite ca unitati patrimoniale ce desfasoara activitati în folosul comunitatii, activitati care nu produc venituri sau produc venituri evaluate la pretul factorilor si care nu sunt suficiente acoperirii cheltuielilor proprii, fiind necesara alocare de la buget de surse pentru acoperirea acestor cheltuieli.

Legea 500/2002 stipuleaza ca denumirea de „institutie publica” se refera de fapt la denumirea generica data Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice, ale autoritatii publice, institutiilor publice autonome, precum si institutiilor din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare al acestora.

Pretul factorilor cuprinde cheltuielile efectuate de institutie pentru obtinerea serviciului în folosul comunitatii (cheltuieli cu forta de munca, consumul de materiale si de servicii necesare desfasurarii activitatii).

Ordonatorii de credite sunt persoanele ce au calitatea de conducatori ai institutiilor publice, care au rolul de a repartiza si utiliza creditele bugetare aprobate. În functie de competenta si de importanta institutiilor pe care le conduc, ordonatorii de credite sunt:

- ordonatori de credite principali;

- ordonatori de credite secundari;

- ordonatori de credite tertiari.

Ordonatorii principali sunt ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome.

Ordonatorii secundari ti tertiari de credite sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ordonatorilor principali de credite.

Responsabilitatea ordonatorilor de credite

Ordonatorii de credite sunt obligati în a angaja si utiliza creditele bugetare în limita prevedrilor si detinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.

Ordonatorii de credite raspund de:

- angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate si repartizate;

- realizarea veniturilor;

- angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

- pastrarea integritatii bunurilor încredintate institutiilor;

- organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare;

- organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de investitii publice;

- organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora.

În cadrul institutiilor publice, contabilitatea se organizeaza în compartimente distincte conduse de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie. Compartimentul financiar contabil este o structura organizatorica distincta în cadrul institutiei publice, în cadrul careia se organizeaza executia bugetara.

Contabilitatea institutiilor publice va cuprinde:

- contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte încasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;

- contabilitatea trezoreriei statului;

- contabilitatea generala care sa reflecte drepturile si obligatiile, evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul bugetar;

- contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.

Organizarea contabilitatii în România este decupata în exercitii financiare. Exercitiul financiar este perioada în care se înregistreaza operatiile economice si financiare si pentru care se întocmesc situatiile de raportare contabila. Exercitiul financiar este de 12 luni si, de regula, începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie. În institutiile publice, exercitiul financiar coincide cu exercitiul bugetar.


Fisiere in arhiva: (1)

 • Contabilitate Bugetara.doc

Previzualizare pagini (58):


  Alte informatii:

  este ptr facultatea de stiinte economice sectia finante , banci , contabilitate anul 3


  Documente similare:

  Preview Contabilitatea Institutiilor Publice
  Contabilitatea Institutiilor Publice
  Cursul contine 136 pagini in format doc cu o marime totala de 195.83 KB.
  Preview Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea GES
  Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor si...
  Licenta contine 102 pagini in format doc cu o marime totala de 440.91 KB.
  Preview Contabilitatea Institutiilor Publice
  Contabilitatea Institutiilor Publice
  Licenta contine 84 pagini in format doc cu o marime totala de 185.49 KB.
  Preview Lucrare Practica - Bazele Contabilitatii Bugetare - Local Agapia
  Lucrare Practica - Bazele Contabilitatii Bugetare -...
  Proiectul contine 43 pagini in format doc cu o marime totala de 88.84 KB.
  Preview Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice
  Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului,...
  Proiectul contine 48 pagini in format doc cu o marime totala de 65.59 KB.
  Preview Bilantul Contabil - Instrument de Analiza si Control
  Bilantul Contabil - Instrument de Analiza si Control
  Proiectul contine 59 pagini in format doc cu o marime totala de 109.6 KB.