Biblioteca

Contabilitatea Principalelor Operatiuni privind Ciclul de Exploatare

Curs / Contabilitate
Informatii Curs:
Numar de pagini: 110
Marime arhiva: 841.44Kb
Contine fisiere: pdf
Numar de fisiere: 1
Tip document: Curs
Domeniu: Contabilitate
Nota pe site: 8 Contabilitatea Principalelor Operatiuni privind Ciclul de Exploatare, 8 out of 10 based on 1 rating
Profesor:
Constantin Toma
Valoare:
Gratis
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?

Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.

Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.

Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.

Click pentru mai multe detalii.


Fisiere in arhiva: (1)

 • Contabilitatea Principalelor Operatiuni privind Ciclul de Exploatare.pdf

Extras din document:

Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor
prime care intră într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în trezorerie sau sub forma unui
echivalent de trezorerie. Echivalentele de trezorerie reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt,
extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de
schimbare a valorii.
4.1. Contabilitatea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie
Pe lângă imobilizări, care asigură baza tehnică a producţiei, circulaţiei mărfurilor şi prestărilor
de servicii, activitatea desfăşurată de întreprinderi impune şi folosirea unui volum mare şi diversificat
de active circulante. În cadrul acestora, activele circulante materiale deţin un rol hotărâtor în realizarea
obiectului de activitate specific fiecărei unităţi.
4.1.1. Delimitări şi structuri privind stocurile şi producţia în curs de execuţie
Potrivit reglementărilor în vigoare, un element de activ este considerat activ circulant dacă:1
- este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se
aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului;
- este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare;
- este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este
restricţionată.
În categoria activelor circulante se cuprind:
- stocurile, inclusiv valoarea serviciilor pentru care nu a fost întocmită factură;
- creanţele;
- investiţiile financiare pe termen scurt;
- casa şi conturile la bănci.
Stocurile sunt active circulante, aflate în diferite situaţii, şi anume:
- destinate pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;
- în curs de producţie în vederea vânzării în condiţiile prezentate anterior;
- sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în
procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.
Din punct de vedere al sarcinilor gestionare care revin contabilităţii stocurilor, acestea se
grupează în stocuri propriu-zise şi producţie în curs de execuţie.
Stocurile şi producţia în curs (neterminată) se concretizează în ansamblul bunurilor şi
serviciilor din cadrul unităţii care sunt destinate fie vânzării în aceeaşi stare sau după parcurgerea
anumitor stadii ale procesului de fabricaţie, fie consumului de la prima lor utilizare. Acestea se
caracterizează, în general, printr-o viteză de rotaţie mare, servind activitatea întreprinderii, pe o
perioadă mai mică de un an, cu unele excepţii.
Actele normative în vigoare prevăd că: “Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de
valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie
înregistrate în contabilitate, sunt interzise.”2
În aplicarea acestor prevederi este necesar să se asigure:3
a) Recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în unitate şi înregistrarea lor la locurile de
depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se
recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate valoarea acestor bunuri se
înregistrează în conturi în afara bilanţului;
b) În situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în
mod cert proprietatea unităţii se procedează astfel:
- bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare
cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;
- bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în
gestiune;
c) În cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri
din unitate, nemaifiind proprietatea acesteia, astfel:
- bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în
conturi în afara bilanţului;
- bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de
depozitare cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune
potrivit legii;
d) Bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează
la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.
Pornind de la aceste prevederi legale, organizarea corespunzătoare a gestiunii stocurilor de
materiale impune respectarea următoarelor restricţii:4
- identificarea strictă a naturii bunului;
- clasificarea bunurilor după destinaţie;
- înregistrarea intrărilor şi ieşirilor în momentul transferului de proprietate;
- permanenţa şi exactitatea evaluării intrărilor, ieşirilor şi stocului.
Marea varietate a stocurilor propriu-zise fac necesară clasificarea lor după mai multe criterii.
Astfel, din punct de vedere al naturii acestora stocurile se clasifică în următoarele categorii:
Materiile prime sunt bunuri care se consumă la prima utilizare, participă direct la obţinerea
produsului finit şi se regăsesc în acesta, integral sau parţial, în forma iniţială sau transformate.
Materialele consumabile participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare, se
consumă la prima utilizare dar nu se regăsesc, de regulă, în produsul finit.
Materialele de natura obiectelor de inventar sunt reprezentate prin bunuri care nu îndeplinesc
una din condiţiile necesare pentru a fi considerate imobilizări corporale, precum şi bunurile asimilate
acestora (echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, îmbrăcămintea specială, mecanismele,
dispozitivele şi verificatoarele, SDV- urile, aparate de măsură şi control, matriţele utilizate la execuţia
anumitor produse şi alte obiecte similare).
Produsele sunt elemente de natura bunurilor, lucrărilor şi serviciilor realizate în urma
procesului de exploatare şi care au ca principală destinaţie livrarea către terţi. Asemenea active
circulante materiale sunt reprezentate de semifabricate, produse finite şi de produsele reziduale.
Animalele şi păsările de natura stocurilor care, potrivit legii, nu sunt considerate mijloace fixe,
se referă animalele tinere şi la îngrăşat, animalele şi păsările crescute pentru producţie şi reproducţie.
Acestora li se adaugă coloniile de albine.


Previzualizare pagini: (110)

  Comentarii:

  curs contabilitate financiara, FEAA, an 1 sem 2 profesor Constantin Toma


  Documente similare:
  Preview document similar
  Studiu privind Principalele Operatiuni la Sucursala...
  Proiectul contine 61 pagini in format doc cu o marime totala de 95.28 KB.
  Preview document similar
  Contabilitatea Veniturilor din Exploatare a unei...
  Proiectul contine 35 pagini in format doc cu o marime totala de 42.3 KB.
  Preview document similar
  Contabilitatea Cheltuielilor la Firma Farmexpert din...
  Proiectul contine 34 pagini in format doc cu o marime totala de 81.75 KB.
  Preview document similar
  Contabilitatea Imobilizarilor Corporale
  Proiectul contine 39 pagini in format doc cu o marime totala de 78.47 KB.
  Preview document similar
  Monografie Contabila privind Stagiul de Practica
  Proiectul contine 41 pagini in format doc cu o marime totala de 47.26 KB.
  Preview document similar
  Politici si Optiuni Contabile la Nivelul Grupurilor...
  Referatul contine 18 pagini in format doc cu o marime totala de 43.53 KB.
  Carti recomandate:
  Noua Carte Verde a Contabilitatii se adreseaza tuturor contabililor/ economistilor care zilnic se confrunta cu problemele ce impun respectarea cadrului legal, cu reflectarea activitatilor din cadrul firmei in registrele contabile sau cu indeplinirea obligatiilor fiscal-contabile. Rolul sau este acela de a furniza informatii corecte, sigure,... citeste tot
  Philip Roth
  Traducere din limba engleza si note de Anca DanRomanulOperatiunea Shylock, ,,confesiunea lui Philip Roth", are ca protagonist un scriitor care se intimpla sa se numeasca Philip Roth si care, dupa ce isi revine dupa o cadere nervoasa, descopera ca altcineva i--a furat identitatea si se foloseste cu succes de ea in Israel. Confruntarea dintre cei... citeste tot
  Cezar Basno, Nicolae Dardac
  Lucrarea se doreste a fi un ghid in intelegerea si insusirea mecanismului operatiunilor de plati si a relatiilor interbancare implicite, la nivelul realizarilor din tarile dezvoltate pe plan mondial si, in special, la nivelul de operare din tarile vest-europene. Dupa cum a fost conceputa, aceasta lucrare satisface cerintele de pregatire a... citeste tot