Biblioteca

Proiectarea Sistemelor Informatice de Gestiune

Curs / Contabilitate
Informatii Curs:
Numar de pagini: 404
Marime arhiva: 1.08Mb
Contine fisiere: ppt
Numar de fisiere: 12
Tip document: Curs
Domeniu: Contabilitate
Nota pe site: 8 Proiectarea Sistemelor Informatice de Gestiune, 8 out of 10 based on 3 rating
Profesor:
C-tin Avornicului
Valoare:
Gratis
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?

Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.

Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.

Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.

Click pentru mai multe detalii.


Fisiere in arhiva: (12)

 • PSICurs1I.ppt
 • PSICurs2I.ppt
 • PSICursul 10.ppt
 • PSICursul 11.ppt
 • PSICursul 12.ppt
 • PSICursul 3I.ppt
 • PSICursul 4I.ppt
 • PSICursul 5.ppt
 • PSICursul 6.ppt
 • PSICursul 7a.ppt
 • PSICursul 8a.ppt
 • PSICursul 9.ppt
+ mai multe

Din cuprins:
În capitolul 1 sunt prezentate noţiuni despre teoria sistemelor şi managementul lor.
Capitolul 2 prezintă necesităţi şi modul de găsire a unor proiecte de informatică.
Capitolul 3 prezintă analiza sistemelor sub diverse aspecte.
Capitolul 4 prezintǎ proiectarea şi specificaţiile acesteia.
Capitolul 5 prezintă elemente ale modelării orientate pe obiect cu prezentarea metodelor necesare acestora.
Capitolul 6 prezintă testarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice.
Capitolul 7 prezintă eficienţa sistemelor informatice.

Extras din document:

INTRODUCERE
Scopul acestei discipline este de a familiariza studenţii cu aceste categorii de sisteme informatice folosite în managementul firmelor moderne, cărora li se mai pot alătura şi alte sisteme, cum ar fi sistemele informatice organizaţionale inteligente.
Acestea din urmă satisfac cerinţele organizaţiei pe scară mare, prin:
- sprijinirea activităţilor paralele;
- asistenţă inteligentă în comunicaţiile de grup, negocieri şi conflicte;
- facilităţi de procesare distribuită;
- tehnici de planificare multiparticipant;
- facilităţi de învăţare.
Realizarea unui sistem informatic cu baze de date constituie o activitate complexă, care presupune îmbinarea strânsă a cunoştinţelor economice cu cele privind teoria sistemelor, structurarea datelor, programarea şi utilizarea calculatoarelor.
Acest curs se doreşte a se adresa studenţilor ce studiază disciplina de Managementul şi proiectarea sistemelor informatice, se mai adresează şi altor categorii de specialişti ce lucrează în domeniul proiectării sistemelor informatice şi nu numai acestora. Dorim să credem că această carte aduce unele completări în privinţa problemelor teoretice şi practice de elaborare a proiectelor informatice şi în alte privinţe privind sistemele informatice. Am urmărit integrarea unor concepte, metode şi tehnici moderne de proiectare a diverselor tipuri de baze de date, într-o metodologie unitară care să răspundă cerinţelor actualilor şi viitorilor specialişti, considerăm că acest curs răspunde stadiului actual de dezvoltare ale economiei noastre naţionale.
Introducere
În acest curs se vor preda unele probleme legate de managementul proiectelor informatice, despre modul de alegere a variantei de proiectare optimă şi modul de întocmire a unui proiect informatic.
Se vor prezenta etapele de proiectare şi fazele aferente acestora, nu se va insista la detalierea amănunţită a acestora, doar la nivelul cerut pentru un ajutor de analist de sistem.
Modul de notare se va face astfel:
- 60% va reprezenta testul ce se dă din curs în sesiune şi care va conţine 20 întrebări grilă cu un singur răspuns din patru e adevărat;
- 30% nota la proiectul ce se va elabora individual pe baza modelului făcut la seminar şi care se va preda cel mai târziu în ultimul seminar, fără care nu se poate trece examenul;
- 10% nota pentru activitatea de la seminarii şi prezenţă;
- dacă una din cele trei note este sub nota 5(cinci) atunci nu se face media şi se va repeta testul de teorie obligatoriu dacă a fost dat, cei care nu au dat proiectul se pot prezenta doar pentru a verifica ce au învăţat, sau la acceptul acestora cu o penalizare de trei puncte cât valorează proiectul, deci nota nu poate depăşi nota 7 (şapte). Întrebările din teste sunt la sfârşitul fiecărui capitol, dar sunt exemplificative, căci pentru nota 10 (zece) apar şi alte întrebări ce nu sunt date în carte!
Capitolul 1 Noţiuni de bază ale sistemelor
1.1. Sisteme, sistemul informaţional şi abordarea sistemică
Lumea este formată dintr-o infinitate de corpuri şi obiecte, care pare a fi discontinuă şi neuniformă. Deci, pe lângă substanţă şi energie a mai apărut aspectul de informaţie.
V.M. Gluşeav spune că, expresia neuniformităţii distribuţiei substanţei şi energiei în timp şi spaţiu, se ştie că substanţa reprezintă masa sau volumul, energia reprezintă forţa sau câmpul ce intervine în desfăşurarea fenomenelor. Deci, informaţia este modul în care sunt ele distribuite în timp şi spaţiu.
1.1.1. Teoria sistemelor
Ludowig Van Bertalanffy, este considerat părintele teoriei sistemelor, el defineşte sistemul ca un ansamblu de elemente aflate în interacţiune.
În accepţiunea teoriei matematice a sistemelor, informaţia ce considerată expresie a ordinei şi organizării, ce este specifică fiecărui subsistem în parte.
Putem demonstra că formula informaţiei este identică cu formula entropiei descoperită de L. Baltzmann, adică cu: H = - pklog2pk (N >1), unde pk este probabilitatea de realizare a unui eveniment k din sistem sau subsistem.
O. Onicescu în 1979 arată că gradul de organizare a unui sistem poate fi măsurat cu ajutorul energiei informaţionale, astfel: E = pj2(A) , unde pj este probabilitatea de apariţie a evenimentului A.
Continuare 1.1.1.
Informaţia, copie a revoluţiei ştiinţifice şi tehnice contemporane, se poate considera ca o noţiune foarte veche, înţelegerea acesteia depinde de semnificaţia ce i se poate atribui: ca suport al cunoştinţelor umane, ca biţi şi alte unităţi de măsură specifice informaticii.
Teoria sistemelor arată că sistemele au următoarele principii: coordonabilitate, incompatibilitate, optimalitate şi incertitudine.
Coordonabilitatea ne arată că reglarea centralizată a unui sistem complex, dacă ea este posibilă, nu este avantajoasă, datorită proceselor ce trebuie să fie reglate, a contradicţiilor şi a neliniarităţii lor.
Incompatibilitatea, arată căci cu cât complexitatea sistemului este mai mare, cu atât scade posibilitatea de a-l descrie în mod riguros.
Optimalitatea, arată că dacă un subsistem al uni sistem complex nu este optimal în relaţiile sale cu celelalte subsisteme, atunci nici sistemul complex nu mai este optimal.
Incertitudinea ne relevă că într-un sistem complex, starea unui subsistem şi interacţiunea sa cu celelalte subsisteme poate fi simultan determinată numai până la un anumit grad de acurateţe.
Continuare Capitol 1
1.1.2. Feluri de sisteme
Teoria sistemelor recunoaşte că: după mulţimea elementelor şi relaţiile cu mediul, după factorul timp, după coeficientul de complexitate şi după natura relaţiilor dintre mărimile de intrare şi cele de ieşire, sistemele pot să fie: finite sau infinite, închise sau deschise, statice sau dinamice, simple sau complexe, determinate sau probabilistice, liniare sau neliniare, etc., această clasificare a fost făcută de Grunberg în 1977.
Teoria sistemelor permite distingerea sistemelor în funcţie de complexitatea lor. Oricât de independent ar fi un sistem, în realitate nu poate fi vorba decât de o independenţă relativă, fiindcă el este integrat împreună cu celelalte sisteme, cu care este în interacţiune.
Fiecare sistem poate fi un subsistem şi fiecare subsistem poate face parte din mai multe sisteme, devine necesară o abordare mult mai largă, deci una interdisciplinară.
Organizarea sistemelor duce la generarea altor sisteme care sunt din ce în ce mai complicate şi mai diverse, diversitatea ne fiind provocată de substanţă şi energia din care sunt constituite, ci de modul cum sunt organizate. Deci, organizarea este cea care conduce la diversitatea lumii în care trăim.


Documente similare:
Preview document similar
Delimitari si Fundamentari Teoretice privind...
Disertatia contine 140 pagini in format doc cu o marime totala de 156.55 KB.
Preview document similar
Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor
Cursul contine 84 pagini in format doc cu o marime totala de 226.7 KB.
Preview document similar
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL
Proiectul contine 25 pagini in format doc cu o marime totala de 58.52 KB.
Preview document similar
Control de Gestiune
Fituica contine 13 pagini in format doc cu o marime totala de 41.92 KB.
Preview document similar
Contabilitatea ca Sistem Informational
Proiectul contine 103 pagini in format doc cu o marime totala de 970.78 KB.
Preview document similar
Solutii de Informatizare a Gestiunii Stocurilor
Proiectul contine 89 pagini in format doc cu o marime totala de 686.83 KB.
Carti recomandate:
Gabriel Milan Sava
O abordare sistemica a managementului proiectelor educationale este mai mult decat utila in momentul de fata intrucat numarul mare de proiecte de acest gen sunt de multe ori prezentate fara a respecta structura matriceala, de baza, a acestora. Aceasta stare de fapt are ca principale cauze, atat lipsa unor specialisti abilitati care in calitate... citeste tot
Jose Silva jr.
Daca ai avut vreodata o intuitie care a dat rezultate bune, sau un vis cu informatii utile, sau o coincidenta neexplicata, probabil ca ai utilizat ESP-ul fara sa stii.
Cartea"ESP zi de zi Sistemul lui Jose Silva" te va ajuta sa iti folosesti abilitatea naturala ESP sau perceptia senzoriala efectiva, si sa intelegi informatii ascunse pentru... citeste tot
Iovan Stefan
Lucrarea este structurata in sapte capitole in care sunt abordate etapele de realizare, analiza si proiectare a sistemelor informatice, sistemele de gestiune a bazelor de date cu aplicatii in domeniul feroviar, tendintele actuale in domeniul tehnologiei informatiei. Se remarca prezentarea detaliata, definirea si clasificarea principalelor... citeste tot