Toate cursurile din domeniul Economie

 • Geografia Economica Mondiala

  Capitolul I NOTIUNI GENERALE DE GEOGRAFIE POLITICA Concepte de geografie politica si geopolitica. Statul si componentele sale Pentru întelegerea aspectelor de geografie umana populatie, asezari, economie mondiala, de harta politica a lumii contemporane - este necesar sa fie cunoscute câteva probleme generale de geografie politica si geopolitica. 1.1 Conceptele de geografie politica si geopolitica Conceptul de geografie politica. Geografia politica este ramura a geografiei umane...

 • Contabilitate de Gestiune II

  Cap. 1 Bazele teoretico-metodologice ale costurilor 1.1. Elemente de teorie a costurilor si calculatiei Calculul costurilor se sprijina pe strategia si pe structura întreprinderii. Activitatile firmei exista datorita strategiei, iar cunoasterea costurilor permite managerului sa se întrebe asupra utilitatii activitatilor. Structura determina modelul de calcul al costului prin parcursul intern al fluxului de informatii. Rolul informatiei de tip cost urmeaza „destinul” general al...

 • Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii

  CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL AL NORMALIZARII RELATIEI CONTABILITATE-FISCALITATE 1.1 Normalizarea si armonizarea contabila si fiscala contemporana Definirea notiunilor: Procesul de armonizare a contabilitatii românesti cu Standardele Internationale de Contabilitate si Directiva a IV-a, a Comunitatii Economice Europene reprezinta alternativa de acces a tarii noastre la societatea informationala internationala în cadrul careia informatia contabila joaca un rol primordial. Demersurile...

 • Gestiunea Portofoliului

  1.1. Concepte, definitie, trasaturi Sistemul financiar, prin definitie, reprezinta ansamblul institutiilor si pietelor care interactioneaza între ele, pentru a îndeplini anumite functii, dintre care cea mai importanta este facilitarea transferului de fonduri de la cei care înregistreaza excedente, catre cei care se confrunta cu necesitati financiare. Piata financiara reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin intermediul carora capitalurile disponibile si dispersate din economie...

 • Economia Generala

  1. Teoria stiintelor economice Ce este teoria economica Originile cunoasterii stiintifice in domeniul economiei au determinari comune cu cunoasterea filosofica a realitatilor lumii antice. Desprinderea economiei ca stiinta de sine statatoare din corpul filosofiei se face din momentul in care obiectul de studiu, metoda precum si nivelul de teoretizare o impun. Daca intr-o determinare la limita empiricului economicul poate fi reprezentat drept sfera actiunii umane vizand pur si simplu...

 • Bazele Economiei

  Costurile de productie 1. Continutul costului Producerea bunurilor materiale si a serviciilor necesita consum de factori de productie în proportii cantitative si calitative variabile, în functie de caracteristicile activitatii economice, a perioadei de timp la care se refera. Analizând acest consum de factori de productie putem deduce urmatoarele: - costul de productie este forma baneasca de exprimare a consumului de factori material si uman, atât în producerea de bunuri materiale, cât si...

 • Macroeconomie

  2. Operatiuni ale agentilor economici 3. Fluxuri si stocuri 4. Fluxul circular al venitului si productiei Economiile de piata functioneaza prin actiunile a numerosi agenti economici liberi, animati de realizarea propriilor interese. Descrierea vietii economice presupune cunoasterea acestor agenti economici, a naturii operatiunilor economice la care participa precum si a fluxurilor reale sau monetare care apar în cadrul circuitului economic între multitudinea de unitati economic e...

 • Managementul Conflictului

  MANAGEMENTUL CONFLICTULUI Obiective 1. Definirea conflictului si a tipurilor de conflicte. 2. Identificarea generatorilor de conflict. 3. Prezentarea conflictului organizational si a cauzelor acestuia. 4. Analiza criteriilor de alegere a strategiilor de mediere a conflictelor dintre angajati. 5. Managementul conflictelor prin negociere. 3.1 Definirea conflictului Termenul de conflict are o puternica conotatie negativa, evocând cuvinte ca opozitie, mânie, agresivitate. Dar conflictul...

 • Gestiunea Globala a Patrimoniului

  PATRIMONIUL Veniturile, cheltuielile si economiile populatiei 1.1. Corelatii macroeconomice între venituri, cheltuieli, economii si P.I.B. La nivelul unei economii nationale se poate afirma, prin definitie, ca produsele realizate (ca produse finite) în cadrul acesteia, în expresie baneasca, sunt egale cu veniturile obtinute, respectiv cu suma diferitelor forme de utilizare a acestora. Vânzarea produselor compenseaza eforturile depuse pentru realizarea acestora, venitul astfel obtinut...

 • Fundamentele Macroeconomiei

  FUNDAMENTELE MACROECONOMIEI NOTIUNILE DE BAZA ALE MACROECONOMIEI 1. Structura si nivelurile economiei Structura economiei desemneaza totalitatea elementelor ei componente si relatiile multiple dintre acestea, privite din punct de vedere al integralitatii. Distingem o structura orizontala si una verticala. STRUCTURA VERTICALA microeconomia totalitatea proceselor si fenomenelor economice care se structureaza la nivelul gospodariilor, unitatilor economice (firme) si verigilor...

 • Informatica Economica

  CAPITO L U L 1 CONCEPTE DE BAZA ÎN INFORMATICA ECONOMICA 1.1. Notiuni generale Termenului de informatie nu i se poate asocia o singura definitie întrucât aceasta este complexa si foarte variata. Pentru a putea fi perceputa este necesar ca ea sa fie exprimata într-un anumit mod. În informatica informatia reprezinta un sir de caractere dintr-un alfabet dat care poate fi prelucrat prin proceduri manuale sau automate. Atributele acesteia se refera la: " adaugarea de noi cunostinte la...

 • Economia Riscurilor si Asigurarilor - Curs 4

  CAP. V Economia riscurilor si asigurarile 5.1. Riscul si incertitudinea Problematica riscului si incertitudinii a preocupat atât pe specialisti cât si pe practicieni si bineînteles pe oamenii de rând de-a lungul timpului. Riscul si incertitudinea erau privite în comparatie cu certitudinea, iar previziunea de îmbunatatire a unei situatii date cu riscul sau incertitudinea unei schimbari de atitudine, de mentalitate. O analiza a societatii arata faptul ca dezvoltarea sociala si cresterea...

 • Piete de Capital

  PRODUSELE PIETEI DE CAPITAL Exista 3 categorii de produse: I. valori mobiliare primare din care fac parte: 1. actiunile 2. obligatiunile 3. drepturi de subscriere 4. titluri de garantie II. valori mobiliare derivate 1. contracte tip forward contracte nestandardizate ce creeaza pentru parti obligatia de a vinde/cumapra o marfa la un pret convenit la data incheierii tranzactiei si care se executa prin livrarea efectiva a marfii si plata la o data viitoare 2. contracte tip futures ...

 • Economia UE

  Abordari Conceptuale OBIECTIVE In mitologia greaca, Europa era o printesa, fiica regelui fenician Agenor. Zeus s-a preschimbat în taur si s-a alaturat turmelor regelui pentru a o ademeni. În timp ce Europa, împreuna cu însotitoarele sale, culegea flori, a remarcat frumusetea taurului si dupa câtva timp l-a încalecat. Zeus a profitat de ocazie si a furat-o pe Europa, ducând-o spre îndepartata Creta. Acolo, Zeus a sedus-o (spunându-i ca nu este casatorit) si ea i-a devenit sotie. Dimineata,...

Pagina 122 din 150