Toate cursurile din domeniul Economie

 • Analiza Economica

  CAPITOLUL 1 OBIECTIVELE, METODELE SI INSTRUMENTELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR Cresterea gradului de complexitate a activitatii economice a întreprinderilor, în contextul mecanismelor pietei, are implicatii profunde în procesul de conducere, care nu se poate realiza pe baza de rutina, ci pe o studiere atenta a realitatii, pe o analiza stiintifica care sa conduca la adoptarea deciziilor corespunzatoare. Piata ca mecanism de reglare a functionarii economiei are un impact complex si...

 • Integrare si Politici Economice Europene

  INTEGRARE SI POLITICI ECONOMICE - EUROPENE - TEMATICA CURSULUI 1. INTEGRAREA ECONOMICA EUROPEANA 2. BUGETUL UNIUNII EUROPENE 3. POLITICA MONETARA EUROPEANA 4. POLITICA FISCALA EUROPEANA CEI TREI PILONI AI UNIUNII EUROPENE UE DEZVOLTAREA INTEGRARII EUROPENE ÎN PROFUNZIME UNIUNEA VAMALA 1 IULIE 1968 2. PIATA UNICA 1 IANUARIE 1993 3. MONEDA UNICA – UNIUNEA 1 IANUARIE 1999 ECONOMICA SI MONETARA FORMELE INTEGRARII ECONOMICE - ROLUL NOU AL SISTEMULUI VAMAL AL UE 1. APLICAREA...

 • Economie

  Nevoile si resursele economice. Activitatile economice Activitatile economice si sociale ce se desfasoara în societatea noastra, activitatile oamenilor nu pot fi separate de nevoile existente. Nevoile umane reprez. acele cerinte materiale, economice, sociale, spirituale ale activ oamenilor. Pentru satisfacerea nevoilor se impune consumul de bunuri si servicii. Nevoile (trebuintele) oamenilor sunt multiple, ele fiind strâns legate de viata si munca oamenilor, de existenta individuala,...

 • Resursele Umane in Administratia Publica in Contextul Integrarii Europene

  Rolul principal al statului modern într-o economie de piata democratica este sa asigure conditiile si standardele vietii de zi cu zi a indivizilor, cât si ale entitatilor legale. Principalul mecanism utilizat de catre stat este legea. Transmiterea si impunerea hotarârilor Parlamentului si a legislatiei afe¬rente, monito¬riza¬rea efectelor acestora si furnizarea mecanismelor de corectare si redresare a lor sunt câteva tinte importante pentru oricare stat modern. Prima sarcina a statului, în...

 • Marca

  IDENTITATEA MARCII Numele de marca Sigla Emblema Logoul NUMELE DE MARCA Denumiri alcatuite dintr-un singur cuvânt sau din mai multe cuvinte: substantive proprii, denumiri din vocabularul curent, denumiri fara semnificatie Denumiri alcatuite din simboluri numerice sau având în alcatuire si simboluri numerice (Peugeot 307, 7UP, 3M). SIGLA Sigla este o prescurtare conventionala, formata din litera initiala sau din grupul de litere initiale folosite în inscriptii, în manuscrise, pentru a...

 • Riscul de Tara

  RISCUL DE T¸ARØA S¸I EVALUAREA ACESTUIA 5.1 Concepte referitoare la riscul de t¸arØa ÆIn sens larg, riscul de t¸arØa exprimØa probabilitatea pierderilor financiare Æ1n afacerile internat¸ionale, pierderi generate de unele evenimente macroeconomice ¸si / sau politice din t¸ara analizatØa. Conceptul de risc de t¸arØa este legat de alte douØa not¸iuni: riscul suveran ¸si riscul de transfer. Riscurile legate de datoria externØa publicØa sau public garantate sunt incluse Æ1n cadrul riscului...

 • Riscul Tehnic

  RISCUL TEHNIC S¸I DE INVESTIT¸ II 3.1 Riscul tehnic Æ1n funct¸ionarea aparatului de product¸ie 3.1.1 Introducere Aparatul tehnic de product¸ie este supus unor constrÆangeri legate de continuitatea funct¸ionØarii. ÆIntreruperea Æ1n funct¸ionarea este un risc ce poate determina Æ1ntreruperea generØarii de fluxuri financiare ¸si evident de profit. ÆIn mod uzual, proprietatea de bunØa funct¸ionare este redatØa de termenul de fiabilitate. Fiabilitatea reprezintØa o caracteristicØa...

 • Managementul Cercetarii

  2. CREATIVITATE SI INOVARE 2.1. Creativitate 2.1.1. Notiuni generale de caracterizarea creativitatii Un sistem economic nu poate actiona eficient decât daca se modifica continuu în raport cu cerintele mediului si cu evolutiile celorlalti factori ai sistemului. Pentru atingerea acestor obiective este necesara angajarea sistemului economic considerat într-un proces de creativitate si inovare continua. Termenul de creativitate a fost introdus în 1938 de G.W.Allport ca o dispozitie generala a...

 • Geografia Economica Mondiala

  Capitolul I NOTIUNI GENERALE DE GEOGRAFIE POLITICA Concepte de geografie politica si geopolitica. Statul si componentele sale Pentru întelegerea aspectelor de geografie umana populatie, asezari, economie mondiala, de harta politica a lumii contemporane - este necesar sa fie cunoscute câteva probleme generale de geografie politica si geopolitica. 1.1 Conceptele de geografie politica si geopolitica Conceptul de geografie politica. Geografia politica este ramura a geografiei umane...

 • Contabilitate de Gestiune II

  Cap. 1 Bazele teoretico-metodologice ale costurilor 1.1. Elemente de teorie a costurilor si calculatiei Calculul costurilor se sprijina pe strategia si pe structura întreprinderii. Activitatile firmei exista datorita strategiei, iar cunoasterea costurilor permite managerului sa se întrebe asupra utilitatii activitatilor. Structura determina modelul de calcul al costului prin parcursul intern al fluxului de informatii. Rolul informatiei de tip cost urmeaza „destinul” general al...

 • Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii

  CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL AL NORMALIZARII RELATIEI CONTABILITATE-FISCALITATE 1.1 Normalizarea si armonizarea contabila si fiscala contemporana Definirea notiunilor: Procesul de armonizare a contabilitatii românesti cu Standardele Internationale de Contabilitate si Directiva a IV-a, a Comunitatii Economice Europene reprezinta alternativa de acces a tarii noastre la societatea informationala internationala în cadrul careia informatia contabila joaca un rol primordial. Demersurile...

 • Gestiunea Portofoliului

  1.1. Concepte, definitie, trasaturi Sistemul financiar, prin definitie, reprezinta ansamblul institutiilor si pietelor care interactioneaza între ele, pentru a îndeplini anumite functii, dintre care cea mai importanta este facilitarea transferului de fonduri de la cei care înregistreaza excedente, catre cei care se confrunta cu necesitati financiare. Piata financiara reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin intermediul carora capitalurile disponibile si dispersate din economie...

 • Economia Generala

  1. Teoria stiintelor economice Ce este teoria economica Originile cunoasterii stiintifice in domeniul economiei au determinari comune cu cunoasterea filosofica a realitatilor lumii antice. Desprinderea economiei ca stiinta de sine statatoare din corpul filosofiei se face din momentul in care obiectul de studiu, metoda precum si nivelul de teoretizare o impun. Daca intr-o determinare la limita empiricului economicul poate fi reprezentat drept sfera actiunii umane vizand pur si simplu...

 • Bazele Economiei

  Costurile de productie 1. Continutul costului Producerea bunurilor materiale si a serviciilor necesita consum de factori de productie în proportii cantitative si calitative variabile, în functie de caracteristicile activitatii economice, a perioadei de timp la care se refera. Analizând acest consum de factori de productie putem deduce urmatoarele: - costul de productie este forma baneasca de exprimare a consumului de factori material si uman, atât în producerea de bunuri materiale, cât si...

 • Macroeconomie

  2. Operatiuni ale agentilor economici 3. Fluxuri si stocuri 4. Fluxul circular al venitului si productiei Economiile de piata functioneaza prin actiunile a numerosi agenti economici liberi, animati de realizarea propriilor interese. Descrierea vietii economice presupune cunoasterea acestor agenti economici, a naturii operatiunilor economice la care participa precum si a fluxurilor reale sau monetare care apar în cadrul circuitului economic între multitudinea de unitati economic e...

Pagina 122 din 150