Biblioteca » Economie

Ultimele cursuri din domeniul Economie
Economia Bazata pe Cunoastere
Economia Bazata pe Cunoastere

Capitolul 1. ECONOMIA BAZATA PE CUNOSTINTE 1.1. Cunostintele si evolutia lor 1.1.1. Revolutia cunostintelor Pentru multi dintre specialistii în domeniu, prin revolutia cunostintelor se întelege schimbarea fundamentala si transformarile proceselor economiei bazata aproape exclusiv pe resurse fizice la economia bazata predominant pe cunostinte [12]. La baza acestei revolutii se afla rolul determinant pe care cunostintele l-au dobândit în ultimele decenii, cresterea importantei economice ...

Cursul contine 94 pagini in format doc cu o marime totala de 975.37 Kb
Domenii: Economie
Microeconomics - Macroeconomics
Microeconomics - Macroeconomics

1. Introduction: Microeconomics-Macroeconomics The prices and quantities of goods and services emerge every day from decisions made by millions of individual consumers and firms. Microeconomics studies the behaviour of these individual decisions making units and the primary objective of microeconomic theory is to explain how those decisions are made. How do consumers decide what products to buy and in what quantities? What does it cost business firms to produce the goods and services ...

Cursul contine 49 pagini in format doc cu o marime totala de 128.68 Kb
Domenii: Economie, Engleza
Basic Approaches in Business Ethics
Basic Approaches in Business Ethics

...

Cursul contine 40 pagini in format ppt cu o marime totala de 1.11 Mb
Domenii: Economie, Engleza
Economia Informatiei - Suport de Curs
Economia Informatiei - Suport de Curs

INFORMATIA – OBIECT AL ECONOMIEI PLANUL TEMEI: 1. Introducere 2. Conceptul de “informatie” 3. Tipologii ale informatiei 4. Caracteristicile principale ale informatiei OBIECTIVE: - întelegerea esentei informatiei si sesizarea diverselor perspective din care ea poate fi abordata; - evidentierea principalelor tipologii în care poate fi încadrata informatia si a specificului fiecareia dintre categoriile componente ale acestora; - prezentarea setului de caracteristici generale ...

Cursul contine 36 pagini in format doc cu o marime totala de 72.39 Kb
Domenii: Economie
Economie Comerciala - Suport de Curs
Economie Comerciala - Suport de Curs

Conceptul de comert si disciplina economie comerciala 23 sliduri Structura prezentarii Definitii ale termenului de comert Concept teoretic In sens larg In sens restrâns In sensul distributiei Activitate a economiei nationale Alte definitii conventionale Functiile comertului Activitate productiva Functiile îndeplinite Importanta pentru producatori si pentru consumatori Rolul si locul comertului Legatura cu procesul de dezvoltare Dimensiunile contemporane ale comertului O ...

Cursul contine 1048 pagini in format pdf, ppt cu o marime totala de 10.37 Mb
Domenii: Economie
Decizia in Administratia Publica
Decizia in Administratia Publica

CAP.1 CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DECIZIONAL (N SECTORUL PUBLIC - sa cunoasca specificul procesului decizional )n sectorul public )n general si )n administratia publica, )n special, comparativ cu sectorul privat - Obiective cognitive: O1 - sa defineasca notiunea de decizie administrativa, O2 - sa precizeze trasaturile deciziei administrative; O3 - sa defineasca conceptul de proces decizional; O4 - sa clasifice deciziile administrative; O5 - sa )nteleaga delimitarile dintre ...

Cursul contine 110 pagini in format doc cu o marime totala de 180.78 Kb
Domenii: Economie
Macroeconomie
Macroeconomie

Cap 1 Eficienta economica în tarile cu economie de piata Obiective Conceptul de eficienta economica Factorii de crestere ai eficientei economice si formele sale Productivitatea factorilor de productie Productivitatea muncii si formele productivitatii muncii Factorii care influenteaza productivitatea muncii Caile de crestere a productivitatii muncii 1.1. Conceptul de eficienta economica si formele sale Eficienta economica reprezinta una dintre categoriile cele mai generale ale ...

Cursul contine 82 pagini in format doc cu o marime totala de 145.8 Kb
Domenii: Economie
Cercetari Operationale
Cercetari Operationale

PROGRAMARE ÎN NUMERE ÎNTREGI Capitolele 1 si 2 ale cursului de Cercetari Operationale din anul III au ca suport Notele de curs ale Domnului Profesor Vasile Nica si lucrarea “Capitole Speciale ale Cercetarilor Operationale” a aceluiasi autor, editata de Centrul de Învatamânt Economic Deschis la Distanta din Academia de Studii Economice Bucuresti. 1.1 Definirea unei probleme de programare liniara în numere întregi Sa se determine x1, x2, …, xn care maximizeaza functia: f = c1x1 ...

Cursul contine 102 pagini in format pdf cu o marime totala de 2.17 Mb
Domenii: Economie
Diagnosticul Rentabilitatii Intreprinderii
Diagnosticul Rentabilitatii Intreprinderii

Obiectivele temei: - identificarea principalilor indicatori de masurare a rentabilitatii; - dezvoltarea abilitatii de a construi si aplica modele de analiza structurala si factoriala a profitului si ratelor de rentabilitate; - identificarea cauzelor care influenteaza rentabilitatea unei firme si a masurilor pentru reglarea activitatii; - caracterizarea legaturii care exista între rentabilitate si risc. 1. Analiza structurii contului de profit si pierdere a întreprinderii a) analiza ...

Cursul contine 38 pagini in format doc cu o marime totala de 147.81 Kb
Domenii: Economie, Finante
The Relations Between the European Union and Romania
The Relations Between the European Union and Romania

Chapter 1 THE FRAMEWORK OF THE RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ROMANIA Agreements and treaties signed before 1990 - Romania was the first country in Central and East Europe establishing official relations with the European Community. - In 1974, an agreement regarding the inclusion of Romania in the Preferential System was signed. - In 1980, an agreement regarding the industrial products was signed 2. Important events and main documents regarding the Accession Strategy 1990 – ...

Cursul contine 59 pagini in format ppt cu o marime totala de 38.05 Kb
Sisteme Economice Comparate
Sisteme Economice Comparate

Capitolul 1. Definirea structurilor unui sistem contabil modern la confluenta dintre cererea si oferta de informatii financiare 1.1. Identificarea modelelor de cerere de informatii financiare în diferite contexte economice, politice, juridice si sociale la nivel international 1.1.1. Analiza principalilor factori care influenteaza dezvoltarea sistemelor contabile 1.1.2. Sisteme contabile recunoscute pe plan international 1.2. Analiza trecut, prezent si viitor asupra principiului ...

Cursul contine 84 pagini in format doc cu o marime totala de 199.22 Kb
Domenii: Economie
Economie Mondiala
Economie Mondiala

Tendinte actuale în economia mondiala Capitolul I FUNDAMENTELE ECONOMIEI MONDIALE Introducere Acest capitol abordeaza aspectele conceptuale ale economiei mondiale pentru întelegerea tendintelor pe plan mondial a fenomenelor si proceselor economice. Activitatea la nivel microeconomic este conditionata de fenomene si procese ce au loc la nivel mondoeconomic. Cunoasterea caracteristicilor mediului economic international, a principalelor tendinte ale pietei mondiale reprezinta conditia ...

Cursul contine 114 pagini in format pdf cu o marime totala de 2.62 Mb
Domenii: Economie
Cresterea Economica
Cresterea Economica

CRESTEREA ECONOMICA Motto:: Odata ce cineva începe sa se gândeasca la cresterea economica, îi va fi greu sa se mai gândeasca la altceva. Robert Lucas Problema economica centrala: caracterizeaza performantele sistemului economic (national, mondial) Corelare cu alte probleme macroeconomice majore: Echilibrul Ciclicitatea ezvoltarea economica Definitie: Cresterea economica = evolutia ascendenta a rezultatului macroeconomic (PIB) potential. Factori: Resursele naturale Stocul de ...

Cursul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 26.05 Kb
Domenii: Economie
Noua Teorie a Cresterii
Noua Teorie a Cresterii

Modelele de de tip Solow, sau RCK, arata ca acumularile de acpital nu pot explica prea bine cresterea economica pe termen lung si nici diferentele dintre tari în aceasta privinta. În plus nu-i tocmai clara variabila eficienta muncii A. De aceea sunt necesare clarificari suplimentare. Mai întâi în legatura cu acumularea cunostintelor. Apoi o viziune mai larga în legatura cu capitalul  capitalul uman. În legatura cu primul aspect sunt cunoscute modelele de cercetere si dezvoltare (R&D ...

Cursul contine 8 pagini in format doc cu o marime totala de 15.27 Kb
Domenii: Economie
Economie Politica
Economie Politica

EvidenCierea nivelului de dezvoltare economica, a tendinCelor acesteia, precum si a modului în care sunt utilizate resursele de care o Cara dispune necesita evaluarea rezultatelor activitaCii desfasurate de agenCii economici în toate ramurile. În acest scop, se folosesc indicatori macroeconomici, determinaCi în condiCiile Carilor cu economie de piaCa cu ajutorul sistemului conturilor naCionale (SCN). Sistemul conturilor naCionale (SCN) asigura atât descrierea si analiza structurilor ...

Cursul contine 140 pagini in format pdf cu o marime totala de 2.52 Mb
Domenii: Economie
Rezultatele 1816 - 1830 din 2204
  Pagina: 1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  ... 147