Biblioteca

Economentrie

Curs / Economie
Informatii Curs:
Numar de pagini: 82 (toate fisierele)
Marime arhiva: 883.01Kb
Contine fisiere: doc, xls
Numar de fisiere: 4
Tip document: Curs
Domeniu: Economie
Nota pe site: 8 Economentrie, 8 out of 10 based on 4 rating
Profesor:
Lector univ. Drd. Sabau Florentina Simona
Valoare:
Gratis
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?

Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.

Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.

Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.

Click pentru mai multe detalii.


Fisiere in arhiva: (4)

 • Econometrie.doc
 • Econometrie
  • CUPRINS.doc
  • econometrie proiect.xls
  • Econometrie.doc

Din cuprins:
Capitolul 1 Introducere în econometrie
1.1 Obiective 3
1.2 Prezentare sintetică 3
1.2.1 Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea econometriei 3
1.2.2 Definiţiile econometriei 4
1.2.3 Locul şi rolul econometriei în sistemul ştiinţelor economice 6
1.2.4 Noţiuni şi concepte fundamentale ale econometriei 8
1.3 Întrebări 15
1.4 Probleme rezolvate 16
1.5. Probleme propuse 37
1.6. Bibiliografie 40
Capitolul 2 Testarea ipotezelor statistice
2.1 Obiective 41
2.2 Prezentare sintetică 41
2.2.1 Concepte şi erori în testarea ipotezelor statistice 41
2.2.2. Testarea ipotezei privind media populaţiei generale (μ) pentru eşantioane de volum mare 45
2.2.3 Testarea ipotezei privind diferenţa dintre două medii pentru eşantioane de volum mare 49
2.2.4.Testarea ipotezei privind media populaţiei generale (μ) pentru eşantioane de volum redus 51
2.2.5.Testarea ipotezei privind proporţia populaţiei pentru eşantioane mari 52
2.2.6. Testarea ipotezei privind diferenţa dintre două medii pentru eşantioane de volum redus 53
2.2.7. Testarea ipotezei privind dispersia unei populaţii 55
2.2.8.Testarea ipotezei privind raportul dintre două dispersii 56
2.3 Întrebări 58
2.4.Probleme rezolvate 60
2.5.Bibiliografie 66
Capitolul 3 Modelul de regresie
3.1 Obiective 67
3.2 Prezentare sintetică 67
3.2.1 Specificarea unui model de regresie 67
3.2.2 Modelul de regresie clasic 67
3.3 Întrebări 74
3.4 Probleme rezolvate 79
3.5.Bibiliografie 80

Extras din document:

Capitolul 1
Introducere în econometrie
1.1 OBIECTIVE: introducerea studenţilor în sfera şi noţiunile specifice econometriei
1.2 PREZENTARE SINTETICĂ:
1.2. 1 Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea econometriei
Un moment important în constituirea şi dezvoltarea Econometriei ca disciplină economică de frontieră, apărută în domeniile de interferenţă ale teoriei economice, statisticii şi matematicii, se consideră anul 1930 (29 decembrie), când s-a înfiinţat la Cleveland Societatea de Econometrie (Econometric Society), avându-i ca iniţiatori pe: Irving Fischer - preşedinte, L. V. Bortkiewicz, R. Frisch, H. Hotelling, L. Schumpeter, N. Wiener şi alţii.
Un rol deosebit în dezvoltarea şi popularizarea econometriei l-a avut revista acestei societăţi, „Econometrica", care apare trimestrial, începând din ianuarie 1933.
Etimologic, termenul de econometrie provine din cuvintele greceşti: eikonomia (economie) şi metren (măsură). El a fost introdus (1926) de către Ragnar Frisch, economist şi statistician norvegian, prin analogie cu termenul „biometrie", folosit de Fr. Galton şi K. Pearson la sfârşitul secolului XIX, care desemna cercetările biologice ce utilizau metodele statisticii matematice.
Dar nu cei care au introdus termenul şi au înfiinţat Societatea de Econometrie au şi „inventat" această disciplină.
Sub aspect istoric, studierea cantitativă a fenomenelor economice este mult mai veche. Printre precursorii econometriei moderne pot fi citaţi: F. Quesnay, W. Petty, Gregory King, A. Cournot, Leon Walras, E. Engel, A. Marshall, R. A. Fisher, K. Pearson şi alţii.
În perioada contemporană, contribuţii importante la dezvoltarea econometriei au fost aduse de:
- în domeniul analizei economice a cererii: M. Friedman,T. Haavelmo, R. Stone, H. Wald, ş.a.;
- în domeniul funcţiilor de producţie: C. W. Cobb, P. H. Douglas, K. J. Arrow, G. Tintner;
- în domeniul modelelor macroeconomice: A. S. Goldberger, O. Onicescu, V. Kantarevici, L. R. Klein, J. Tinbergen, H. Theil ;
- în domeniul metodelor de analiză a datelor sau al econometriei „fără modele": T. W. Anderson, J. P. Benzécri, H. Hotelling, R. A. Fisher şi alţii.
În momentul actual, impulsionată puternic de revoluţia tehnico-ştiinţifică - cu realizări de vârf în domeniul calculatoarelor electronice - econometria a devenit un instrument metodologic de bază, indispensabil teoriei şi practicii economice pentru investigarea riguroasă a fenomenelor şi proceselor economice.
1.2. 2 Definiţiile econometriei
Dezvoltarea rapidă a econometriei a generat formularea mai multor definiţii cu privire la domeniul acestei discipline economice. Totuşi, marea majoritate a acestora poate fi încadrată în următoarele trei grupe:
a) definiţia istorică;
b) definiţia restrictivă;
c) definiţia extinsă.
a) Definiţia istorică a econometriei a fost formulată de R. Frisch în primul număr al revistei „Econometrica", în ianuarie 1933: „experienţa a arătat că fiecare din următoarele trei puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice şi al matematicii, este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru o înţelegere efectivă a realităţilor cantitative din economia modernă; unificarea lor este aceea care asigură eficienţa. Econometria este tocmai această unificare".
Conform acestei definiţii, susţinătorii ei consideră că prin econometrie se înţelege studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematicii.
b) Definiţia restrictivă propusă de Cowles Commission for Research in Economics (Chicago, 1940-1950), consideră că nu există econometrie dacă investigarea fenomenelor economice nu se face cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice).
Susţinătorii acestei definiţii, L. R. Klein, E. Malinvaud, G. Rottier, includ în domeniul econometriei numai cercetările economice care utilizează metodele inducţiei statistice - teoria estimaţiei, verificarea ipotezelor statistice - la verificarea relaţiilor cantitative formulate în teoria economică cu privire la fenomenele sau procesele economice cercetate.
Conform acestor definiţii, un studiu econometric presupune:
- existenţa prealabilă a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza căreia se construieşte modelul economic, care reprezintă formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul investigat;
- posibilitatea aplicării metodelor inducţiei statistice la verificarea ipotezelor teoriei economice; construirea modelului econometric şi rezolvarea acestuia.
Această definiţie restrictivă exclude din domeniul econometriei cercetările economice care nu se fundamentează pe:
- o teorie economică - implicită sau explicită privind modelul econometric al fenomenului, procesului sau sistemului studiat;
- o interpretare aleatoare a modelului respectiv.


Previzualizare pagini: (82)

  Documente similare:
  Preview document similar
  Proiect Econometrie
  Proiectul contine 13 pagini in format doc cu o marime totala de 79.7 KB.
  Preview document similar
  Analiza Statistica si Modelarea Pietei Muncii in...
  Proiectul contine 203 pagini in format pdf cu o marime totala de 1.61 MB.
  Preview document similar
  Econometrie
  Cursul contine 99 pagini in format doc, ppt cu o marime totala de 781.98 KB.
  Preview document similar
  Proiect Econometrie Analiza unei Firme Gioco SRL
  Proiectul contine 25 pagini in format doc cu o marime totala de 85.04 KB.
  Preview document similar
  Analiza unor Factori de Influenta asupra Ofertei de...
  Proiectul contine 22 pagini in format doc, xls cu o marime totala de 63.98 KB.
  Preview document similar
  Curs - Econometrie
  Cursul contine 68 pagini in format doc cu o marime totala de 593.56 KB.