Biblioteca

Teoria Educatiei Fizice si Sportului

Curs / Educatie Fizica
Informatii Curs:
Numar de pagini: 128
Marime arhiva: 178.49Kb
Contine fisiere: doc
Numar de fisiere: 1
Tip document: Curs
Domeniu: Educatie Fizica
Nota pe site: 8 Teoria Educatiei Fizice si Sportului, 8 out of 10 based on 8 rating
Valoare:
Gratis
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?

Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.

Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.

Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.

Click pentru mai multe detalii.


Fisiere in arhiva: (1)

  • Teoria Educatiei Fizice si Sportului.doc

Extras din document:

CURS 1
BAZELE GENERALE ALE TEORIEI ŞI METODICII JOCULUI DE FOTBAL
1. OBIECTUL TEORIEI Şl METODICII JOCULUI DE FOTBAL
Cunoaşterea multilaterală şi în profunzime a unui domeniu constituie o necesitate şi tot odată o condiţie pentru eficienţa acţiunilor celor ce activează în domeniul respectiv.
Activitatea fotbalistcă constituie fără îndoială o realitate obiectivă si implicit un segment particular de cunoaştere. Studierea acestui fenomen revine Teoriei şi Metodicii jocului de fotbal, ca parte constitutivă a disciplinei ştiinţifice sportive - Fotbal. Jocul de fotbal trebuie privit multilateral, dar convergent şi analizat după criterii ştiinţifice. Cunostiinţele din domeniul fotbalului, atât cele referitoare la informaţia teoretică cât şi cele metodice, se constituie într-un sistem deschis, ce se îmbogăţeşte, diversifică şi se aprofundează continuu.
Teoria şi metodica jocului de fotbal, ca parte constitutivă a teoriei şi metodicii generale a jocurilor sportive, are ca domeniu propriu de cercetare, studierea activităţii ludice specifice jocului de fotbal şi a influenţelor acestuia asupra personalităţii umane. Pentru aceasta dispune de un ansamblu de date teoretice şi practice, care îi asigură o bază proprie de autoperfecţlonare.
Teoria şi metodica jocului de fotbal are metode proprii de cercetare, particularizate fenomenului, precum si legităţi specifice, concretizate în principii, cerinţe, norme şi reguli, caracteristice fotbalului. Înţeleasă în acest context teoria şi metodica fotbalului generalizează experienţa domeniului, transformându-o în norme de lucru, prospectând posibilităţile de îmbunătăţire continuă a efectului activităţii practice.
Teoria fotbalului cuprinde un ansamblu foarte vast de cunoştiinţe, organizate într-un sistem logic şi coerent, care descrie şi explică acest fenomen. Avem deci de-a face cu două noţiuni : descrierea conţinutului jocului, care este în principal constatativă si explicarea lui, consecinţă a cunoaşterii lui profunde prin cercetare ştiinţifică.
Teoria fotbalului trebuie considerată ca un sistem deschis, dinamic, complex, adaptiv şi anticipativ. Aceasta preia şi generalizează elementele practicii şi cercetării ştiinţifice proprii, precum şi elementele aparţinând altor ştiinţe sau activităţi cu care se află în corelaţie. Acestea reprezintă de fapt principalele izvoare ale teoriei fotbalului. Existenţa unei teorii separate pentru jocul de fotbal s-a impus ca o necesitate, aceasta având de răspuns la numeroase si complexe probleme, precum studiul conţinutului jocului, istoricul jocului, procesul didactic, optimizarea componentelor antrenamentului, forma sportivă, selecţia, studiul concepţiei de pregătire şi joc, etc.
Teoria fotbalului are un pronunţat caracter activ, reflectat în contribuţia la perfecţionarea practicii, lucru ce se realizează în principal prin componenta aplicativă a teoriei, metodica fotbalului.
Metodica fotbalului este parte integrantă a teoriei fotbalului, ce exprimă şi valorifică funcţia aplicativă a acestuia. Metodica fotbalului preia şi adaptează la specific principiile, metodele şi mijloacele generale ale pedagogiei, ale ştiinţei educaţiei fizice şi sportului, metodicii antrenamentului sportiv, precum şi metodologia jocurilor sportive. Metodica fotbalului cuprinde principiile, metodele şi mijloacele specifice instruirii în fotbal. Acestea sunt preluate din activitatea practică şi din rezultatele cercetării ştiinţifice proprii, fiind apoi explicate si generalizate.
Metodica fotbalului constă din cunoştinţele, priceperile şi deprinderile necesare tehnologiei instruirii şi educării jucătorilor şi echipelor. În acelaşi timp, este parte constitutivă şi indispensabilă a pregătirii specialiştilor domeniului. Principalele capitole şi activităţi componente ale metodicii fotbalului se referă la metodica selecţiei, a antrenamentului integral, metodica pregătirii pe factorii antrenamentului, planificarea şi evidenţa, metodica organizării activităţii fotbalistice, etc.
Din expunerea conceptului despre metodica fotbalului reiese sarcina acesteia de a forma specialiştii domeniului, capabili să aplice în practică tehnologia pregătirii jucătorilor şi echipei, precum şi tehnologia specifică celorlalte sectoare aferente ( arbitrajul, organizarea, etc.).
1.1. FOTBALUL CA DISCIPLINĂ ŞTIINŢIFICĂ
Fotbalul a parcurs de la apariţia lui şi până astăzi o lungă perioadă de dezvoltare şi progres, constituindu-se astăzi într-un domeniu foarte complex al vieţii sociale, într-o civilizaţie în care ştiinţa şi tehnica ocupă un loc prioritar, cunoaşterea multilaterală şi aprofundată a unui fenomen constituie o necesitate şi în acelaşi timp o condiţie pentru eficienţa acţiunilor tuturor celor care studiază şi activează în acest domeniu.
În momentul actual, dispunem de un sistem de discipline ştiinţifice cu diferite grade de generalizare, ce formează „Ştiinţa educaţiei fizice si sportului", o sumă de discipline ştiinţifice ce abordează din diferite puncte de vedere domeniul sportiv. Prin logica propriei dezvoltări, concomitent cu dezvoltarea ştiinţei educaţiei fizice şi sportului, fotbalul si-a dobândit statutul de disciplină ştiinţifică. Fotbalul constituie un domeniu particular de cunoaştere, care este studiat şi investigat de disciplina ştiinţifică Fotbal. Considerarea fotbalului ca disciplină ştiinţifică sportivă priveşte în principal specialiştii domeniului profesori si antrenori).
Fotbalul ca disciplina ştiinţifică sportivă este integrat în teoria şi metodica jocurilor sportive şi împreună cu aceasta în ştiinţa educaţiei fizice şi sportului.
Fotbalul este o disciplină de sinteză bio-psiho-socio-pedagogică, având ca obiect de studiu:
- conţinutul jocului şi a întregii activităţi legate de fotbal, în vederea perfecţionării acestuia.


Documente similare:
Preview document similar
Metode si Mijloace Specifice Atletismului pentru...
Licenta contine 82 pagini in format doc cu o marime totala de 207.48 KB.
Preview document similar
Contributii Metodice privind Valorificarea...
Proiectul contine 130 pagini in format doc cu o marime totala de 8.9 MB.
Preview document similar
Procesului de Pregatire Musculara in Lectia de...
Proiectul contine 72 pagini in format doc cu o marime totala de 5.03 MB.
Preview document similar
Dezvoltarea Calitatilor Motrice la Fotbalisti
Proiectul contine 64 pagini in format doc cu o marime totala de 64.54 KB.
Preview document similar
Model Metodic Pentru Invatarea Lovirii Mingii cu...
Licenta contine 93 pagini in format doc cu o marime totala de 1.8 MB.
Preview document similar
Cresterea Eficientei Lectiei de Educatie Fizica la...
Licenta contine 83 pagini in format ppt cu o marime totala de 357.65 KB.
Carti recomandate:
Mircea Stefan
In conformitate cu spiritul pedagogiei contemporane, demersul ofera solutii pentru proiectarea lectiilor intr-o maniera moderna, intrucat predarea este cu atat mai eficienta, cu cat este adecvata situatiilor si personalitatii elevilor. Ca "situatii educative" sunt prezentate cele ce apar spontan, dar si cele special create de profesor. citeste tot
Tanya Byron
,,Azi a luat o nota mica la matematica. Ieri s-a batut cu un coleg de scoala. In camera lui e mereu dezordine. Nu ma pot intelege deloc cu el... Face numai rele". Ce-ar fi daca, macar pentru o zi, ati renunta la atitudinea negativista si ati incerca sa va bucurati pur si simplu de copilul dumneavoastra? Atitudinea pozitiva atrage dupa sine... citeste tot
Lupu Elena
Din cuprins: Metodica educatiei fizice si sportului - statut de disciplina stiintifica; Obiectul de studiu al metodicii educatiei fizice si sportului; Ideal, functii, obiective in educatie fizica si sport; Mijloace utilizate metodica educatiei fizice si sportului; Evaluarea activitatii de educatie fizica scolara Lucrarea Metodica... citeste tot