Toate cursurile din domeniul Finante

 • Piete de Capital

  Cursul de Piețe de Capital se adresează studenților înscriși la programul de studiu ID, organizat de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și face parte din planul de învățământ aferent anului II, semestrul 2 Obiectivele acestui curs sunt: cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a pieţei de capital; identificarea relaţiilor dintre instituţiile pieţei de capital; cunoaşterea principiilor de funcţionare a organismelor de plasament colectiv şi a randamentului...

 • Finantele Firmei

  CAPITOLUL 1 FUNCŢIA FINANCIARĂ A FIRMEI Structura capitolului 1.1. Finanţele publice şi finanţele firmei 1.2. Funcţiile finanţelor firmei 1.3. Funcţia financiară a firmei 1.4. Sistemul informaţional economico–financiar al firmei 1.1. Finanţele publice şi finanţele firmei Evoluţia ştiinţelor economice a condus la delimitarea clară a două ramuri: - finanţele publice; - finanţele firmei. A. Finanţele publice vizează o serie de aspecte specifice: - se întâlnesc la nivel macroeconomic...

 • Finante

  Când vorbim despre FINANȚE avem în vedere fie finanțele private ale agenților economici, fie finanțele publice ale statului. Analiza conținutului celor două noțiuni poate viza în egală măsură cele trei modalități de manifestare a lor: ca practică, ca politică și ca teorie. Pentru a-și putea exercita funcțiile și sarcinile sale, statul are nevoie de resurse financiare care iau naștere în procesul repartiției produsului intern brut. La formarea produsului intern brut participă numeroase...

 • Conventiile de Evitare a Dublei Impuneri

  Conventiile de evitare a dublei impuneri Sunt acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte state numai in ceea ce priveste impozitele directe. Scopul: stabilirea unor cote de impozit mai mici in cazul unor anumite categorii de venituri; Permit impozitarea in statul de rezidenta in cazul unor categorii de venituri; Permit eliminarea dublei impuneri in statul de rezidenta al beneficiarului de venit; Inlesnesc extinderea investiilor. Conventiile de evitare a dublei impuneri...

 • Produse si Servicii Bancare

  1.1. Obiective - cunoaşterea mediului economic românesc din perioada 1990 – 2009 - identificarea elementelor care au generat criza financiară globală - prezentarea evoluţiei sistemului bancar românesc şi a ofertei bancare 1.2. Situaţia României şi a sistemului bancar -România a parcurs după 1990 o perioadă de tranziţie la economia de piaţă de10 ani, aşa cum s-a întâmplat si cu celelalte ţări foste socialiste, şi un ciclu economic complet, cu perioada de recesiune (2009) după cea de...

 • Moneda si Credit

  CAPITOLUL I MONEDA SI ROLUL SÃU ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALÃ 1.1. Concept, definire, forme Nu se poate aborda chestiunea monedei fãrã a face mai întâi o incursiune în interiorul schimbului de bunuri si servicii si mai apoi în cel al aparitiei si evolutiei banilor. Schimbul de bunuri si servicii a fost între primele nevoi ce le-a simtit omul, trecând de la viata izolatã primitivã la starea de viatã socialã si civilizatã. Odatã cu accentuarea diviziunii sociale a muncii, când omul, în mod...

 • Creditare Bancara

  CURS NR. 1 CREDITUL BANCAR 1. Creditul – acceptiuni generale 1.1. Definire Creditul1 reprezinta o valoare actuala care se transmite de la un creditor (investitor sau imprumutator) unui debitor (imprumutat) care se angajeaza sa-l ramburseze, dupa un timp, in conditiile specificate in contractul de credit, in cadrul caruia debitorul promite plata dobanzii pentru a remunera pe debitor. Desi relatiile de credit au existat si in economiile premonetare (schimburi de bunuri actuale contra...

 • Rolul Institutiilor Financiare Internationale in Promovarea Cooperarii Monetare in Contextul Globalizarii

  1.1 Bretoon Woods-actul de nastere al instituţiilor financiare internaţionale La începutul anilor 1940, doi gânditori celebri, John Maynard Keynes de la Trezoreria Marii Britanii si Harry Dexter White de la Trezoreria Statelor Unite ale Americii, au conceput aproape simultan, planuri pentru instaurarea unui sistem monetar complet nou, care să stabilizeze ratele de schimb si să propulseze comerţul liber. Acordurile de la Bretton Woods s-au născut în mod direct din proiectul conceput de White...

 • Politica de Investitii la Nivelul Intreprinderii

  3.1 Conţinutul politicii de investiţii. Investiţii reale (productive). Investiţia este factorul esenţial al dezvoltării întreprinderilor şi al întregii economii. Scopul principal al activităţii de investiţii constă în realizarea celor mai eficiente forme de plasament al capitalului. În general, noţiunea de investiţii trebuie prezentata în 2 sensuri şi anume: în sens restrâns, prin investiţia se înţelege un plasament de valoare însemnată, care se concretizează în active materiale pe termen...

 • Abordari Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Consumului

  impozitare a consumului Impozitarea consumului este una din cele mai vechi forme de impozitare, fiind practicată încă din antichitate. Uşurinţa în aşezare şi percepere, baza fiscală mereu în creştere, precum şi caracterul voalat al sarcinii fiscale au fost principalii factori care au determinat proliferarea tehnicilor de impozitare a consumului. Fiind exprimate cel mai adesea sub forma impozitelor indirecte, ele satisfac „în mai mică măsură criteriile de echitate fiscală" , datorită...

 • Abordari Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Veniturilor si Profiturilor Agentilor Economici

  Abordări comparative privind tehnicile de impozitare a veniturilor/profiturilor agenţilor economici Impozitul pe profit este impozitul cu cea mai pronunţată incidenţă asupra activităţii economice. Fiind un impozit direct, plătit şi suportat de agenţii economici din profiturile realizate, el influenţează direct deciziile de finanţare, de investiţii şi de dividend ale întreprinderilor. Deşi are o pondere relativ redusă, dar stabilă în ansamblul resurselor fiscale ale ţărilor OECD (între 8% şi...

 • Abordari Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Veniturilor Persoanelor Fizice

  Impozitul asupra veniturilor persoanelor fizice se distinge prin incidenţa sa deosebit de vastă, dar şi prin controversele pe care le stârneşte mai ales în privinţa cotelor de impozitare practicate (progresive sau proporţionale). Fiind un impozit direct, plătit şi suportat de către indivizi, el este perceput ca elementul central al oricărui sistem fiscal, a cărui aşezare şi percepere este definitorie pentru aprecierea de ansamblu a caracteristicilor respectivului sistem fiscal. Caracterizat...

 • Fiscalitate

  1. Contribuabili Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili: a) persoanele juridice române; b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România; c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică; d) persoanele juridice străine care realizează...

 • Sistemele Fiscale - Concept, Evolutii, Clasificari

  1. Sistemele fiscale: concept, evoluţii, clasificări 1.1. Noţiunea de fiscalitate şi de sistem fiscal Evoluţia societăţii umane a determinat în mod obiectiv apariţia unor relaţii economice şi sociale noi, care să faciliteze satisfacerea nevoilor umane permanent crescânde. Aceste relaţii, cunoscute în prezent sub denumirea de finanţe, s-au conturat pe „fundalul exprimării valorice prin bani a proceselor şi relaţiilor economice, sub impactul dezvoltării schimbului de mărfuri şi organizării...

 • Gestiune Financiara 1

  DEFINIREA ŞI TIPOLOGIA INVESTIŢIILOR REALIZATE DE SOCIETĂŢILE COMERCIALE EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE METODE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE SELECŢIE A PROIECTELOR DE INVESTIŢII ŞI DE STABILIRE A BUGETELOR DE CAPITAL (DE INVESTIŢII) ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE Termenul sau perioada de recuperare a investiţiei Metoda valorii actualizate nete Metoda ratei interne de de rentabilitate Investiţia reprezintă un proces de alocare pe termen lung sau/şi mediu a...

Pagina 12 din 62