Biblioteca » Finante

Ultimele cursuri din domeniul Finante
Creditare Bancara
Creditare Bancara

CURS NR. 1 CREDITUL BANCAR 1. Creditul – acceptiuni generale 1.1. Definire Creditul1 reprezinta o valoare actuala care se transmite de la un creditor (investitor sau imprumutator) unui debitor (imprumutat) care se angajeaza sa-l ramburseze, dupa un timp, in conditiile specificate in contractul de credit, in cadrul caruia debitorul promite plata dobanzii pentru a remunera pe debitor. Desi relatiile de credit au existat si in economiile premonetare (schimburi de bunuri actuale contra ...

Cursul contine 56 pagini in format doc, pdf cu o marime totala de 303.93 Kb
Domenii: Finante
Rolul Institutiilor Financiare Internationale in Promovarea Cooperarii Monetare in Contextul Globalizarii
Rolul Institutiilor Financiare Internationale in Promovarea Cooperarii Monetare in Contextul Globalizarii

1.1 Bretoon Woods-actul de nastere al instituţiilor financiare internaţionale La începutul anilor 1940, doi gânditori celebri, John Maynard Keynes de la Trezoreria Marii Britanii si Harry Dexter White de la Trezoreria Statelor Unite ale Americii, au conceput aproape simultan, planuri pentru instaurarea unui sistem monetar complet nou, care să stabilizeze ratele de schimb si să propulseze comerţul liber. Acordurile de la Bretton Woods s-au născut în mod direct din proiectul conceput ...

Cursul contine 7 pagini in format doc cu o marime totala de 16.08 Kb
Domenii: Finante
Politica de Investitii la Nivelul Intreprinderii
Politica de Investitii la Nivelul Intreprinderii

3.1 Conţinutul politicii de investiţii. Investiţii reale (productive). Investiţia este factorul esenţial al dezvoltării întreprinderilor şi al întregii economii. Scopul principal al activităţii de investiţii constă în realizarea celor mai eficiente forme de plasament al capitalului. În general, noţiunea de investiţii trebuie prezentata în 2 sensuri şi anume: în sens restrâns, prin investiţia se înţelege un plasament de valoare însemnată, care se concretizează în ...

Cursul contine 8 pagini in format doc cu o marime totala de 20.13 Kb
Domenii: Finante
Abordari Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Consumului
Abordari Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Consumului

impozitare a consumului Impozitarea consumului este una din cele mai vechi forme de impozitare, fiind practicată încă din antichitate. Uşurinţa în aşezare şi percepere, baza fiscală mereu în creştere, precum şi caracterul voalat al sarcinii fiscale au fost principalii factori care au determinat proliferarea tehnicilor de impozitare a consumului. Fiind exprimate cel mai adesea sub forma impozitelor indirecte, ele satisfac „în mai mică măsură criteriile de echitate fiscală" ...

Cursul contine 25 pagini in format docx cu o marime totala de 90.02 Kb
Domenii: Finante
Abordari Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Veniturilor si Profiturilor Agentilor Economici
Abordari Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Veniturilor si Profiturilor Agentilor Economici

Abordări comparative privind tehnicile de impozitare a veniturilor/profiturilor agenţilor economici Impozitul pe profit este impozitul cu cea mai pronunţată incidenţă asupra activităţii economice. Fiind un impozit direct, plătit şi suportat de agenţii economici din profiturile realizate, el influenţează direct deciziile de finanţare, de investiţii şi de dividend ale întreprinderilor. Deşi are o pondere relativ redusă, dar stabilă în ansamblul resurselor fiscale ale ţ ...

Cursul contine 32 pagini in format docx cu o marime totala de 77.2 Kb
Domenii: Finante
Abordari Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Veniturilor Persoanelor Fizice
Abordari Comparative privind Tehnicile de Impozitare a Veniturilor Persoanelor Fizice

Impozitul asupra veniturilor persoanelor fizice se distinge prin incidenţa sa deosebit de vastă, dar şi prin controversele pe care le stârneşte mai ales în privinţa cotelor de impozitare practicate (progresive sau proporţionale). Fiind un impozit direct, plătit şi suportat de către indivizi, el este perceput ca elementul central al oricărui sistem fiscal, a cărui aşezare şi percepere este definitorie pentru aprecierea de ansamblu a caracteristicilor respectivului sistem fiscal. ...

Cursul contine 58 pagini in format docx cu o marime totala de 129.76 Kb
Domenii: Finante
Fiscalitate
Fiscalitate

1. Contribuabili Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili: a) persoanele juridice române; b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România; c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică; d) persoanele juridice străine ...

Cursul contine 28 pagini in format doc cu o marime totala de 79.56 Kb
Domenii: Finante
Sistemele Fiscale - Concept, Evolutii, Clasificari
Sistemele Fiscale - Concept, Evolutii, Clasificari

1. Sistemele fiscale: concept, evoluţii, clasificări 1.1. Noţiunea de fiscalitate şi de sistem fiscal Evoluţia societăţii umane a determinat în mod obiectiv apariţia unor relaţii economice şi sociale noi, care să faciliteze satisfacerea nevoilor umane permanent crescânde. Aceste relaţii, cunoscute în prezent sub denumirea de finanţe, s-au conturat pe „fundalul exprimării valorice prin bani a proceselor şi relaţiilor economice, sub impactul dezvoltării schimbului de m ...

Cursul contine 15 pagini in format docx cu o marime totala de 43.71 Kb
Domenii: Finante
Gestiune Financiara 1
Gestiune Financiara 1

DEFINIREA ŞI TIPOLOGIA INVESTIŢIILOR REALIZATE DE SOCIETĂŢILE COMERCIALE EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE METODE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE SELECŢIE A PROIECTELOR DE INVESTIŢII ŞI DE STABILIRE A BUGETELOR DE CAPITAL (DE INVESTIŢII) ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE Termenul sau perioada de recuperare a investiţiei Metoda valorii actualizate nete Metoda ratei interne de de rentabilitate Investiţia reprezintă un proces de alocare pe termen lung sau/ ...

Cursul contine 34 pagini in format ppt cu o marime totala de 314.99 Kb
Gestiune Financiara
Gestiune Financiara

OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare si alocate in mod cat mai eficient la nivel de întreprindere , având ca scop principal maximizarea profitului. Analitic, obiectivele pot fi structurate pornind analiza din momentul înființării unei întreprinderi astfel: Prezentarea modalităților de alocare a resurselor pe termen lung concretizate in investițiile de pornire, ...

Cursul contine 196 pagini in format doc cu o marime totala de 563.83 Kb
Buget si Trezorerie
Buget si Trezorerie

Buget si trezorerie publica Curs 1 1. Bugetul Uniunii Europene A. Principiile generale ale bugetului Uniunii Europene : - Eficienta costurilor administrative - Pr. Stabilitatii - Pr. Echitatii - Pr. Vizibilitatii - Pr. Simplitatii - Pr. Transparentei - Pr. Autonomiei financiare - Pr. Flexibilitatii - Pr. Caracterului suficient (stabilirea de limite) - Pr. Plafonarii. B. Principii particulare al bugetului UE: - Pr. Unitatii si acuratetei bugetare - Pr. Universalitatii - Pr. ...

Cursul contine 7 pagini in format doc cu o marime totala de 15.97 Kb
Domenii: Finante
Elemente de Finante Publice
Elemente de Finante Publice

1. TEORIE ŞI POLITICĂ BUGETARĂ 1.1. Conţinutul tradiţional şi semnificaţia modernă a bugetului Până acum, de-a lungul cursului, bugetul de stat a fost înfăţişat sub mai multe ipostaze: fie ca un element component al finanţelor publice, fie ca element al sistemului financiar (sub forma operaţiilor şi fluxurilor bugetare, fluxuri de alocare şi repartizare a fondului bugetar), fie ca element al mecanismului financiar cu rolul său (în acest caz) de regulator de echilibru. ...

Cursul contine 284 pagini in format doc cu o marime totala de 270.34 Kb
Domenii: Finante
Metodologia de Creditare
Metodologia de Creditare

Prelegere (2 ore): 1. Etapele procesului de creditare. 2. Etapa preliminară privind informarea – documentarea reciprocă banca – solicitant. 3. Etapa depunerii dosarului şi analiza documentaţiei prezentate. 4. Etapa determinării indicatorilor de apreciere a riscului de creditare. Constituirea garanţiilor. 5. Etapa aprobării creditelor şi încheierea contractului de credit. 1. Etapele procesului de creditare: 1) Examinarea cererii de creditare şi interviul cu solicitantul. ...

Cursul contine 5 pagini in format doc cu o marime totala de 17.46 Kb
Macroeconomia
Macroeconomia

CE ESTE MACROECONOMIA Macroeconomia constituie astăzi una dintre cele mai dinamice şi complexe discipline din cadrul ştiinţelor economice CE ESTE MACROECONOMIA Termenul de “macroeconomie” provine din alăturarea grecescului “macro” cuvântului de “economie” CE ESTE MACROECONOMIA Macroeconomia studiază, deci, acele comportamente de ansamblu ale agenţilor economici de acelaşi tip precum şi raporturile de interdependenţă care se stabilesc între aceste comportamente ...

Cursul contine 84 pagini in format ppt cu o marime totala de 20.64 Kb
Domenii: Finante, Economie
Eficienta Investitiilor
Eficienta Investitiilor

CAPITOLUL III METODE STATISTICO-FINANCIARE APLICATE ÎN STUDIUL EFICIENTEI ECONOMICE ÎN COMERTUL DE GROS 3.1 Probleme generale ale analizei economico-statistice la nivelul firmei comerciale 3.1.1 Continutul si tipurile analizei economico -statistice si financiare la nivelul firmei 3.1.2 Analiza economico-calitativa bazata pe descompunerea rezultatelor si pe comparatie 3.1.3 Analiza cantitativa pe baza interdependentelor dintre fenomene 3.1.4 Analiza statistico-financiara si rolul ...

Cursul contine 65 pagini in format pdf cu o marime totala de 242.79 Kb
Domenii: Finante
Rezultatele 166 - 180 din 915
  Pagina: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  ... 61