Biblioteca » Geografie

Ultimele cursuri din domeniul Geografie
Sistemul Geomorfologic al Versantilor
Sistemul Geomorfologic al Versantilor

Definiţie; terminologie; evoluţia conceptului de versant; versanţii ca sistem în cascadă; starea iniţială a versanţilor, forţă şi rezistenţă în dinamica versanţilor. Elementele de formă ale versanţilor; profilul versantului; forma în plan a versantului; cartografierea versanţilor. Sistematica proceselor de versant şi morfologia indusă de acestea (eroziunea subsuperficială, eroziunea în suprafaţă; ravenaţia; procesele de mişcare în masă; sistematica lor şi ...

Cursul contine 39 pagini in format pdf cu o marime totala de 2.38 Mb
Domenii: Geografie
Bazale Teoretice si Metodologice - C1
Bazale Teoretice si Metodologice - C1

Capitolul I . BAZELE TEORETICE SI METODOLOGICE I.1 – Scurt istoric A doua jumatate a secolului al XX-lea o fost marcata de schimbari importante ce ne-au afectat toate aspectele vietii. Traim trasformari majore ale societatii de la perioada industriala la cea postindustriala, bazate pe informatie si cunostinte. Aceste schimbari si transformari ne modifica modul de a a gandi si de a ne vedea pe noi , sistemele din care facem parte, mediul in care traim si modul in care vedem lumea. O ...

Cursul contine 36 pagini in format doc cu o marime totala de 391.96 Kb
Domenii: Geografie
Geografie Economica
Geografie Economica

CAPITOLUL 1 PETROLUL – SURSĂ DE ENERGIE PE PLAN MONDIAL Secolul XX a fost secolul petrolului aşa cum secolul XIX a fost cel al cărbunelui. Hidrocarburile, sub forma petrolului şi a derivatelor sale, au devenit principala sursă de energie pentru majoritatea popoarelor globului. La ora actuală, industria modernă depinde de petrol şi de produsele sale; structura materială şi modul de viaţă în comunităţile din suburbiile care înconjoară marile oraşe sunt rezultatul unei ...

Cursul contine 49 pagini in format pdf cu o marime totala de 680.76 Kb
Domenii: Geografie
Structura Socio-Economica a Populatiei
Structura Socio-Economica a Populatiei

Structura sociala Se imparte in mai multe categorii: structura etnica, structura rasiala, structura lingvistica, structura pe medii, dupa nivelul de iunstruire si dupa religii. Structura etnica a populatiei fost un process istoric indelungat, cu perioade complicate, care au generat situatii deosebit de complexe.In aceste conditii s-a realizat selectia elementelor commune care definesc astazi continutul notiunii de etnie. La baza oricarei etnii sta limba, graiul comun, aceleasi obiceiuri, ...

Cursul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 26.38 Kb
Domenii: Geografie
Elementele Morfometrice ale Bazinelor de Receptie ale Raurilor
Elementele Morfometrice ale Bazinelor de Receptie ale Raurilor

Masurarea unor elemente specifice anumitor zone de pe suprafata Pamantului determinata de cerinte practice a condus inca din antichitate la aparitia geo—metrie. Cerintele actuale ale geografiei cantitative au facut necesara cunoasterea cat mai precisa a formelor de relief, fapt ce a atras aparitia in geografie a unei discipline care se ocupa cu masurarea acestora—morfometria. Cand elementele masurate se refera la un bazin hidrografic cu toate caracteristicile sale spunem ca avem de a ...

Cursul contine 5 pagini in format doc cu o marime totala de 9.15 Kb
Domenii: Geografie
Programul de Observatii si Masuratori la Foraje
Programul de Observatii si Masuratori la Foraje

In vederea stabilirii evolutiei apelor subterane, la un foraj se executa 3 grupe de observatii: -Asupra nivelului hidrostatic; Aceste observatii se executa din 3 in 3 zile incepand cu data de 3 a lunii respective si terminand cu ultima zi din luna; -Asupra temperaturii apei subterane; Concomitent cu observatiile asupra nivelului apelor subterane se executa si masurarea temperaturii apei; -Vizuale; In aceasta grupa sunt cuprinse observatiile calitative asupra precipitatiilor vegetatiei , ...

Cursul contine 4 pagini in format doc cu o marime totala de 7.21 Kb
Domenii: Geografie
Sisteme de Masurare 3D
Sisteme de Masurare 3D

Grupul de ştiinţe, grupate sub denumirea generică de Măsurători Terestre, au ca obiect studiul formei şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său, sau pe porţiuni mai mari sau mai mici de teren, precum şi reprezentarea acestor suprafeţe de teren pe hărţi şi planuri. Măsurătorile terestre cuprind următoarele discipline principale : a) GEODEZIA – este ştiinţa care se ocupă cu “măsurarea şi reprezentarea suprafeţei Pământului, inclusiv a câmpului gravific, ...

Cursul contine 100 pagini in format pdf cu o marime totala de 2.48 Mb
Domenii: Geografie
Climatologie
Climatologie

I. METEOROLOGIE L I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. 1. 1. OBIEC'I' SI DEFINITIE Meteorologia, rarnura a geofizicii, stcrdiaza fenomenele si procesele frzice din atinosfera terestre, ur scopul cunoavterzii legiz4ilor ce le detennirra aparitio $i evolutia, interre/atiile $i intercanditiorzarea lor. Meteor, in limbs elinA desemneaza un fenomen ce se produce ?n atmosfera, ceva ce exists sau se produce in atmosfera. Cuvantul, patrons in mai tooate limbile europene, a stat la baza denumirii acestei ...

Cursul contine 152 pagini in format doc cu o marime totala de 147.86 Kb
Domenii: Geografie
Geopolitica Management
Geopolitica Management

Ce este Gopolitica? La această întrebare, răspunsurile diferă: ştiinţă sau disciplină ştiinţifică teorie doctrină metodă Definiţii Denis Touret, specialist francez în drept internaţional, o defineşte ca fiind o ştiinţă: "Geopolitica este ştiinţa umană, realistă, care are ca obiectiv să determine, dincolo de aparenţe, care sunt caracteristicile obiective ale geografiei fizice şi umane care condiţionează deciziile strategice ale actorilor internaţionali ...

Cursul contine 277 pagini in format ppt cu o marime totala de 6.75 Mb
Domenii: Geografie
Specificul Organizational al Spatiului Geografic National
Specificul Organizational al Spatiului Geografic National

Tiparele cadrului natural Acesta derivă din poziţia latitudinală, continentală şi caracteristicile cadrului natural, peste care se suprapun componentele cadrului amenajat, în relaţie cu evoluţia istorică şi experienţa organizaţională a poporului român. Aşa cum s-a mai menţionat, România dispune de un teritoriu ce măsoară 238 391 km2, situându-se între statele de mărime medie ale Europei. Poziţia geografică în cadrul continentului o plasează în partea central-sudic ...

Cursul contine 14 pagini in format doc cu o marime totala de 23.16 Mb
Domenii: Geografie
Organizarea si Amenajarea Antierozionala a Teritoriului
Organizarea si Amenajarea Antierozionala a Teritoriului

Amenajările antierozionale constituie un ansamblu de obiective şi lucrări de ordin tehnic care au drept scop reducerea şi/ori stoparea proceselor de erodare a solului şi a rocilor friabile. Cauzele eroziunii accelerate sunt de două feluri: naturale şi antropice. Cauzele de ordin natural ţin de substratul litologic şi panta terenului iar cele de ordin antropic de modul de abordare şi exploatare economică a unor teritorii. Terenurile cu substrat format din roci friabile şi pante ...

Cursul contine 28 pagini in format doc cu o marime totala de 14.14 Mb
Domenii: Geografie
Organizarea Administrativ-Teritoriala
Organizarea Administrativ-Teritoriala

Orice teritoriu pentru a fi controlat trebuie divizat. Divizarea este un atribut al exerciţiului de putere. Schimbarea codurilor politice a fost, aproape pretutindeni, acompaniată de noi reguli şi divizări teritoriale. Organizarea administrativ-teritorială a unei ţări, înfăptuită pe cale legislativă, reprezintă un element de suprastructură de importanţă cardinală, deoarece determină constituirea sistemului administraţiei statului şi subsistemelor lui locale, încadrează ...

Cursul contine 26 pagini in format doc cu o marime totala de 17.99 Mb
Domenii: Geografie
Amenajarea Turistica a Teritoriului
Amenajarea Turistica a Teritoriului

Turismul şi dezvoltarea socio–economică La sfârşitul secolului XX şi începutul acestui mileniu, industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai important generator de locuri de muncă. În perspectiva secolului următor este acceptată ideea că economia mondială va fi dirijată de trei tipuri de activităţi specifice sectorului terţiar: tehnologia informaţiilor, telecomunicaţiile şi ...

Cursul contine 18 pagini in format doc cu o marime totala de 15.86 Mb
Domenii: Geografie
Amenajarea si Echiparea Teritoriului cu Infrastructuri Edilitare
Amenajarea si Echiparea Teritoriului cu Infrastructuri Edilitare

Aspecte generale Confortul oferit de localităţile urbane este dat de existenţa unor servicii de gospodărie comunală oferite populaţiei localităţii respective, servicii care caracterizează calitatea vieţii. Cea mai mare parte a serviciilor se referă la alimentarea cu apă rece şi apă caldă, canalizare, alimentarea cu agent termic şi energie electrică. Totalitatea sistemelor de distribuţie şi colectare formează echipamentul edilitar. Echipamentul edilitar, se compune din: ...

Cursul contine 35 pagini in format doc cu o marime totala de 2.05 Mb
Domenii: Geografie
Pedologie
Pedologie

1.NOŢIUNI INTRODUCTIVE Denumirea de Pedologie provine din limba greacă, de la pedon = sol, ogor, suport şi logos = vorbire (ştiinţă), altfel spus Ştiinţa solului. Pedologia reprezintă ştiinţa care se ocupă cu studiul solului. Ştiinţa solului analizează următoarele aspecte legate de sol: - Constituenţii - Organizarea şi relaţiile dintre constituenţi - Originea şi evoluţia solului - Dinamica actuală a proceselor din sol în raport cu factorii de mediu - Proprietă ...

Cursul contine 84 pagini in format doc cu o marime totala de 358.9 Kb
Domenii: Geografie
Rezultatele 286 - 300 din 361
  Pagina: 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25