Biblioteca » Geografie

Ultimele cursuri din domeniul Geografie
Climatologie
Climatologie

I. METEOROLOGIE L I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. 1. 1. OBIEC'I' SI DEFINITIE Meteorologia, rarnura a geofizicii, stcrdiaza fenomenele si procesele frzice din atinosfera terestre, ur scopul cunoavterzii legiz4ilor ce le detennirra aparitio $i evolutia, interre/atiile $i intercanditiorzarea lor. Meteor, in limbs elinA desemneaza un fenomen ce se produce ?n atmosfera, ceva ce exists sau se produce in atmosfera. Cuvantul, patrons in mai tooate limbile europene, a stat la baza denumirii acestei ...

Cursul contine 152 pagini in format doc cu o marime totala de 147.86 Kb
Domenii: Geografie
Geopolitica Management
Geopolitica Management

Ce este Gopolitica? La această întrebare, răspunsurile diferă: ştiinţă sau disciplină ştiinţifică teorie doctrină metodă Definiţii Denis Touret, specialist francez în drept internaţional, o defineşte ca fiind o ştiinţă: "Geopolitica este ştiinţa umană, realistă, care are ca obiectiv să determine, dincolo de aparenţe, care sunt caracteristicile obiective ale geografiei fizice şi umane care condiţionează deciziile strategice ale actorilor internaţionali ...

Cursul contine 277 pagini in format ppt cu o marime totala de 6.75 Mb
Domenii: Geografie
Specificul Organizational al Spatiului Geografic National
Specificul Organizational al Spatiului Geografic National

Tiparele cadrului natural Acesta derivă din poziţia latitudinală, continentală şi caracteristicile cadrului natural, peste care se suprapun componentele cadrului amenajat, în relaţie cu evoluţia istorică şi experienţa organizaţională a poporului român. Aşa cum s-a mai menţionat, România dispune de un teritoriu ce măsoară 238 391 km2, situându-se între statele de mărime medie ale Europei. Poziţia geografică în cadrul continentului o plasează în partea central-sudic ...

Cursul contine 14 pagini in format doc cu o marime totala de 23.16 Mb
Domenii: Geografie
Organizarea si Amenajarea Antierozionala a Teritoriului
Organizarea si Amenajarea Antierozionala a Teritoriului

Amenajările antierozionale constituie un ansamblu de obiective şi lucrări de ordin tehnic care au drept scop reducerea şi/ori stoparea proceselor de erodare a solului şi a rocilor friabile. Cauzele eroziunii accelerate sunt de două feluri: naturale şi antropice. Cauzele de ordin natural ţin de substratul litologic şi panta terenului iar cele de ordin antropic de modul de abordare şi exploatare economică a unor teritorii. Terenurile cu substrat format din roci friabile şi pante ...

Cursul contine 28 pagini in format doc cu o marime totala de 14.14 Mb
Domenii: Geografie
Organizarea Administrativ-Teritoriala
Organizarea Administrativ-Teritoriala

Orice teritoriu pentru a fi controlat trebuie divizat. Divizarea este un atribut al exerciţiului de putere. Schimbarea codurilor politice a fost, aproape pretutindeni, acompaniată de noi reguli şi divizări teritoriale. Organizarea administrativ-teritorială a unei ţări, înfăptuită pe cale legislativă, reprezintă un element de suprastructură de importanţă cardinală, deoarece determină constituirea sistemului administraţiei statului şi subsistemelor lui locale, încadrează ...

Cursul contine 26 pagini in format doc cu o marime totala de 17.99 Mb
Domenii: Geografie
Amenajarea Turistica a Teritoriului
Amenajarea Turistica a Teritoriului

Turismul şi dezvoltarea socio–economică La sfârşitul secolului XX şi începutul acestui mileniu, industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai important generator de locuri de muncă. În perspectiva secolului următor este acceptată ideea că economia mondială va fi dirijată de trei tipuri de activităţi specifice sectorului terţiar: tehnologia informaţiilor, telecomunicaţiile şi ...

Cursul contine 18 pagini in format doc cu o marime totala de 15.86 Mb
Domenii: Geografie
Amenajarea si Echiparea Teritoriului cu Infrastructuri Edilitare
Amenajarea si Echiparea Teritoriului cu Infrastructuri Edilitare

Aspecte generale Confortul oferit de localităţile urbane este dat de existenţa unor servicii de gospodărie comunală oferite populaţiei localităţii respective, servicii care caracterizează calitatea vieţii. Cea mai mare parte a serviciilor se referă la alimentarea cu apă rece şi apă caldă, canalizare, alimentarea cu agent termic şi energie electrică. Totalitatea sistemelor de distribuţie şi colectare formează echipamentul edilitar. Echipamentul edilitar, se compune din: ...

Cursul contine 35 pagini in format doc cu o marime totala de 2.05 Mb
Domenii: Geografie
Pedologie
Pedologie

1.NOŢIUNI INTRODUCTIVE Denumirea de Pedologie provine din limba greacă, de la pedon = sol, ogor, suport şi logos = vorbire (ştiinţă), altfel spus Ştiinţa solului. Pedologia reprezintă ştiinţa care se ocupă cu studiul solului. Ştiinţa solului analizează următoarele aspecte legate de sol: - Constituenţii - Organizarea şi relaţiile dintre constituenţi - Originea şi evoluţia solului - Dinamica actuală a proceselor din sol în raport cu factorii de mediu - Proprietă ...

Cursul contine 84 pagini in format doc cu o marime totala de 358.9 Kb
Domenii: Geografie
Potential Hidroclimatic si Valorificarea lui in Turism
Potential Hidroclimatic si Valorificarea lui in Turism

Atmosfera terestră Atmosfera – îşi are origine toponimică în două cuvinte de origine greacă (atmos – aer, abur şi sfera - înveliş). Atmosfera, obiectul de studiu al meteorologiei este anvelopa gazoasa a Terrei care face trecerea de la mediul terestru la cel cosmic. Limitele atmosferei sunt mai greu de trasat, deoarece limita inferioară se întrepătrunde cu celelalte învelişuri (aerul pătrunde în porii şi fisurile rocilor, în apă, prntre organismele vii); ...

Cursul contine 63 pagini in format doc cu o marime totala de 85.1 Kb
Domenii: Turism, Geografie
Geografie Regionala
Geografie Regionala

Regiunea Definitii: • Regiunea reprezinta spatiul geografic care etaleaza elemente semnificative de unitate interna dar si diferente fata de teritoriile invecinate. Regiunea are ca principala trasatura functionalitatea. Pe langa acesta trasatura fiecare regiune poseda o anuumita localizare, extindere, iar fiecarei regiuni ii pot fi precizate (este obligatoriu sa-i poata fi precizate) limitele. • Regiunea reprezinta un ansamblu teritorial definit pe baza mai multor factori care sa ...

Cursul contine 69 pagini in format doc cu o marime totala de 102.42 Kb
Domenii: Geografie
Activitatea Agentiilor in Turism
Activitatea Agentiilor in Turism

Capitolul I – Agenţia de turism: generalităţi, definire, legislaţie 1. Generalităţi 2. Definirea conceptelor şi terminologie 3. Înfiinţarea agenţiei de turism şi condiţiile de comercializare a produselor turistice 3.1. Licenţa agenţiei de turism 3.2. Suspendarea şi retragerea licenţei de turism 3.2.1. Suspendarea licenţei de turism 3.2.2. Retragerea licenţei de turism 3.3. Brevetarea conducătorilor agenţiei de turism 1. Generalităţi Turismul organizat a ap ...

Cursul contine 51 pagini in format doc cu o marime totala de 106.05 Kb
Domenii: Geografie
Originea Apelor Subterane
Originea Apelor Subterane

ORIGINEA ŞI DISTRIBUŢIA GENERALĂ A APELOR SUBTERANE Originea apelor subterane şi distribuţia lor în cadrul hidrosferei subterane, de la nivelul microscopic până la cel planetar, constituie obiectul cercetărilor hidrogeologice fundamentale cu implicaţii decisive în orientarea corectă pe termen lung a utilizării resurselor de apă subterană ale Pământului. Evoluţia teoriilor privind originea apelor subterane şi a detalierii distribuţiei lor pe verticală au avansat ...

Cursul contine 25 pagini in format doc cu o marime totala de 331.3 Kb
Demografie si Metode de Cercetare
Demografie si Metode de Cercetare

Demografia este ştiinţa care are ca obiect de studiu populaţiile umane sub aspectul numărului, repartiţiei geografice şi structurii după diferite caracteristici demografice şi socio-economice, analiza evoluţiei lor şi evidenţierea legilor de dezvoltare a populaţiei. Evenimentul demografic este unitatea statistică de observare în demografie şi se referă la cazul individual statistic (ex.: naştere, deces, căsătorie, divorţ etc.). Fenomenul demografic reprezintă ...

Cursul contine 7 pagini in format doc cu o marime totala de 18.79 Kb
Geografie Economica Mondiala
Geografie Economica Mondiala

Capitolul I – Definirea geografiei economice si etape in conturarea obiectului de studio Def: Geografia economica este - componenta a geografiei umane ce se ocupa cu studiul spatiului unde se produc bunuri si servicii si studiul fluxului generat de acestia, studiul factorilor de productie si studiul conditiilor si resurselor prin care acestia sunt valorificati. !! examen – definitia geografiei economice Geografia umana cuprinde: - Geografia populatiei - Geografia asezarilor - Urbane ...

Cursul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 8.66 Kb
Domenii: Geografie
Meteorologie
Meteorologie

Capitolul I. Atmosfera. Generalitati. Caracteristici Meteorologia este ramura stiintelor geofizice care se ocupa cu studiul atmosferei atat dpdv al compozitiei, structurii, densitatii, etc. (insusirilor fizice si chimice) cat si din cel al proceselor si fenomenelor care au loc in cuprinsul ei. Atmosfera este invelisul gazos al Pamantului care contine in suspensie cantitati variabile de pulbere. Aerul pur este incolor, inodor si insipid si ca atare sesizabil numai cand se misca. El este si ...

Cursul contine 8 pagini in format doc cu o marime totala de 27.76 Kb
Domenii: Geografie
Rezultatele 286 - 300 din 354
  Pagina: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
Urmareste-ne pe Facebook: subtitrari pentru filme noi, evenimente interesante si bancuri hazlii. Like!