Biblioteca

Toate Cursurile
Economia Protectiei Mediului
Economia Protectiei Mediului

ECONOMIA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Economia reprezintă o colecţie de aranjamente tehnologice, legale şi sociale, prin care indivizii din cadrul societăţii caută să îşi crească bunăstarea materială şi spirituală. Cele două funcţii economice elementare urmărite de societate sunt producţia şi distribuţia. Producţia se referă la toate acele activităţi care determină cantităţile de bunuri şi de servicii produse şi mijloacele tehnologice ...

Cursul contine 130 pagini in format pdf cu o marime totala de 761.27 Kb
Aparitia si Evolutia Auditului Intern
Aparitia si Evolutia Auditului Intern

Termenul de audit = audit financiar In perioada de apogeu a capitalismului industrial, marile Intreprinderi americane au folosit serviciile auditorilor din afara entitatilor organizationale, acestea desfasurand activitatea de audit extern (audit extern = audit financiar). A urmat marea criza din 1929 – 1933, iar recesiunea a determinat Intreprinderile cotate la bursa sa isi intensifice preocuparile pt reducerea cheltuielilor cu auditul extern care certifica situatiile financiare si ...

Cursul contine 13 pagini in format doc cu o marime totala de 24.82 Kb
Domenii: Alte Domenii
Expertize
Expertize

Expertiza ctb – necesitatea, locul si rolul in cadrul activitatii de expertiza Expertiza ctb ca activitate specifica numai expertilor ctbili, se afla la intersectia dintre domeniul ctb si domeniul dreptului, incluzand una din functiile importante ale ctb si anume accea de a ajuta la reconstruirea faptelor intamplate in domeniul economic. Prin expert, intr-o acceptiune mai larga se intelege un specialist dintr-un anumit domeniu, care printr-o pregatire teoretica superioara si prin ...

Cursul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 18.85 Kb
Domenii: Contabilitate
Structura si Functiile Ecosistemului
Structura si Functiile Ecosistemului

Conceptul de ecosistem Ecosistemul este unitatea care include toate organismele de pe un teritoriu dat şi care interacţionează cu mediul fizic în aşa fel încât curentul de energie creează o anumită structură trofică, o densitate de specii şi un circuit de substanţe în interiorul sistemului Structura funcţională Biotop x Biocenoză partea abiotică partea biotică Biotop – Mediul fizic Spaţiu Delimitarea ecosistemului se realizează prin ecoton – zonă de ...

Cursul contine 19 pagini in format ppt cu o marime totala de 328.64 Kb
Domenii: Ecologie
Biosfera
Biosfera

Biosfera – componentă a mediului Biosferă – Ecosferă Interpretarea 1 viaţă1+viaţă2+…+viaţăn = biosferă (viaţă1 x mediu1)+(viaţă2 x mediu2)+…+(viaţăn x mediun) = ecosferă Biosfera este una din componentele ecosferei Interpretarea 2 – principiul unitate viaţă-mediu viaţă1 = viaţă1 x mediu1 viaţă1+viaţă2+…+viaţăn = biosferă Biosferă este sinonim cu ecosferă Limite Limitele spaţiale Popularea planetei este condiţionată de intensitatea ...

Cursul contine 13 pagini in format ppt cu o marime totala de 68.88 Kb
Domenii: Ecologie
Ecosisteme
Ecosisteme

Clasificarea ecosistemelor Economia energetică Ecosisteme majore Ecosisteme minore Ecosisteme mixte Influenţa antropică Ecosisteme naturale Ecosisteme amenajate Particularităţile biotopului Poziţia faţă de cota zero – ecosisteme sub- şi supraterane Caracteristicile mediului fluid – ecosisteme acvatice şi terestre Ecosisteme terestre Se diferenţiază în funcţie de particularităţile fitocenozei Păduri - “Templul vieţii” Speciile lemnoase, de talie înalt ...

Cursul contine 11 pagini in format ppt cu o marime totala de 20.96 Kb
Domenii: Ecologie
Drept Comercial International
Drept Comercial International

Dezvoltarea tehnico-stiinţifică actuală a determinat ampl ificarea ci rcuitului mondial de valori materiale si spi rituale si consolidarea unui climat de colaborare între popoare. Importanţa relaţiilor economice internaţionale impune desfăsurarea lor numai în cadrul anumitor reglementări juridice, care au reţinut atenţia specialist ilor si a unor organisme, care au reţinut atenţia special istilor si a unor organisme internaţionale. Necesitatea conlucrării pe plan ...

Cursul contine 127 pagini in format pdf cu o marime totala de 882.51 Kb
Domenii: Drept
Dreptul Muncii
Dreptul Muncii

Scurt istoric al reglementării contractului colectiv de muncă Reglementările cuprinse în Codul civil si cele din Codul comercial nu au avut în vedere, în mod special, raporturile juridice al căror obiect îl reprezenta munca. Din această cauză, a lipsei unui regim juridic atent chibzuit, care să surprindă în coordonate reale funcţia economică si socială a muncii, s-a ajuns, de multe ori, la un dezechilibru vătămător în relaţiile dintre muncitori si patroni. ...

Cursul contine 57 pagini in format pdf cu o marime totala de 441.23 Kb
Domenii: Drept
Costurile de Productie ale Intreprinderii Industriale
Costurile de Productie ale Intreprinderii Industriale

12.1. CONCEPTUL DE COST DE PRODUCŢIE AL ÎNTREPRINDERII În condiţiile unei economii de piaţă, costul de producţie reprezintă un indicator de bază care reflectă într-o formă sintetică gradul de eficienţă al desfăşurării întregii activităţi al întreprinderii, determinarea judicioasă a mărimii lui având un caracter strategic. Costul de producţie reprezintă expresia în bani a consumului de factori de producţie necesar producerii şi vânzării de bunuri materiale şi ...

Cursul contine 20 pagini in format doc cu o marime totala de 48.38 Kb
Domenii: Management
Dezvoltarea Cognitiva
Dezvoltarea Cognitiva

In viaţa de zi cu zi suntem adesea nevoiţi să rezolvăm diverse sarcini ce ne solicită abilităţi şi competenţe variate. Studiem pentru a trece examenele; încercăm să ne amintim o listă de cumpărături; memorăm numere de telefon, folosim hărţi rutiere. Nu toti oamenii pot îndeplini toate aceste sarcini în aceeaşi măsură sau cu aceeaşi viteză. Aceste activităţi fac apel la funcţiile cognitive, la gîndire, la raţionament, inteligenţă. Ceea ce ne propunem să ...

Cursul contine 12 pagini in format doc cu o marime totala de 44.01 Kb
Domenii: Pedagogie
Ecomarketing
Ecomarketing

Conştiinţa ecologică = un anumit sentiment, o reprezentare, o imagine, o ţintă, o atitudine, un mod de acţiune şi o tendinţă a comportamentului specific sub aspectul orientării şi conţinutului, bazate pe valori care dau prioritate protejării mediului şi calităţii vieţii Conştiinţa ecologică Elementul central al acestui sistem de convingeri interne este VALOAREA ECOLOGICĂ. Valoarea ecologică poate fi explicată prin “filosofia implicită sau explicit ...

Cursul contine 200 pagini in format ppt cu o marime totala de 278.18 Kb
Domenii: Marketing
Abstract Factory - Factory Method
Abstract Factory - Factory Method

Definitie Ofera o interfata pentru crearea unor familii de obiecte inrudite sau dependente intre ele, fara a specifica clasa lor concreta. Se mai numeste si kit. Context Consideram un generator de interfete grafice utilizator (GUI) care ofera suport pentru standarde multiple privind modul de prezentare a elementelor interfetei. Exemple de asemenea standarde sunt: Motif, Presentation Manager (PM) etc. Diferitele moduri de prezentare ("look & feel") definesc diferite stiluri si modalitati de ...

Cursul contine 7 pagini in format doc cu o marime totala de 11.39 Kb
Tehnologia Turnarii
Tehnologia Turnarii

Cap.I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ALEGEREA MATERIALELOR ŞI PROIECTAREA PIESELOR TURNATE Turnarea reprezintă metoda tehnologică de fabricaţie a unei piese prin solidificarea unei cantităţi determinate de metal lichid, introdus într-o cavitate de configuraţie şi dimensiuni corespunzătoare unei forme de turnare. Turnarea este o metodă de semifabricare a pieselor, supuse ulterior prelucrărilor mecanice prin aşchiere pentru a fi aduse la condiţiile tehnice finale. În practică ...

Cursul contine 136 pagini in format pdf cu o marime totala de 4.42 Mb
Sistemul Institutional
Sistemul Institutional

V.1. INSTITUTIILE COMUNE V.1.1. INSTITUTIILE COMUNITATILOR EUROPENE Asa cum arãtam, obiectivele Comunitãtilor Europene trebuie atinse prin intermediul unor entitãti, numite institutii comunitare. Chiar dacã existã si alte organe menite a dezvolta functii în acest sens, chiar dacã statele membre au si ele obligatii de acest fel, institutiile comunitare sunt cele care au rãspunderea directã. Aceste institutii sunt: - Parlamentul European; - Comisia Europeanã; - Consiliul; ...

Cursul contine 114 pagini in format doc cu o marime totala de 90.46 Kb
Contabilitatea Muncii si a Decontarilor cu Personalul
Contabilitatea Muncii si a Decontarilor cu Personalul

INTRODUCERE Un loc important în activitatea de producere a oricărei unităţi economice îl ocupă munca şi rezultatele ei, pentru că numai folosirea raţională a surselor de muncă, sporirea productivităţii muncii este una din condiţiile necesare pentru efectuarea procesului reproducţiei sociale. Pentru aprecierea rolului muncii în epoca contemporană este necesar să se ţină seama şi de procese evidente cum sunt: reducerea relativă a timpului de muncă afirmarea efortului ...

Cursul contine 30 pagini in format doc cu o marime totala de 43.75 Kb
Domenii: Contabilitate
Rezultatele 13996 - 14010 din 19372
  Pagina: 1 ... 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939  ... 1292