Toate Cursurile

Pagina din Cursul Electrotehnica
Electrotehnica

Formarea profesional@ a for]ei de munc@ prin ^nv@]@m$ntul de specialitate, trebuie s@ r@spund@ comenzii sociale, ^n deplin acord cu descoperirile }tiin]ei }i tehnicii. Ca urmare, }coala trebuie s@ asigure preg@tirea elevilor pentru noi achizi]ii }i formarea de competen]e dincolo de zidurile ei. %n acest context, procesul de instruire trebuie bine organizat de profesor, astfel ^nc$t elevul s@ dob$ndeasc@ cuno}tin]ele de specialitate, s@-}i formeze capacit@]i intelectuale }i deprinderi de ac ...

Cursul contine 77 pagini in format doc cu o marime totala de 586.74 Kb
Pagina din Cursul Curs Power Point XP
Curs Power Point XP

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Programul Microsoft Power Point este un program cu ajutorul căruia putem crea pagini electronice de prezentare utilizând texte si imagini Clip Art, diagrame Excel, tabele Word, efecte de tranziţie (trecerea de la o pagina la alta),efecte de animaţie si efecte sonore. Prezentările Power Point sunt uşor de creat si foarte amuzante atât pentru prezentator, cat si pentru cel care le priveşte, ele putând însufleţi chiar si cel mai apatic auditoriu. Power Point ...

Cursul contine 11 pagini in format doc cu o marime totala de 424.44 Kb
Domenii: Calculatoare
Pagina din Cursul Curs Excel XP
Curs Excel XP

Programul Miscrosoft Excel este un program complex ce combină calculul tabelar cu prelucrarea bazelor de date, prelucrări grafice şi diagrame. Astfel, programul Excel este util pentru: - organizare datelor şi prezentarea de rapoarte în forma dorită; - realizarea calculelor, de la cele simple până la cele statistice complexe; - încorporarea de imagini şi adnotări; - stabilirea de legături între mai multe foi de calcul; - crearea şi prelucrarea bazelor de date. Lansarea în ...

Cursul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 259.36 Kb
Domenii: Birotica
Pagina din Cursul Curs Word XP
Curs Word XP

Programul Microsoft Word XP este conţinut în pachetul Microsoft Office XP (2002) şi este un editor de texte profesional cu importante facilităţi de lucru cu tabele, figuri, imagini, etc. Lansarea în execuţie a programului Word se face cu opţiunea Microsoft Word din submeniul Programs al meniului Start sau cu ajutorul unei scurtături de pe Desktop (dacă există). De asemenea programul Word este încărcat la deschiderea oricărui document Word – adică fişier cu extensia doc. ...

Cursul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 209.09 Kb
Domenii: Calculatoare
Pagina din Cursul Curs Windows XP
Curs Windows XP

Sistemele de operare din familia Windows sunt sisteme de operare bazate pe o interfaţă grafică în care fiecare aplicaţie (program) care este deschisă primeşte drept zonă de lucru numită fereastră. Dintre toate ferestrele deschise la un moment dat, doar una poate fi activă şi ea corespunde aplicaţiei care primeşte date de la tastatură. Fiecărui tip se fişier şi se asociază un program şi fişierul poate fi deschis doar o dată cu acest program. Caracteristic familiei ...

Cursul contine 20 pagini in format doc cu o marime totala de 746.34 Kb
Domenii: Calculatoare
Pagina din Cursul Mijloace si Instrumente de Promovare
Mijloace si Instrumente de Promovare

1. Publicitatea Publicitatea include totalitatea actiunilor care au drept scop prezentarea indirecta (nepersonala) orala sau vizuala a unui mesaj in legatura cu un produs, un serviciu sau firma de catre orice sustinator (platitor) identificat. Deoarece exista multe forme si utilizari ale publicitatii, este greu sa se faca aprecieri generale referitoare la elementele sale distincte in calitate de componenta a activitatii promotonale. Atuurile acesteia sunt, in general: prezentarea publica a ...

Cursul contine 8 pagini in format doc cu o marime totala de 13.13 Kb
Domenii: Marketing
Pagina din Cursul Curs TQM
Curs TQM

Stadiile Parcurse De Tqm În Diferite OrganizaŢii Amploarea Introducerii Tqm În Ultimele 2 Decenii A Permis Identificarea A 6 Nivele (Etape) Parcurse De Diferite OrganizaŢii: Nivelul I – Neangajarea OrganizaŢia Nu A Început Procesul De PerfecŢionare ContinuĂ În Spiritul Tqm; ÎmbunĂtĂŢirea Q Se LimiteazĂ La Iso 9000; Tqm Este Considerat Ca O CerinŢĂ ImpusĂ Din Exterior Şi Care NecesitĂ Un Cost În Plus; OrganizaŢia Se ConcentreazĂ Pe ProducŢie, Productivitate, ...

Cursul contine 162 pagini in format ppt cu o marime totala de 785.47 Kb
Domenii: Management
Pagina din Cursul Podisul Dobrogei
Podisul Dobrogei

DOBROGEA DE NORD LIMITE V, N – Lunca Dunării: limită sinuoasa cu uşoare pătrunderi în depresiuni; E – Unirea, Zebil – Enisala (ocolind Lacul Babadag), Jurilovca-Ceamulia S – aliniamentul Peceneaga – Camena RELIEF iniţial pediplenat a fost reînălţat mai mult în jumătatea de V fragmentat intens în plioc sup - Q fondul petrografic divers a dus la individualizarea de pedimente alt max din Podişul Dobrogei DOBROGEA DE NORD VEGETAŢIA păduri de gorun, tei, ...

Cursul contine 33 pagini in format ppt cu o marime totala de 2.45 Mb
Domenii: Geografie
Pagina din Cursul Contracte Negociate pe Pietele la Termen
Contracte Negociate pe Pietele la Termen

Contracte bursiere pe piaţa futures 1.Contractul SPOT Contractul SPOT este un contract de vânzare-cumpărare care are ca obiect o marfă prezentă, existentă în momentul încheierii contractului şi care urmează să fie livrată şi achitată imediat. In această situaţie, cantitatea şi preţul se negociază iar termenul de livrare este standardizat. În practică, executarea contractelor spot are loc în termene cuprinse între 24 ore şi 10 zile. Livrarea mărfii este obligatorie, ...

Cursul contine 44 pagini in format doc cu o marime totala de 98.74 Kb
Domenii: Economie
Pagina din Cursul Sisteme Informatice pentru Afaceri
Sisteme Informatice pentru Afaceri

1.1 Managementul afacerii şi tehnologia informaţiei Astăzi, mai mult ca niciodată, desfăşurarea oricărei activităţi economice, financiare sau bancare nu se poate imagina fără utilizarea unui puternic suport informaţional care să asigure avantajul concurenţial în raport cu ceilalţi competitori de pe piaţă. A dobândi cunoaştere prin informaţia obţinută este rolul tehnologiei informaţiei (TI). Def : TI înseamnă hardware, software, comunicaţii, reţele, baze de date, ...

Cursul contine 41 pagini in format doc cu o marime totala de 100.83 Kb
Domenii: Economie
Pagina din Cursul Economie Comerciala
Economie Comerciala

I. COMERŢUL - SECTOR AL ECONOMIEI NATIONALE SI INTERNATIONALE 1.1. Conceptul de comerţ Comerţul este unul dintre acele lucruri pe care le înţelegem în mod natural, dar întâmpinăm dificultăţi atunci când trebuie să-l definim. Dificultatea se datorează tocmai conţinutului foarte diferit pe care-l primeşte termenul ca atare, în forme derivate sau în expresii. Acesta este motivul pentru care ne propunem să formulăm nu una, ci mai multe definiţii. Etimologic, termenul de ...

Cursul contine 140 pagini in format doc cu o marime totala de 312.18 Kb
Domenii: Economie
Pagina din Cursul Decizii de Pret
Decizii de Pret

Abordarea clasica a multor firme consta in concentrarea pe relatiile cu clientii, cautand sa identifice précis nevoiele acestora si sa le satisfaca cat mai bine. Ele cheltuiesc o energie considerabila pentru a intelege atiunea clientilor pe fiecare segment, pentru a anticipa nevoile lor si tendintele viitoare ale pietei si mai mult decat atat pentru a crea noi nevoi (vezi curs de marketing). In acelasi timp real cu concurentii fac obiectul unui studiu amanuntit creind avantajul concurentiale ...

Cursul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 10.61 Kb
Domenii: Management
Pagina din Cursul Efectele Stimulative ale Afacerilor Electronice asupra Dezvoltarii Comert
Efectele Stimulative ale Afacerilor Electronice asupra Dezvoltarii Comert

5.1. Generalităţi a orice fenomen nou, Internetul şi comerţul electronic au dat naştere unor aşteptări exagerate şi chiar unor mituri, prevestind printre altele “sfârşitul distanţelor”, “dispariţia intermediarilor”, sau chiar “sfârşitul ciclurilor economice” şi “irelevanţa politicilor din domeniul concurenţei”. Evoluţiile recente au invalidat însă aceste speculaţii. În schimb, au confirmat faptul că, deşi în cursul tranzacţiei către Noua Economie ...

Cursul contine 23 pagini in format doc cu o marime totala de 38.06 Kb
Domenii: Comert
Pagina din Cursul Securitatea Comertului Electronic
Securitatea Comertului Electronic

4.1. Noţiuni generale ăsurile speciale de securitate în cazul comerţului electronic prin Internet, în care plăţile se fac cu carduri, sunt concentrate, în principal, în două direcţii : -asigurarea securităţii telecomunicaţiilor -asigurarea securităţii tranzacţiilor prin procedee mai puternice de autentificare, în principal a deţinătorului de card. Prima direcţie încearcă să rezolve problema riscurilor generate de caracterul public al transmisiunilor prin reţeaua ...

Cursul contine 9 pagini in format doc cu o marime totala de 18.67 Kb
Domenii: Comert
Pagina din Cursul Solide Cristaline – Retele Cristaline
Solide Cristaline – Retele Cristaline

Reţeaua cristalină reprezintă aranjamentul ordonat, regulat, al unităţilor structurale (formate din atomi, ioni, molecule) al unui solid. Structura unui solid cristalin poate fi determinată prin difracţia cu raze X Celula elementară reprezintă cea mai mică entitate a structurii cristaline, care repetată în spaţiu formează reţeaua cristalină. Solidele cristaline sunt clasificate în cele 7 sisteme cristaline şi 32 de clase de cristalizare, după lungimea muchiilor(axele ...

Cursul contine 21 pagini in format pdf cu o marime totala de 1.39 Mb
Domenii: Fizica
Rezultatele 13996 - 14010 din 19401
  Pagina: 1 ... 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939  ... 1294