Toate cursurile

 • Sistemul Organizatoric

  “Ansamblul elementelor de tip organizatoric ce asigură cadrul, divizarea, combinarea şi funcţionalitatea proceselor de muncă în vederea realizării obiectivelor previzionate”. - Rezultatul exercitării funcţiei de organizare – Forme de organizare: a. Formală – ansamblul elementelor organizatorice din cadrul firmei, stabilite de top management prin ROF, organigrame, descrieri de funcţii şi posturi, precum şi alte documente organizatorice. Rezultatul organizării formale este structura...

 • Scolile de Management

  Reprezentanţi: Fr. Taylor, H. Fayol, H. Koontz, C. O„Donnel, O. Gelinier, J. Woodward, H. Nicklish, ş.a. Contribuţii: -Utilizarea conceptelor economice (profit, cheltuieli, investiţii) într-o manieră analitică -Relaţiile de management sunt examinate în ansamblul lor, cu accent asupra funcţiei de organizare şi a funcţiunii de producţie -Contribuţia decisivă la constituirea ştiinţei managementului şi la impregnarea unei optici economice managementului; Taylor, în lucrarea sa...

 • Functiile Managementului

  1. Previziunea Constă în stabilirea obiectivelor firmei, identificarea modalităţilor concrete de îndeplinire a acestora şi fundamentarea necesarului de resurse pe care le presupune realizarea lor. Exercitarea funcţiei de previziune la nivelul firmei se concretizează în prognoze, planuri, programe, strategii, tactici şi politici, diferenţiate în funcţie de orizontul de timp la care se referă, gradul de detaliere şi obligativitatea îndeplinirii. Prognozele sunt rezultatul unui...

 • Introducere in Tehnicile Proiective

  1. Mecanismul psihologic al proiecţiei 1.1. Definiţia proiecţiei Proiecţia face parte dintre mecanismele bazale ale psihismului. Este atribuirea în afara Eu-lui, altcuiva sau asupra unui obiect sau situaţie - a unor caracteristici sau a "ceva " ce aparţine Eu-lui. Cu alte cuvinte, este un mecanism psihologic general care transferă conţinuturi subiective în orice fel de obiect. Este un mecanism prin care creem relaţii mai mult sau mai puţin imaginare cu realitatea. Proiecţia este...

 • Comunicare

  CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane - sec V î. Hr., în Grecia antică – noţiunea de retorică = ştiinţă a discursului şi artă de a convinge; - primele elemente de teorie a comunicării au fost elaborate de Corax din Siracuza (Arta retoricii); - specialiştii în retorică – sofiştii; - noţiunea de logograf = specialişti în evaluarea cuvântărilor (cuvântarea se construieşte pe 6 niveluri: introducere, expunere de motive, prezentarea...

 • Theories about Language

  C1 Theories about language 1.Language as a social fact was first suggested by Saussure – Study of language as a system. Important insights in language must be viewed from the point of view of users. Language use reflects the structure of language as a system of units => language should be studied synchronically. Just as the value of each piece in cheese is given by its position, a particular language is a system of units at a given time => language signs. The ancients thought there was...

 • SolidWorks - Suport de Curs

  Modelarea geometrică 3D parametrizată Consideraţii generale O trăsătură comună a tuturor pachetelor de programe de proiectare asistată de calculator, care folosesc modelarea parametrizată, este aceea că lucrează cu blocuri grafice de construcţie. Aceste blocuri grafice de construcţie sunt de două tipuri: cu geometrie implicită (găuri cu secţiune circulară, teşituri, racordări, rotunjiri) şi cu geometrie explicită (în acest caz elementul de bază este forma secţiunii). Construirea...

 • Contabilitatea si Fiscalitatea Remunerarii Factorului Uman

  Legislaţie: Legea 487/2006 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 – MO 1.047/2006 OUG 158/2005 modificata de Legea 399/2006 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate OUG 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri în domeniul cheltuielilor de personal – MO 941/2006 Legea 399/2006 pentru aprobarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări...

 • IAS 12 - Impozitul pe Profit

  Obiectivul standardului: de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit. Acest standard mai operează şi cu recunoaşterea creanţelor privind impozitul amânat rezultate din pierderile fiscale sau creditele fiscale nefolosite şi cu prezentarea informaţiilor referitoare la impozitul pe profit. Acest Standard se va aplica în contabilitatea impozitului pe profit care include totalitatea impozitelor autohtone şi străine care se stabilesc asupra profiturilor impozabile. Baza de...

 • Suport Curs - Logistica

  CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI COMPONENTELE LOGISTICII Componentă importantă a activităţii economice, distribuţia mărfurilor a dobândit relativ recent statutul de funcţie majoră a organizaţiei. Tot mai mulţi practicieni şi mentori în domeniul conceptual afirmă că logistica este o sursă reală de avantaj competitiv, o componentă cheie a organizaţiei. Prin reconsiderarea strategiei de servicii logistice pentru clienţi, organizaţia poate satisface într-un grad mai înalt aşteptările partenerilor de...

 • Planificarea Strategica de Marketing - Curs 3

  • Misiunea companiei Misiunea marketingului • Obiectivele companiei Obiectivele de marketing • Plan strategic al organizaţiei Plan de marketing Obiectivele de marketing: A. Cu referire la piaţă B. Cu referire la alte elemente Cerinţe în cadrul elaborării obiectivelor de marketing: - Să fie integrabile şi să se armonizeze cu mulţimea obiectivelor companiei (analiza conflictelor între obiective) - Să fie capabile să motiveze personalul - Să fie măsurabile - Să fie formulate într-o...

 • Protectia Copilului si a Altor Categorii de Persoane

  1. NOŢIUNEA DE COPIL În legislaţia naţională, pentru prima oară, noţiunea de copil a fost definită de legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Până la apariţia acesteia în legislaţia noastră se punea semnul egal între noţiunea de mino şi aceea de copil. Legea nr. 272/2004 defineşte copilul în art.4 lit.a ca fiind: persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile legii. Se observă deci că această...

 • Drept Comunitar

  1. Rolul Acordurilor Europene în procesul de extindere a Uniunii Europene În a doua jumătate a anului 1989 prăbuşirea regimurilor comuniste din Centrul şi Estul continentului european a marcat o nouă etapă în procesul dezvoltării relaţiilor internaţionale. Căderea, în noiembrie, a zidului Berlinului, simbol al divizării artificiale a Europei, alăturată dezmembrării Uniunii Sovietice, prin proclamarea independenţei statelor membre, demonstrează amploarea reacţiei negative la adresa...

 • Partile Raportului Juridic Civil

  1.1. Noţiune Părţile raportului juridic civil sunt subiectele de drept civil, adică titularii drepturilor şi obligaţiilor civile. Ele pot fi persoane fizice sau persoane juridice. Persoana fizică este individul, ca parte a raporturilor sociale reglementate juridic. Persoana juridică este colectivitatea de indivizi care participă la asemenea raporturi. Părţile raportului juridic civil pot avea: - calitatea de subiect activ, dacă sunt titulare de drepturi sau - calitatea de subiect...

 • Sistemul Silva UltraMind ESP

  1.Descopera potentialul tau Bine ai venit la acest prim capitol al cursurilor on line pentru înţelegerea şi folosirea puterii minţii tale pentru a-ţi crea o viaţă mai bună, mai fericită şi mai împlinită. Imaginează-ţi cum te-ai simţi dacă ai avea totul… - împlinire în afaceri; - relaţii pline de iubire; - sănătate perfectă;- exprimare creativă; - multe prietenii; - o carieră de succes. Ar fi minunat? Priveşte-ţi viaţa – ai ceea ce îţi doreşti cu adevărat? Sau te-ai resemnat – ai...

Pagina 934 din 1297