Biblioteca

Toate Cursurile
Parlamentul
Parlamentul

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. El este alcătuit din două Camere: Camera Deputaţilor şi Senatul, care au puteri egale. Cele două Camere ale Parlamentului sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, iar numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte în raport cu populaţia ţării. Deputaţii şi senatorii se aleg în cele 42 de circumscripţii electorale potrivit ...

Cursul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 14.29 Kb
Roboti Industriali
Roboti Industriali

Manipulatorul este sistemul mecanic automat a carui comanda se bazeaza pe sisteme rigide care presupun o interventie in structura fizica a sistemului de programare pentru modificarea ciclului de functionare. Robotul industrial presupune un sistem flexibil de comanda la care programul se poate modifica fara interventie asupra structurii sale fizice. Sistemele robotului Operatorul uman are funcţia de control supraveghere şi decizie globală având posibilitatea de a introduce informaţia ...

Cursul contine 15 pagini in format doc cu o marime totala de 4.22 Mb
Domenii: Automatica
Comenzi Numerice
Comenzi Numerice

Axe, miscari În domeniul comenzii numerice s-a adoptat noţiunea de axă, pentru a defini fiecare direcţie fixă de deplasare rectilinie sau circulară, deplasare care poate fi executată de organele mobile comandate ale maşinii-unelte. Axelor maşinii-unelte li se atribuie o anumită simbolizare şi sensuri de deplasare, puse de acord la nivel internaţional prin Recomandarea ISO R-841, iar la nivel naţional prin STAS 8902-83. Rolul normativelor este de a crea, din acest punct de vedere ...

Cursul contine 16 pagini in format doc cu o marime totala de 178.2 Kb
Domenii: Automatica
Limbaje APT
Limbaje APT

Programarea asistata Fluxul informational al programarii asistate 1) clasica 2) moderna 1) Fluxul informational parcurge trei etape: - elaborarea fişei program (I); - perforare program (II); - rulare program pe calculator (III). Elaborarea fisei program in care programatorul avand la baza desenul piesei elaborate in compartim de proiectare produs, planele de operatii complexe şi manualul cu limbajul de programare utilizat, elaboreazã programul-piesã, care se scrie înt-o fişã de ...

Cursul contine 15 pagini in format doc cu o marime totala de 269.75 Kb
Domenii: Automatica
Adrese Utilizate in Programarea Manuala
Adrese Utilizate in Programarea Manuala

Adrese utilizate in programarea numerica manuala Programarea numerică manuală a maşinilor unelte cu comandă numerică are drept scop întocmirea Tabelului Program Piesă după care se realizează suportul port-program. Adresele ISO prin care se codifică informaţiile cu caracter geometric şi tehnologic necesare prelucrării piesei pe maşina unealtă cu comandă numerică. A,B,C – rotatiile in jurul axelor primare ale CN X,Y,Z; D - poziţionare unghiulară specială sau a treia ...

Cursul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 7.09 Kb
Domenii: Automatica
Sisteme Flexibile de Fabricatie
Sisteme Flexibile de Fabricatie

Principalele principii care stau la baza unui system flexibil de productie sunt: principiul flexibilitatii, principiul integrarii, principiul modularizarii, principiul ciberneticii, si cel al automatizarii. Daca celelalte patru principii sunt mai des intalnite in literatura tehnica de specialitate, dpdv al noilor tehnologii computerizate principiul de flexibilitate in productie a devenit un concept cheie in proiectarea, operarea si managementul sistemelor de prelucrare. (fig 7.1) sistemele ...

Cursul contine 15 pagini in format doc cu o marime totala de 33.7 Kb
Domenii: Automatica
Managementul Calitatii
Managementul Calitatii

Management provine de la verbul “to manage”= a reuşii (ceea ce este esenţial pentru o afacere). Management: conducere, pricepere 1. Definirea managementului calităţii Joseph M. Juran (trilogia calitătii) = MQ cuprinde 3 procese principale: -planificarea calitatii -ţinerea sub control a calităţii -îmbunătăţirea calităţii Kelada = MQ reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optimă a resurselor • activită ...

Cursul contine 48 pagini in format doc cu o marime totala de 428.2 Kb
Domenii: Management
Note Curs Strategii Financiare
Note Curs Strategii Financiare

CAPITOLUL I. STRATEGIA.CONCEPT.TIPOLOGIE.ROL 1.1. Conceptul de Strategie a firmei. Definitie si caracteristici Abordarea strategica in domeniul managerial isi are originea in domeniul strategiei militare (utilizarea resurselor unei forte armate pentru atingerea scopurilor - victorii militare - prin construirea planurilor si obiectivelor si punerea lor in practica) si încearcă sa contracareze imaginea unui proces decizional haotic la nivel organizational. Managementul strategic este ...

Cursul contine 57 pagini in format doc cu o marime totala de 367.76 Kb
Domenii: Management
Curs Finantele Intreprinderii
Curs Finantele Intreprinderii

TEMA I. Intreprinderea si mediu economic. Fluxurile economice. Actorii implicati în circuitul întreprinderii. 1.Fluxuri financiare la nivelul intreprinderii. Deciziile financiare care caracterizeazã activitatea financiarã a unei societãði pot fi reprezentate într-o schemã generalã de forma urmãtoare: DECIZIA DE INVESTIRE Operaðiuni ACTIVE DECIZIA DE FINANTARE de IMOBILIZATE investitii (active industriale, 2a PIETE (ciclul comerciale si 1 FINANCIARE Operatiuni investitiilor ...

Cursul contine 84 pagini in format doc cu o marime totala de 139.48 Kb
Domenii: Management
Criminologie Curs Notiunile Introductive
Criminologie Curs Notiunile Introductive

1. Obiectul de studiu al criminologiei 1.2. Obiectul criminologiei - analiză sintetică Considerând drept corect şi fundamentat ştiinţific punctul de vedere “tradiţional” cu privire la obiectul criminologiei, trebuie să arătăm că acumularea treptată de cunoştinţe, pe măsura dezvoltării ştiinţifice, impune necesitatea unei permanente reconsiderări a conţinutului şi limitelor acestuia. Totodată este necesar ca tratarea acestei probleme să fie făcută în mod ...

Cursul contine 60 pagini in format doc cu o marime totala de 129.19 Kb
Domenii: Criminologie
Bazele Managementului
Bazele Managementului

Curs 1 – Bazele managementului Obiectul de studiu al managementului: In dictionarul enciclopedic managementul are semnificatia de stiinta a organizarii si conducerii intreprinderii sau ca ansamblu al activitatilor de organizare si conducere desfasurate in scopul adoptarii unor decizii optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice. In teoria si practica sociala, managementul are o tripla semnificatie si anume: - cea de activitate practica sau proces; - cea de centru de ...

Cursul contine 37 pagini in format doc cu o marime totala de 33.32 Kb
Domenii: Management
Imbunatatirea Calitatii
Imbunatatirea Calitatii

4.1 Introducere Managementul calitatii se fundamenteaza pe parcurgerea a patru etape: La rândul sau, Juran prezenta aceasta idee prin intermediul trinitatii: Ambele viziuni sunt echivalente, fiind prezenta în ele ideea de îmbunatatire ca si conceptul de progres ce conduce organizatia spre calitate. De fapt, se poate întelege prin îmbunatatire dobândirea unui nivel de randament superior celui existent anterior. Îmbunatatirea poate fi aplicata caracteristicilor unui produs sau ser ...

Cursul contine 46 pagini in format pdf cu o marime totala de 222.75 Kb
Domenii: Management
Achizitii Publice
Achizitii Publice

Este AUTORITATE CONTRACTANTĂ: a) oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local; b) oricare organism de drept public (altul decât cele de la a) cu personalitate juridică, care a fost ânfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter commercial sau industrial şi care se află cel puţin într-una dintre situaţiile: - este finanţat, în majoritate de către o ...

Cursul contine 4 pagini in format doc cu o marime totala de 8.63 Kb
Comunicare Manageriala in Firmele Europene
Comunicare Manageriala in Firmele Europene

CAPITOLUL ÎNTÂI COMUNICARE MANAGERIALĂ 1.1. Aspecte filosofice ale informaţiei şi comunicării Mediul social contemporan este apreciat de numeroşi filosofi şi oameni de ştiinţă din toate domeniile ca fiind un mediu al comunicării, iar informaţia, ca materie principală a acesteia, cel mai preţios capital contemporan, adevărată sursă de dezvoltare economică şi socială, iar din punct de vedere politico-militar, cea mai redutabilă armă. Vorbind despre caracterul ...

Cursul contine 48 pagini in format doc cu o marime totala de 91.46 Kb
Domenii: Management
Statistica
Statistica

Cap. 1. Statistica – instrument de cunoaştere calitativă a fenomenelor şi proceselor economice şi sociale la nivel naţional şi internaţional 1.1.Semnificaţia conceptului de statistica 1.2.Obiectul de studiu al statisticii 1.3.Concepte de bază folosite în statistică 1.1.Semnificaţia conceptului de statistica Sensurile principale ale termenului statistică: activitate practică; mulţime de date; metodologie statistică; metodă statistică (modul de cercetare a ...

Cursul contine 105 pagini in format ppt cu o marime totala de 103.96 Kb
Domenii: Statistica
Rezultatele 13996 - 14010 din 19187
  Pagina: 1 ... 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939  ... 1280