Biblioteca

Toate Cursurile
Drept Roman
Drept Roman

NOŢIUNI INTRODUCTIVE I. Caracterizare generală a dreptului roman 1. Definiţia dreptului roman Dreptul, în sensul general şi totodată tehnic al cuvântului, constituie ansamblul normelor de conduită obligatorie, deci instituite ori sancţionate de către stat, care reglementează raporturile dintre membrii unei colectivităţi. Aplicând această definiţie dreptului roman se poate spune că el cuprinde totalitatea normelor de conduită instituite şi sancţionate de statul roman, ce ...

Cursul contine 31 pagini in format doc cu o marime totala de 30.71 Kb
Domenii: Drept
Drept Constitutional
Drept Constitutional

SOCIETATE, STAT, DREPT, POLITICĂ ŞI MORALĂ Aceste noţiuni, larg cunoscute şi răspândite în accepţiunea lor comună, au nevoie de precizări din punctul de vedere al dreptului constituţional, de delimitări ale categoriilor şi termenilor cu care se operează. SOCIETATEA Acest termen are multiple sensuri şi întrebuinţări, dar ne interesează în mod deosebit categoria de societate umană. = ansamblu unitar, complex sistematic, de relaţii între oameni, istoriceşte ...

Cursul contine 32 pagini in format doc cu o marime totala de 61.13 Kb
Domenii: Drept
Istoria Economiei Nationale
Istoria Economiei Nationale

1.1. Obiectul istoriei economice Din cadrul vieţii sociale, a sistemului social global al societăţii, subsistemul vieţii economice ocupă cel mai important rol. În fond, viaţa economică reprezintă suportul material al vieţii sociale, făcând posibil existenţa celorlalte subsisteme, a societăţii ca atare. Importanţa deosebită a vieţii economice face ca ea să fie studiată din cele mai diferite unghiuri, perioade istorice, domenii de activitate. După cum se ştie economia ...

Cursul contine 68 pagini in format pdf cu o marime totala de 532.54 Kb
Domenii: Economie
Baze de Date si Sisteme Informatice
Baze de Date si Sisteme Informatice

1.Baze de date O baza de date reprezinta un ansamblu de fisiere de date organizate in principal ca : - tabele de date (table) - formulare pentru introducerea datelor in tabele (form) - rapoarte (report), sinteze ale datelor din tabele Datele din baza de date se refera la informatiile care se vehiculeaza intr-un sistem informatic. Exemplu : - informatiile dintr-o biblioteca - informatiile dintr-o firma - informatiile privind evidenta studentilor Utilizarea bazelor de date prezinta ...

Cursul contine 47 pagini in format doc cu o marime totala de 530.93 Kb
OPC
OPC

Cambia este un instrument de plata din aceeasi categorie ca si biletul la ordin si are in structura sa elemente asemanatoare cu biletul la ordin. Cambia are un raport special pe care il realizeaza intre platitor si beneficiarul platii astfel ca cel care va plati se cheama tras. Trasul poate fi: cumparator, importator, sau debitor si va face plata catre un beneficiar. Beneficiarul este cel in fata caruia exista o necesitate de plata si detine cambia. Acesta poate fi: vanzator, exportator, sau ...

Cursul contine 7 pagini in format doc cu o marime totala de 12.07 Kb
Sistemul Fiscal
Sistemul Fiscal

Sistemul fiscal, alături de alte sisteme (monetar, de credit, financiar), urmăreşte realizarea obiectivelor politico-economice şi sociale ale statului. Atunci când sistemul fiscal devine o frână în realizarea acestor obiective de ordin economic şi social, societatea reacţionează pentru schimbarea lui şi impune ceea ce se cheamă reformă fiscală. Există cel puţin două abordări ale conceptului de sistem fiscal: - o primă abordare priveşte sistemul fiscal ca fiind ...

Cursul contine 6 pagini in format doc cu o marime totala de 15.96 Kb
Domenii: Finante
Comert
Comert

CURS NR 1 Comerţul internaţional = componentă a circuitului economic mondial şi reprezintă activitatea care include totalitatea schimburilor de măfuri şi servicii la care participă toate ţările lumii. Comerţul exterior = partea comerţului internaţional care se referă la schimburile comerciale ale unei singure ţări. Comerţul exterior include exportul, importul, re-exportul şi tranzitul. Exportul = activitatea desfăşurată de persoane autorizate pentru vânzarea ...

Cursul contine 19 pagini in format doc cu o marime totala de 37.75 Kb
Domenii: Comert
Relatii Publice – Fundamente Interdisciplinare
Relatii Publice – Fundamente Interdisciplinare

Relaţiile Publice presupun: - deschidere către ceilalţi; - capacitatea de a observa fenomenele sociale intra/intergrupuri; - curiozitatea de a înţelege realitatea ascunsă a anumitor fenomene/acţiuni sociale. Relaţiile Publice - un joc al puterii şi al credibilităţii. RP presupun existenţa a 3 instanţe: emitentul, receptorul şi un grup suport (un protagonist – sursa de putere, o audienţă, un grup de terţi, care garantează sursa). Definirea Relaţiilor Publice: o ...

Cursul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 19.32 Kb
Domenii: Comunicare
Contabililtate Generala
Contabililtate Generala

I. OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII Conceptul de contabilitate este utilizat cu sensuri diferite. În primul rând, prin contabilitate se înţelege forma de evidenţă şi tehnicile prin care se consemnează, se culeg şi se prelucrează informaţiile referitoare la situaţia economico-financiară a unui sistem economic – întreprindere, firmă, economie naţională. În acest cadru, contabilitatea desemnează şi totalitatea informaţiilor referitoare la existenţa şi mişcarea ...

Cursul contine 142 pagini in format doc cu o marime totala de 190.43 Kb
Domenii: Contabilitate
Drept Comunitar
Drept Comunitar

1. Dimensiunea istorică și conceptuală - apariția comunităților europene - dezvoltarea construcției comunitare - calitativă (perfecționarea instituțiilor) - cantitativă (extinderea comunităților europene prin aderarea unor noi state) 2. Izvoarele dreptului comunitar european (ordinea juridică) – acquis comunitar noțiuni, principii, criterii de clasificare/ de sistematizare/ analiză 3. Caracteristici comunitare - caracteristicile comunităților europene ca entități ...

Cursul contine 21 pagini in format doc cu o marime totala de 53.73 Kb
Compusi Organometalici
Compusi Organometalici

...

Cursul contine 15 pagini in format ppt cu o marime totala de 118.75 Kb
Compusi Macromoleculari
Compusi Macromoleculari

- cauciuc, gutaperca, balata (hidrocarburi) - celuloza, amidonul, glicogenul, pectina, guma-arabica, agar-agarul (polizaharide) - cazeina, gelatina, hemoglobina, fibroina, cheratina (albumine) - acizi nucleici (polimeri heterocatenari cu C, O, P in catena principala) compusi macromoleculari artificiali → obtinuti printr-o modificare a polimerilor naturali - nitrat de celuloza xantogenat de celuloza acetat de celuloza - galalit (din cazeina si aldehida formica) compusi ...

Cursul contine 25 pagini in format ppt cu o marime totala de 92.47 Kb
Compusi cu Functiune Mixta
Compusi cu Functiune Mixta

Substituirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen din molecula unui acid cu o grupă funcţională Y = - Cl - OH - NH2 - C=O compuşi cu funcţiune mixtă Proprietăţile acizilor halogenaţi: compuşi solizi temperaturi de topire reduse solubili în apă Reprezentant: Acidul monocloracetic: compus cristalin (p.t. = 61 °C) higroscopic sinteza de

Cursul contine 25 pagini in format ppt cu o marime totala de 245.52 Kb
Aminoacizi
Aminoacizi

În natură se găsesc peste 400 de aminoacizi, însă organismele utilizează doar un număr restrâns pentru biosinteza diferitelor tipuri de protide. La edificul structural al protidelor participă frecvent 20-24 aminoacizi Diversitatea enormă a tipurilor de protide este determinată de natura diferită a aminoacizilor constituenţi, de numărul şi proporţia în care aceştia participă, precum şi de ordinea înlănţuirii lor în moleculele proteidelor Din punct de vedere chimic, ...

Cursul contine 22 pagini in format ppt cu o marime totala de 81.99 Kb
Curs Analiza Economica Financiara
Curs Analiza Economica Financiara

1.CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ---- sursă de informare pentru analiza şi strategiile financiare ale firmei CPP – componentă a situaţiilor financiare - cuprinde informaţii referitoare la fluxurile financiare - elaborare formă listă - criteriu elaborare – natura activităţii - principii întocmire-continuitatea activităţii - permanenţa metodelor - prudenţa - independenţa exerciţiului - necompensarea - intangibilitatea - prevalenţa economicului asupra juridicului ...

Cursul contine 32 pagini in format doc cu o marime totala de 146.6 Kb
Domenii: Economie
Rezultatele 13996 - 14010 din 19164
  Pagina: 1 ... 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939  ... 1278