Toate cursurile

 • Comportamentul Consumatorului

  Performanţa organizaţiilor nu mai are o singură dimensiune – cea financiară – şi o singură grupă de beneficiari – acţionarii/asociaţii. Interesul pentru un management al relaţiilor cu consumatorul (CRM – Consumer Relationship Management) este o continuare a managementului lanţului de distribuţie (SCM – Suplly Chain Management) şi care se optimizează în amonte prin managementul relaţiei cu furnizorii (SRM – Supplier Relationship Management). Figura 1. Lanţul de distribuţie/aprovizionare...

 • Comunicare in Afaceri

  1. INTRODUCERE Afacerile au la bază comunicarea. Comunicarea este cea care permite ca orice "întreg" să funcţioneze. "Întregul" poate fi un individ, o echipă, o comunitate, o naţiune, un conglomerat de naţiuni, o populaţie globală. Din acest punct de vedere putem concluziona că cei care stăpânesc comunicarea, la nivel de artă, pot deveni "învingători" - în sensul că pot privi cu încredere viitorul şi pot fi cei care se manifestă astfel încât să reuşească...

 • Abstractizarea Datelor. Clase si Obiecte

  ABSTRACTIZAREA DATELOR. CLASE ŞI OBIECTE Concepte fundamentale Constructori şi destructori Pointrul this Pointeri la obiecte. Masive de obiecte Clase incluse Tipologia membrilor unei clase Transferul obiectelor în/din funcţii Pointeri de date şi funcţii membre Privilegii în sistemul de acces Modificatorul const în contextul obiectelor CONCEPTE FUNDAMENTALE Programarea orientată pe obiecte (POO) este o metodă de impelementare în care programele sunt organizate ca şi colecţii de...

 • Supraincarcarea Operatorilor si Functiilor

  SUPRAÎNCĂRCAREA OPERATORILOR ŞI FUNCŢIILOR Supraîcărcarea funcţiilor independente şi a funcţiilor membre Aspecte generale şi restricţii pentru supraîncărcrea operatorilor Supraîmcărcarea operatorilor unari ++ şi –- Supraîncărcarea operatorilor binari Supraîncărcarea operatorului [] Supraîncărcarea operatorilor new şi delete Supraîncărcarea operatorului cast Supraîncărcarea operatorului vitgulă Supraîncărcarea operatorului funcţie Supraîncărcarea operatorilor >> şi <<...

 • Clase Derivate. Mosteniri. Functii Virtuale

  CLASE DERIVATE.MOŞTENIRI.FUNCŢII VIRTUALE Derivarea claselor.Moşteniri Funcţii care nu se moştenesc integral Funcţii virtuale Derivarea claselor.Moşteniri Derivarea are ca obiectiv reutilizarea soft-ului prin folosirea unor funcţii deja scrise pentru clasele existente şi eliminarea redundanţei descrierilor, în cazul claselor care au elemente comune (funcţii sau date). Declaraţia clasei derivate (D) anunţă clasa de bază (B) din care privine, precum şi tipul accesului pe care îl asigură...

 • Curs 8 - PHP

  Preluare de date In PHP sunt integrate functii pentru conectarea, preluarea si manipularea datelor din SGBD –ul MySQL. Functia pentru conectarea la baza de date este mysql_connect(), functie ce accepta 3 parametrii de intrare, dupa cum urmeaza : hostname sau ip, username, password. Ex : $link=mysql_connect(“localhost”,”root”,”parola123”); Ca si in lucrul cu fisierele o conexiune trebuie inchisa (daca totusi uitam, ea se va inchide la sfarsitul executiei scriptului). Functia pentru...

 • Curs 7 - PHP

  • Elemente introductive baze de date Aproape toate aplicatiile au nevoie de mijloace prin care sa stocheze sau sa prelucreze date. Lucurul cu fisierele, desi ofera un acces mai rapid, au anumite lipsuri, dintre care cel mai important este accesul simultan la acelasi fisier. O baza de date este o colectie de date care este organizata incat continutul poate fi cu usurinta accesat si manipulat. Prin aceasta organizare bazele de date sunt printre cele mai viabile solutii pentru stocarea...

 • Curs 6 - PHP

  Pentru a incepe lucrul, trebuie mai intai sa deschidem fisierul, folosind functia fopen(), careia ii atasam un pointer (o variabila ce reprezinta conexiunea logica cu fisierul). <?php $handle = fopen("/home/rasmus/file.txt", "r"); $handle = fopen("/home/rasmus/file.gif", "wb"); $handle = fopen("http://www.example.com/", "r"); $handle = fopen("ftp://user:password@example.com/somefile.txt", "w"); ?>...

 • Curs 5 - PHP

  Erorile se clasifica in : - erori de sintaxa - erori logice Erorile de sintaxa sunt erori de genul : eco “hello”; sau echo “hello” echo “world”; Aceste erori produc un mesaj de tip Parse Error. Chiar daca eroarea va fi indicata pentru linia a 2-a (in cadrul celui de-al doilea exemplu), mesajul este destul de util : Parse Error, expecting “,” or “;” in <fisier> on line 2. O alta eroare de sintaxa este generata de structurile repetitive gresit descrise : <?php for...

 • Curs 4 - PHP

  Functiile sunt portiuni de cod definite pentru a executa anumite sarcini. Functiile pot fi chemate de mai multe ori pe parcursul executiei unui program. Ele primesc argumente (valori de intrare) cu ajutorul carora executa cateva operatii dupa care returneaza o valoare. Functiile transfera orice valoare primita ca argument in variabile temporare numite parametrii ce pot fi folositi numai pe parcursul executiei functiei. Definire : function <nume_functie> (<parametrii>){...

 • Curs 3 - PHP

  Cicluri si structuri repetitive in PHP Ciclurile (buclele) sunt folosite atunci cand dorim sa executam de mai multe ori un bloc (ex: parcurgerea unui vector). while - verifica o conditie si daca aceasta este adevarata executa blocul de dupa conditie. Pentru ca while verifica o conditie la inceput, ciclul este cu test initial. Ex: $i=5; while ($i>=0) {echo $i--;} do while – executa blocul de dupa do, urmand ca la sfarsitul blocului sa se evalueze conditia, astfel fiind un ciclu cu...

 • Curs 2 - PHP

  Variabila reprezinta un identificator la o locatie de memorie si se foloseste pentru stocarea, prelucrarea si stergerea datelor. Variabilele in PHP sunt apelate folosind prefixul ‘$’. Ex: $nume=”Andrei”; Dupa ce am initializat o variabila atribuindu-i o valoare putem folosi acea variabila. Ex: echo $nume; Limitari si reguli ale variabilelor In multe limbaje de programare exista o limitare a numarului de caractere din numele variabilei (intre 255-1000 caractere). In PHP nu exista...

 • Curs 1 - PHP

  1. INTRODUCERE - Ce este PHP ? PHP este abrevierea de la PHP – Hypertext Preprocessor (similar cu GNU ce reprezinta abrevierea de la GNU’s Not Unix). PHP este un limbaj de programare pentru creerea site –urilor dinamice si interactive si a fost introdus de Rasmus Lerdorf in 1994. De atunci PHP a suferit numeroase schimbari. In termeni tehnici PHP4 este un limbaj tip script, cross platform, HTML embedded si server side. Cross platform – puteti rula PHP pe sisteme de operare diferite,...

 • Management Bancar

  CAPITOLUL I REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII BANCARE 1.1. NORME DE DISPERSIE A RISCURILOR Expunerea, conform legislaţiei bancare, reprezintă orice angajament asumat de bancă faţă de un debitor, indiferent dacă angajamentul este potenţial sau efectiv, evidenţiat deci în afara bilanţului sau în bilanţ. Aceşti indicatori stabilesc un anumit raport între fondurile proprii nete ale băncilor şi ansamblul riscurilor legate de un singur debitor de talie mare sau de debitorii de talie mare, în...

 • Finante Generale

  CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ECONOMIC, FUNCŢIILE ŞI ROLUL FINANŢELOR 1.1 Necesitatea obiectivă a apariţiei finanţelor publice şi a menţinerii lor în economia contemporană Finanţele au apărut pe scena vieţii social - economice, pe fondul dezvoltării factorilor de producţie şi a relaţiilor băneşti, odată cu apariţia statului şi instituirea forţei sale publice, adică la incidenţa comunei primitive cu societatea sclavagistă. Finanţele publice se manifestă ca .relaţii de natură economică, a căror...

Pagina 934 din 1300