Toate cursurile

 • Clonarea Informatica

  INTRODUCERE Dezvoltarea societatii informationale presupune un nou mod de abordare a productiei si circulatiei de software. Obiectivul acestui studiu este definirea conceptelor de clonare informatica, a proceselor specifice clonarii. Este introdus un sistem riguros de indicatori care masoara elementele de structura si de comportament ale programelor pentru a evidentia situatiile în care un produs program este clona. Necesitatea clonelor este impusa de dezvoltarea produselor program...

 • Marketing

  SCOPUL CURSULUI Ca să înveţi marketing îţi trebuie o zi. Din nefericire, ca să-l stăpâneşti îţi trebuie o viaţă. Ph. Kotler Acest curs se adresează studenţilor de la specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR Firmele sunt confruntate pe piaţa internă şi internaţională, cu o concurenţă dură din partea celorlalte companii autohtone sau străine. Pentru a supravieţui şi a se dezvolta întreprinderile trebuie să îşi întărească atât capacitatea tehnologică, cât mai ales...

 • Globalizarea Economiei

  CAP 1. – CONCEPTUL DE GLOBALIZARE ÎN DEZBATERILE INTERNAŢIONALE CONTEMPORANE. CONFRUNTĂRI DE IDEI Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre globalizare, opiniile fiind atât pro, cât şi contra. Dar ce este de fapt globalizarea? Este un concept, o stare de fapt sau o realitate? Este un fenomen nou generat de viteza cu care se propagă noua tehnologie şi informaţia, sau o continuitate firească a unui proces ce a apărut şi s-a dezvoltat cu mult timp în urmă? Sunt doar câteva din întrebările...

 • Economia Serviciilor

  CAP.1. CONŢINUTUL ŞI SFERA DE CUPRINDERE A SERVICIILOR 1.1. Conceptul de serviciu 1.2. Caracteristicile serviciilor 1.3. Serviciile şi sectorul terţiar OBIECTIVELE CAPITOLULUI După studierea acestui capitol, ar trebui să puteţi: - Să definiţi serviciile şi să evidenţiaţi principalele lemente care le deosebesc de produsele tangibile. - Să prezentaţi caracteristicile serviciilor şi implicaţiile acestora asupra comerţului “invizibilului”. - Să recunoaşteţi activităţile de servicii...

 • Curs Virtual Reality Modeling Language

  1. Introducere VRML este este un limbaj de descriere a simulărilor interactive de tip multi-participant, a lumilor de tip reţea şi Internet şi hyper-legături cu World Wide Web. Toate aspectele afişării lumilor virtuale ca şi interacţiunile şi interlegăturile, pot fi specificate utilizând VRML. În felul acesta, VRML a devenit limbajul standard de simulare interactivă a lumilor virtuale în Worl Wide Web. Istoria dezvoltării Internetului prezintă trei faze distincte. Prima constă în...

 • Concurenta si Preturi

  CAP 1. MECANISMUL PREŢURILOR 1.1. Mecanismul autonom al preţurilor şi interdependenţa acestuia în raport cu celelalte segmente ale economiei naţionale Preţul reprezintă cantitatea de monedă plătită pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii în cadrul relaţiilor bilaterale de piaţă. Condiţia esenţială a formării preţului o constituie existenţa schimbului. Economia de piaţă este caracterizată prin existenţa următoarelor elemente: - unităţile economice autonome; - relaţiile de...

 • Comert Electronic

  Introducere Comerţul a reprezentat, încă de la începuturile societăţii umane, o activitate importantă pentru supravieţuirea şi dezvoltarea indivizilor şi comunităţilor din care făceau parte. El a început odată cu apariţia comunicării în vremurile preistorice. De-a lungul timpului comerţul a îmbrăcat forme diverse, în funcţie de treapta de dezvoltare economică a societăţii şi cu gradul de dezvoltare mijloacelor de comunicare, de la schimbul de produse (troc) la vânzarea pe monede de...

 • Marfuri Alimentare si Siguranta Consumatorului

  CAPITOLUL 1 ALIMENTAŢIA ŞI ALIMENTELE Acest capitol prezintă caracteristicile generale ale alimentaţiei, cu problemele ei actuale şi introduce conceptul de alimentaţie raţională. Sunt enumerate tipurile de substanţe care se găsesc în alimente şi care îi conferă acestuia funcţiile pe care le îndeplineşte în procesul de alimentaţie. În final sunt prezentate bazele ştiinţifice de determinare a raţiei alimentare zilnice. Omul a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de asigurarea hranei...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii

  MODULUL I GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII: NOŢIUNI GENERALE Rezumat: Gestiunea financiară a firmei are drept obiect constituirea, circuitul şi păstrarea banilor şi altor active financiare (titluri financiare), inclusiv de creare, procurare şi deţinere sau cedare a acestor titluri. Aceste titluri financiare sunt negociate pe pieţele activelor financiare (piaţa primară şi piaţa secundară de capital). CAPITOLUL I. CONŢINUTUL FINANŢELOR FIRMEI 1.1. Finanţele, parte a activităţii...

 • Asigurari si Reasigurari

  1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor noţiuni şi dobândirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte: asigurarea, asigurătorul, asiguratul, contractul de asigurare, beneficiarul, contractantul asigurării, riscul asigurat, valoarea de asigurare, suma asigurată, dauna sau paguba, despăgubirea de asigurare, prima de asigurare, durata asigurării, ş.a. Astfel, cunoscând noţiunile respective pot...

 • Managementul Resurselor Umane

  CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RESURSELE UMANE ŞI MANAGEMENTUL ACESTORA “Lumea afacerilor se află într-un proces de continuă schimbare”. Această frază a dominat şi domină economia ultimilor decenii. Organizaţiile îşi întocmesc planuri strategice, încearcă să prevadă schimbarea şi se adaptează din mers unui mediu în perpetuă transformare, unor pieţe care îşi lărgesc graniţele sau unor cerinţe mereu sporite ale consumatorilor. Mai mult, mai bine, mai repede. Resursele umane,...

 • Suport Teoretic - Statistica

  I. Crearea unei baze de date în SPSS I.1. Clasificarea şi descrierea variabilelor statistice În analiza statistică a datelor o importanţă deosebită o constituie clasificarea variabilelor după modul de exprimare a stărilor: cantitative ( metrice ) calitative discrete continue Cunoaşterea tipurilor de variabile este necesară atât în etapa de codificare a acestora, cât şi în momentul prelucrării lor. Unele fenomene economice pot fi direct măsurabile cantitativ, în timp ce altele necesită...

 • Linii Radio

  CURS LINII RADIO Linia radio reprezintă ansamblul de mijloace şi instalaţii prin care se realizează legatura între doi corespondenţi utilizând proprietatea de propagare a undelor electromagnetice. O linie radio presupune existenţa a trei componente: -instalaţia de emisie sau emiţătorul radio; -linia de legatură (mediul de propagare); -instalaţia de recepţie sau receptorul radio. Presupunem că se doreşte transmiterea informaţiei x(t) din punctul A în punctul B prin intermediul undelor...

 • Cadrul Contabil Conceptual - Situatiile Financiare

  Cadrul contabil conceptual este o metanorma care serveşte drept ghid atât pentru normalizarea contabilă (emiterea de norme contabile) cât şi pentru aplicarea acestora în practică sau soluţionarea unor cazuri pentru care nu există norme. El stabileşte: - obiectivul situaţiilor financiare; - utilizatorii informaţiei contabile; - situaţiile financiare; - elementele situaţiilor financiare; - criteriile de recunoaştere ale elementelor situaţiilor financiare. a) Obiectivul situaţiilor...

 • Contabilitatea Activitatii de Cazare, de Turism si de Alimentatie Publica

  Caracteristici ale activităţii de cazare Activitatea de cazare se desfăşoară în cadrul unor unităţi operative specifice, reprezentând o formă a prestărilor de servicii datorită caracterului nematerial al activităţilor pe care le presupune. Dotarea unităţilor de cazare şi calitatea diferenţiată a serviciilor determină încadrarea lor în categorii diferite şi pe această bază a tarifelor pentru prestaţiile efectuate. Clasificarea unităţilor de cazare se realizează după următoarele criterii:...

Pagina 934 din 1301