Biblioteca

Toate Cursurile
Metale si Produse din Metal
Metale si Produse din Metal

METALE FEROASE (fierul şi aliajele lui) Fierul este un metal moale cu rezistenţe mecanice relativ reduse, dar el se utilizează sub formă de aliaje fier-carbon: fonta şi oţelul. FONTA Are un conţinut în carbon de 1,7- 4%, se elaborează în cuptoare. Fontele sunt dure, casante, se pilesc greu şi sunt greu sudabile- La temperaturi înalte sunt fluide şi se poate turna în tipare- După conţinutul în carbon se clasifică în fonte cenuşii – de turnătorie – şi fonte albe. ...

Cursul contine 46 pagini in format ppt cu o marime totala de 3.71 Mb
Istoria Asigurarilor
Istoria Asigurarilor

Cap. 1 Evolutia asigurarilor pe plan international 1.1 Primele forme de organizare a)Contractele comerciale in evul mediu Europenii au invatat sa-si redacteze contractele pentru a se proteja impotriva unor intamplari ulterioare. Multe contracte comerciale derulate in Evul Mediu prevedeau si modalitati de impartire a riscului. Acestea erau absolut necesare comerciantilor angajati in comertul la distanta. Faptul ca bunurile puteau fi transportate mai usor a insemnat totodatat ca acestea ...

Cursul contine 19 pagini in format doc cu o marime totala de 65.17 Kb
Domenii: Finante
Instrumentarea Contabila a Evenimentelor Administrative privind Decontarile cu Tertii
Instrumentarea Contabila a Evenimentelor Administrative privind Decontarile cu Tertii

Capitolul 1 Contabilitatea decontărilor cu terţii 1.1. Delimitări şi stucturi privind decontările cu terţii Prin categoria de decontări cu terţii sunt delimitate toate datoriile şi creanţele faţă de terţe persoane, cu termen de decontare pe termen scurt. De asemenea, sunt incluse şi decontările între exerciţiile financiare determinate de valorile de regularizare de la un exerciţiu la altul. Nu sunt incluse în categoria decontărilor cu terţii datoriile şi creanţele ...

Cursul contine 35 pagini in format doc cu o marime totala de 86.69 Kb
Domenii: Contabilitate
MATLAB
MATLAB

1. Ce este MATLAB-ul? MATLAB-ul este un mediu computaţional, dezvoltat de firma The Math Works Inc., dedicat calculului numeric şi vizualizării datelor prin intermediul reprezentărilor grafice. Este de asemenea un pachet de programe de înaltă performanţă şi un limbaj de programare al cărui element de bază este matricea ( scalar, vector, matrice sau tablouri multi-dimensionale ). El integrează analiza numerică, calculul matriceal, procesarea semnalelor şi reprezentările grafice ...

Cursul contine 17 pagini in format doc cu o marime totala de 32.62 Kb
Macroeconomie
Macroeconomie

CAPITOLUL 1 PIAŢA CAPITALULUI 1.1. Piaţa capitalului. Oferta de capital. Cererea de capital Piaţa capitalului reprezintă relaţiile băneşti care se formează în procesul atragerii şi plasării fondurilor băneşti, relaţii rezultate din confruntarea cererii şi ofertei de capital, formându-se resursele financiare ale agenţilor economici. Oferta de capital cuprinde totalitatea mijloacelor băneşti disponibile pentru plasament la un moment dat sau într-o anumită perioadă ...

Cursul contine 101 pagini in format pdf cu o marime totala de 763.38 Kb
Domenii: Economie
Constructie Europeana
Constructie Europeana

CUVÂNT ÎNAINTE Ideea de Comunitatea Europeană datează de aproape două milenii, concretizarea ei fiind rezultatul unor acumulări treptate. Visul lui Napoleon Bonaparte a fost acela “de a face din toate popoarele Europei un singur popor”, ideea europeană fiind punctul de convergenţă a întregii sale politici. O serie de personalităţi ale culturii româneşti precum Vasile Pârvan, Nicolae Iorga, Virgil Madgearu, au fost preocupate de ideea unificării europene. Este cunoscut ...

Cursul contine 85 pagini in format pdf cu o marime totala de 885.17 Kb
Domenii: Finante
Anatomia Omului
Anatomia Omului

I. STRUCTURA ORGANISMULUI Anatomia omului este studiată în general prin observarea multiplelor şi variatelor organe ale corpului. Multe dintre acestea pot fi grupate laolaltă în diferite sisteme, pe baza modului în care unele organe şi structurile asociate lor acţionează împreună pentru a îndeplini funcţiile specifice ale organismului. În final, toate sistemele – şi celulele minuscule care sunt componentele de bază ale tuturor organelor şi ţesuturilor – sunt implicate ...

Cursul contine 120 pagini in format doc cu o marime totala de 180.98 Kb
Domenii: Anatomie
Fascismul
Fascismul

De ce a apărut fascismul în Italia ? este o întrebare centrală pentru cei care se ocupă de analiza secolului XX. Faptul că fascismul s-a afirmat mai întâi în Italia, precedând cu mai mult de 10 ani nazismul în Germania, a făcut ca acestei probleme să i se acorde o si mai mare atenŃie. Istoricii cu convingeri liberale consideră că fascismul este o aberaŃie si un accident nefericit al istoriei italiene. Progresul real al statului liberal din 1870 – consolidarea unită ...

Cursul contine 11 pagini in format pdf cu o marime totala de 89.33 Kb
Nazismul
Nazismul

Cel de-al Treilea Reich a devenit unul din cele mai controversate fenomene ale istoriei contemporane, deoarece nu a ridicat numai disputele obisnuite legate de analiză si interpretare, ci a ridicat si probleme de morală si de filozofie. Ca si în cazul altor mari controverse istorice, cea mai disputată dezbatere s-a axat pe problema cauzelor si definirii fenomenului. În centrul acestor dezbateri s-a aflat Hitler. Pentru reprezentanŃii scolii ‚intenŃionaliste’, ‚factorul ...

Cursul contine 9 pagini in format pdf cu o marime totala de 84.91 Kb
Reproiectarea Manageriala si Impactul asupra Performantelor Manageriale
Reproiectarea Manageriala si Impactul asupra Performantelor Manageriale

2.1. Concept Pornind de la exprimarea lui Peter Drucker şi Richard Farmer conform căreia nu există întreprinderi eficiente şi ineficiente, ci întreprinderi bine conduse sau prost conduse, schimbarea managerială devine terenul demersurilor strategice şi tactice, iniţiate şi derulate la nivel de firmă pentru atingerea unui nivel ridicat al performanţelor într-un mediu ambiant complex şi instabil. Prin urmare, schimbarea managerială este nu doar o “modă” a perioadei pe care ...

Cursul contine 51 pagini in format doc cu o marime totala de 96.88 Kb
Domenii: Management
Metodologizarea Manageriala
Metodologizarea Manageriala

3.1. Conţinut Aşa cum am precizat în lecţiile 1 şi 2 ale lucrării, componenta metodologică a managementului (sau subsistemul metodologico – managerial) implică: a. instrumentarul managerial (sisteme, metode şi tehnici de management) ce facilitează exercitarea proceselor de management şi a fiecărei funcţii în parte; b. metodologiile de proiectare/reproiectare managerială, generale şi specifice, care se constituie în elemente-suport pentru managerii amplasaţi în cele ...

Cursul contine 58 pagini in format doc cu o marime totala de 77.18 Kb
Domenii: Management
Managerul si Eficientizarea Muncii Sale
Managerul si Eficientizarea Muncii Sale

4.1. Definirea „managerului” Cel mai important personaj în exercitarea managementului, a proceselor de management, este MANAGERUL. Acesta este o persoană care, în virtutea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor circumscrise postului ocupat, exercită procese de management, deci adoptă decizii şi iniţiază acţiuni prin care influenţează comportamentul decizional şi operaţional al altor persoane. Două aspecte derivă din această definiţie. Primul se referă la ...

Cursul contine 39 pagini in format doc cu o marime totala de 50.44 Kb
Domenii: Management
Politici Publice
Politici Publice

Consideraţii generale privind politicile publice Termenul de politici a avut de-a lungul timpului mai multe înţelesuri în funcţie de ţările în care a fost folosit ( ex. În ţările latine, termenul “policy” se identifică adeseori cu “decizia”). Concret, prin politică se înţelege o decizie formală a unei autorităţi legitim-alese care se adoptă într-un cadru formal conform unor proceduri dinainte stabilite. Analiza politicilor reprezintă o orientatre pragmatică ...

Cursul contine 7 pagini in format doc cu o marime totala de 10.55 Kb
Procesul Managementului Organizatiei
Procesul Managementului Organizatiei

Conţinutul procesului de management Procesul de management – factor uman- manager - executanti - rezultat – decizii Funcţiile procesului de management 1. Previziune 1 ce vor face organizaţiile şi componentele sale structurale - obiective 2 cum vor proceda - iniţierea modalităţilor de realizare a obiectivelor 3 cu ce - dimensionarea resurselor (umane, materiale, financiare, informationale) 4 când - termene Prognozare – prognoze Planificare – strategii, politici ( ...

Cursul contine 8 pagini in format doc cu o marime totala de 11.08 Kb
Domenii: Management
Pedagogie
Pedagogie

Procesul de învăţământ -definire, caracteristici, componente- I. Elemente definitorii Procesul de învăţământ - forma cea mai organizată a educaţiei - caracter instituţionalizat - conducerea unui profesor -obiective educative explicit formulate Procesul instructiv educativ – procesul de învăţământ + alte activităţi şcolare (artistice, sportive) II. Caracteristici - caracter bilateral - îmbinare formativ- informativ - procesul de autoreglare (evaluare continuă ...

Cursul contine 8 pagini in format doc cu o marime totala de 11.65 Kb
Domenii: Pedagogie
Rezultatele 13996 - 14010 din 19239
  Pagina: 1 ... 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939  ... 1283