Toate cursurile

 • Limbaje Formale 3

  3.4 Definiţie. Fie x, y, z ∈ A* şi w = xyz . x se numeşte prefix al lui w, y se numeşte factor al lui w, iar z se numeşte sufix al lui w. În cazul în care unul dintre x,y,z este diferit de cuvântul vid, ε , la denumirea dată mai sus i se ataşează adjectivul „propriu” ( de exemplu, pentru x,îl vom numi prefix propriu). Orice scriere a unui w∈ A* ca şi concatenare de tipul n w u u ...u 1 2 = , unde u A* i ∈ , va fi numită factorizare a lui w. Este clar că, dat un alfabet A, semigrupul...

 • Limbaje Formale

  Fie ρ ≤ A2 o relaţie oarecare. În cele ce urmează vom incerca să determinăm cea mai mică (in sensul incluziunii de mulţimi) relaţie de echivalenţă pe A care conţine ρ , adică relaţia de echivalenţă generată de ρ . Dacă o vom nota, pentru moment, prin < ρ > , este clar că < ρ > = I{τ ⊆ A2 |τ echivalenta, ρ ⊆τ }. Această definiţie nu este foarte utilă din punct de vedere practic, ea este însă folositoare atunci când este vorba de minimalitatea ei. Putem insă să o construim...

 • Metodologii Manageriale

  Capitolul I : Metodologia de reproiectare a sist de management al organizatiei 1.Etapele reproiectarii manageriale: Reproiectarea sistemului de managemtn al organizatiei se realizaeaza in concordanta cu un scenariu metodologic structurat in urmatoarele etape si faze: a)Diagnosticarea viabilitatii economice manageriale (Analiza diagnostic) b)Realizarea strategiei organizatiei (Proiectia viitorului organizatiei) c)Reproiectarea propriu-zisa: - Reproiectarea sistemului...

 • Raportul Juridic Civil

  III.1. Noţiunea de raport juridic civil, premisele şi caracterele acestuia III.1.1. Noþiune În societate, oamenii stabilesc între ei o multitudine de relaţii. Cele mai multe dintre aceste relaţii nu sunt reglementate de norme juridice, fiind lăsate la libera apreciere a membrilor societăţii. O parte a acestora, datorită importanţei pe care o prezintă pentru bunul mers al societăţii, sunt reglementate de normele juridice. În acest fel, prin intermediul normei juridice, relaţiile sociale...

 • Franceza pentru Economisti

  Les entreprises françaises contribuent pour 84% à la richesse nationale et fournissent près de trois quarts des emplois. L’INSSE dénombre plus de 2,5 millions d’entreprises. Les entreprises sont très diverses et sont classifiées en fonction de leur taille, c’est-à-dire de leurs effectifs (le nombre des salariés qu’elle emploie et l’importance du chiffre d’affaires) en: - Petites et Moyennes Entreprises (P.M.E.); - Grandes entreprises. La France compte 2500 entreprises employant plus de...

 • Limba Engleza Curs Practic - Nivel Mediu

  Horace was very proud of his cousin, Mike Aspen, Hollywood’s brightest young star. Whenever his cousin appeared on the screen, Horace would say, “Isn’t he wonderful? He’s my cousin, you know ”. What was worse, Horace was always cutting pictures of his cousin out of movie magazines and putting them on the kitchen wall. His wife would say, “We used to have a nice clean wall. Now all I can see is Mike, Mike, Mike!” Then she would walk angrily out of the kitchen and slam the door behind...

 • Economie II

  1.1. Macroeconomia – expresie a agregării comportamentelor economice Macroeconomia reprezintă ramura ştiinţei economice care se ocupă cu studiul structurii, funcţionalităţii şi comportamentului de ansamblu al sistemului economiei naţionale în strânsă conexiune cu sistemul economiei mondiale şi cu mediul înconjurător, în scopul determinării cererii şi ofertei agregate de bunuri şi servicii şi a variabilelor care le influenţează1. Macroeconomia studiază relaţiile dintre marile agregate,...

 • Statistica

  “Statistica pentru guverne este ceea ce sunt pentru om cele cinci simţuri. Cine va păşi pe un tărâm, înainte de a-l cunoaşte? Cine va întreprinde îngrijirea unei cauze înainte de a se informa de starea ei? Care econom va întreprinde ceva până ce nu cunoaşte cel puţin ceea ce are?” Dionisie Pop Marţian, Analele Statistice, an I, 1860, p.1 CUVÂNT ÎNAINTE Motto-ul este un fragment dintr-un articol al lui Dionisie Pop Marţian, având o vechime de 140 de ani. În aceasta se defineşte rolul...

 • Asigurari Comerciale

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN ASIGURĂRI 1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi integritatea corporală şi bunurile omului Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori speciali şi sociali – economici. Aceste pericole sunt generatoare de pagube şi de aceea omul trebuie să le cunoască pentru a se pune la adăpost de efectele lor, pentru a putea acţiona...

 • Sistemul Organizatoric

  “Ansamblul elementelor de tip organizatoric ce asigură cadrul, divizarea, combinarea şi funcţionalitatea proceselor de muncă în vederea realizării obiectivelor previzionate”. - Rezultatul exercitării funcţiei de organizare – Forme de organizare: a. Formală – ansamblul elementelor organizatorice din cadrul firmei, stabilite de top management prin ROF, organigrame, descrieri de funcţii şi posturi, precum şi alte documente organizatorice. Rezultatul organizării formale este structura...

 • Scolile de Management

  Reprezentanţi: Fr. Taylor, H. Fayol, H. Koontz, C. O„Donnel, O. Gelinier, J. Woodward, H. Nicklish, ş.a. Contribuţii: -Utilizarea conceptelor economice (profit, cheltuieli, investiţii) într-o manieră analitică -Relaţiile de management sunt examinate în ansamblul lor, cu accent asupra funcţiei de organizare şi a funcţiunii de producţie -Contribuţia decisivă la constituirea ştiinţei managementului şi la impregnarea unei optici economice managementului; Taylor, în lucrarea sa...

 • Functiile Managementului

  1. Previziunea Constă în stabilirea obiectivelor firmei, identificarea modalităţilor concrete de îndeplinire a acestora şi fundamentarea necesarului de resurse pe care le presupune realizarea lor. Exercitarea funcţiei de previziune la nivelul firmei se concretizează în prognoze, planuri, programe, strategii, tactici şi politici, diferenţiate în funcţie de orizontul de timp la care se referă, gradul de detaliere şi obligativitatea îndeplinirii. Prognozele sunt rezultatul unui...

 • Introducere in Tehnicile Proiective

  1. Mecanismul psihologic al proiecţiei 1.1. Definiţia proiecţiei Proiecţia face parte dintre mecanismele bazale ale psihismului. Este atribuirea în afara Eu-lui, altcuiva sau asupra unui obiect sau situaţie - a unor caracteristici sau a "ceva " ce aparţine Eu-lui. Cu alte cuvinte, este un mecanism psihologic general care transferă conţinuturi subiective în orice fel de obiect. Este un mecanism prin care creem relaţii mai mult sau mai puţin imaginare cu realitatea. Proiecţia este...

 • Comunicare

  CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane - sec V î. Hr., în Grecia antică – noţiunea de retorică = ştiinţă a discursului şi artă de a convinge; - primele elemente de teorie a comunicării au fost elaborate de Corax din Siracuza (Arta retoricii); - specialiştii în retorică – sofiştii; - noţiunea de logograf = specialişti în evaluarea cuvântărilor (cuvântarea se construieşte pe 6 niveluri: introducere, expunere de motive, prezentarea...

 • Theories about Language

  C1 Theories about language 1.Language as a social fact was first suggested by Saussure – Study of language as a system. Important insights in language must be viewed from the point of view of users. Language use reflects the structure of language as a system of units => language should be studied synchronically. Just as the value of each piece in cheese is given by its position, a particular language is a system of units at a given time => language signs. The ancients thought there was...

Pagina 934 din 1298