Toate disertatiile

 • Studiu privind rolul comunicarii in motivarea angajatilor

  Introducere “Nimic nu este mai greu în lume decât a înţelege pe altul, şi iarăşi, fără a-l înţelege, este peste putinţă să-l convingi. “ Titu Liviu Maiorescu Ce anume îi determină pe oameni să ajungă în anumite posturi sau funcţii în cadrul organizaţiilor şi, odată ajunşi, să-si desfăşoare activitatea într-un fel sau altul? Nu sunt necesare experienţe de laborator pentru a dovedi adevărul că nimic nu intră în conştiinţă dacă aceasta nu este mobilizată de un oarecare interes, dacă...

 • Religia ca factor geopolitic

  INTRODUCERE Ultima parte a secolului XX a fost marcată de o puternică revenire a fenomenului religios, resimţită datorită diverselor motive, precum: revoluţia islamică de inspiraţie Hhomeiny, invazia sovietică în Afganistan, căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est, solidaritatea tot mai accentuată a tineretului la această formă de spiritualitate. Geopolitica a minimizat foarte mult factorul religios, cu toate că, dacă ne întoarcem în trecut, avem suficiente exemple...

 • Politica europeana in domeniul transportului - Studiu de caz Romania

  Introducere. Motivația alegerii temei și obiectivele urmărite. În cadrul dezvoltării relațiilor economice internaționale, a lărgirii și dezvoltării schimburilor comerciale din state, un rol de seamă revine transporturilor și expedițiilor internaționale de mărfuri. Dezvoltarea economică a unei țări, a economiei mondiale în general, sunt de neconceput fără transporturi. Ele asigură buna desfășurare a producției în agricultură și industrie, circulația bunurilor materiale, a oamenilor și a...

 • Informatiile contabile si deciziile privind costurile cu reparatiile pentru terti la SC Capital Auto SRL

  Introducere Externalizarea a cunoscut o expansiune tot mai mare în ultimii zece ani şi va spori în continuare ca fiind “un drum obligatoriu” pentru supravieţuirea şi dezvoltarea întreprinderii, indiferent de sectorul de activitate, dimensiune sau obiectul de activitate. Nevoia de flexibilitate a generat o multitudine de variante de externalizare, utilizate în toate domeniile de activitate, întreprinderile beneficiind astfel de derogarea serviciilor, de o relaţie de parteneriat de durata, de...

 • Evaziunea fiscala

  INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă şi ale cărei consecinţe nedorite caută să le limiteze cât mai mult, eradicarea fiind practic imposibilă. Această lucrare îţi propune, ca obiectiv prioritar, să abordeze aspectele teoretice şi practice ale evaziunii fiscale şi consecinţele pe care aceasta le generează în etapa de tranziţie la economia de piaţă, într-o viziune sistemică şi de largă...

 • Managementul riscurilor in societatile de asigurare

  INTRODUCERE Asigurarile, oricare ar fi acestea, reprezinta, în sensul cel mai general, o clasa aparte de operatiuni financiare, atât prin scopul lor, cât şi prin comportamentul celor doi parteneri generici, asiguratul şi asiguratorul. Analiza comportamentului partenerilor de afaceri, în general, şi al celor din asigurari, în particular, este deosebit de delicata şi foarte greu de realizat, mai ales pentru ca nu putem cuantifica anumiti indicatori de comportament uman. Din acest motiv, se...

 • Analiza riscului de tara si managementul riscurilor bancare

  Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul se manifestă atât în viaţa de zi cu zi a oamenilor cât şi la nivelul organizaţiilor sociale. Practic, orice proces decizional şi orice planificare strategică implică riscuri. Riscul este prezent oriunde şi poate apare oricând. De exemplu: - pentru oameni există: o...

 • Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci

  Capitolul 1. Importanţa planului de afaceri pentru materializarea proiectelor în comerţ 1.1. Definirea, rolul şi funcţiile planului de afaceri Planul de afaceri este un document care se elaborează cu un anumit scop bine determinat. El vizează o situaţie viitoare, pe care urmăreşte să o prezinte într-o manieră cât mai concretă. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române prezintă mai multe sensuri ale termenului de proiect, printre care cea care are un sens mai apropiat de demersul urmărit de...

 • Consideratii asupra optimizarii profitabilitatii bancare

  INTRODUCERE Ştiinţa managementului se bazează pe acumularea unei experienţe trecute şi pe necesitatea stringentă a găsirii unor soluţii pentru o mai bună organizare şi conducere a proceselor din ce în ce mai complexe care decurg din dezvoltarea impetuoasă a societăţii umane în ansamblul său. Americanii Reece şi O’Grady definesc managementul ca fiind procesul de coordonare a resurselor informaţionale, fizice şi financiare, în vederea realizării scopului organizării. În binecunoscuta...

 • Perfectionarea sistemelor promotionale la SC Mobexpert SRL

  INTRODUCERE Condiţiile economice contemporane în care asistăm la intensificarea luptei concurenţiale pe piaţa internaţională, la creşterea exigenţelor clienţilor, la diversificarea nevoilor, la accelerarea ritmului schimbărilor şi creşterea climatului de incertitudine, la adâncirea schimburilor comerciale, la globalizarea economiei şi pieţelor, creşterea investiţiilor internaţionale, la organizarea tot mai complexă a firmelor în structuri matriceale, de tip reţea, unităţi strategice de...

 • Tendinte in dezvoltarea sectorului Romanesc al serviciilor

  INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea avutei naţiunilor, pe o dezvoltare masiva a tehnologiilor informaţionale, a sistemelor de comunicare, al inovaţiilor. Dată fiind această situaţie, în ultimele decenii, este evidentă necesitatea ajustării structurale a economiilor naţionale la mutaţiile survenite în cadrul relaţiilor economice internaţionale, aceasta constituind de fapt condiţia...

 • Alegerea mixului de marketing pentru dezvoltarea unui nou produs bancar

  Introducere Pe piaţa bancară concurenţa se intensifică tot mai tare şi tot mai multe bănci străine pătrund cu un portofoliu de produse noi şi cu o atitudine diferită faţă de client. Scăderea dobânzilor şi nivelarea acestora pe piaţă nu va mai permite câştiguri spectaculoase şi facile pentru bănci, aşa cum s-a întâmplat în ultimii cinci ani. Bancherii vor trebui să muncească mai mult pentru a-şi menţine clienţii şi pentru a atrage alţii noi. Îmbunătăţirea standardelor serviciilor oferite...

 • Politica de distributie a produselor si serviciilor bancare - studiu de caz piata cardurilor din Romania

  Introducere Un canal de distribuţie este un mijloc prin care un produs sau serviciu bancar devine disponibil şi ajunge la client. Canalul de distribuţie este drumul pe care produsul sau serviciul îl face de la bancă la client. Chiar dacă aparent, datorită naturii serviciilor financiar bancare (inseparabilitate, intangibilitate, perisabilitate), acestea nu pot fi despărţite de producător, în capitolele următoare voi pune în evidenţă modalităţile pe care băncile le-au găsit de-a lungul...

 • Perspectivele privind evolutia investitiilor straine pe piata serviciilor din Romania

  Capitolul 1. Caracteristicile pieţei mondiale a serviciilor Piaţa serviciilor este alături de piaţa bunurilor unul dintre cele mai importante segmente ale pieţei mondiale. Legăturile de interdependenţă dintre cele două pieţe au la bază întrepătrunderea şi sprijinul reciproc existent de-a lungul timpului între bunuri şi servicii. Însăşi „revoluţia industrială” a fost susţinută de rolul vital şi interactiv al numeroaselor funcţii de servicii în dezvoltarea economică: fără dezvoltarea...

 • Invatarea pe tot parcursul vietii - prioritate a politicilor publice in sectorul de educatie romanesc

  INTRODUCERE În decursul ultimilor 10 – 15 ani Învăţarea pe tot parcursul vieţii a ocupat o poziţie centrală în cuprinsul agendei politice europene – în domeniul educaţiei şi formării. În cadrul Strategiei Europene de Cooperare în Educaţie şi Formare (ET 2020), statele membre ale Uniunii Europene şi-au fixat cinci obiective majore – unul dintre acesta fiind creşterea până la cel puţin 15% a numărului de adulţi care să participe la procese de Învăţare pe tot parcursul vieţii la orizontul...

Pagina 1 din 55