Toate documentele din domeniul Drept

 • Institutiile uniunii europene

  CONSILIUL EUROPEAN ROL SEDIU ORGANIZARE ACTIVITATE PROCEDURI JURISPRUDENȚĂ - definește orientarea și prioritățile politice generale ale UE; - nu este una din instituțiile cu rol legislativ ale UE, prin urmare nu negociază și nu adoptă legislația UE. Bruxelles (Belgia) Membrii Consiliului European sunt șefii de stat sau de guvern ai celor 28 de state membre ale UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene. De asemenea, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru...

 • Dreptul comertului international

  CAPITOLUL I NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL. CORELAŢIA CU CELELALTE RAMURI DE DREPT. 1. Noţiunea şi importanţa dreptului comerţului internaţional Comerţul internaţional constituie o modalitate esenţială de realizare a cir-cuitului mondial de valori pe fondul evoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane. Dreptul comerţului internaţional nu constituie o ramură distinctă a siste-melor juridice naţionale ori a ordinii juridice internaţionale, ci o materie juridică...

 • Nulitatea actului juridic

  Definiție Neexistând o definiție legală, în literatura de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale nulității actului civil. De aceea ni se pare mai simplu și mai logic a defini nulitatea ca fiind sancţiunea de drept civil care desfiinţează actul juridic atunci când a fost încheiat cu nesocotirea condiţiilor sale de validitate (de fond sau de formă) impuse de lege : în acest sens se exprimă și legiuitorul : ,,Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege nu...

 • Aspecte juridice privind mostenirea testamentara

  INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu a rânduit prin acte de ultimă manifestare a voinţei împărţeala moştenirii sau când a făcut-o contra legii. Atunci când cel ce lasă moştenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale, intervine problema devoluţiunii legale a moştenirii, moştenire ab intestat. Constituţia României prevede expres în art. 42 că „Dreptul la moştenire este...

 • Drept civil

  1. NOŢIUNEA DE PERSOANĂ FIZICĂ În prezent, orice individ uman este o persoană şi poate fi titular de drepturi şi de obligaţii, deci are calitatea de subiect de drept. Calitatea de persoană fizică îi este proprie omului şi ea este consecinţa existenţei sale. Noţiunea de persoană fizică desemnează deci omul, privit în individualitatea sa. În concepţia clasică a dreptului civil, concepţie care domină şi dispoziţiile Codului civil român, persoana fizică nu este privită în primul rând prin...

 • Aportul la infiintarea societatilor comerciale

  Cap1: Societăți comerciale 1.1.Definiția Societății comerciale Societăți comerciale formă a întreprinderii, cu personalitate juridică, pe care una sau mai multe persoane o organizează prin actul constitutiv, prin afectarea de bunuri în vederea îndeplinirii actelor și faptelor de comert cuprinse în obiectul de activitate prevazut în actul constitutiv, în vederea realizarii de profit. A. Formele societăților comerciale În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 31/1990, în România societățile...

 • Notiunea si particularitatile recursului impotriva incheierilor judecatoresti

  Sistemul de drept al Republicii Moldova este format din 3 categorii de instanțe: judecătorii, curți de apel și curtea supremă de justiție, care la rândul său adoptă diferite acte de dispoziție printre care: hotărâri, încheieri, ordonanțe, decizii etc. Obiectul de cercetare a raportului dat se referă la recursul contra încheierilor care le pronunță instanțele de judecată pe parcursul judecării pricinilor civile, respectiv o să încercăm să facem o analiză a obiectului recursului reglementat...

 • Extradare

  Cap.1 SCURT ISTORIC Lupta contra infracţiunilor este o problemă care intereseză nu numai un stat, ci şi alte state. De multe ori, efectele infracţiunii săvârşite într-un stat se răsfrâng, într-un fel sau altul şi asupra altor state. Exită numeroase situaţii când anumiţi infractori, după ce au comis infracţiuni sau după ce au fost condamnaţi pe teritoriul unui stat, se refugiază în alt stat, căutând în acest fel, să scape de urmărire sau condamnare, ori de executarea pedepsei. Statul pe...

 • Aplicarea legii civile in timp

  Prin aplicarea legii civile ințelegem transpunera in practică, în cadrul unor raporturi juridice concrete, a regulilor cuprinse in norma juridică civilă, eficacitatea acestei legi, cu luarea în considerare a sferei în care ea poate fi sau trebuie avută în vedere pentru a-și produce efectele. Când vorbim de aplicarea legii civile ne referim la ”lege” in sens larg, și anume, pe lângă legile propriu-zise, avem în vedere decretele, hotărârile guvernului, precum și orice act normativ care...

 • Cercetarea infractiunii de ucidere a nou nascutului savarsit de catre mama

  CAPITOLUL 1 1. Noţiuni introductive Ocrotirea persoanelor impotriva actelor de violenţă care le pun in pericol viaţa, s-a impus înca din epocile cele mai indepărtate. Măsurile împotriva celor care ucideau persoane din aceeasi colectivitate nu erau insa axate pe ideea de vinovatie, ci pe necesitatea de aparare si conservare a echilibrului necesar supravietuirii grupului în sine. Datorită concepţiei animiste existente la popoarele primitive, se considera că tot ce este însufleţit, posedă un...

 • Drept civil - Succesiuni

  1. Câtimea dreptului la moștenire al soțului supraviețuitor Soțul supraviețuitor nu face parte din nici o clasă de moștenitori legali, dar concurează cu orice clasă chemată la moștenire. Prin urmare, el nu este nici inlăturat de la moștenire, dar nici nu îndepărtează de la moștenire rudele defunctului, indiferent din ce clasă fac ele parte. De regulă, în cazul decesului unui soț, impărtirea bunurilor comune se face pe cale amiabilă între soțul rămas în viată și ceilalți succesibili ai lui...

 • Strategii de negociere

  Tema aleasă este structurată în capitole abordate separat ca părţi distincte. Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele aspecte, importanţa, rolul, identificarea caracteristicilor strategiilor de negociere. Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor tehnice/practice şi teoretice specifice specializării, structurarea pe capitole a acestora. În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice/teoretice...

 • Neluarea masurilor legale de securitate si sanatate la locul de munca - ncp

  Protecția securității și sănătății muncii reprezintă una dintre cele mai importante dimensiuni ale dreptului la muncă, drept fundamental asigurat atât la nivel constituțional , cât și de unele prevederi de drept internațional la care România a achiesat în timp. Astfel, problemele privind securitatea și sănătatea în muncă au cunoscut de-a lungul timpului, prin actele normative interne care reglementează acest domeniu, o protecție complexă și evolutivă. Din punct de vedere al protecției...

 • Scoaterea ilegala a copiilor din tara - probleme de incadrare

  Introducere Minorul pentru a se dezvolta are nevoie să crească într-un habitat normal lipsit de traume psihice și suferințe de orice fel. Astfel, îndepărtarea acestuia de mediul lui familial, reprezintă pentru aceasta o traumă psihologică ce poate duce la consecințe grave și tulburări psihice. Astăzi, societatea a determinat ca prioritară protecţia copiilor de diverse influenţări negative. În acest sens, un şir de acte normative internaţionale consacră anumite standarde în...

 • Libertatea de comunicare in spatiul european

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei. Drepturile comunicării şi libertăţile de exprimare ale omului sunt prioritare în ansamblul complex de probleme şi deziderate, ce preocupă la etapa actuală societatea. Doar prin respectarea drepturilor comunicării şi libertăţilor fundamentale ale fiecărei persoane importantele probleme contemporane îşi pot găsi o eficientă şi durabilă soluţionare. Dreptul comunicării este respectat în măsura în care este cunoscut şi devine cunoscut în măsura în...

Pagina 1 din 517