Toate documentele din domeniul Economie

 • Formele de salarizare in Republica Moldova

  Intrоducere Evenimentele istоrice din decembrie 1989 au adus рe рrim рlan рroblema schimbării оrdinii sociale existente рînă atunci,resрectiv înlocuirea dictaturii cu democraţia. Iar în economie-о comроnentă de bază a orînduirii sociale-a devenit de mare actualitate tranziţia de la eсоnomia сentralizată la eсonomia de рiaţă. Această tranziţie, vizează, în рrimul rînd, sсhimbarea formei de рrорrietate asuрra mijloacelor de рroducţie, de unde şi apar sсhimbările în рiaţa muncii şi a р ...

 • Analiza ajutoarelor de stat acordate in Romana in perioada 2011-2015

  I. Definirea ajutoarelor de stat Reglementările privind ajutoarele de stat se aplică doar măsurilor care îndeplinesc toate criteriile enumerate la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv: a) Transfer de resurse de stat Normele privind ajutorul de stat cuprind exclusiv măsuri care implică transferul de resurse de stat (inclusiv de la autorităţi naţionale, regionale şi locale, bănci şi fundaţii publice etc.). Mai mult, nu este necesar...

 • Analiza strategica a mediului concurential la SC American Atv SRL

  ARGUMENT Marketingul reprezintă „procesul managerial şi social prin care indivizii şi grupurile obţin ceea ce au nevoie prin crearea şi schimbul de produse sau valori” . Altfel spus, marketingul trebuie să conducă la satisfacerea problemelor clienţilor unei firme într-un mod reciproc avantajos. Cel mai simplu sistem de marketing este format din 2 actori: clientul şi furnizorul. De cele mai multe ori însă, clienţii pot alege între mai mulţi ofertanţi ai aceluiaşi produs sau serviciu....

 • Moneda unica europeana euro

  Introducere Am ales aceasta tema, “Moneda unica europeana EURO” , deoarece este un simbol care contribuie la o uniune mai stransa intre popoarele Europei, la o comunicare continua si extinsa. Revolutia monetara intruchipata de euro implica mult mai mult decat eliminarea a unsprazece monede nationale si distribuirea unor noi bancnote colorate si monede in intreaga Europa. Ea atrage dupa sine unificarea pietei comune de bunuri si servicii a Uniunii Europene, modificari structurale majore,...

 • Etica si protectia consumatorului

  1. INTRODUCERE Rolul eticii în domeniul afacerilor presupune ca managerii dar și subordonații să aibă un comportament adecvat, care să se fundamenteze pe norme și principii morale. În timp, politicile privind protecţia consumatorului au luat amploare, mai multe măsuri de securitate au fost adoptate pentru a asigura protecţia consumatorului, aceste măsuri au vizat: clauzele contractuale care erau redactate într-un mod abuziv, neloialitatea practicilor din sectorul comercial, realizarea...

 • Rolul auditului intern in combaterea fraudelor

  1. INTRODUCERE La început, companiile nu vedeau prevenirea fraudei ca fiind un obiectiv important pentru sistemul de control intern. Toate măsurile ce se iau în vederea prevenirii fraudei erau privite ca fiind o parte din obiectivele generale, și nu ca un program organizat și bine structurat, fiind alcătuit din obiective clare și bine definite pentru identificarea și prevenirea fraudei. Consiliul de administrație, precum și acționarii obișnuiau să trateze cazurile înregistrate de fraudă ca...

 • Prometeu - Antreprenoriat

  1. Scopul proiectului • Pregătirea studenților în vederea afacerilor pe care intenționează să le deschidă. 2. Obiectivele proiectului (SMART) Specifice: • Organizarea de traininguri si conferințe pe tema antreprenoriatului pentru tinerii din România, dar ăi din străinătate. • Crearea un mediu prielnic pentru tineri pentru a-și deshide propria afacere, stimulănd astfel economia si creănd noi locuri de muncă. Măsurabile: • Organizarea a 7 zile de traininguri, workshopuri, dar si...

 • Managementul productiei - SC Chocolate Factory SRL

  1. Prezentarea întreprinderii 1.1 Denumirea, forma juridică, sediul Societatea comercială S.C. Chocolate Factory S.R.L este o persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată conform Legii nr. 31/1990 republicată. Creată în anul 2008 ca o societate cu răspundere limitată, este situată în Brașov, România, cu sediul pe Șoseaua Cristianului nr. 10, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/7632/2007, având Codul Unic de Înregistrare RO...

 • Marketing plan - Events organisation

  1. Executive Summary: Business Concept Our business concept is based on the events organization, by using the latest methodology consisting of innovation and great performances. We studied the market, and we tried to find the best opportunity for our first venture launch. It wasn’t easy because of the economical and law barriers that we’ve encountered along the way, but after some brainstorming activities and consultancy, we were able to come up with this new idea. At first it was hard...

 • Analiza gestiunii resurselor umane la SC Uzinele Textile Timisoara SA

  INTRODUCERE În pofida faptului că progresul tehnic a redus tot mai substanţial prezenţa omului în unele procese de producţie, pe nici o treaptă de evoluţie a umanităţii nu s-a remarcat vreun proces care se poate dispensa de contribuţia omului. Dimpotrivă, această implicare devine tot mai substanţială întrucât omul concepe şi realizează aparatul productiv necesar satisfacerii nevoilor sale tot mai diverse. În literatura economică este unanim acceptată ideea că dintre resursele economice,...

 • Efectele inflatiei si deflatiei asupra deficitului bugetar

  Abstract Lucrarea își propune să explice legăturile existente între inflație și deflație asupra deficitului bugetar. Vor fi prezentate studii cu privire la relația inversă dintre rata inflației și taxele reale colectate. Modelele care ilustrează influențele infației și deflației asupra deficitului bugetar abordate sunt Tanzi-Olivera și Patinkin.Lucrarea conține un model teoretic și altul cu ajutorul căruia s-a realizat un studiu empiric cu datele economiei din România. Scopul studiului este...

 • Sistemul monetar european

  Ce este Sistemul Monetar European? Sistemul Monetar European este o organizatie ce a aparut in 1979 cu scopul de a crea o cooperare monetara intre tarile participante, realizandu-se astfel o stabilitate a ratelor de schimb si o crestere economica. Rata de schimb se refera la valoarea pe care moneda unei tari o are in comparatie cu alta. Cum a fost creat? Tratatul de la Roma(1957) aduce la un loc Franta, Germania, Italia si Benelux formand o comunitate a carei tinta este aceea de...

 • Plan de afacere

  Pentru a ne finanţa afacerea am ales : 1.Autofinanţarea: Asociaţi Suma investită(euro) Sursa de provenienţă a sumei Becheanu Ana Maria 20000 Sursa de provenienţă personală Bucuroaia Alexandra 20000 Sursa de provenienţă personală Mara Mihai 20000 Sursa de provenienţă personală Popa Isabela 20000 Sursa de provenienţă personală Şapte Constantin 20000 Sursa de provenienţă personală 1.Cheltuieli fixe A.Cheltuieli înfiinţare afacere Cheltuieli de autorizare : - taxă cazier fiscal : 30lei...

 • Philips - ecotehnologii

  Cap.1. Notiuni introductive 1.1.Impactul uman in biosfera Inca de la la aparitia pe Terra ,homo sapiens a influentat mediul natural pentru a- si putea oferi protectie , hrana si caldura . La inceput impactul acestuia fata de Terra fost unul minor datorita numarului scazut de indivizi , insa o data cu cresterea numarului acestora impactul s a amplificat Daca la inceput Pamantul era acoperit in proportie de 70-75% de de paduri , iar deserturile ocupau doar 18% , in prezent suprafata...

 • Institutii publice - aspecte

  Capitolul 1 1.1 Instituții publice. Concept. Rol Instituţiile publice sunt organizaţii al căror obiect de activitate constă în organizarea, conducerea şi desfăşurarea unor activităţi menite să asigure funcţionarea corespunzătoare a puterii legislative, executive şi judecătoreşti. Instituţiile publice reprezintă deci unităţile publice prin intermediul cărora statul îşi exercită şi îndeplineşte funcţiile şi serviciile sale în domeniul economic, social-cultural, de...

Pagina 1 din 1226