Toate documentele din domeniul Electrotehnica

 • Echipamente

  1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APARATELE SI ECHIPAMENTELE ELECTRICE 1.1 DEFINIŢII ALE INSTALAŢILOR SI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei ţări, prin care se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice reprezintă sistemul energetic naţional (SEN). Energia electrica este produsa in centrale electrice la tensiune redusa (6-24 kV). Pentru a efectua transportul energiei electrice in...

 • Studiul privind analiza si simularea automobilelor hibride

  Introducere Creşterea economică, caracteristică civilizaţiei industriale se bazează pe resurse neregenerabile (petrol, cărbuni, gaze naturale). În plus apar reziduuri, care prin acumulare nu mai pot fi asimilate sau reintegrate în natură provocând alterarea mediului şi apariţia unor dezechilibre în biosferă. În secolul 20, societatea umană a traversat o perioadă de continuă dezvoltare, iar folosirea pe scară tot mai largă a ştiinţei şi tehnologiei în scopul dezvoltării industriale s-a făcut...

 • Indrumar laboratoar electrotehnica

  Lucrare de laborator 1 CUADRIPOLI scopul lucrării: Simularea cuadripolilor în EWB și determinarea experimentală a parametrilor cuadripolului. 1. Simulați în EWB cuadripolii în „T” și în “π”: cu parametrii: R1=(15*V) kΩ R4=(10*V) kΩ R2=(20*V) kΩ R5=(40*V) kΩ R3=(34*V) kΩ R6=(55*V) kΩ unde V este numarul de ordine conform registrului. 2. Determinați experimental (măsurați) în curent continuu pentru fiecare din cei doi cuadripoli impedanțele (rezistențele): Z10 (R10), Z20 (R20),...

 • Surse noi si regenerabile de energie

  1. ANALIZA CICLULUI CU AGENT DE LUCRU ORGANIC 1.1. Date iniţiale pentru calculul ORC Sarcina lucrării: Să se elaboreze argumentat schema de principiu a instalaţiei cu ORC pentru utilizarea căldurii gazelor evacuate cu temperatura dată la temperatura mediului de 20 0C. Pentru agentul propus să se studieze influenţa presiunii şi temperaturii asupra eficienţei ciclului, să se selecteze varianta favorabilă a instalaţiei. În calcule se vor considera următoarele date numerice: • coeficientul de...

 • Sisteme Electromecanice

  Lucrarea nr. 1 NOTIUNI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII IN INSTALATIILE ELECTRICE CU TENSIUNI PERICULOASE LA ATINGERE. PROTECTIA LA ATINGERI DIRECTE SI INDIRECTE ALE INSTALATIILOR ELECTRICE. CALCULUL PRIZEI DE PAMANT 1. SCOPUL LUCRARII Protectia muncii cuprinde ansamblul normelor de tehnica a securitatii si de igiena a muncii stabilite stiintific, care au drept scop asigurarea celor mai bune conditii de munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale pentru persoanele...

 • Autovehiculul hibrid

  Capitolul 1. Istoria autovehiculului hibrid Evoluţia autovehiculelor hibride între anii 1839 – 1900 Figura 1 – Evoluţia autovehiculelor hibride între anii 1839 – 1900. 1839 Robert Anderson din Aberdeen, Scoţia, a construit primul autovehicul electric. 1870 Sir David Salomon a construit o maşină electrică cu un motor electric uşor şi baterii foarte grele inventate în 1865 de Gaston Plante. Autonomia şi viteza erau foarte proaste. 1886 În Anglia apare primul taxi electric cu o baterie...

 • Strategia de comanda a unui vehicul hibrid electric bazata pe calculul pierderilor de energie

  1. Introducere 1.1 Nevoia de vehicule hibrid electrice Primul combustibil folosit la transport în Statele Unite a fost petrolul, un combustibil fosil. Combustibilii fosili nu sunt regenerabili, şi dau gaze de seră şi alte emisii dăunatoare în atmosferă când sunt arse. La Congresul Mondial din 2006 al Inginerilor în Automobile, Samuel Bodman, secretarul Departamentului de Energie, a spus că America este “dependentă de petrol” , importând 60% din petrolul pe care îl folosesc, în valoare de...

 • Securitatea masinilor

  1. Legislaţia şi standardele aplicabile în domeniul securităţii maşinilor (B.1) a. acte normative: • H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; • H.G. nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor (Directiva „Maşini”, modificată şi completată prin H.G. nr. 517/2011). b. standarde: • standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini...

 • Inginerie Electrica TIAD

  Structura sistemului de interfata cu procesul condus (SIP) este destinat adaptarii corespunzătoare a semnalelor purtatoare de informaţie si a comenzilor intre sistemul de conducere si procesul industrial condus.Marimile masurate sunt mărimi analogice (temperatura, debit, presiune) sau mărimi numerice (atingere de limitatoare de cursa, starea unor contacte). Aceste mărimi sunt furmizate la intrarea sistemului de interfata sub forma de semnale electrice si se pot clasifica astfel: 1. Semnale...

 • Studiu numeric si experimental al electromagnetului cu plonjor

  INTRODUCERE Am ales să studiez comportamentul în regim dinamic al electromagnetului de curent continuu în mediul de simulare FLUX® deoarece electromagneții sunt probabil cele mai răspândite dispozitive electromagnetice, având o importanță însemnată în majoritatea ramurilor industriale iar înainte de orice proiectare fizică a unui produs este necesară o proiectare virtuală urmată de o simulare pentru a-i putea analiza diferiți parametri fără a fi necesară o investiție majoră....

 • Sistem de CNC de taiere materiale moi cu fir cald

  Capitolul 1. Introducere Un echipament este cu comandă numerică dacă instrucţiunile care permit punerea în funcţiune a maşinii sunt implementate în formă codificată. Prima maşină-unealtă cu comandă numerică a fost maşina de ţesut a lui Jacquard (1800) care avea drep program o bandă perforată. Comanda numerică a maşinilor-unelte a apărut în anii 1950. Aceasta a fost dezvoltată în USA începând cu 1942 pentru a satisface necesitățile industriei aeronautice la realizarea suprafeţelor complexe...

 • Comanda cu automat programabil a unei masini de gaurit radiale

  REZUMAT Prezenta lucrare are ca obiectiv principal modernizarea schemei de comandă a unei maşini de găurit radiale prin înlocuirea releelor şi a comutatoarelor de tip pachet cu un automat programabil. Realizarea comenzilor cu automate programabile prezintă avantajul că schema se poate modifica foarte uşor, adăugând diferite componente în interiorul automatului(timere, porţi logice, numărătoare, etc.), fără a modifica structura cablată. Proiectul este structurat în trei capitole, concluzii...

 • Materiale electrotehnice

  1. DE CE „MATERIALE MAGNETICE” Este cunoscut faptul că Pământul este cel mai mare magnet permanent, generator al unui câmp magnetic a cărui influenţă se manifestă asupra întregului mediu înconjurător. Câmpul magnetic terestru este stabilit prin convenţie internaţională ca fiind aliniat pe directia nord-sud, reprezentat ca ieşind din polul sud, invăluind aproape paralel suprafaţa planetei şi intrând în scoarţă pe la polul nord, închizând liniile de câmp pe axa polilor magnetici prin centrul...

 • Studiul si verificarea rezistentei de contact la intrerupatoarele automate de joasa tensiune

  Capitolul I : Contacte electrice Generalităţi Contactele electrice joacă un rol foarte important în construcţia şi funcţionarea echipamentelor electrice şi electromecanice. Contact electric se numeşte atingerea dintre două piese conductoare, P1 şi P2, destinată să asigure trecerea curentului de la un conductor la altul (fig. 1.1). În înţeles mai larg se numesc contacte chiar piesele de contact. Atingerea se realizează printr-o arie A, suprafaţa de contact, datorită forţelor de apăsare F_a....

 • Aparate analogice de masurat

  ARGUMENT Functionarea aparatelor de masurat indicatoare se bazeaza pe transformarea unei parti din energia electrica sau magnetica a marimii de masurat sau a semnalului electric intermediari in energia mecanica, care produce marimea preceptibila de la iesire, respectiv deplasarea unui indicator in fata unei scari gradate. Transformarea energiei are loc in conformitate cu fenomenul fizic care sta la baza constructiei si functionarii instrumentului de masurat. Instrumentele de masurat ale...

Pagina 1 din 117