Toate documentele din domeniul Istoria Romanilor

 • Istoria economiei

  Cap. 1 Activităţile economice de pe teritoriul Daciei în Perioada Romană În Perioada Romană, activităţile economice au cunoscut o dezvoltare fără precedent. În urma războaielor dintre anii 101 – 102 şi 105 – 106, dezvolştarea economică a fost influenţată de politica Imperiului Roman, prin care au fost aduse câteva schimbări importante privind metodele de producţie tradiţionale utilizate în agricultură, atât în ceea ce priveşte creşterea animalelor , dar mai ales în cultura plantelor, au fost...

 • Relatiile externe a Tarilor romane in prima jumatate a secolului al XVII-lea

  INTRОDUСЕRЕ Dupа fоrmаrеа stаtеlоr mеdiеvаlе, istоriа rоmаnilоr s-а dесlаnsаt pе fоndul rivаlitаtii dintrе rеgаtеlе сrеstinе, Ungаriа si Pоlоniа si Impеriul Оtоmаn аflаt in plinа еxpаnsiunе. In асеst соntеxt Tаrilе Rоmаnе аu dеvеnit оbiесt dе disputа intrе mаrilе putеri аu tintа еxpаnsiunii putеrii асеstоrа. Dupа сum аfirmа Niсоlае Iоrgа istоriа nоаstrа а fоst о « pеrmаnеntа trаntа сu primеjdiа », rоmаnii fiind nеvоiti sа ...

 • Istoria dacilor din Dobrogea

  Introducere Lucrarea de faţă este consacrată evoluţiei culturale din spaţiul dobrogean anterior înfiinţării provinciei Moesia, deci a instalării efective a Imperiului Roman pe linia Dunării, moment din care geţii nu mai sunt prezenţi în izvoarele literare, dar se manifestă prin cultura lor materială caracteristică. Facem o precizarea necesară, anume că formele de manifestarea ale culturii getice din Dobrogea nu se deosebesc de acelea ale geţilor din Câmpia Munteniei sau din Moldova, deci...

 • Argeseni in spiritualitatea romaneasca

  ARICESCU, CONSTANTIN D. 18. III. 1823 – 18. II. 1886 Scriitor, istoric şi publicist, născut la Câmpulung. A fost fiul serdarului Dimitrie Aricescu. După ce îşi începe învăţătura cu dascăli greci, în anul 1833 trece la şcoala românească din oraşul natal, pe care o conducea în acea perioadă Dimitrie Jianu, strălucită figură a învăţământului nostru primar, fost elev al lui Gheorghe Lazăr. Între anii 1837 şi 1844 a urmat cursurile colegiului Sf. Sava din Bucureşti, unde a avut printre...

 • Prezentare de carte - Generate si schimbare in istoriografia romaneasca

  Această lucrare a fost scrisă de către Lucian Nastasă în anul 1999, la Cluj-Napoca. A fost redactată de editura Presa Universitară Clujeană. Lucian Nastasă este absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie și Filozofie, în 1984, unde și-a susținut și doctoratul în 1996. Este cercetător științific principal la Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj Napoca al Academiei Române, profesor asociat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, director al Școlii...

 • Miscarea legionara

  Premise Procesul apariției, ascensiunii și decăderii Mișcarii Legionare, reprezintă un fenomen istoric ce a avut un destin special în cercetarea românească. Mișcarea Legionară era constant un referent negativ în discursul comunist, cu toate acestea regimul nu a încurajat o investigație substanțială a subiectului amintit, mai ales ca sunt observabile în perioada regimului Ceausescu anumite asemanari ideologice. Desi era discutat la nivelul discursului politic, subiectul era cvasi-tabuizat...

 • Necesitatea reformei administrativ-teritoriale a Romaniei din 1925

  REZUMAT Reîntoarcerea teritoriilor române, în perioada Marii Uniri, la patria mamă, necesita schimbări urgente, pentru implementarea conştiinţei naţionale române şi înlăturarea barierelor în dezvoltarea socială, politică, economică şi culturală a statului nou-creat. Obiective ce au fost atinse prin reforma din 1925, care a împărţit ţara în judeţe, uniformizînd astfel sistemul teritorial-administrativ al României reîntregite. Cuvinte-cheie: Marea Unire, reformă, judeţ, oraş, teritoriu,...

 • Invatamantul public in Moldova intre anii 1832-1847

  Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de realizare a unui studiu referitor la situaţia învăţământului public din Moldova, în perioada regulamentară şi contribuţia excepţională pe care a avut-o Gheorghe Asachi, împreună cu membrii Epitropiei şcolilor, la reorganizarea acestui învăţământ. De fapt, ceea ce dorim a urmări în cuprinsul acestei lucrări este modul în care a evoluat şi s-a transformat învăţământul în urma deselor regulamente şcolare întocmite de către Epitropia şcolilor....

 • Istoria romanilor transilvaneni

  Ιѕtоrіɑ Βіѕеrісіі rоmânеștі dіn Тrɑnѕіlvɑnіɑ în ultіmɑ рɑrtе ɑ vеɑсuluі ɑl ХVΙΙΙ-lеɑ rерrеzіntă un ѕubіесt рrіvіlеɡіɑt dіn ɑсеѕt рunсt dе vеdеrе, реntru сă реrіоɑdɑ ɑ fоѕt mɑrсɑtă dе ехреrіmеntul іоѕеfіn ɑl mоdеrnіzărіі rɑdісɑlе ɑ ѕосіеtățіі . Реrіоɑdɑ рɑѕtоrɑţіеі еріѕсорuluі Ιоɑn Βоb ɑ fоѕt unɑ dіntrе сеlе mɑі înflоrіtоɑrе. Ιоɑn Lеmеnі (n. 23 ɑрrіlіе 1780, Dеzm ...

 • Ideologii politice in Romania Interbelica

  Cap.I. Introducere Viața politică specifică începutului perioadei interbelice a fost caracterizată succint de către D. Drăghicescu: „Consecințele războiului mondial – acelea ale aplicării votului universal și efectele reformei agrare, pe care le complică și le adâncesc frământările firești, izvorâte din întregirea neamului, prin alipirea provinciilor noi – toate acestea au intensificat viața noastră politică, au complicat-o și au trezit-o din lâncezeala și superficialitatea vremurilor...

 • Anul 1942 - An dramatic in existenta diviziei 15 Infanterie

  În campania militară din anul 1941 Divizia 15 infanterie a fost printre primele unităţi care au răspuns cu entuziasm şi fermitate la îndemnul generalului Ion Antonescu din 22 iunie „împliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile noastre”. Această unitate a parcurs 600 de km pe un teren foarte accidentat, lipsit de comunicaţii şi adesea pe un timp nefavorabil şi urmărit continuu pe duşmani de la Prut şi până sus zidurile Odessei,...

 • Argeologia peisajului

  ARGUMENT • Înţelegerea funcţională şi culturală a siturilor arheologice şi a monumentelor istorice se poate îmbunătăţi fundamental prin abordarea lor ca părţi componente ale unor sisteme complexe, alături de alte elemente naturale şi antropice contemporane. Arheologia Peisajului (Landscape Archaeology) desemnează preocupările pentru înţelegerea modalităţilor prin care oamenii din trecut au modelat mediul şi au fost, la rândul lor, influenţaţi de acesta. ARGUMENT • În...

 • Renasterea

  RAPORTUL ISTORIE – GEOGRAFIE Istoria unui popor este adânc înrădăcinată în propria sa geografie. Dezvoltarea diferitelor popoare, a umanităţii, în general, este rezultatul unor condiţii geopolitice favorabile. Fără a cădea în „determinism geografic” trebuie totuşi să acceptăm că spaţiul geografic - înţeles ca un teritoriu delimitat şi care are ca şi caracteristici anumite forme de relief, bogăţii ale solului şi subsolului, floră şi faună, climă specifică, un regim hidrografic - are un rol...

 • Contributia istoriei la educatia patriotica si moral civica a scolarilor mici

  ARGUMENT Dacă politica unei ţări este axată pe o dezvoltare durabilă, atunci reformele şcolare apar ca o necesitate. Şi dacă stăm să gândim logic, nu formele de învăţământ şi voinţa politică determină reformele în educaţie (este adevărat că aceştia sunt factorii favorizanţi), ci cerinţele dezvoltării socio-economice care sunt raportate la posibilităţile existente, la condiţiile economice, la dezvoltarea ştiinţelor educaţiei, la politica educativă formulată, la capacităţile manageriale din...

 • Nicolae Ceausescu - Principele

  CAPITOLUL I ETICA POLITICĂ A LUI MACHIAVELLI Ar fi imposibilă sesizarea revoluţiei produse de Machiavelli, creatorul „teoriei statului, în domeniul doctrinelor politice, fără o prezentare a precedentelor teorii politice, idei, vehiculate privind societatea, orînduirea politic, atitudinea faţă de putere a unor clase, pături şi grupuri sociale, a unor indivizi separaţi. Începînd cu apariţia speciei umane, în centrul activităţiipolitice a stat omul – de la individul simplu pînă la grupările,...

Pagina 1 din 42