Biblioteca

Toate Laboratoarele
Determinarea Constantei lui Planck prin Studiul Efectului Fotoelectric Extern
Determinarea Constantei lui Planck prin Studiul Efectului Fotoelectric Extern

Efectul fotoelectric extern consta în extragerea de electroni dintr-un corp prin actiunea unui flux de lumina trimis pe suprafata lui. Efectul e mai usor de produs în cazul metalelor datorita concentratiei mari de electroni cvasiliberi. Legile acestui fenomen (deduse experimental) au putut fi explicate în baza teoriei lui Einstein ce se refera la aspectul cospuscular al luminii. Astfel lumina este considerata un flux de particule (fotoni) ce au fiecare energia h×n ( h = constanta lui ...

Laboratorul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 14.66 Kb
Domenii: Fizica
Determinarea Coeficientului de Vascozitate al unui Lichid cu Ascozimetrul Ostwald
Determinarea Coeficientului de Vascozitate al unui Lichid cu Ascozimetrul Ostwald

Curgerea fluidelor reale este însotitå întotdeauna de aparitia unor forte de frecare internå. Aceste forte se datoresc faptului cå diferitele straturi paralele ale fluidului care curge au viteze diferite; straturile situate mai aproape de peretii conductei au viteze mai mici în comparatie cu cele situate mai aproape de axul conductei. Experienta aratå cå forta de frecare internå F care se exercitå între douå starturi vecine ale lichidului este proprtionalå cu mårimea ...

Laboratorul contine 6 pagini in format doc cu o marime totala de 25.63 Kb
Domenii: Fizica
Traductor de Temperatura cu ermocuplu 2
Traductor de Temperatura cu ermocuplu 2

1.2 Cabluri de prelungire. Jonctiunea de referinta. Valoarea tensiunii termoelectomotoare data de termocuplu, cu jonctiunea de masurare imersata intr-un mediu cu temperatura ¸, este in conformitate cu caracteristica statica daca jonctiunea de referinta ¸o este mentinuta la temperatura de 0º C. Cum capetele libere ale celor doi termoelectrozi sunt aduse la cutia de borne, aflata in mediul ambiant din imediata apropiere a procesului in care se face masurarea, nu este posibil de mentinut ...

Laboratorul contine 7 pagini in format doc cu o marime totala de 101.72 Kb
Traductor de Temperatura cu Termocuplu 1
Traductor de Temperatura cu Termocuplu 1

Temperatura reprezinta una dintre marimile cele mai frecvent masurate in numeroase domenii datorita faptului ca in majoritatea proceselor fizice, chimice, biologice naturae sau artificiale, intervin fenomene de natura termica. Se apreciaza ca in aplicatiile industriale, in medie 50% din totalul punctelor de masurare si peste 20 din cel al buclelor de reglare au ca obiect temperatura sau alte marimi termice. Supravegherea si/sau reglarea temperaturii pot fi intalnite practic in toate ramurile ...

Laboratorul contine 13 pagini in format doc cu o marime totala de 93.9 Kb
Traductor de Temperatura cu Termocuplu
Traductor de Temperatura cu Termocuplu

1. Prezentare generala a traductorului, parti componente. 2. Prezentarea partilor componente ale traductorului, particularizat pentru parametrii ceruti ai proiectului a) Prezentarea dependentei iesirii elementului sensibil in functie de parametrul de proces b) Prezentare circuitului de intrare in adaptor c) Evidentierea circuitului de prelucrare intermediara d) Circuitul de iesire in adaptor e) Interfata de comunicatie si conversie care realizeaza conversia analog-numerica in cod binar ...

Laboratorul contine 10 pagini in format doc, bmp cu o marime totala de 58.96 Kb
Traductor de Temperatura cu Element Sensibil Termocuplu
Traductor de Temperatura cu Element Sensibil Termocuplu

1.1 Elementul sensibil de tip termocuplu. Termocuplul reprezinta ansamblul a doua conductoare omogene, de natura diferita, denumite termoelectrozi, sudate la unul din capete (sudare calda) care este imersat in mediul cu temperatura ¸ de masurat, la capetele libere, care constituie jonctiunea de referinta sau sudura rece, aflata la temperatura ¸o, aparand o tensiune electromotoare ETC prin efect Seebeck, a carei valoare este data de relatia aproximativa ETC=KTC(¸-¸o), unde KTC este ...

Laboratorul contine 9 pagini in format doc cu o marime totala de 63.13 Kb
Studiul unui Traductor de Presiune
Studiul unui Traductor de Presiune

Principiul lucrãrii. În lucrare se va studia construcTia si funcTionarea unui traductor de presiune diferenTialã tip FE 3 DM cu element sensibil de tip membranã, realizat pe principiul balanTei de forTe. Traductorul studiat mãsoarã de fapt presiunea relativã (diferenTa dintre presiunea din proces si presiunea atmosfericã), pe care o converteste în semnal electric unificat în gama 4–20mA c.c. FuncTionarea este descrisã cu ajutorul schemei de principiu din figura 1. Figura 1. ...

Laboratorul contine 6 pagini in format doc cu o marime totala de 90.64 Kb
Studiul unor Traductoare de Temperatura
Studiul unor Traductoare de Temperatura

. Termocuplul Termocuplul este un element sensibil de tip generator. Principiul de functionare al termocuplului se bazeaza pe efectul termoelectric (Seebeck) si anume aparitia unei tensiuni electromotoare într-un circuit format din doua metale diferite cu jonctiunile situate la temperaturi diferite. Tensiunea termoelectromotoare generata de termocuplu este direct proportionala cu diferenta între temperatura q a jonctiunii de masura si temperatura q0 a jonctiunii de referinta: (1) unde ...

Laboratorul contine 7 pagini in format doc cu o marime totala de 64.34 Kb
Studiul unei Retele de Curent Continuu
Studiul unei Retele de Curent Continuu

1. Obiectul lucrarii Lucrarea urmareste verificarea experimentala a unor teoreme din teoria circuitelor electrice si punerea în evidenta a erorilor de masura. 2. Schema de montaj 3. Lista de aparate P - placa cu borne de acces; E1, E2 - sursa dubla de curent continuu cu tensiune stabilizata; A1, A2, A3 - ampermetre magnetoelectrice cu scari multiple; V - voltmetru magnetoelectric cu scara multipla; K1,K2 - comutatoare bipolare; K - întrerupator bipolar; R - reostat cu ...

Laboratorul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 14.8 Kb
Studiul Compunerii Interne si Stabilitatii Amplificatoarelor Operationale
Studiul Compunerii Interne si Stabilitatii Amplificatoarelor Operationale

Studiul amplificatorului diferential Masurarile se efectueaza în curent alternativ de 1kHz. Configuratia comutatoarelor din schema de montaj se face conform tabelului 1, în care sunt trecute datele experimentale. Studiul amplificatorului în clasa B Masurarile sunt efectuate în curent alternativ de 1kHz. Configuratia comutatoarelor din schema de montaj se face conform tabelului 2, în care sunt trecute si datele experimentale.

Laboratorul contine 2 pagini in format doc cu o marime totala de 16.31 Kb
Determinarea Caracteristicilor de Curent Continuu ale Amplificatoarelor Operationale
Determinarea Caracteristicilor de Curent Continuu ale Amplificatoarelor Operationale

Chestiuni de studiat Simularea pe calculator a circuitelor studiate în lucrare se face înaintea realizarii practice a lucrarii. 1.1 Masurarea tensiunii de offset (Vos) 1.2 Masurarea curentilor de polarizare (IB+ si IB-) 1.3 Masurarea curentului de offset (Ios) 1.4 Masurarea factorului de rejectie de mod comun (CMRR) 1.5 Masurarea amplificarilor diferentiale (Ad+, Ad-) Modul de experimentare 2.1 Simularea Se face ce ajutorul programului PSpice. Schema montajului electronic ...

Laboratorul contine 5 pagini in format doc cu o marime totala de 34.45 Kb
Determinarea Caracteristicilor de Curent Alternativ ale Amplificatoarelor Operationale
Determinarea Caracteristicilor de Curent Alternativ ale Amplificatoarelor Operationale

1. Chestiuni de studiat 1.1. Masurarea excursiei tensiunii si curentilor de iesire(Vo+, Vo-, Io+ si Io-) 1.2. Masurarea factorului de crestere la iesire (Slew Rate).Determinarea benzii de semnal mare (FPBW) 1.3. Masurarea timpului de crestere (RT) , timpului de descrestere (FT) si a supracresterii (OS) 1.4. Masurarea timpului de stabilire (ST) 1.5. Determinarea produsului amplificare-banda (GBP) (numai prin simulare) Toate masuratorile vor fi verificate prin simulare pe calculator ...

Laboratorul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 22.28 Kb
Circuitul Trifazat cu Receptor Conectat in Triunghi
Circuitul Trifazat cu Receptor Conectat in Triunghi

Obiectivele lucrarii Circuitul trifazat rezistiv conectat în triunghi va fi analiyat în urmatoarele cazuri 1. receptor echilibrat (R12= R23= R31); 2. receptor dezechilibrat (R12` R23` R31) 3. receptor dezechilibrat cu o faza întrerupta (R12=, adica I12=0); 4. receptor dezechilibrat cu 2 faze întrerupte (R12= R23=, adica I12= I23=0). Pentru fiecare tip de receptor se va urmari: • Masurarea tensiunilor de linie a retelei de alimentare (U12, U23, U31), a curentilor de faza (I12, ...

Laboratorul contine 6 pagini in format doc cu o marime totala de 22.45 Kb
CCP-Rezistoare-Intrebari si Raspunsuri
CCP-Rezistoare-Intrebari si Raspunsuri

La rezistoarele cu pelicula de carbon (RCG) puterea nominala Pn variaza in limitele 0,125W si 2W dupa cum se observa si din componentele aflate pe placa RCG 2012 are Pn=0,125W iar RCG 1200 are Pn=2W. Valoarea nominala de la care pornesc rezistoarele de tip RCG este de 330W. Rezistoarele cu pelicula de nichel (RMG) au valori nominale cuprinse intre 1W si 330W pe placa de lucru avand RMG 1050 cu Rn=12W si RMG 2012 cu Rn=270W. Rezistoarele cu glazura metalica (RPM) au puterea nominala Pn£1W. ...

Laboratorul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 10.31 Kb
Blocuri Numerice
Blocuri Numerice

Scopul lucrãrii : studiul functionãrii a douã circuite numerice integrate TTL : a) numãrãtorul decadic reversibil 74192 si b) decodificatorul BCD-“7 segmente” 7447 (cu iesiri open collector 15 V), precum si a unei celule de afisaj de tip “7 segmente”; observarea mãrimilor electrice corespunzãtoare nivelurilor logice. Modul de lucru. Date experimentale A) Numãrãtorul 74192 Se pun la masã intrãrile de date A, B, C si D si se conecteazã “R”(CLEAR) la masã si ...

Laboratorul contine 2 pagini in format doc cu o marime totala de 7.84 Kb
Rezultatele 2776 - 2790 din 2890
  Pagina: 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191  ... 193