Biblioteca

Toate Laboratoarele
Studiul Distributiei Statistice Poisson
Studiul Distributiei Statistice Poisson

Sa consideram un detector iradiat cu un fascicul de particule ionizate, ce sunt statistic independente una de alta, ca de exemplu un fascicul de raze cosmice sau din fondul natural de radiatii. Ajungerea uneia din particule in detector constituie un fenomen intâmplator (aleatoriu). De aceea, in cursul diferitelor intervale de timp egale prin detector va trece un numar diferit de particule. Care este in aceste conditii probabilitatea ca in cursul intervalului de timp t in detector sa ajunga k ...

Laboratorul contine 14 pagini in format doc cu o marime totala de 566.47 Kb
Domenii: Statistica, Fizica
Studiul Efectului Seebeck
Studiul Efectului Seebeck

1. Scopul lucrårii Lucrarea îsi propune etalonarea unui termocuplu folosit pentru måsurarea temperaturii. 2. Teoria lucrårii Efectul Seebeck constå în aparitia unei tensiuni electromotoare într-un circuit format din douå materiale diferite, ale cåror contacte (suduri) sunt mentinute la temperaturi diferite. Un calcul exact ale acestei tensiuni electromotoare se face în cadrul teoriei fenomenelor de transport. Vom aråta în continuare prin consideratii calitative, cå ...

Laboratorul contine 6 pagini in format doc cu o marime totala de 21.6 Kb
Domenii: Fizica
Utilizarea Instrumentatiei Analogice la Masurarea Curentilor si Tensiunilor Electrice
Utilizarea Instrumentatiei Analogice la Masurarea Curentilor si Tensiunilor Electrice

Lucrarea are drept scop studierea comparativa a instrumentatiei analogice, avînd caracteristici constructive si functionale diferite, destinata masurarii directe, în regim stationar, a curentului si tensiunii electrice. Pe baza rezultatelor experimentale obtinute, pentru diversele categorii de masurari efectuate, se pot stabili tipurile de instrumente (aparate) adecvate realizarii de performante optime. Instrumentele analogice destinate masurarii directe a curentului si tensiunii ...

Laboratorul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 24.37 Kb
Domenii: Fizica
Studiul Tensiunii Superficiale a Lichidelor
Studiul Tensiunii Superficiale a Lichidelor

. Teoria lucrårii ¥ntre moleculele unui lichid se exercitå forte de interactie numite forte de coeziune. Fiecare moleculå a lichidului este supuså fortelor determinate de moleculele înconjuråtoare. Pentru moleculele din interiorul lichidului rezultanta acestor forte va fi nulå deoarece distributia acestor forte este uniformå în toate directiile. Pentru moleculele de la suprafata lichidului rezultanta acestor forte nu va fi nulå deoarece distributia acestor forte nu mai este ...

Laboratorul contine 5 pagini in format doc cu o marime totala de 23.81 Kb
Domenii: Fizica, Dinamica
Verificarea Experimentala a Dependentei Lungimii unui Corp de Forta Aplicata
Verificarea Experimentala a Dependentei Lungimii unui Corp de Forta Aplicata

1) Pentru valorile fortei dependenta fortei de alungire este liniara.De la o forta mai mare alungirea este mai mare la un moment dat elasticul se rupe. 2)Alungirea remanenta.Daca luam greutatile, elasticul este mai lung. 3)In domeniul de liniaritate, corpul elastic se poate folosi la determinarea unor forte necunoscute cu ajutorul dreptei de etalonare.

Laboratorul contine 1 pagini in format doc cu o marime totala de 7.36 Kb
Domenii: Fizica
Verificarea Legii de Miscare pentru Miscarea Rectilinie Uniforma
Verificarea Legii de Miscare pentru Miscarea Rectilinie Uniforma

MODUL DE LUCRU: Se pune obiectul experimentului pe suportul prevazut cu gauri pentru circularea aerului, se verifica integritatea aparatului de masurat timpul in care obiectul se deplaseaza pe traseul fixat cu ajutorul unor clesti pe teava gradata.Se verifica distanta pe care se va efectua deplasarea si se porneste aparatul de masurat.De la masina de aer comprimat porneste fluxul de aer comprimat care impinge obiectul experimentului, acesta, cu ajutorul unui impuls de la noi incepe sa se ...

Laboratorul contine 1 pagini in format doc cu o marime totala de 5.25 Kb
Domenii: Fizica
Polarimetrul
Polarimetrul

2. Modul de lucru: Se alimenteaza lampa (cu vapori de sodiu) la tensiunea de 220 V. Exista pe masa de lucru cinci tuburi. Trei dintre ele , numerotate 1, 2 si 3, au aceeasi lungime si contin solutii de concentratii diferite. Se mai pot grupa trei tuburi desemnate cu acelasi numar (care contin solutii de aceeasi concentratie) dar au lungimi diferite. Se roteste discul gradat astfel ca zeroul acestuia sa coincida cu zeroul de pe vernier. Se priveste prin ocular si, prin translatarea ...

Laboratorul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 16.2 Kb
Domenii: Fizica
Osciloscopul cu Doua Canale
Osciloscopul cu Doua Canale

I. Principiul lucrarii În cadrul lucrarii se vor studia structura si modul de utilizare ale unui osciloscop catodic cu doua canale, precum si anumite masurari specifice acestui tip de aparat. Vizualizarea simultana a doua (sau mai multe semnale) poate fi realizata în doua moduri: - prin utilizarea unui tub catodic prevazut cu un numar corespunzator de generatoare independente de fascicole de electroni si placi de deflexie separate, care sa comande modificarea spoturilor pe acelasi ...

Laboratorul contine 17 pagini in format doc cu o marime totala de 35.55 Kb
Domenii: Fizica
Masini Hidraulice
Masini Hidraulice

1.1Stand experimental TP -traductor de presiune TED-traductor electro magnetic de debit TC -tablou de comanda Pentru pompa 1 Vs1-deschis,Vs2 si Vs3 inchise Pentru pompa 2 Vs3-deschis,Vs1 si Vs2 inchise

Laboratorul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 63.11 Kb
Domenii: Fizica
Determinarea Vitezei Sunetului in Solide prin Metoda Kundt
Determinarea Vitezei Sunetului in Solide prin Metoda Kundt

Teoria lucrårii Viteza de propagare a undelor elastice longitudinale (ex. undele sonore) în solide este datå de relatia: (1) unde E este modulul de elasticitate al materialului considerat, iar este densitatea materialului. Viteza de propagare a undelor elastice (sau a sunetului) este deci o mårime caracteristicå fiecårui material. Între viteza sunetului si mårimile caracteristice undei ( ) existå relatiile: =v (2) La trecerea unei unde dintr-un material într-altul mårimea ...

Laboratorul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 22.85 Kb
Domenii: Fizica
Determinarea Exponentului Adiabatic al Gazelor prin Metoda Acustica
Determinarea Exponentului Adiabatic al Gazelor prin Metoda Acustica

1. Scopul lucrårii Scopul acestei lucråri de laborator, este de a determina valoarea exponentului adiabatic al gazelor. Pentru aceasta va fi folositå metoda acusticå; ea se bazeazå pe dependenta vitezei de propagare a undelor acustice în gaze, de parametrii de material (în particular de exponentul adiabatic). 2. Teoria lucrårii Intr-un proces adiabatic, parametrii de stare ai unui gaz ideal, verificå relatia: (1) unde g este exponentul adiabatic dat de relatia: (2) In ...

Laboratorul contine 4 pagini in format doc cu o marime totala de 31.66 Kb
Domenii: Dinamica, Fizica
Determinarea Distantei Focale a unei Lentile Subtiri
Determinarea Distantei Focale a unei Lentile Subtiri

Determinarea distantei focale a unei lentile subtiri 1. Scopul lucrarii: Scopul acestei lucrari de laborator este determinarea distantei focale a unei lentile subtiri si intelegerea mai bine a opticii geometrice (cum se propaga raza de lumina printr-un mediu optic, cum se formeaza imaginea si cum trebuie pozitionate dispozitivele pe un banc optic pentru realizarea unei imagini cat mai clare a unui obiect). 2. Materiale si dispozitive necesare: - banc optic; - obiect (o lumanare); ...

Laboratorul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 17.74 Kb
Domenii: Optica, Fizica
Determinarea Constantei lui Planck prin Studiul Efectului Fotoelectric Extern
Determinarea Constantei lui Planck prin Studiul Efectului Fotoelectric Extern

Efectul fotoelectric extern consta în extragerea de electroni dintr-un corp prin actiunea unui flux de lumina trimis pe suprafata lui. Efectul e mai usor de produs în cazul metalelor datorita concentratiei mari de electroni cvasiliberi. Legile acestui fenomen (deduse experimental) au putut fi explicate în baza teoriei lui Einstein ce se refera la aspectul cospuscular al luminii. Astfel lumina este considerata un flux de particule (fotoni) ce au fiecare energia h×n ( h = constanta lui ...

Laboratorul contine 3 pagini in format doc cu o marime totala de 14.66 Kb
Domenii: Fizica
Determinarea Coeficientului de Vascozitate al unui Lichid cu Ascozimetrul Ostwald
Determinarea Coeficientului de Vascozitate al unui Lichid cu Ascozimetrul Ostwald

Curgerea fluidelor reale este însotitå întotdeauna de aparitia unor forte de frecare internå. Aceste forte se datoresc faptului cå diferitele straturi paralele ale fluidului care curge au viteze diferite; straturile situate mai aproape de peretii conductei au viteze mai mici în comparatie cu cele situate mai aproape de axul conductei. Experienta aratå cå forta de frecare internå F care se exercitå între douå starturi vecine ale lichidului este proprtionalå cu mårimea ...

Laboratorul contine 6 pagini in format doc cu o marime totala de 25.63 Kb
Domenii: Fizica
Traductor de Temperatura cu ermocuplu 2
Traductor de Temperatura cu ermocuplu 2

1.2 Cabluri de prelungire. Jonctiunea de referinta. Valoarea tensiunii termoelectomotoare data de termocuplu, cu jonctiunea de masurare imersata intr-un mediu cu temperatura ¸, este in conformitate cu caracteristica statica daca jonctiunea de referinta ¸o este mentinuta la temperatura de 0º C. Cum capetele libere ale celor doi termoelectrozi sunt aduse la cutia de borne, aflata in mediul ambiant din imediata apropiere a procesului in care se face masurarea, nu este posibil de mentinut ...

Laboratorul contine 7 pagini in format doc cu o marime totala de 101.72 Kb
Rezultatele 2776 - 2790 din 2902
  Pagina: 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191  ... 194