Biblioteca

Regimul Juridic al Bunurilor Sotilor in Codul Familiei si in Noul Cod Civil

Licenta / Drept
Informatii Licenta:
Numar de pagini: 52
Marime arhiva: 119.05Kb
Contine fisiere: docx
Numar de fisiere: 1
Tip document: Licenta
Domeniu: Drept
Nota pe site: 7 Regimul Juridic al Bunurilor Sotilor in Codul Familiei si in Noul Cod Civil, 7 out of 10 based on 1 rating
Valoare:
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?

Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.

Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.

Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.

Click pentru mai multe detalii.

Fisiere in arhiva: (1)

 • Regimul Juridic al Bunurilor Sotilor in Codul Familiei si in Noul Cod Civil.docx

Din cuprins:
CAPITOLUL 1
Consideraţii preliminare
1.)Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi
2.)Ȋntinderea drepturilor recunoscute fiecãruia dintre soţi
CAPITOLUL 2
Comunitatea de bunuri a soţilor ȋn sistemul Codului Familiei
1.)Noţiunea de bunuri ale soţilor
2.)Regimul juridic al bunurilor comune
3.)Criterii legale pentru determinarea bunurilor comune
4.)Conceptul de dobândire
5.)Bunurile trebuie sã fie dobândite ȋn timpul cãsãtoriei
6.)Bunuri dobândite ȋn timpul separaţiei de fapt a soţilor
7.)Data dobândirii bunurilor
8.)Aplicarea ȋn timp a dispoziţiilor Codului Familiei
CAPITOLUL 3
Drepturile soţilor cu privire la bunurile lor comune ȋn Codul Familiei
1.)Drepturile egale ale soţilor asupra bunurilor comune
2.)Separaţia ȋn fapt a soţilor
3.)Actele de administrare,de folosinţã,de dispoziţie
Dreptul de prezentare
4.)Prezumţia de mandat tacit reciproc
5.)Prezumţia de mandat tacit de vânzare a unor bunuri comune mobile,ȋn cazul soţilor despãrţiţi de fapt
6.)Forţa probantã a prezumţiei de mandat tacit reciproc
7.)Contribuţia practicii judecãtoreşti la atenuarea rigurozitãţii aplicãrii prezumţiei mandatului tacit ȋn cazul soţilor despãrţiţi ȋn fapt
CAPITOLUL 4
Restrângeri ale mandatului tacit
1.)Restrângeri ale mandatului tacit reciproc prin voinţa soţilor
2.)Restrângeri legale ale mandatului reciproc
3.)Sancţiunea actelor de dispoziţie sãvârşite cu ȋncãlcarea dispoziţiilor art.35,alin.(2),parte finalã,Codul Familiei
CAPITOLUL 5
Regimul juridic al bunurilor soţilor ȋn viitorul Cod Civil
1.)Prezentare generalã
2.)Posibilitatea ȋncheierii convenţiilor matrimoniale
3.)Regimul comunitãţii legale ȋn noul Cod Civil
4.)Regimul matrimonial al separaţiei de bunuri
Caracterizare
5.)Regimul matrimonial al comunitãţii convenţionale
Caracterizare generalã

Extras din document:

CAPITOLUL 1
CONSIDERAŢII PRELIMINARE
1.) Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi
Familia monogamă, cu finalitatea pe care a avut-o la apariţia ei şi în măsura în care nu s-a abătut de la originea ei istorică şi înfăţişează astfel conflictul dintre bărbat şi femeie,"redă în mic, un tablou al aceloraşi antagonisme şi contradicţii în care se mişcă societatea impărţita pe clase de la ivirea civilizaţiei, fără a le putea soluţiona şi învinge."
Ȋn lucrarea sa "Psichologie du mariage", Honore' de Balzac, cu ironia ce-l caracteriza, demasca, în mod plastic, concepţia burgheza despre căsătorie, în care femeia este o proprietate ce se dobândeşte prin contract" în virtutea unor legi scrise de către bărbaţi.
Emanciparea femeii, începută în Societatea Vestică în secolul IX şi răspândit în alte pãrţi ale lumii în întârziatul secol XX a avut un efect semnificativ asupra drepturilor soţilor de a dispune de proprietatea lor. Ţările Scandinavice şi-au îmbunătăţit legile cu privire la căsătorie în 1920 pentru a permite soţilor să-şi păstreze controlul independent a proprietăţii lor. A urmat Germania Vestică în 1950 prin introducerea în constituţie a egalităţii legale a sexelor. Alte naţiuni vestice au întreprins revizuiri similare în legislaţia lor în anii următori. In 1950, China a proclamat un cod al căsătoriei dând soţilor drepturi egale asupra proprietăţii maritale".
După cel de-al II-lea război mondial, sub presiunea forţelor democratice,Naţiunile Unite au adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care după ce in articolul 1) consacră principiul egalităţii în drepturi a tuturor oamenilor, în art. 2) dispune că nu se pot face discriminări în ceea ce privesc rasa, sexul, limba, religia, etc. Deplina egalitate în drepturi dintre bărbat si femeie nu putea să existe în orânduiri bazate pe exploatare, unde interesele legate de proprietatea privată au impus supremaţia bărbatului în cadrul familiei monogame, prima formă de familie întemeiată pe condiţii economice şi anume pe triumful proprietăţii private asupra proprietăţii comunei primitive. Despărţirea societăţii în clase antagoniste, ca o consecinţa a proprietăţii private şi prin urmare cea dintâi asuprire de clasă, a coincis cu dezvoltarea antagonismului dintre bărbat şi femeie, în cadrul familiei monogame. Supremaţia economică a bărbatului a avut drept consecinţă asuprirea economică a femeii.
Ȋnlăturându-se regimul dotal şi întregul sistem de convenţii matrimoniale, strâns legate de caracterul specific patrimonial al căsătoriei burgheze,considerata ca un simplu contract,ca o afacere comercială oarecare,Codul Familiei întemeiază raporturile ulpatrimoniale între soţi pe principiul comunităţii bunurilor dobândite în timpul căsătoriei (art. 30 Codul.Familiei.)
Codul Civil român din 1865 reglementa, cu titlu de regim matrimonial legal, regimul separaţiei de bunuri (art.1283) care se aplică în mod obligatoriu ori de cate ori soţii nu adoptau înainte de celebrarea căsătoriei, prin convenţie matrimonială, un alt regim matrimonial.
Ceea ce cârmuia ȋnsã în trecut regimurile matrimoniale era principiul libertăţii convenţiilor matrimoniale, art.1224 Cod.Civil, în temeiul căruia viitorii soţi puteau sa adopte orice regim matrimonial sau să facă combinaţii de regimuri matrimoniale cu singura restricţie, specifică de altfel întregului drept presocialist de a nu aduce atingere drepturilor bărbatului - cap al familiei şi al societăţii conjugale.
Intrarea în ţigoare a Constituţiei din 1948 a abrogat tacit dispoziţiile-din Codul Civil de la 1865 privitoare la regimul dotal. Cum art. 105 al Constituţiei din 1948 prevedea că odată cu publicarea ei, "se desfiinţează toate dispoziţiile din legi, decrete, regulamente şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor Constituţiei", instanţele judecătoreşti au fost chemate să stabilească textele Codului Civil care nu mai erau compatibile cu dispoziţiile constituţionale sau să confere interpretări noi în lumina principiilor stabilite de legea fundamentală. Existenţa regimului separaţiei de bunuri nu exclude, s-a spus, posibilitatea ca bunurile intrate în regimul patrimoniului unui soţ, în timpul căsătoriei, să fi fost dobândite în coproprietate de ambii soţi. Noţiunile noi care s-au utilizai erau acelea de " patrimoniu conjugal" şi "comunitate de fapt" prin ele urmãrindu-se să se desemneze comunitatea de bunuri a soţilor, precum şi să se recunoască contribuţia, prin munca în gospodărie a femeii casnice.
Codul Familiei, adoptat la 29 decembrie 1953 şi intrat în vigoare la 1 februarie 1954, precedat de o serie de acte normative care în succesiunea lui au marcat desprinderea dreptului familiei din dreptul civil. Bunurile pe care le au soţii la data intrării în vigoare a Codului Familiei devin comune sau proprii, potrivit dispoziţiilor acestui cod.
Prin Decretul 32/1954 au fost abrogate expres art.1223 -1233 Cod Civil care reglementau regimul separaţiei de bunuri, ca şi prevederile arti. 1232 - 1253 Cod Civil care se referau la regimul dotal şi la societatea de achiziţii" .Chiar dacă bunul fusese dobândit de soţ înainte de intrarea ȋn vigoare a Codului familiei a statuat Tribunalul Suprem - el încetează a mai fi coproprietate pe cote părţi, devenind bun comun în devălmăşie.
Ȋn dreptul comparat, regimurile matrimoniale se clasifică după mai multe criterii. Astfel, după izvorul lor, regimurile matrimoniale sunt legale şi convenţionale,după cum sunt stabilite prin lege sau prin convenţie.Convenţia matrimonială este convenţia prin care viitorii soţi stabilesc regimul matrimonial căruia i se supun. Această convenţie se încheie înainte de celebrarea căsătoriei. Ȋn cazul regimurilor matrimoniale modificabile,convenţia matrimonială se poate încheia şi în timpul căsătoriei.
După structura lor, regimurile matrimoniale sunt de comunitate, universale sau parţiale de bunuri şi de separaţie (regimul separaţiei de bunuri şi regimul dotal). Deasemenea, exista regimuri matrimoniale eclectice, care ȋmbinã separatia de bunuri în timpul căsătoriei cu principiul comunitar ce se se manifestã la desfacerea acesteia.Ȋn sfârşit,regimurile matrimoniale sunt imutabileşi mutabile, dupã cum nu se pot modifica, ori se pot modifica în timpul căsătoriei.Regimul juridic al bunurilor soţilor instituit de Codul Familiei este în exclusivitate legal,unic,obligatoriu si imutabil.


Previzualizare pagini: (52)

  Documente similare:
  Preview document similar
  Regimul Juridic al Domeniului Public
  Proiectul contine 74 pagini in format doc cu o marime totala de 103.72 KB.
  Preview document similar
  Efectele Casatoriei cu Privire la Relatiile...
  Proiectul contine 64 pagini in format doc cu o marime totala de 61.49 KB.
  Preview document similar
  Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor
  Referatul contine 15 pagini in format doc cu o marime totala de 36.4 KB.
  Preview document similar
  Dreptul Familiei
  Proiectul contine 30 pagini in format doc cu o marime totala de 43.99 KB.
  Preview document similar
  Obligatia de Intretinere intre Soti si intre Fostii...
  Proiectul contine 51 pagini in format doc cu o marime totala de 40.74 KB.
  Preview document similar
  Familie si Casatorie
  Proiectul contine 75 pagini in format doc cu o marime totala de 76.59 KB.
  Carti recomandate:
  Lucrarea de fata cuprinde textul noului Cod civil (Legea nr. 287/ 2009, republicata) si, in extras,Legea nr. 71 /2011de punere in aplicare. Sub fiecare articol al codului sunt facute trimiteri la dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare, precum si la intreaga legislatie conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor... citeste tot
  Duta Cristina Ramona
  Familia reprezinta scopul casatoriei, ca uniune liber consimtita intre un barbat si o femeie. De aceea, nasterea, dezvoltarea si consolidarea raporturilor de familie constituie continutul casatoriei, motivul determinant si necesar al incheierii acesteia. Continutul relatiilor care se nasc intre soti in timpul casatoriei este alcatuit si din... citeste tot
  Dan Lupascu, Cristiana Mihaela Craciunescu
  Elaborata dupa dispozitiile noului Cod civil, lucrarea de fata integreaza o serie de cercetari pregatitoare ale autorilor, materializate in articole publicate in reviste de specialitate, in comunicari stiintifice interne si internationale, precum si in teza de doctorat dedicata regimurilor matrimoniale, sustinuta la Institutul de cercetari... citeste tot