Biblioteca » Mecanica

Ultimele documente din Mecanica
Proiectarea Reductorului Cilindric cu Dinti Inclinati
Proiectarea Reductorului Cilindric cu Dinti Inclinati

1.Memoriul tehnic. Activitatea umană a fost, este şi va fi orientată întotdeauna spre folosirea legilor naturii pentru realizarea unei vieţi mai bune. Disciplina Organe de maşini studiază elementele care intră în construcţia maşinilor din punct de vedere al construcţiei, calculului şi proiectării, deşi indică modul de proiectare a organelor de maşini în construcţia de maşini. Organele de maşini sunt piese sau grupuri de piese care forează părţile componente ale unor ...

Proiectul contine 16 pagini in format doc, mcd, dwg cu o marime totala de 754.22 Kb
Domenii: Mecanica
Producerea Etanolului din Porumb si Utilizarea Acestuia in Transportul Auto
Producerea Etanolului din Porumb si Utilizarea Acestuia in Transportul Auto

Capitolul I 1. Introducere. În prezent în ţara noastră, motorul cu ardere internă are o astfel de răspândire încât aproape nu există domeniu în care acesta să nu fie cerut şi să nu fie aplicat. Astfel, transporturile rutiere interurbane cât şi cele urbane, feroviale, navale, agricultura diferitele aplicaţii industriale (instalaţii de foraj, grupuri electrogeneratoare etc.) sunt deservite în exclusivitate de motoare cu ardere internă, dar mai ales generaţia viitoare, ...

Proiectul contine 158 pagini in format ppt, jpg, doc si alte formate cu o marime totala de 13.14 Mb
Domenii: Mecanica
Sauna
Sauna

I. Introducere Sauna este o camerǎ micǎ sau o casǎ proiectatǎ ca fiind un loc unde sǎ experimentaṭi ṣedinṭe de fierbinṭeala umedǎ sau uscatǎ, sau un stabiliment cu una sau mai multe dintre aceste facilitǎṭi, precum ṣi alte facilitǎṭi auxiliare. Aceste facilitǎṭi provin de la sauna finlandezǎ. Metaforic, se poate folosi termenul saunǎ ṣi pentru a descrie un mediu neobiṣnuit de fierbinte ṣi umed. O baie de saunǎ se numeṣte kylpy, saunǎ referindu-se la inc ...

Proiectul contine 23 pagini in format doc cu o marime totala de 3.06 Mb
Domenii: Mecanica
Proiectarea Cilindrului
Proiectarea Cilindrului

Calculul cilindrului Se adopta ca solutie constructiva camasa de cilindru umeda cu perete de sprijin la partea superioara Din calculul termic a rezulatat: • valoarea alezajului: D = 98 mm • presiunea la sfarsitul arderii pg pg= 63 *105 N/m2 6,3 N/mm2 Grosimea peretilor se adopta din conditii de rigiditate: pentru MAC d= (0.065…0.075)∙D d = 0.075∙D= 7,4 mm Dimensionarea peretelui cilindrului se poate realiza si din relatia tensiunilor in plan longitudinal. Pentru ...

Proiectul contine 8 pagini in format xls cu o marime totala de 1.3 Mb
Domenii: Mecanica
Masina de Mortezat - Lantul Cinematic
Masina de Mortezat - Lantul Cinematic

TEMATICA ŞI CONŢINUTUL PROIECTULUI DE SEMESTRU LA MECANISME Numele şi prenumele studentului : Conţinutul proiectului Se consideră o maşină universală de mortezat a cărei lanţ cinematic este prezentat în figura 1. Mişcarea principală de aşchiere este rectilinie alternativă pe direcţie verticală. Mişcarea alternativă a capului port-sculă 5 se obţine de la electromotorul EM prin intermediul lanţului cinematic principal format din transmisia prin curele având şaibele ...

Proiectul contine 32 pagini in format doc cu o marime totala de 265.11 Kb
Domenii: Mecanica
Studiu Privind Calitatea Recipentelor sub Presiune cu Pereti Subtiri
Studiu Privind Calitatea Recipentelor sub Presiune cu Pereti Subtiri

1.1 Definirea noţiunii de recipient sub presiune Cele mai multe utilaje din industriile de proces, au în componenţa lor o parte care este supusă presiunii în timpul funcţionării. Această parte componentă intră în categoria recipientelor sub presiune. În recipientele sub presiune au loc operaţii de amestecare, transfer de substanţă, transfer termic, separarea amestecurilor. Când aceste operaţii sunt însoţite şi de reacţii chimice, recipientul se numeşte reactor chimic ...

Proiectul contine 38 pagini in format doc, ppt cu o marime totala de 6.1 Mb
Domenii: Mecanica
Masurarea Intensitatii Curentului Electric - Ampermetre
Masurarea Intensitatii Curentului Electric - Ampermetre

ARGUMENT Atât sporirea tehnologiei cât şi folosirea raţională a mijloacelor tehnice necesită însă un personal conştient de sarcinile sale şi cu înaltă calificare profesională. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale, ridicarea calificării în muncă sunt aşadar sarcini care revin tuturor acelora care vor conduce, vor repara sau vor manipula fie sistemele de comandă fie numai agregatele sau procesele acestora. Cât priveşte mijlocul sau mai bine zis metoda cu ajutorul c ...

Proiectul contine 16 pagini in format doc cu o marime totala de 155.29 Kb
Cimpuri de Comutatie
Cimpuri de Comutatie

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Centralele telefonice sunt sisteme inteligente care au structura de multiport, la care sunt conectate linii de abonat sau joncţiuni. Rolul centralei este de a stabili legătura, la cerere , între oricare două linii de abonat sau joncţiuni, adică poate realiza trei tipuri de de legături: -legături locale (între două linii ale aceleiaşi centrale) -legături externe (între două linii de abonat conectate la centrale diferite). Acestea pot fi: ...

Proiectul contine 27 pagini in format doc cu o marime totala de 145.25 Kb
Bobine
Bobine

ARGUMENT Atât sporirea tehnologiei cât şi folosirea raţională a mijloacelor tehnice necesită însă un personal de sarcinile sale şi cu înaltă calificare profesională. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale, ridicarea calificării în muncă sunt aşadar sarcini care revin tuturor acelora care vor conduce, vor repara sau vor manipula fie sistemele de comandă fie numai agregatele sau procesele acestora. Cât priveşte mijlocul sau mai bine zis metoda cu ajutorul căreia cineva ...

Proiectul contine 29 pagini in format doc cu o marime totala de 4.57 Mb
Domenii: Mecanica
Calculul si Proiectarea Schimbatorului de Viteze
Calculul si Proiectarea Schimbatorului de Viteze

Etajarea schimbatorului de viteze Determinarea raportului de transmitere a transmisiei principale 〖(i〗_0). Conditia pentru determinarea acestui raport de transmitere este cea de viteza maxima in palier in treapta de priza directa. Raportul de transmitere al transmisiei principale s-a calculat în proiectul trecut cap.5.Derminarea raportului de transmitere al transmisiei principale şi al primei trepte a schimbătorului de viteze din Automobile I, având valoarea de 4,3 și dedus cu ...

Proiectul contine 53 pagini in format docx cu o marime totala de 1.29 Mb
Cerinte Pentru Securitate si Sanatate in Functie de Masini si Utilaje
Cerinte Pentru Securitate si Sanatate in Functie de Masini si Utilaje

ARGUMENT Lucrarea cu tema: „Cerinţe pentru securitate şi sănătate” are un rol deosebit pentru aprofundarea cunostintelor legate de activitatea mea profesională. De asemenea existenta si cresterea numarului de societăţi industriale implica formarea de specialisti in domeniu care să poată sa-si aducă contribuţia la dezvoltarea activitatii acestora. Progresul tehnic duce la înnoirea permanenta a metodelor de lucru, a instalatiilor si echipamentelor necesitînd o permamemta ...

Proiectul contine 18 pagini in format doc cu o marime totala de 33.62 Kb
Domenii: Mecanica
Calculul Traiectoriei Punctului Material
Calculul Traiectoriei Punctului Material

Scopul lucrării: Studierea elementelor de baza ale sistemului MATLAB privind calculul traiectorie punctului material. Mersul lucrării: I. De scris fail-funcţia şi de construit graficele pe segmentul dat cu ajutorul plot (cu pasul 0.05) şi fplot pentru funcţia: 1.Construirea graficului cu ajutorul plot (cu pasul 0.05): >> x=0:0.05:1; >> y=myfun(x); >> figure(1) >> plot(x,y) 2.Construirea graficului cu ajutorul fplot : >> figure(2) fplot('myfun',[0,1]) II. De scris file ...

Laboratorul contine 9 pagini in format docx cu o marime totala de 373.86 Kb
Domenii: Mecanica
Masini Electrice
Masini Electrice

I N T R O D U C E R E Maşinile electrice de curent alternativ au o răspîndire vastă în toate ramurile economiei naţionale. După principiul de funcţionare şi însuşirile electromagnetice ele se împart în maşini sincrone şi asincrone. La maşinile asincrone viteza unghiulară a rotorului poate fi mai mică sau mai mare decît a cîmpului magnetic învîrtitor şi de aceea această maşină poartă denumirea de asincronă. Maşinile asincrone sunt utilizate în majoritatea ...

Proiectul contine 33 pagini in format doc cu o marime totala de 340.19 Kb
Cutie de Viteze
Cutie de Viteze

A. Principalele cerinţe impuse sistemului Cutiile de viteze actuale s-au diferenţiat atât ca principiu de funcţionare cât şi ca mod de deservire. Din acest punct de vedere trebuie să se facă distincţie între agregatul de lucru ca transformator de cuplu şi dispozitivul sau sistemul de acţionare prin care se alege regimul optim de funcţionare al cutiei de viteze. Rezistenţele la înaintarea autovehiculului variază mult în funcţie de condiţiile de concrete de deplasare şi ...

Proiectul contine 27 pagini in format docx cu o marime totala de 1.69 Mb
Domenii: Mecanica
Mecanismul de Actionare a Elevatorului cu Banda
Mecanismul de Actionare a Elevatorului cu Banda

Introducere Elaborarea acestui proiect contribuie la consolidarea materiei teoretice a bazelor proiectării maşinilor, conceperea mai profunda a procesului de calcul—proiectare –executare a organelor de maşini si acumularea cunostintelor necesare pentru elaborarea proiectelor de curs la disciplinele de specialitate si a celui de diploma. Pentru funcţionarea normala a maşinii este necesar de asigurat un regim stabil de temperatura, deoarece degajarea abundenta de căldura si ...

Proiectul contine 43 pagini in format doc cu o marime totala de 2.4 Mb
Domenii: Mecanica
Rezultatele 376 - 390 din 2861
  Pagina: 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  ... 191