Biblioteca » Mecanica

Ultimele documente din Mecanica
Termotehnica
Termotehnica

CAP. 1-TERMODINAMICA GAZELOR PERFECTE. TRANSFORMARI DE STARE, CURGEREA GAZELOR, PRINCIPIILE I ŞI II ALE TERMODINAMICII ŞIMBOLURI UTILIZATE ŞI UNITATI DE MASURA ÎN S. I. m [kg]- masa; M [kg/kmol] - masa molară; n [kmol] - cantitatea de substanţă. t [0 C] - temperatura relativă; T [K] - temperatura absolută. R=8314 [ J/kmol K] – constantă generală(universală) a gazelor. VM =22,414 [Nm3/kmol] - volumul molar al unui kmol. A, S [m2] - arie, secţiune. I [J] - entalpie ...

Cursul contine 210 pagini in format doc cu o marime totala de 4.64 Mb
Recipiente sub Presiune
Recipiente sub Presiune

CAP. 1 RECIPIENTE SUB PRESIUNE Cele mai multe utilaje au în componenţa lor o parte care este supusă presiunii în timpul funcţionării. Această parte componentă intră în categoria recipientelor sub presiune Utilajele tip „recipient” pot avea diferite roluri funcţionale: pentru depozitarea fluidelor, reactoare chimice, schimbătoare de căldură, evaporatoare, coloane pentru transfer de substanţă, etc. În recipiente au loc operaţii fizice: amestecare, transfer de substanţ ...

Cursul contine 78 pagini in format doc cu o marime totala de 1.25 Mb
Domenii: Mecanica
Sisteme de Siguranta Activa pentru Autovehicule Rutiere
Sisteme de Siguranta Activa pentru Autovehicule Rutiere

Noi sisteme de siguranţă de la Volvo Volvo Cars continuă cercetările în domeniul siguranţei auto pe şosele: un nou sistem de avertizare în caz de coliziune şi frână automată, un sistem Cruise Control şi un sistem de avertizare pentru şoferii ce sunt prea obosiţi la volan au fost dezvoltate. Compania Volvo a dezvoltat un sistem în caz de coliziune cu un automobil din faţă ce staţionează sau este în mişcare. Acesta ne avertizează acustic şi va frâna automat pentru a ...

Proiectul contine 58 pagini in format doc cu o marime totala de 6.16 Mb
Domenii: Mecanica
Masini si Instalatii si Instalatii pentru Prepararea Betoanelor cu Actiune Periodica
Masini si Instalatii si Instalatii pentru Prepararea Betoanelor cu Actiune Periodica

MASINI SI INSTALATII PENTRU PREPARAREA BETOANELOR SI MORTARELOR MALAXOARE PENTRU PREPARAREA BETOANELOR SI MORTARELOR Una dintre cele mai importante conditii care se impun unei masini pentru prepararea betoanlor,mortarelor sau amestecurilor asfaltice este aceea de a asigura prepararea unui amestesc de calitate superioara,adica amestecarea intima a agregatelor,acimentului si apei,precum si eventual a adaosului-pentru betoane;a liantului organic,agregatelor si prafului mineral-pentru amestecuri ...

Proiectul contine 33 pagini in format docx cu o marime totala de 9.18 Mb
Domenii: Mecanica
Robot cu Motoare Pas cu Pas
Robot cu Motoare Pas cu Pas

Memoriu de prezentare Activitatea umană s-a orientat întotdeauna spre realizarea unei vieţi mai bune, spre eliberarea parţială sau totală de muncile grele şi de rutină. Această activitate, de a lungul secolelor a încercat să absolve omul de „calitatea” de rob ducând la realizarea unui automat – robotul. Potenţial, robotul poate elibera omul de funcţiile rolului şi nu numai de acestea. Apariţia roboţilor, evoluţia lor, a fost posibilă graţie simbiozei dintre mecanic ...

Licenta contine 93 pagini in format docx cu o marime totala de 20.41 Mb
Domenii: Mecanica
Studiu privind Tensiunile si Deformatia din Bare
Studiu privind Tensiunile si Deformatia din Bare

Cuprins 1 INTRODUCERE Progresele din domeniul tehnicii măsurării sunt strâns legate de progresele din domeniul senzorilor şi traductoarelor şi de cele din domeniul mijloacelor de prelucrare şi transmitere a semnalelor asociate mărimilor măsurate. O tendinţă manifestată în ultimele decenii este aceea de a încorpora în structura senzorilor sau traductoarelor circuite şi dispozitive de prelucrare primară a semnalelor prelevate pentru a furniza la ieşire un semnal cât mai ...

Licenta contine 77 pagini in format docx cu o marime totala de 5.52 Mb
Domenii: Mecanica
Proiectarea Reductorului Cilindric cu Dinti Inclinati
Proiectarea Reductorului Cilindric cu Dinti Inclinati

1.Memoriul tehnic. Activitatea umană a fost, este şi va fi orientată întotdeauna spre folosirea legilor naturii pentru realizarea unei vieţi mai bune. Disciplina Organe de maşini studiază elementele care intră în construcţia maşinilor din punct de vedere al construcţiei, calculului şi proiectării, deşi indică modul de proiectare a organelor de maşini în construcţia de maşini. Organele de maşini sunt piese sau grupuri de piese care forează părţile componente ale unor ...

Proiectul contine 16 pagini in format doc, mcd, dwg cu o marime totala de 754.22 Kb
Domenii: Mecanica
Producerea Etanolului din Porumb si Utilizarea Acestuia in Transportul Auto
Producerea Etanolului din Porumb si Utilizarea Acestuia in Transportul Auto

Capitolul I 1. Introducere. În prezent în ţara noastră, motorul cu ardere internă are o astfel de răspândire încât aproape nu există domeniu în care acesta să nu fie cerut şi să nu fie aplicat. Astfel, transporturile rutiere interurbane cât şi cele urbane, feroviale, navale, agricultura diferitele aplicaţii industriale (instalaţii de foraj, grupuri electrogeneratoare etc.) sunt deservite în exclusivitate de motoare cu ardere internă, dar mai ales generaţia viitoare, ...

Proiectul contine 158 pagini in format ppt, jpg, doc si alte formate cu o marime totala de 13.14 Mb
Domenii: Mecanica
Sauna
Sauna

I. Introducere Sauna este o camerǎ micǎ sau o casǎ proiectatǎ ca fiind un loc unde sǎ experimentaṭi ṣedinṭe de fierbinṭeala umedǎ sau uscatǎ, sau un stabiliment cu una sau mai multe dintre aceste facilitǎṭi, precum ṣi alte facilitǎṭi auxiliare. Aceste facilitǎṭi provin de la sauna finlandezǎ. Metaforic, se poate folosi termenul saunǎ ṣi pentru a descrie un mediu neobiṣnuit de fierbinte ṣi umed. O baie de saunǎ se numeṣte kylpy, saunǎ referindu-se la inc ...

Proiectul contine 23 pagini in format doc cu o marime totala de 3.06 Mb
Domenii: Mecanica
Proiectarea Cilindrului
Proiectarea Cilindrului

Calculul cilindrului Se adopta ca solutie constructiva camasa de cilindru umeda cu perete de sprijin la partea superioara Din calculul termic a rezulatat: • valoarea alezajului: D = 98 mm • presiunea la sfarsitul arderii pg pg= 63 *105 N/m2 6,3 N/mm2 Grosimea peretilor se adopta din conditii de rigiditate: pentru MAC d= (0.065…0.075)∙D d = 0.075∙D= 7,4 mm Dimensionarea peretelui cilindrului se poate realiza si din relatia tensiunilor in plan longitudinal. Pentru ...

Proiectul contine 8 pagini in format xls cu o marime totala de 1.3 Mb
Domenii: Mecanica
Masina de Mortezat - Lantul Cinematic
Masina de Mortezat - Lantul Cinematic

TEMATICA ŞI CONŢINUTUL PROIECTULUI DE SEMESTRU LA MECANISME Numele şi prenumele studentului : Conţinutul proiectului Se consideră o maşină universală de mortezat a cărei lanţ cinematic este prezentat în figura 1. Mişcarea principală de aşchiere este rectilinie alternativă pe direcţie verticală. Mişcarea alternativă a capului port-sculă 5 se obţine de la electromotorul EM prin intermediul lanţului cinematic principal format din transmisia prin curele având şaibele ...

Proiectul contine 32 pagini in format doc cu o marime totala de 265.11 Kb
Domenii: Mecanica
Studiu Privind Calitatea Recipentelor sub Presiune cu Pereti Subtiri
Studiu Privind Calitatea Recipentelor sub Presiune cu Pereti Subtiri

1.1 Definirea noţiunii de recipient sub presiune Cele mai multe utilaje din industriile de proces, au în componenţa lor o parte care este supusă presiunii în timpul funcţionării. Această parte componentă intră în categoria recipientelor sub presiune. În recipientele sub presiune au loc operaţii de amestecare, transfer de substanţă, transfer termic, separarea amestecurilor. Când aceste operaţii sunt însoţite şi de reacţii chimice, recipientul se numeşte reactor chimic ...

Proiectul contine 38 pagini in format doc, ppt cu o marime totala de 6.1 Mb
Domenii: Mecanica
Masurarea Intensitatii Curentului Electric - Ampermetre
Masurarea Intensitatii Curentului Electric - Ampermetre

ARGUMENT Atât sporirea tehnologiei cât şi folosirea raţională a mijloacelor tehnice necesită însă un personal conştient de sarcinile sale şi cu înaltă calificare profesională. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale, ridicarea calificării în muncă sunt aşadar sarcini care revin tuturor acelora care vor conduce, vor repara sau vor manipula fie sistemele de comandă fie numai agregatele sau procesele acestora. Cât priveşte mijlocul sau mai bine zis metoda cu ajutorul c ...

Proiectul contine 16 pagini in format doc cu o marime totala de 155.29 Kb
Cimpuri de Comutatie
Cimpuri de Comutatie

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Centralele telefonice sunt sisteme inteligente care au structura de multiport, la care sunt conectate linii de abonat sau joncţiuni. Rolul centralei este de a stabili legătura, la cerere , între oricare două linii de abonat sau joncţiuni, adică poate realiza trei tipuri de de legături: -legături locale (între două linii ale aceleiaşi centrale) -legături externe (între două linii de abonat conectate la centrale diferite). Acestea pot fi: ...

Proiectul contine 27 pagini in format doc cu o marime totala de 145.25 Kb
Bobine
Bobine

ARGUMENT Atât sporirea tehnologiei cât şi folosirea raţională a mijloacelor tehnice necesită însă un personal de sarcinile sale şi cu înaltă calificare profesională. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale, ridicarea calificării în muncă sunt aşadar sarcini care revin tuturor acelora care vor conduce, vor repara sau vor manipula fie sistemele de comandă fie numai agregatele sau procesele acestora. Cât priveşte mijlocul sau mai bine zis metoda cu ajutorul căreia cineva ...

Proiectul contine 29 pagini in format doc cu o marime totala de 4.57 Mb
Domenii: Mecanica
Rezultatele 376 - 390 din 2867
  Pagina: 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  ... 192