Biblioteca

Toate Documentele
Protectia la Radiatii si Campuri Electromagnetice
Protectia la Radiatii si Campuri Electromagnetice

Factori de influenta asupra sanatatii umane la expunere, la radiatii si campuri el magnetice. Protectia la radiatii si campuri electromagnetice Principala actiune a campurilor electromagnetice asupra organismului uman consta in agravarea sau accelerarea aparitiei bolilor cardiace, vasculare, neurologice si psihice. Aceasta influenta, care depinde de intensitatea campurilor electromagnetice si de durata de expunere, este in continua crestere datorita marimii numarului de surse poluante cu ...

Referatul contine 9 pagini in format doc cu o marime totala de 26 Kb
Bugetul Uniunii Europene
Bugetul Uniunii Europene

Bugetul anual al Uniunii Europene se ridică la peste 133,8 miliarde de euro. Deşi este o sumă importantă, ea nu reprezintă decât aproximativ 1% din veniturile generate de statele membre în fiecare an, sau 235 de euro pe cap de locuitor. În mare parte, bugetul european este consacrat măsurilor menite să îmbunătăţească viaţa cetăţenilor şi comunităţilor din UE. Se au în vedere, în special, regiunile mai puţin dezvoltate şi grupurile sociale defavorizate, dar şi m ...

Referatul contine 21 pagini in format doc cu o marime totala de 74.27 Kb
Domenii: Economie
Utilizarea Frigului Artificial
Utilizarea Frigului Artificial

Frigul artificial este un procedeu cu largă utilizare, atât în domeniul alimentar, cât şi într-o diversitate de procese tehnologice industriale. În industria alimentară tehnica frigului este utilizată pentru conservarea produselor, în vinificaţie, în transportul de la producător până la consumator. În industria constructoare de maşini tehnica frigului se utilizează la prelucrarea oţelurilor la temperaturi joase, mărindu-i duritatea şi rezistenţa, în metalurgie în ...

Referatul contine 8 pagini in format doc cu o marime totala de 19.35 Kb
Domenii: Energetica
Sectorul Energetic
Sectorul Energetic

Politica de eficienţă energetică este, prin excelenţă, opolitică ale cărei efecte sunt sesizabile pe termen lung.Obţinerea unor rezultate relevante este condiţionată decontinuitatea şi coerenţa măsurilor luate în diferiteperioade de dezvoltare. Economia de energie obţinută prin eficienţa energetică este resursa cea mai ieftina de energie si cea mai avantajoasa pentru mediu înconjurător, comparativ cu resursele de energie regenerabilă sau de combustibili fosili. Prin ac ...

Referatul contine 6 pagini in format docx cu o marime totala de 92 Kb
Tehnologia Preparatelor Afumate din Carne - Malaxoare si Masini de Umplut
Tehnologia Preparatelor Afumate din Carne - Malaxoare si Masini de Umplut

Procesul tehnologic cuprinde ansamblul operatiilor fizico-mecanice si al proceselor chimice si biochimice dintr-un sistem industrial necesare pentru obtinerea unui produs cu caracteristici fizico-chimice si organoleptice prestabilite. La obtinerea unui produs cu caracteristici date, contribuie atât operatii fizice si mecanice cât si procese chimice si biochimice legate într-o succesiune logica. Ordonarea liniara a operatiilor si proceselor, de la intrarea materiilor prime în sistem p ...

Referatul contine 34 pagini in format docx cu o marime totala de 1.53 Mb
Conditiile Meteorologice si Geografice din Marea Neagra
Conditiile Meteorologice si Geografice din Marea Neagra

Marea Neagra. Date fizico-geografice si hidrometeorologice generale Marea Neagră se prezintă ca un bazin adânc orientat de la vest spre est, cuprins între paralelele emisferei nordice de 400 54' şi 310 38' şi meridianele emisferei estice de 270 27' şi 410 42'. Lungimea maximă a mării pe paralela 42º29'N, între vârful golfului Burgas şi punctul situat ceva mai la nord de gura râului Inguri, de pe coasta de est, este de 620 Mm. (1148 km.). Lăţimea maximă a mării pe ...

Proiectul contine 27 pagini in format doc cu o marime totala de 875.24 Kb
Domenii: Geografie
Criminalistica
Criminalistica

Definiţie: Criminalistica este ştiinţa care elaborează metodele tactice şi mijloacele tehnico- ştiinţifice de descoperire, cercetare şi prevenire a infracţiunilor. Mijloace tehnico-ştiinţifice utilizate în cercetările criminalistice: În teren se utilizează laboratoare criminalistice mobile instalate în raport cu natura terenului pe: autoturisme, microbuze, şalupe, elicoptere Compartimentele laboratorului : trusele criminalistice conţinând instrumente şi substanţe ...

Cursul contine 19 pagini in format doc cu o marime totala de 58.12 Kb
Domenii: Drept
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca
Dreptul Muncii - Contractul Individual de Munca

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA Definiţie: Contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Art. 10 CM Elementele contractului invidividual de munca: pentru salariat sunt prestarea muncii in folosul si sub autoritatea angajatorului(subordonare generala) si pentru angajator obligatia de plata a salariului si ...

Cursul contine 29 pagini in format doc cu o marime totala de 60.77 Kb
Domenii: Drept
Metode Scalare
Metode Scalare

I. EXEMPLE PRIVITOARE LA APLICAŢII ALE URMĂTOARELOR METODE SCALARE a) Diferenţiala semantică ( Scala lui Osgood) Pe un eşantion de 2000 de persoane, s-a urmărit să se afle dacă ambalarea,greutatea sau preţul este un aspect important asupra însuşirilor pâinii, astfel s-au distribuit pe o scală cu cinci trepte aprecierile formulate, după cum urmează: Tabelul nr.1 Aprecieri referitoare la: Foarte favorabilă Favorabilă Neutru Nefavorabilă Foarte nefavorabilă Ambalare 380 ...

Proiectul contine 25 pagini in format doc cu o marime totala de 110.27 Kb
Domenii: Statistica
Analiza Economico Sociala a Regiunii Nord Est
Analiza Economico Sociala a Regiunii Nord Est

1. Prezentarea principalelor caracteristici ale regiunii Regiunea acopera partea de Nord-Est a tarii si, conform traditiei, este o parte din vechea regiune istorica a Moldovei.Geografic, regiunea se învecineaza la Nord cu Ucraina, la Sud cu judetele Galati si Vrancea(Regiunea Sud-Est), la Est cu Republica Moldova iar la Vest cu judetele Maramures si Bistrita-Nasaud (Regiunea Nord-Vest) si judetele Mures, Harghita si Covasna (Regiunea Centru). Beneficiind de o bogata traditie istorica, ...

Proiectul contine 40 pagini in format doc cu o marime totala de 66.11 Kb
Etica in Afaceri
Etica in Afaceri

Ce este etica în afaceri? Multi autori au incercat sa dea o definite a eticii in afaceri.Nu s-a ajuns la o definitie universal dar iata cateva puncte de vedere.In opinia lui P. V. Lewis ,unul dintre cei mai proeminenti autori in acest domeniu etica în afaceri este acel set de principii sau argumente care ar trebui să guverneze conduita în afaceri, la nivelindividual sau colectiv”In opinia lui Roger Crisp,un apreciat filosof de la Oxford etica în afaceri se referă la străduinţele ...

Proiectul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 29.16 Kb
Domenii: Comunicare
Gospodaria de Namol
Gospodaria de Namol

Epurarea biologică artificială Construcţiile pentru epurarea biologică naturală a apelor uzate prezintă o serie de dezavantaje în comparaţie cu cele artificiale şi anume : suprafeţe mari de construcţie; dependenţa eficienţei de epurare de natura solului, climă etc.; greutăţi de exploatare în timpul iernii şi în perioadele cu ploi abundente; imposibilitatea reglării procesului de epurare etc. De aceea s-a trecut la construirea de instalaţii de epurare artificială, dintre ...

Referatul contine 8 pagini in format docx cu o marime totala de 37.71 Kb
Domenii: Ecologie
Procedee de Captare a Dioxidului de Carbon
Procedee de Captare a Dioxidului de Carbon

1. Introducere Industria energetică, industria chimică, metalurgia, fabricarea cimentului, transporturile, arderea deşeurilor, sunt cele mai importante surse de emisie a gazelor cu efect de seră care contribuie la încălzirea globală. În prezent, la nivel global sunt emise în atmosferă 22 mld. tone de CO2, din care 8 mld. tone provin din arderea cărbunelui. Sistemul energetic bazat pe cărbune este responsabil în mare parte de emisiile poluante. În acelaşi timp, însă răm ...

Referatul contine 35 pagini in format doc cu o marime totala de 1.41 Mb
Nave cu Abur
Nave cu Abur

Incă din cele mai îndepărtate timpuri, oamenii au fost atraşi de regiunile scăldate de apele râurilor, fluviilor şi mărilor care asigurau o sursă de hrană sigură. Începuturile navigaţiei au fost timide, iar evoluţia ei lentă a fost determinată de dezvoltarea forţelor de producţie, acumularea de cunoştinţe şi experienţă. Datele documentare existente permit urmărirea istoriei dezvoltării construcţiilor navale, începând din al treilea mileniu î.e.n., istorie care ...

Referatul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 701.15 Kb
Domenii: Energetica
Instrumente de Politica Monetara
Instrumente de Politica Monetara

1. POLITICA MONETARĂ : DEFINIŢIE, ISTORIE, OBIECTIVE DEFINIŢIE Politica monetară reprezintă un ansamblu de acţiuni prin care autorităţile monetare (banca centrală, trezoreria etc.) influenţează asupra cantităţii de monedă în circulaţie, nivelul ratelor dobânzii, cursurile de schimb valutar şi alţi indicatori economico-monetari în vederea realizării obiectivelor generale ale politicii economice (de stimulare a activităţii economice, ocupare a forţei de muncă, ...

Referatul contine 18 pagini in format doc cu o marime totala de 31.77 Kb
Domenii: Economie
Rezultatele 41881 - 41895 din 130737
  Pagina: 1 ... 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798  ... 8716