Toate documentele din domeniul Pedagogie

 • Proiect pedagogic - Compusi organici cu functiuni simple

  A. Date generale Disciplina: CHIMIE ORGANICĂ Clasa: a X-a Tema: COMPUȘI ORGANICI CU FUNCȚIUNI SIMPLE Titlul lecției: ALCOOLI Scopul lecției:Însușirea cunoștințelor cu privire la alcooli Tipul lecției: Mixtă Locul de desfășurare: Sala de clasă; Laboratorul de chimie Durata lecției: 100 minute Conținutul activității de instruire COD Arii de conținut Subarii de conținut C1 1.Noțiuni generale 1.1 Definiție 1.2 Structură 1.3 Denumirea alcoolilor 1.4 Clasificare 1.5 Utilizări C2...

 • Instruirea diferentiata in cadrul orelor de lectura

  Instruirea diferenţiată şi individualizată aspecte generale Într-o clasă obişnuită, vom găsi elevi care citesc peste nivelul clasei şi elevi care se află sub nivelul clasei. Am putea constata de asemenea că unii elevi învaţă cel mai bine colaborând cu alţi colegi, în timp ce alţii preferă să lucreze singuri. Există şi elevi care au nevoie de ajutor special de-a lungul procesului de învăţare pentru a umple lacunele cu care se confruntă. Instruirea diferenţiată este o metodă de predare pentru...

 • Proiectare didactica

  Capitolul I Delimitări conceptuale Proiectarea activității instructiv-educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și operații deliberative de anticipare a acesteia, de fixare mentală a pașilor ce vor fi parcurși în realizarea instrucției și educației și a relațiilor dintre aceștia la nivel macro (respectiv la nivelul general al procesului de învățământ) și micro (la nivelul specific/ intermediar – al unităților de învățare/ capitolelor/ temelor și operațional – al...

 • Importanta jocului in formarea si dezvoltarea personalitatii prescolarului si scolarului mic

  Jocul reprezintă activitatea specifică copilăriei şi ocupaţia naturală şi spontană a acestuia. Chateau apunea că „jocul este singura atmosferă în care fiinţa psihologică a copilului poate să respire şi poate, în consecinţă să acţioneze.” Jocul în viaţa preşcolarului ocupă acelaşi loc pe care îl ocupă învăţarea în viaţa şcolarului, sau munca productivă în viaţa adultului. Cu ajutorul jocului, copilul îşi satisface nevoia de activitate, îşi consumă energia într-un mod constructiv şi dobândeşte...

 • Proiect desen (grupa mare)

  Data: 01. 03.2013 Grupa: mare B Educatoare: Ilie Stela Propunătoare: Categoria activităţii: ADE: Educaţie artistico-plastică Tema plastică: Pata de culoare ca element de limbaj plastic. Felicitare de 8 Martie. Scopul activităţii: Formarea deprinderilor de lucru specifice activităţilor plastice; formarea şi dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi aprecia frumosul din natură; educarea voinţei, a atenţiei voluntare, a spiritului de ordine şi disciplină. Obiective operaţionale: a) –...

 • Rolul activitatilor integrate in realizarea educatiei morale la varsta prescolara

  INTRODUCERE Rolul educaţiei este acela de a mijloci deschiderea spre lumea valorilor, de a forma atitudini de receptare şi preţuirea lor. Conservarea şi transmiterea valorilor. culturii prin sistemul de învăţământ se realizează constant, funcţia culturală tiind una din functiile esenţiale ale educaţiei. Deoarece valorile morale exprimă esenţa, specificul existenţei umane şi trimit la planul convieţuirii, găsim importantă analiza şi interpretarea lor. Funcţia axiologică presupune...

 • Educatia

  Adevărata educație Un caz Scandal intens mediatizat tv și în presa scrisă: O elevă de liceu a vrut să plece și să rămână la o mănăstire. Și-a înștiințat părinții despre intenția ei. Părinții au alertat Poliția, presa și televiziunile. După ce a stat câteva zile la unele mănăstiri din Moldova, fata se întorcea acasă, urmând îndrumarea pe care o primise de la călugării de la Sihăstria Rarăului unde înnoptase. Un monah în vârstă de 83 de ani a adăpostit-o pe adolescentă, a liniștit-o, a...

 • Proiect de lectie - Evidenta economica

  Disciplina: Patrimoniul Unitatii Clasa: a IX-a Data: 27.04.2016 Unitatea de învățare: Cadrul general de reglementare a contabilității Subiectul lecției: Evidenta economica Tipul lecției: Mixta Competențe specifice/Rezultate ale învăţării vizate: 1.1 Identificarea rolurilor posibile pe care le poate indeplini individul 2.1 Stabilirea, in cooperare cu ceilalti, a rolurilor proprii, actuale si de perspectiva, intr-un mediu de afaceri Obiective operaţionale ale lecţiei: O1: sa explice...

 • Creativitate - dimensiune educabila a personalitatii

  Capitolul 1 Conceptul de creativitate. Controverse teoretice Într-o societate care înregistrează rapide și profunde transformări științifico-tehnice, economice, sociale și culturare, educare elevilor dobândește dimensiuni noi. Prin actualul curriculum școlar se promovează un învățământ apt să formeze gândirea independentă și creativă a elevilor, valorificând întregul potențial intelectual, afectiv și motivațional al acestora, descurajând totodată doping-ul informațional și memorarea...

 • Scheme logice

  INTRODUCERE De la apariţia ei şi pînă astăzi informatica aparţinea în mare parte persoanelor cu înclinaţii spre științe exacte. Aceasta deoarece informatica, care la origine s-a dezvoltat din matematică, este sinonimă cu matricele, vectorii, grafurile, funcţiile şi ecuaţiile de diverse tipuri. Ca urmare a acestui fapt pînă acum tinerii care nu aveau înclinaţii spre științe reale au refuzat, în general, să se apropie de domeniul informaticii sau, dacă au făcut-o, sau limitat la a fi simpli...

 • Optimizarea proceselor evaluative privind rezultatele scolare

  Evaluarea este o acţiune de cunoaştere (specifică), a unor fenomene sub raportul însuşirilor acestora, a stării şi funcţionalităţii unui sistem, a rezultatelor unei activităţi. Prin urmare, obiectul ei poate fi: - un fenomen; - o persoană (elev, profesor); - o activitate sau rezulatele acesteia; - o instituţie; - sistemul şcolar în ansamblu ş.a.m.d.. Este de preferat ca evaluarea performanţelor elevilor sa fie abordată în mai multe planuri: 1. Rolul evaluării în activitatea...

 • Portofoliu pedagogie

  CAPITOLUL I RELAȚIA PROFESOR-ȘCOALĂ 1.1. Rolul profesorului în școală și societate În România, primele așezăminte de tip școlar au apărut pe lângă mănăstiri, numite și „școli de chilie”. Acestea aveau ca scop învățarea limbii slavone care era necesară la întocmirea documentelor și corespondenței oficiale. În aceeași perioadă au apărut și primele forme ale învățământului profesional. În acestă perioadă, rolul profesorului se rezuma la a oferi o educație preponderent religioasă și câteva ...

 • Proiect didactic CLR Vulpea si puisorul

  DATA: 13.04.2016 UNITATEA DE APLICAȚIE: Şcoala Gimnazială Nr.11 Oradea CLASA: a II-a INSTITUTOR/ÎNVĂȚĂTOR: Prof. înv. primar Vaşadi Monica PROPUNĂTOR: OBIECTUL: Comunicare în limba română SUBIECTUL: ,,Puişorul şi vulpea” după Ion Pas UNITATEA TEMATICĂ: ,,Din viaţa prietenilor necuvântători” TIPUL LECȚIEI: Comunicare de noi cunoştinţe OBIECTIV FUNDAMENTAL: Dobândirea unor noi cunoştinţe şi deprinderi de exprimare orală prin studierea textului ”Puișorul și vulpea” după Ion Pas,...

 • Managementul clasei

  I. Managementul științific – definiții management (lat. manum agere = „a conduce cu mâna“) = manevrare, pilotare, strunirea cailor. to manage (engl.) = a reuşi, a conduce, a rezolva, a dirija, a manevra, a găsi mijloace etc. manager (engl.) = conducător, administrator, organizator, coordonator al unei echipe. Toate aceste sensuri ne conduc la două accepţiuni: în sensul larg, management = activitate umană complexă de pregătire, proiectare, organizare, coordonare, administrare a tuturor...

 • Cheia simbolica in lirica poetilor romani

  1. ALEXANDRU MACEDONSKI - TEORITICIAN AL SIMBOLISMULUI ȘI PROMOTOR AL NOII POEZII 1.1. Istoricul apariției și dezvoltării simbolismului Simbolismul a fost mai întîi o mișcare literară, apoi artistică, care a reunit un număr mare de scriitori și artiști din întreaga lume, în baza unui program estetic bine conturat. Grație caracterului său cosmopolit, simbolismul, francez la origine, avea să cucerească toată Europa și America, cea spaniolă ca și cea anglo-saxonă. Această mișcare a fost de...

Pagina 1 din 117