Biblioteca

Asigurari de Raspundere Civila

Proiect / Asigurari
Informatii Proiect:
Numar de pagini: 19
Marime arhiva: 30.69Kb
Contine fisiere: doc
Numar de fisiere: 2
Tip document: Proiect
Domeniu: Asigurari
Nota pe site: 7 Asigurari de Raspundere Civila, 7 out of 10 based on 1 rating
Profesor indrumator / Prezentat Profesorului:
Mocanu Raluca
Valoare:
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?

Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.

Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.

Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.

Click pentru mai multe detalii.

Fisiere in arhiva: (2)

 • Asigurari de Raspundere Civila.doc
 • Cuprins - 4.doc

Din cuprins:
Argument
1. Trăsăturile şi importanţa asigurărilor de răspundere civilă 5
1.1 Necesitatea practicării asigurării obligatorii de răspundere civilă 6
1.2 Criterii de clasificare 6
2. Clasificarea principalelor tipuri de asigurari de raspundere civila 7
2.1 Asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule cu valabilitate numai în afara teritoriului României-CARTE VERDE 7
2.2 Asigurarea de răspundere civilă legală (generală) 9
2.3 Asigurarea de răspundere civilă a conducătorilor auto profesionşti 10
2.4 Asigurarea de răspundere civilă a transportatorului în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate 10
2.5 Asigurarea de răspundere civilă a societăţilor de transport a călătorilor 12
2.6 Asigurarea de răspundere civilă a angajatorului faţă de proprii angajaţi 13
2.7 Asigurarea de răspundere civilă profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi,a eveluatorilor şi a experţilor tehnici 13
2.8 Asigurarea de răspundere civilă prefesională a administratorilor şi lichidatorilor 14
3. Studiu de caz - Omniasig 15
3.1 Omniasig - scurt istoric 15
3.2 Analiza SWOT 16
3.3 Oferta de răspundere civilă - Omniasig 17
3.4 Modalităţi de promovare şi distribuire a serviciilor 20
3.4.1 Agenţii de asigurări 20
3.4.2 Brokerii de asigurări 21

Extras din document:

1. Trăsăturile şi importanţa asigurărilor de răspundere civilă
Asigurările de răspundere civila constituie o altă ramură importantă şi de mare actualitate a asigurărilor.
Asigurările de răspundere civilă sunt impuse de interesul economic şi social al întregii colectivităţi pentru apărarea avuţiei naţionale,menţinerea continuităţii procesului de producţie şi protejarea victimelor accidentelor.
Prin răspundere civila se inţelege obligaţia juridică potrivit căreia persoana care a provocat o paguba altei persoane trebuie să repare prejudicul pe care victima l-a suferit.
În asigurările de răspundere civilă societatea de asigurări se obligă să plătească o despăgubire(sumă asigurată) pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde în baza legii faţă de terţe persoane despăgubite şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.
Riscul acoperit prin asigurarea de răspundere civilă îl constituie pericolul la care este expus patrimoniul asiguratului din cauza producerii unor prejudicii terţelor persoane din culpa proprie,din culpa altor persoane,pentru care are obligaţia să răspundă potrivit legii ori cauzate de lucruri şi animale aflate în paza asiguratului sau de ruina edificiului.
În aceste asigurări,pe lângă asigurător şi asigurat mai intervine şi a treia persoană şi anume terţul despăgubit.
Asigurarea de răspundere civilă apără pe asigurat de plata stricăciunilor,dar totodată asigură şi celui păgubit un echivalent finnaciar.
În ultimele trei decenii ale secolului al- XX-lea a crescut importanţa care se acordă asigurărilor de răspundere civilă în toate ţările.
Dezvoltarea acestor asigurări este urmarea directă a creşterii vertiginoase a numărului de autovehicule,fapt care a condus la o creştere a numărului de accidente de circulaţie şi a numărului persoanelor care devin victime ale acestora.
Pentru ca persoanele care au suferit în urma producerii unor accidente de autovehicule si alte mijloace de transport sau cele ale căror bunuri au fost distruse în astfel de imprejurări să poată primiîn toate cazurile despăgubirea ce li se cuvine,în majoritatea ţarilor din lume se practică-sub formă obligatorie sau contractuală-asigurarea de răspundere civilă auto.
Se poate afirma că asigurările de răspundere civilă,în afară de faptul că protejează patrimoniul asiguratului,au şi un important rol social,deoarece permit ca persoanele care au avut de suferit de pe urma accidentelor să fie despăgubite prompt şi integral de către sicietăţile de asigurări.
Noţiunea de răspundere civilă este foarte cuprinzătoare,deoarece în toate împrejurările fiecare persoană răspunde pentru faptele sale,ori de câte ori acestea au drept urmare producerea unor prejudicii altor persoane.De regulă,prin răspundere civilă sunt compensate numai acele prejuducii provocate de asigurat terţelor persoane care sunt urmarea unui accident.
Legea nr.136 din decembrie 1995 privind asigurările si reasigurările prevede că: „În asigurările de răspundere civilă,asigurătorul se obligă să plătească o despăgubire pentru prejudicul de care asiguratul răspunde in baza legii,faţă de terţele persoane păgubite şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil”.
Prin asigurările de răspundere civilă pot fi compensate numai prejudiciile produse de asigurat unor terţe persoane în anumite condiţii care se cer îndeplinite în mod cumulativ,şi anume:
• În primul rând este vorba de săvârşirea de către asigurat a unei fapte ilicite.De exemplu producerea unui accident de către conducătorul unui autovehicul prin nerespectarea regulilor de circulatie.
• În al doilea rând,se impune producerea,existenţa unui prejudiciu,deci a unei pagube produse de asigurat terţei persoane accidentate sau afectarea unei pesoane.
• În al treilea rând,trebuie să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului care a produs accidentul si prejudiciul adus terţei pesoane păgubite.
• În ultimul rând este necesar să se poată constata culpa asiguratului care a săvârşit fapta ilicită ce a condus la producerea accidentului.
Dacă una din condiţiile menţionate nu este îndeplinită inseamnă că,de fapt nu sunt întrunite toate elementele cate definesc răspunderea civilă,iar pagubele astfel rezultate nu pot fi compensate.
1.1 NECESITATEA PRACTICĂRII ASIGURĂRII OBLIGATORII DE RĂSPUNDERE CIVILĂ
În România,ca şi în celelalte ţări,a crescut considerabil numărul autovehiculelor de toate tipurile care circulă pe drumurile publice.Ca urmare,protejarea victimelor accidentelor de circulaţie a devenit o problemă de ordin social foarte importantă.De aceea,în cele mai multe ţări s-a reglementat asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele si vătămările corporale produse prin accidente de autovehicule,considerându-se că prin implicaţiile sale deosebite,o astfel de măsură nu poate fi lăsată la libera apreciere a fiecărui deţinător de autovehicul.
Potrivit condiţiilor generale privind asigurările de răspundere civilă,societatea de asigurări acordă,în mod obişnuit,despăgubiri şi sume asigurate pentru compensarea:
a)sumelor pe care asiguratul-persoană fizică-este obligat să le plătească terţelor persoane păgubite sau afectate,drept daune materiale pentru avarieri sau distrugeri de bunuri materiale,precum şi pentru vătămări corporale sau deces produs din culpa proprie sau din culpa altor persoane,pentru care asiguratul are răspunderea obligatorie conform legii;


Previzualizare pagini: (19)

  Documente similare:
  Preview document similar
  Asigurarea de Raspundere Civila
  Proiectul contine 102 pagini in format doc cu o marime totala de 146.83 KB.
  Preview document similar
  Asigurari de Raspundere Civila - Cai de Perfectionare
  Proiectul contine 102 pagini in format doc cu o marime totala de 113.56 KB.
  Preview document similar
  Asigurarea de Raspundere Civila Auto
  Proiectul contine 29 pagini in format doc cu o marime totala de 2.86 MB.
  Preview document similar
  Asigurari de Raspundere Civila
  Proiectul contine 45 pagini in format doc cu o marime totala de 73.78 KB.
  Preview document similar
  Asigurari de Persoane
  Proiectul contine 40 pagini in format doc, ppt cu o marime totala de 1.03 MB.
  Preview document similar
  Calitatea Serviciilor in Asigurari. Studiu de Caz -...
  Licenta contine 114 pagini in format doc cu o marime totala de 236.53 KB.
  Carti recomandate:
  Noul Cod de procedura civila - republicat in M. Of. nr. 545 din 3 august 2012 - reprezinta forma in care acest act normativ va intra in vigoare la data de 1 februarie 2013, in urma republicarii au fost renumerotate articolele codului modificate /abrogateprinLegea nr. 76/2012.Noul Cod de procedura civila - republicat contine modificarile aduse de... citeste tot
  Vasile Nemes
  In contextul actual al economiei de piata marcata de fluctuatii si incertitudini financiare, asigurarea se impune ca o componenta necesara in activitatea persoanelor fizice si juridice. Lucrarea de fata examineaza atat aspectele teoretice, cat si cele practice specifice operatiunilor de asigurare, acordand o atentie deosebita reglementarilor... citeste tot
  Noul Cod de procedura civila, contine modificarile aduse de Legea nr. 76/ 2012, publicata in M. Of. nr. 365/ 2012, precum si o serie de dispozitii tranzitorii dispuse prin aceasta lege, pentru a reglementa situatia imediat urmatoare intrarii in vigoare. Noul Cod de procedura civila impune o reforma de profunzime a sistemului juridic romanesc... citeste tot