Model Memoriu Tehnic Sanitare

Proiect / Constructii
Informatii Proiect:
Numar pagini: 7 pagini
Marime arhiva: 24.45 KB
Contine fisiere: doc
Numar fisiere: 1 fisier
Nota pe site: Nota  9 Model Memoriu Tehnic Sanitare , 9 out of 10based on 3 rating
Profesor indrumator / Prezentat Profesorului:
Mihnea Sandu
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?
 • Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.
 • Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.
 • Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.
 • Click pentru mai multe detalii.

Din cuprins:

1 OBIECTUL PROIECTULUI
2 BAZELE PROIECTĂRII
3 DESCRIEREA INSTALAŢIILOR
3.1 DESCRIEREA CLĂDIRII
3.2 INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE
4 ASIGURAREA UTILITĂŢILOR APĂ - CANAL
4.1 ALIMENTAREA CU APĂ PENTRU CONSUM CURENT
4.2 EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE ŞI METEORICE
5 ECHIPAREA CU OBIECTE SANITARE ŞI ACCESORII
6 INSTALAŢII INTERIOARE DE APĂ RECE / CALDĂ
6.1 INSTALAŢII INTERIOARE APĂ RECE ŞI APĂ CALDĂ
6.2 GOSPODĂRIA DE APĂ PENTRU CONSUM MENAJER
7 INSTALAŢII INTERIOARE DE CANALIZARE
7.1 CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI PLUVIALE
8 INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIULUI
9 MĂSURI IGIENICO - SANITARE
10 MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI (PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR)
11 DIVERSE

Extras din document:

MEMORIU TEHNIC

INSTALAŢII SANITARE

1 OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta lucrare soluţionează la nivel de PT / DE instalaţiile sanitare aferente obiectivului

............................................................................ Clădirea are 1 subsol tehnic, parter si 4 etaje.

2 BAZELE PROIECTĂRII

La baza lucrării au stat

- proiectul de arhitectură şi schiţa de amplasare în planul general;

- avizele obţinute

- temele de proiectare;

- Legea 10/1995 cu privire la calitatea în construcţii;

- normativul I9/94 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare;

- normativ P118/99 privind siguranţa la foc a construcţiilor;

- normativul NP 086/05 privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

- prescripţii privind protecţia muncii, regulamentul privind protecţia şi igiena în construcţii;

- standarde de stat privind proiectarea instalaţiilor sanitare: STAS-1478 "Alimentarea interioară cu apă la construcţii civile şi industriale"; STAT-1795 "Canalizări interioare".

3 DESCRIEREA INSTALAŢIILOR

3.1 Descrierea clădirii

- Regim de înălţime ST+P+4Et

- Suprafaţa totala 2054 m2

- Cota pardoselii ultimului nivel folosibil 11,60 m

- Gradul de rezistenţă la foc II

- Risc de incendiu mic

- Categoria de importanţă C normală

- Destinaţia Locuinte

Spatiul de la subsol are destinatie tehnica. La parter şi etajele 1-4 sunt apartamente – locuinte destinate inchirierii. In total imobilul cuprinde 24 de apartamente repartizate astfel: 10 garsoniere, 9 apartamente de 2 camere si 5 apartamente de 3 camere.

Numărul de obiecte sanitare este în conformitate cu normele româneşti în vigoare.

Apa caldă se va prepara centralizat utilizand 2 boilere indirecte amplasate in gospodaria de apa de la subsol. Agentul primar pentru aceste boilere se prepara in centrala termica amplasata la perter, centrala ce face obiectul proiectului de instalatii termice.

3.2 Instalaţii sanitare interioare

3.2.1 Instalaţii pentru consumul curent de apă

Acestea constau în:

- Instalaţii sanitare de alimentare cu apă potabilă rece, cu preluarea apei printr-un branşament PEHD63 ridicarea presiunii in staţia de hidrofor si prepararea apei calde de consum menajer.

- Instalaţii sanitare de apă rece şi caldă de distribuţie şi legături la obiectele sanitare de la grupuri sanitare.

- Conductele de distribuţie principală vor fi amplasate la plafonul fiecarui nivel şi vor fi prevăzute cu izolaţie corespunzătoare. Traseele de apa calda se izoleaza impotriva pierderilor de caldura iar traseele de apa rece se izoleaza impotriva condensului.

- Evaluarea consumurilor (apa rece / apa calda) se face individul in dreptul fiecarui aparatament fiind special prevazute nise vizitabile din spatiile comune.

- Trecerile conductelor prin pereţi şi planşee vor fi etanşe.

3.2.2 Instalaţii pentru canalizare

Acestea constau în:

- Instalaţie de canalizare a apelor uzate menajere cu deversare la canalizarea orasenesca exterioară.

- Instalaţie de canalizare a apelor meteorice cu receptoare de terasă şi coloane, cu colectarea lor în sistem separativ si evacuare de asemenea la reteaua oraseneasca.

- Apele accidentale si cele provenite de la golirea diverselor echipamente de la nivelul subsolului se evacueaza prin intermediul a 3 pompe submersibile amplasate conform planurilor in 3 recipiente de pardoseala de dimensiuni, 0,8x0,8x0,8m. Conductele de refulare de la aceste pompe submersibile se leaga la colectorul de la plafonul subsolului.

4 ASIGURAREA UTILITĂŢILOR APĂ - CANAL

4.1 Alimentarea cu apă pentru consum curent

Cerinţa de apă (potabilă în scopuri menajere)

Qzi mediu = 19 m3/zi

Qzi maxim = 24,7 m3/zi

Qmaxim orar = 2,06 m3/h

Debit instalat (de calcul la conducta de bransament) = 1,8 l/s

Apa necesară se va asigura prin branşament individual la reţelele de apă existente în zonă conform aviz regia autonoma de apa.

4.2 Evacuarea apelor uzate menajere şi meteorice

Apele uzate menajere ale clădirii şi apele pluviale de pe clădire sunt colectate în colectoarele de la plafonul subsolului în sistem separativ şi vor fi dirijate la colectorul principal orăşenesc.

4.2.1 Ape uzate menajere

Debitele de ape uzate menajere sunt:

Quz zi med = 15,2 m3/zi

Quz zi max = 16,76 m3/zi

Quz orar max = 1,65 m3/h

Debit de calcul = 4,57 l/s

4.2.2 Ape meteorice

Debitul de calcul al ploii este în funcţie de suprafaţa pe care cade, este:

Tipul învelitorii Suprafaţa Coeficient φ Debit de calcul

- terasă necirculabilă (cota +15,01m) 390 mp 0,90 (Stas 1795) 7,02 l/s

Apele meteorice vor fi colectate prin instalaţie interioară de canalizare pluvială cu 2 coloane de diametru 125. Coloanele pentru evacuarea apelor pluviale se executa din polietilena pentru canalizare, imbinata prin polifuziune.

Apele meteorice vor fi evacuate în reţeaua stradală.


Fisiere in arhiva: (1)

 • Model Memoriu Tehnic Sanitare.doc

Previzualizare pagini (7):


  Documente similare:

  Preview Instalatii Termice Tip A
  Instalatii Termice Tip A
  Proiectul contine 18 pagini in format doc, xls, dwg cu o marime totala de 114.39 KB.
  Preview Amenajarea Teritoriului si Urbanismul – Componenta Importanta in Initierea si Implementarea Proiectelor de Investitii in Romania
  Amenajarea Teritoriului si Urbanismul – Componenta...
  Referatul contine 28 pagini in format doc cu o marime totala de 70.65 KB.
  Preview Cladire de Birouri P+1E
  Cladire de Birouri P+1E
  Proiectul contine 70 pagini in format doc cu o marime totala de 461.64 KB.
  Preview Sa se Intocmeasca Proiectul Tehnic pentru un Tronson de Drum Clasa Tehnica IV, intre Punctele A si B ,pe un Plan cu Curbe de Nivel
  Sa se Intocmeasca Proiectul Tehnic pentru un Tronson...
  Proiectul contine 27 pagini in format doc, dwg, dwl cu o marime totala de 217.78 KB.
  Preview Instalatia de Gaze Naturale pentru o Cladire de Locuit cu Regimul de Inaltime S+P+5
  Instalatia de Gaze Naturale pentru o Cladire de...
  Proiectul contine 10 pagini in format doc, xls, dwg cu o marime totala de 1.23 MB.
  Preview Proiect Zidarii
  Proiect Zidarii
  Licenta contine 186 pagini in format doc, pdf, xls cu o marime totala de 4.23 MB.