Biblioteca

Caiet de Practica - SC Proess SRL

Proiect / Contabilitate
Informatii Proiect:
Numar de pagini: 24
Marime arhiva: 28.24Kb
Contine fisiere: doc
Numar de fisiere: 1
Tip document: Proiect
Domeniu: Contabilitate
Nota pe site: 7 Caiet de Practica - SC Proess SRL, 7 out of 10 based on 16 rating
Profesor indrumator / Prezentat Profesorului:
LACRAMIOARA HAIDUC
Valoare:
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?

Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.

Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.

Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.

Click pentru mai multe detalii.

Fisiere in arhiva: (1)

 • Caiet de Practica - SC Proess SRL.doc

Extras din document:

CAIETUL DE PRACTICA
PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11108/29.12.1995, si are CUI 725822, atribut fiscal R.
Obiectul principal de activitate al societatii, conform H.G. 656/1997, il constituie tinerea evidentei contabile pentru societati comerciale si institutii publice, cod CAEN 741- „Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal”.
1. Sistemul de documente privind constituirea si functionarea unitatii economice
a) Constituirea societatii
Pentru constituirea societatii au fost necesare urmatoarele documente:
-cerere de inmatriculare-declaratie de inregistrare
-copie autorizatie emisa de Administratia publica Sector 3, in temeiul Decretului-Lege nr.54/1990;
-copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vanzare-cumparare;
-declaratie pe propria raspundere pentru inregistrare, data de fondatori, prin care atesta calitatea de a fi demni de profesia de comercianti (original)
-actul constitutiv al societatii – contract de societate si statut, redactat la notariat
-copii de pe actele de identitate ale asociatilor, actele privind activitatea comerciala anterioara, dar in cazul nostru s-a depus actul de studiu pentru ambii asociati
-declaratie pe propria raspundere cu privire la averea detinuta si la modul de evaluare a acesteia (original)
-dovada depunerii capitalului social- chitanta CEC
-specimenul de semnatura, depus la Oficiul Registrului Comertului si certificat prin semnarea unui document tip in prezenta judecatorului delegat
Dosarul pentru inmatriculare a fost depus la Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
A dobandit calitatea de comerciant odata cu inmatricularea la Registrul Comertului si publicarea documentelor constitutive in Monitorul Oficial.
2)Functionarea societatii comerciale Societatea functioneaza ca o societate cu raspundere limitata. Capitalul social al societatii subscris si varsat este de 2000.000 lei, impartit in 20 parti sociale cu valoare nominala 100.000 lei/actiune, conform cu Legea 31/1990 (republicata).
Asociatii societatii, in numar de doi, sunt persoane fizice de origine romana, cetateni rezidenti,respectiv Diaconescu Adriana, detine 55% din profit, aportul la capitalul social fiind de 1.100.000 lei si Belgun Cleopatra, detine 45% din profit cu un aport la capitalul social de 900.000 lei. Ei raspund in limita aportului de capital social
Administratorul societatii este Belgun Cleopatra, ales pe o perioada de 2 ani, acesta raspunzand solidar fata de societate.
3. Organizarea si tinerea contabilitatii
Pentru tinerea contabilitatii foloseste un program computerizat autorizat. Evidentei contabila se desfasoara conform standardelor ISA si IAS, se elaboreaza lunar statele de plata, se tine evidenta personalului, a materialelor, a facturilor pe clienti (stocuri, facturi emise, facturi achitate), evidenta contabila a produselor, etc, Pentru o mai buna exemplificare a structurii organizatorice a societatii, raporturile ierarhice si functionale intre posturi si compartimente, anexez oraganigrama societatii. Diagrama organizationala a societatii este schema care reglementeaza cooperarea si controlul in cadrul firmei, sarcini, responsabilitati, autoritate etc.
Contabilitatea societatii este tinuta de Popa Cornelia, contabil angajat cu contract de munca, in programul de contabilitate OMC. Programul avizat si licentiat, este conceput in limbajul de programare Paradox, program predefinit cu inregistrari contabile si are mai multe module: salarii, productie, comert, gestiune comerciala, trezorerie etc.. Functioneaza in forma – „pe jurnale”, inregistrandu-se toate documentele primare si actele justificative, la data la care au fost emise, in fiecare jurnal auxiliar in parte:
- jurnalul de cumparari- facturi de cumparare de marfa si servicii, cheltuieli diverse;
- jurnalul de vanzari – facturi de vanzare, emise de firma catre clienti persoane juridice si persoane fizice;
- registrul de casa – chitantele de incasare de la clienti persoane juridice, incasarile aferente bonurilor de casa de marcat ( prin specificarea TVA colectat 4427 se transfera automat in jurnalul de vanzari), chitante de plata catre furnizorii de marfa si servicii si alte bonuri fiscale de cheltuieli diverse;
- jurnalul de banca – ordine de plata, bilete la ordin, CEC, ( incasari si plati prin banca);
- jurnalul de operatiuni diverse – note de contabilitate, respectiv regularizari de TVA, nota de salarii, nota de amortizare, nota de inchidere a contului de profit si pierdere (aceasta se face automat), alte note contabile.
- Balanta de verificare


Previzualizare pagini: (24)

  Comentarii:

  SPIRU HARET, MFC ,


  Documente similare:
  Preview document similar
  Proiect Practica in Contabilitate
  Proiectul contine 53 pagini in format doc cu o marime totala de 151.91 KB.
  Preview document similar
  Contabilitatea Cheltuiellor
  Proiectul contine 99 pagini in format doc cu o marime totala de 158.08 KB.
  Preview document similar
  Practica Productiva in Contabilitate
  Proiectul contine 24 pagini in format doc cu o marime totala de 43.83 KB.
  Preview document similar
  Lucrare de Sinteza cu Privire la Stagiul de Practica...
  Proiectul contine 30 pagini in format doc cu o marime totala de 782.42 KB.
  Preview document similar
  Adaptarea Solutiilor Informationale Financiar...
  Proiectul contine 75 pagini in format doc cu o marime totala de 1.63 MB.
  Preview document similar
  Contabilitatea Decontarilor cu Bugetul Statului
  Licenta contine 75 pagini in format doc cu o marime totala de 131.84 KB.
  Carti recomandate:
  Ordin 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
  Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,
  Ordin 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. - Bucuresti citeste tot
  Coordonator, Luminita Jalba, Oana Duta
  Lucrarea de fata isi propune, si cititorii vor confirma, nasterea informatiilor contabile, sinteza acestora, controlul si modul concret de actiune in functie de utilitatea informatiilor furnizate; puterea deciziilor de a schimba viitorul economic al unitatii. Destinatarii informatiilor contabile fiind studentii in principal si orice doritor de... citeste tot
  Lucia Paliu Popa, Nicolae Ecobici
  Scopul acestei carti il constituie prezentarea celor mai importante fenomene care au loc la nivelul societatilor comerciale si reflectarea lor in contabilitate, pe baza documentelor financiar-contabile, aparitie editoriala ce se doreste a fi utila tuturor celor interesati sa cunoasca aspectele practice din domeniul contabilitatii financiare.citeste tot