Biblioteca

Judecata in Prima Instanta in Proces Penal

Proiect / Drept Civil
Informatii Proiect:
Numar de pagini: 26
Marime arhiva: 45.11Kb
Contine fisiere: docx
Numar de fisiere: 1
Tip document: Proiect
Domeniu: Drept Civil
Nota pe site: 8 Judecata in Prima Instanta in Proces Penal, 8 out of 10 based on 1 rating
Valoare:
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?

Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.

Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.

Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.

Click pentru mai multe detalii.

Fisiere in arhiva: (1)

 • Judecata in Prima Instanta in Proces Penal.docx

Extras din document:

JUDECATA ÎN PRIMA INSTANŢĂ
Consideraţii generale privind judecata
Termenul de „judecată” reprezintă, în sens restrâns, operaţiunea de logică practică şi juridică prin care un organ cu competenţa jurisdicţională soluţionează un conflict de drept cu care a fost investit. Un alt înţeles al termenului „judecată”, de data aceasta ca fază a procesului penal, acesta reprezintă acea etapă procesuală care se desfăşoară în faţa instanţelor penale din momentul sesizării iniţiale şi până la soluţionarea definitivă a cauzei penale. Prin cauza penală se înţelege faptul material pentru care se desfăşoară procesul penal, remarcându-se faptul că această noţiune nu poate fi confundată cu aceea de „proces” , deoarece aceasta din urmă desemnează complexul de activităţi ce se desfăşoară în vederea rezolvării conflictului de drept penal.
Obiectivul judecăţii fiind acela de a soluţiona definitiv o cauză penală, această fază a procesului penal este considerată fază centrală şi cea mai importantă a procesului penal, pe lângă aceasta fiind încadrate şi cele două faze procesuale prin care urmărirea penală pregăteşte judecata, iar punerea în executare a hotărârii judecătoreşti aduce la îndeplinire ceea ce a hotărât instanţa.
Acest lucru face ca, în afara principiilor fundamentale care se regăsesc la temelia desfăşurării întregului proces penal, în faza de judecată să îşi găsească, aplicabilitatea, reguli specifice care nu pot fi întâlnite în celelalte faze ale procesului penal. Astfel, pentru ca judecata să poată avea loc în condiţii de obiectivitate şi imparţialitate, legea procesual penală a instituit anumite garanţii cu caracter de principii comune pentru întreaga fază de judecată: publicitatea, nemijlocirea , contradictorialitatea şi oralitatea.
Publicitatea fazei de judecată
Acest principiu al şedinţei de judecată consta în posibilitatea ca, orice persoană care doreşte, să aibă posibilitatea de a asista la desfăşurarea judecăţii. Altfel spus, locul unde se desfăşoară judecata este accesibil publicului, activitatea procesuală în aceasta etapa a procesului penal realizându-se „cu uşile deschise”.
Fiind tratată cu o importanţă deosebită, publicitatea şedintelor de judecată este apărată prin prevederea în lege a sancţiunii nulităţii absolute pentru cazurile în care au fost încălcate normele privind publicitatea şedinţelor de judecată (art. 197 alin. 2 C. proc. Pen.).
Prin art. 290 alin. 2 C. proc. pen. sunt prevăzute excepţiile de la publicitatea şedinţelor de judecată, astfel, şedinţa poate fi nepublică dacă:
-Judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere unor interese de stat;
-Judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere moralei;
-Judecarea în şedinţă publică ar aduce atingere demnităţii sau vieţii intime a unei persoane;
De asemenea, potrivit art. 485, şedinţa în care are loc judecarea infractorului minor nu este publică. Însă dacă în aceeaşi cauză sunt mai multi inculpaţi, dintre care unii minori şi alţii majori, şi disjungerea nu este posibilă, dispoziţiile speciale vizând procedura aplicabilă minorilor nu îşi mai găseşte aplicarea.
Nemijlocirea ca regulă a judecăţii
Acest principiu consta în obligaţia instanţei de a îndeplini în mod direct toate actele procesuale şi procedurale din conţinutul şedinţei de judecată. In doctrina este subliniat faptul că prin nemijlocire instanţa intră în contact direct cu toate probele.
In vederea realizării nemijlocirii în judecarea cauzelor penale, în măsura în care acest lucru este posibil, instanţa readministrează probele care au fost administrate în faza urmăririi penale. De exemplu, un martor audiat în cursul urmăririi penale trebuie reaudiat în faţa instanţei, dacă acest lucru este posibil în mod obiectiv (ascultarea unui martor nu mai este posibilă dacă acesta a decedat sau este plecat în străinătate).
Prin dispoziţiile art. 292 alin. 2 C. proc. pen. se prevede, pentru a putea fi realizată nemijlocirea, unicitatea completului de judecată în tot cursul judecării cauzei. Când aceasta nu este posibilă, completul se poate schimba până la începerea dezbaterilor, orice schimbare intervenită în compunerea completului, după începerea dezbaterilor, atrage reluarea de la început a dezbaterilor (art. 292 alin. 3).


Previzualizare pagini: (26)

  Comentarii:

  UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAŞI FACULTATEA DE DREPT AN UNIV 2011-2012 , AN IV


  Documente similare:
  Preview document similar
  Suspendarea Judecatii
  Referatul contine 18 pagini in format doc cu o marime totala de 21.31 KB.
  Preview document similar
  Principiile Procesului Civil si ale Procesului Penal
  Referatul contine 27 pagini in format doc cu o marime totala de 29.01 KB.
  Preview document similar
  Partile in Procesul Civil si Apelul Civil
  Cursul contine 42 pagini in format doc cu o marime totala de 79.73 KB.
  Preview document similar
  Actiunea Civila si Partile in Procesul Civil
  Referatul contine 24 pagini in format doc cu o marime totala de 42.75 KB.
  Preview document similar
  Nulitatea Actelor de Procedura
  Referatul contine 16 pagini in format doc cu o marime totala de 27.01 KB.
  Preview document similar
  Caile de Atac in Procesul Civil
  Referatul contine 13 pagini in format doc cu o marime totala de 35.8 KB.
  Carti recomandate:
  Alexandru Vasiliu
  Lucrarea contine o sinteza a solutiilor relevante pronuntate de instantele de judecata in perioada 2007-2010, privitoare la aspecte importante pentru respectarea dreptului la un proces echitabil. Gruparea deciziilor pe problemele de drept urmeaza structura Codului de procedura penala, iar spetele sunt insotite, acolo unde s-a apreciat ca ar fi... citeste tot
  Anamaria Tranca
  Cartea face parte din colectia Comentarii practice a editurii Hamangiu. Lucrarea Nulitatile in procesul penal reprezinta o analiza actuala, din perspectiva practicianului, a nulitatii ca sanctiune procesuala penala si a efectelor sale concrete asupra procedurilor penale, fiind subliniate doar acele aspecte care nu au fost transate anterior in... citeste tot
  Petre Adrian, Catalin Grigoras
  Primul capitol contine consideratii teoretice referitoare la procesul de comunicare, evolutia cadrului normativ, legislatia in vigoare si elemente de drept comparat. In capitolul II sunt prezentate conditiile generale cerute de legea procesuala pentru emiterea autorizatiilor privind inregistrarile audio si video, categoriile de infractiuni... citeste tot