Biblioteca

Managementul Deseurilor

Valoare:

6 puncte *

Marime:

699,31 Kb

Pagini:

40

Nota:
7Managementul Deseurilor, 7 out of 10 based on 2 rating
Contine fisiere:

doc


Domenii:

Ecologie


Profesor Indrumator / Prezentat Profesorului:

Prof. univ dr. Borza Iacob

* de la numai 2.46 Lei, cumparand puncte sau poti obtine puncte daca postezi documente (vezi detalii)
Orice document downloadat sau uploadat este adaugat in Biblioteca Mea
Vezi informatii descarcari anterioare

Din cuprins:
ARGUMENT - 5 -
CAPITOLUL 1 - 6 -
1.1. DEŞEURILE MENAJERE - 6 -
1.2. CALITATEA DEŞEURILOR MENAJERE - 7 -
1.2.1 PROBA DE AUTOÎNCĂLZIRE - 11 -
1.2.2.1. DETERMINAREA UMIDITĂŢII DEŞEURILOR MENAJERE - 11 -
1.3. COLECTAREA DEŞEURILOR MENAJERE - 12 -
1.4. COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR MENAJERE - 15 -
1.5. UNELE FENOMENE CARE APAR ÎN DEPOZITAREA DE DEŞEURI MENAJERE - 18 -
1.6. PROCESUL DE NEUTRALIZARE ŞI VALORIFICARE A DEŞEURILOR MENAJERE - 20 -
1.6.1 ARDEREA - 21 -
1.6.2 COMPOSTAREA DEŞEURILOR MENAJERE - 22 -
1.6.3 TIPURI DE FERMENTAŢIE - 22 -
1.6.4 PIROLIZA (DEGAZAREA DEŞEURILOR MENAJERE) - 23 -
CAPITOLUL 2 - 24 -
2.1. AMPLASAREA DEŞEURILOR URBANE - 24 -
2.2. TIPURI DE DEPOZITE DE DEŞEURI - 24 -
2.3. MĂSURI DE PROTECŢIE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE AMPLASAMENTUL CORECT A DEPOZITELOR - 24 -
2.4. EVACUAREA ECOLOGICĂ A DEŞEURILOR URBANE - 25 -
2.4.1. IGIENA - 25 -
2.4.2. POLUAREA MEDIULUI PRIN DEŞEURI - 25 -
2.4.3. PRINCIPII DE VALORIFICARE - 26 -
2.4.4. DESEU REZIDUAL - 27 -
2.4.5. CONCLUZII - 27 -
CAPITOLUL 3 - 29 -
3.1. DEZVOLTAREA GESTIONARII DEŞEURILOR ÎN EUROPA - 29 -
CAPITOLUL 4 - 31 -
4.1. GESTIONAREA DEŞEURILOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - 31 -
4.2. EVITAREA PRODUCERII DE DESEURI/VALORIFICAREA DEŞEURILOR - 31 -
4.3. INDUSTRIA ÎN CIRCUIT CA OBIECTIV - 31 -
4.4. AUTARHIA DE EVACUARE SAU ELIMINARE A DEŞEURILOR - 31 -
4.5. COLECTARE SELECTIVĂ A DIFERITELOR TIPURI DE DESEURI - 32 -
4.6. COLECTAREA DEŞEURILOR ORGANICE - 32 -
4.7. RECICLAREA DESEULUI MENAJER - 33 -
CAPITOLUL 5 - 34 -
5.1. PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI RESPONSABILITATI IN INDUSTRIE PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR - 34 -
5.2. DEŞEURI ORGANICE - 36 -
5.3. POTENŢIALUL DEŞEURILOR ORGANICE - 36 -
CAPITOLUL 6 - 37 -
6.1. SITUATIA GESTIONARII DESEURILOR IN MEDIUL RURAL - 37 -
6.2. SOLUTII PENTRU O MAI BUNA GESTIONARE A DESEURILOR IN MEDIUL RURAL - 38 -
BIBLIOGRAFIE - 41 -

Extras din document:

ARGUMENT
Deşeul e un material (obiect) care prin el însuşi fără a fi supus unei transformări nu mai poate fi utilizat.
Deşeurile pot fi recuperabile şi nerecuperabile.
Rebuturile sunt produse, maşini, utilaje ce nu pot fi utilizate direct datorite abaterii nepermise faţă de parametrii prevăzuţi (tehnici, estenici).
La controlul tehnic care se efectuează, produsele se împart în bune şi rebuturi.
Reziduurile sunt materii prime, materiale sau produse care sunt respinse în procesul tehnologic sau în cadrul unei activităţi umane, menaj, comerţ, etc.
Strategia gospodăririi deşeurilor trebuie îndreptată spre 2 direcţii principale:
- valorificarea componentelor utile cuprinse în ele precum şi a unor subprodusi ce rezultă din prelucrarea deşeurilor menajere
- depozitarea esologică a deşeurilor
Valorificarea deşeurilor asigură:
- obţinerea unor materii prime sau materiale care prin prelucrarea adecvată pot fi introduse în circuitul conductiv implicând succesiv la reducerea consumului de materie primă
- obţinerea de subproduşi, energie termică sau electrică, compost pentru agricultură, carburanţi solizi, lichizi, materie furajeră
- reducerea volumului deşeurilor ce urmează a fi depozitate
Depozitarea ecologică are în vedere protejarea mediul înconjurător: aer, apă, sol, ape de suprafaţă şi subterane.
Pe lângă aspiraţiile de ordin tehnic şi ecologic se urmăreşte reducerea costului prelucrării şi neutralizării deşeurilor.
Dezvoltarea sectorului industrial, special în secolul 20 a condus la o serie de modificări în viaţa şi comportamentul oamenilor. S-au creat centre urbane cu densitate ridicată a populaţiei , s-au produs modificări în viaţa de zi cu zi. A crescut foarte mult volumul deşeurilor menajere, iar compoziţia acestora se modifică continuu şi diferă de la o ţară la alta şi chiar de la o localitate la alta, în funcţie de preocupările şi gradul de civilizaţie a populaţiei.
Valorificarea componentelor utile din deşeurile menajere e o problemă foarte importantă întrucât în compoziţia lor sunt cuprinse foarte multe elemente utile.
Pentru o valorificare eficientă toţi factorii indicaţi trebuie să depună eforturi.
CAPITOLUL 1
1.1. DEŞEURILE MENAJERE
Deşeurile menajere sunt cele care se produc în gospodăriile individuale precum şi în cadrul unor colectivităţi, cămine, creşe, unităţi militare, etc.
De asemenea se produc în unităţile productive, instituţii precum şi în industria de prelucrare a alimentelor.
Cantitatea şi calitatea deşeurilor menajere este influenţată de o serie de factori cum ar fi: clima, modul de viaţă, caracterul localităţii (industrială, agrară). De asemenea depinde de anotimp, zi din săptămână, etc.
O influenţă deosebită o are nivelul de trai, nivelul economic şi cel social, gradul de civilizaţie a populaţiei.
Reziduurile menajere la care ne referim se consideră dezafectate de materiale refolosibile care sunt colectate în centre speciale.
Pentru determinarea cantităţii deşeurilor menajere există două metode :
1. Metoda indicelui mediu de producere a deşeurilor menajere pe cap de locuitor şi care rezultă din cantităţile produse de către un locuitor în diferite zone ale localităţii
2. Metoda gravimetrică ce are la bază determinarea zilnică a cantităţii deşeurilor menajere prin cântărire directă.
În cadrul primei metode cantitatea medie de reziduuri sau deşeuri menajere produse într-o zi
este egală:
Qmed / zi = NIm * 0,001 [t]
Relaţie în care:
- N – numărul de locuitori
- Im – indicele mediu de
- Im = [ kg / loc , zi ]
Limitele normale ale indicilor de producere a deşeurilor menajere sunt cuprinse între 0,3-1,3 kg /loc/zi ajungând uneori 1,5.
În tările subdezvoltate valoarea lui Im poate să scadă sub 0,3. La noi în tară indicele de producere e cuprins între 0,8-1 kg/loc/zi.
În ceea ce priveşte cantitatea specifică a retiduurilor menajere există diferenţe mari de la o ţară la alta.
Spre exemplu acolo unde se utilizează foarte multe alimente, preparate, semipreparate creşte cantitatea de ambalaje, hârtie, folie, plastic, etc. şi scade cantitatea deşeurilor provenite din prepararea alimentară (frunze, radacini, coji).
În general densitatea exprimată în kg/m3 este cuprinsă între 200-400, la noi în ţară tinzând spre valoarea maximă.


  Documente similare:
  Preview document similar
  Tratarea Deseurilor Menajere si Medicale prin Energie de ...
  Referatul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 63.27 KB.
  Preview document similar
  Digestia Anaeroba a Deseurilor Municipale
  Proiectul contine 70 pagini in format doc cu o marime totala de 1.37 MB.
  Preview document similar
  Colectarea, Transport, Depozitarea, Prelucrarea si Recuperarea ...
  Proiectul contine 41 pagini in format doc, ppt cu o marime totala de 6.35 MB.
  Preview document similar
  Deseuri Periculoase
  Proiectul contine 25 pagini in format doc cu o marime totala de 870.45 KB.
  Preview document similar
  Gestionarea Deseurilor Nepericuloase din Municipiul Moinesti
  Proiectul contine 53 pagini in format doc cu o marime totala de 132.87 KB.
  Preview document similar
  Monitorizarea Deseurilor din Judetul Bacau
  Proiectul contine 107 pagini in format doc, ppt cu o marime totala de 2.15 MB.
  Carti recomandate:
  Scrisa de Mariana-Florentina Stefanescu
  ISTORICCAPITOLUL 1:Notiuni generale despre deseuriCAPITOLUL 2:Generarea deseurilorCAPITOLUL 3:Gestionarea deseurilor si mediulCAPITOLUL 4:Date statistice referitoare la generarea si gestionarea deseurilorCAPITOLUL 5:Baza legislativa a gestionarii deseurilorANEXEANEXA I: Exemple de accidente de mediuANEXA II:Norme referitoare la deseuri si ... citeste tot
  Scrisa de Lucian Ciobanu
  PARTEA a I-a: Probleme generaleCAPITOLUL 1:Surse de energie electricaPARTEA a II-a:Surse stationare de energie electrica CAPITOLUL 2:Surse de energie electrica bazate pe combustibili fosiliCAPITOLUL 3:Centrale nuclearePARTEA a III-a:Surse de energie electrice stationare bazate pe energii regenerabileCAPITOLUL 4:Centrale bazate pe energia ... citeste tot