Toate proiectele din domeniul Economie

 • Politica Vamala

  Politica vamală este una dintre politicile fundamentale ale Uniunii Europene. Implementarea sa a început în 1958, iar unul dintre primii paşi a fost crearea unei uniuni vamale, toate taxele şi restricţiile vamale în comerţul dintre Statele Membre fiind eliminate treptat. In plus,a fost adoptat un pachet legislativ comun în domeniul vamal pentru ca toate bunurile importate din afara Uniunii să fie supuse aceloraşi proceduri şi reglementări vamale. Politica vamală reprezintă, de asemenea, un...

 • Securitatea si Protectia Turistilor in Calitate de Consumatori

  Turismul organizat a apărut odată cu afirmarea turismului ca fenomen de masă. Tour-operatorii şi agenţiile de turism oferă o gamă largă de servicii sau produse turistice, începând de la rezervări pe liniile aeriene sau în hoteluri şi terminând cu pachetele complete de vacanţă. Clienţii pot fi informaţi despre aceste oferte prin diverse mijloace: afişe, pliante, broşuri sau cataloage ale agenţiilor de turism. Pe piaţa turistică întâlnim o varietate de produse turistice oferite de agenţiile...

 • Analiza Eficientei Fortei de Munca

  1.Analiza factoriala a productivitatii anuale a muncii Societatea S.C. LATEX S.R.L. a obtinut urmatoarele rezultate economice in perioada 2007-2008: Nr. Crt. Indicatori 2007 2008 % 1 Productia obtinuta destinata vanzarii - Qf 58750 92420 157,31% 2 Numar mediu de salariati (persoane) - Ns 100 81 81,00% 3 Numar mediu de zile lucrate de un salariat (zile) - Nz 150 134 89,33% 4 Durata medie a zilei de lucru (ore) - Nh 4,7 5 106,38% 5 Fond total de timp de munca (om-zile)- Tz 24000 17470...

 • Experiza Marfurilor pentru Pal Melaminat

  1. PREAMBUL Subsemnata Dinu Gabriela Simona, expert tehnic juridic, având legitimaţia nr. 1678/2003, aflată în evidenţa Birolului Local de Expertiză Alba-Iulia, domiciliată pe strada Septimius Severus nr.37, localitatea Alba-Iulia, am fost numită, prin împuternicirea nr.45672, din data de 13.02.2008, de către Judecătoria Alba-Iulia, în vederea efectuării expertizei tehnico-juridice a mărfii în dosarul comercial nr. 67890, din data de 01.02.2008 aflat pe rol în cadrul acestei instanţe. 2....

 • Conceptia Termodinamica privind Evolutia Sistemelor si Functionarea Departe de Echilibru a Sistemelor Complexe din Economie

  CIBERNETICA Cibernetica se ocupă de modul în care un sistem (digital, mecanic, biologic) prelucrează informaţiile şi reacţionează la acestea; tot cibernetica se interesează de modul în care sistemele se modifică sau permit modificări pentru a-şi optimiza acţiunile. O altă definiţie, cu un conţinut filozofic mai profund, a fost sugerată în 1958 de Louis Couffignal, unul dintre pionierii ciberneticii din anii 1930, care considera cibernetica drept „arta de a realiza eficienţa acţiunii”....

 • Managementul Resurselor Umane

  Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă, momentul apariţiei sale reprezentându-l anii ’60-’70, perioadă în care cercetarea ştiinţifică a fost dominată de abordările comparatiste, principalele domenii de studiu fiind dreptul comparat şi literatura comparată. Ulterior, aria cercetărilor comparative a fost extinsă şi în domeniul managementului, astfel încât, în prezent, putem constata că aria studiilor comparative a fost extinsă chiar la nivelul fiecăreia dintre funcţiunile firmei...

 • Impozitul pe Profit

  IMPOZITUL PE PROFIT (in conformitate cu Standardul International de Contabilitate IAS 12) Una dintre cele mai sensibile probleme legate de aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate o reprezinta relatia si legaturile dintre contabilitate si fiscalitate, in conditiile decontarii principiilor contabile de regulile fiscale.Dar si in aceasta situatie o legatura intre acestea doua exista , si anume impozitele amanate. IAS 12 “Impozitul pe profit” este standardul care analizeaza...

 • Organizatii Economice Internationale

  CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE 1.1.Definirea organizaţiilor internaţionale Între principalii „actori” ai sistemului actual de relaţii internaţionale se numără, alături de statele-naţiune şi marile corporaţii transnaţionale organizaţiile internaţionale interguvernamentale. În majoritatea cazurilor, organizaţiile internaţionale oferă nu numai cadrul în care sunt luate deciziile de a coopera, dar şi mecanismele necesare pentru transpunerea acestor...

 • Trecerea Politicii Monetare de la Nivelul National la Nivelul Comunitar

  I. Politica monetara: obiective, instrumente si canale de transmisie. I.1. Obiectivele politicii monetare in cazul general al economiilor contemporane se impart in trei categorii: obiective fundamentale, intermediare si operationale. Obiectivele fundamentale sunt: - stabilitatea preturilor; - cresterea economica sustituta pe termen lung. Obiectivele intermediare sunt: - cursul valutar; - rata dobanzii; - masa monetara; - pretul altor active financiare; - creditul. Obiectivele...

 • Politici Monetare

  1. Conceptul de teorie monetară Evoluţia teoriei economice nu a fost nici pe departe o ascensiune liniară către certitudinile actuale ci, ca atâtea alte ştiinţe a plătit tribut exigenţelor timpului şi locului unde s-au format. De acest fapt trebuie să ţinem cont atunci când judecăm vechii economişti şi teoriile lor, pentru a nu-i supune canoanelor teoriei monetare. Referindu-se la testarea teoriilor economice, economistul britanic Mark Blang subliniază că cea mai mare dificultate rezidă în...

 • Impozitul Agricol

  1. Scurt istoric asupra perceperii impozitului agricol Perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor vărsăminte către stat se confruntă astăzi cu finanţele publice. Se cunoaşte faptul că: Comuna Primitivă nu a cunoscut Statul. În această orânduire, diferite funcţii publice – precum organizarea muncii în comun, amploarea conflictelor dintre ginţi şi triburi, supravegherea respectării obiceiurilor, a ritualurilor religioase, apărarea membrilor unui trib împotriva atacurilor altui...

 • Relatia intre Finantele Publice si Finantele Private

  1.1 Conţinutul şi rolul finanţelor publice şi private în cadrul economiei de piaţă 1.1.1 Finanţele publice Repartizarea unei importante părţi din produsul intern brut, prin intermediul finanţelor publice, generează anumite efecte utile pentru întreaga societate, pentru unele grupuri sociale sau pentru anumite persoane luate în mod individual. Prin transferul de putere de cumpărare de la persoanele fizice şi juridice la fondurile publice şi de la acestea către diverşi beneficiari are loc o...

 • Bursa de Valori Mobiliare

  Formarea şi dezvoltarea pieţei de capital din România şi constituirea Bursei de Valori reprezintă componentele esenţiale ale procesului de restructurare a sistemului economic în ţara noastră şi de creare a mecanismelor şi instituţiilor specifice unei economii de piaţă eficiente. Constituirea şi dezvoltarea pieţei de capital este, deci, indisolubil legată de etapele de derulare a “procesului de privatizare în masă”. Emiterea şi tranzacţionarea acţiunilor, cât şi eventualele împrumuturi făcute...

 • Functia de Control - Caracteristici, Tipologie, Procesul de Control

  1. FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI Managementul unei unităţi economice gravitează în jurul unor activităţi pe care trebuie să le înfăptuiască şi care, de fapt, se sintetizează în funcţiile (atributele) sale. Formarea acestor funcţii ţine de începuturile ştiinţei managementului şi aparţine lui Henri Fayol. El a delimitat cinci funcţii al managementului - previziune, organizare, comandă, coordonare şi control - care prin conţinutul lor, în general, îşi păstrează şi azi valabilitatea. Ulterior au...

Pagina 448 din 543