Biblioteca

Crearea unui Portal de Comert Electronic in Republica Moldova

Valoare:

8 puncte *

Marime:

161,36 Kb

Pagini:

89

(toate fisierele)
Nota:
9Crearea unui Portal de Comert Electronic in Republica Moldova, 9 out of 10 based on 1 rating
Contine fisiere:

doc, java, class, xml, dat, xsl


Domenii:

Electronica, Calculatoare


Profesor Indrumator / Prezentat Profesorului:

Ion Ungur

* de la numai 3.27 Lei, cumparand puncte sau poti obtine puncte daca postezi documente (vezi detalii)
Orice document downloadat sau uploadat este adaugat in Biblioteca Mea
Vezi informatii descarcari anterioare

Din cuprins:
Introducere 6
Capitolul 1: Generalităţi. Situaţiei curentă în tehnologiile informaţionale comerţ şi industrie 9
1.1 Oportunităţile şi formele utilizării Calculatoarelor Personale în afaceri 9
1.1.1 Sistemul Informaţional al Întreprinderii 9
1.1.2 Etapele de pătrundere a Tehnologiilor Informaţionale în Industrie 11
1.2 Internetul – viziune nouă asupra comunicaţiilor 11
1.2.1 Internetul - reţea de Intraneturi 11
1.2.2 Dinamica Internetului 12
1.3 Comerţul Electronic 13
1.3.1 Varietăţile e-comerţului 14
1.3.2 Efecte economico-sociale ale e-comerţului 17
Capitolul 2: Schimbul Electronic de Documente – element de bază al afacerilor electronice 18
2.1 Schimbul electronic de documente (EDI - Electronic Data Interchange) 19
2.2 Scenarii de schimb documente (mesaje) electronice 20
2.2.1 Scenariu de automatizare între unităţile de procurare şi furnizori 20
2.2.2 Activităţile Administraţiei Publice Soluţionate de EDI 21
2.2.3 Scenariu de comandare pe baza mesajelor EDI 22
2.2.4 Scenariu de facturare 23
2.3 Impactul EDI asupra afacerilor. 26
2.3.1 Ce face e-businessul 26
2.3.2 Circulaţia Stocurilor 28
2.3.3 Nivelul de deservire 30
2.3.4 Vânzările/Încasările 30
2.3.5 Profitul 31
2.3.6 Capitalul circulant 32
2.3.7 Eficienţa lanţului de distribuţie 33
2.3.8 Productivitatea 33
2.3.9 Volumul de lucru 35
2.3.10 Durata ciclului de producţie 35
2.3.11 Costurile de achiziţionare 36
2.3.12 Volumul stocurilor 37
2.3.13 Returnarea produselor 37
2.3.14 Erorile 38
2.3.15 Concluzii 39
2.4 Modele de implementare a EDI 39
2.4.1 EDI prin intermediul reţelelor private VAN 41
2.4.2 EDI prin intermediul reţelei Internet 42
2.4.3 Portale de asistenţă a e-businessului 43
Capitolul 3: UN/EDIFACT - Standardul EDI de bază 45
3.1 Introducere despre standardul UN/EDIFACT 45
3.2 Mesajele EDI. Structurarea mesajelor EDI 46
3.3 Indicatorii de opţiune şi repetare 48
3.4 Segmente. Grupuri de Segmente 49
3.5 Elemente şi Compozite (Grupuri de elemente) 49
3.6 Note de Dependenţă 50
3.7 Analiza unui mesaj EDIFACT – INVOIC 51
3.8 Mesajele EDIFACT – clasificare 60
3.9 Sumar asupra standardului EDIFACT 60
Capitolul 4: Sisteme XML/EDI. Convertorul XML2EDI 61
4.1 Platforma XML 61
Originea XML 61
Bazele sintaxei XML 61
4.2 Impactul XML asupra EDI 63
4.3 Arhitectura XML/EDI 63
4.4 Platforma Java 66
4.4.1 Java şi XML 66
4.5 Realizarea convertorului XML2EDI 68
4.5.1 Elaborarea programului 68
4.5.2 Scenariu de funcţionare 69
Capitolul 5: Compartimentul Economico-Organizaţional 74
5.1 Calcularea costurilor de implementare şi evaluarea eficienţei unui proiect EDI pentru o întreprindere 74
5.1.1 Elaborarea planului de organizare a proceselor de cercetare şi inginereşti legate de implementarea proiectului 74
5.1.2 Determinarea devizului de cheltuieli 78
5.1.3 Evaluarea eficienţei economico-sociale: 79
Capitolul 6: Compartimentul Protecţia Muncii 81
6.1 Aprecierea pericolului la monitor 81
Concluzii 85
Bibliografie 86
Anexa 1: Tabela Mesajelor EDIFACT versiunea D.97A 87
Anexa 2: Listingul programului convertor XML2EDI 92
Anexa 3: Exemple de documente XML şi XSL 97

Extras din document:

Introducere
Astăzi la începutul sec. XXI, Informatica este unul din domeniile-lidere ale dezvoltării societăţii. Calculatoarele, tehnologiile informatice sunt utilizate în cele mai diverse activităţi. Practic nu există domeniu unde tehnologiile informaţionale nu ar fi binevenite şi unde ele nu ar putea îmbunătăţi starea de lucruri. Încă de la mijlocul sec. XX a fost clar că vor fi încununaţi cu succes doar cei care pot să utilizeze efectiv aceste noutăţi tehnologice.
Curând după apariţia calculatoarelor electronice (1943) a demarat o adevărat revoluţie a performanţelor sistemelor de calcul cât şi a sistemelor afiliate. O epocă de dezvoltarea atât de vertiginoasă omenirea practic nu a cunoscut. Acest domeniu cere şi încadrează realizări dintre cele mai spectaculoase ale ştiinţei şi tehnicii. Pe parcurs aceste tehnologii au început cucerirea diverselor domenii: de la cele legate de calcul pur matematic(pentru care au şi fost concepute iniţial) ajungând până la sisteme inteligente supra-sofisticate şi revoluţionare în domeniul telecomunicaţiilor.
În anii „tineri” ai Informaticii calculatoarele erau utilizate separat doar ca maşini de calcul în cadrul unor procese locale, mai târziu apar tendinţe de a interconecta aceste calculatoare pentru a soluţiona probleme care nu puteau fi soluţionate de o maşină de calcul individual – acest lucru marchează apariţia reţelelor locale de calculatoare. Cu timpul apare ideea de a interconecta calculatoarele de la distanţe mari sau de a interconecta reţele locale îndepărtate lucru efectuat mai mult din raţionamente de comunicaţie decât de obţinere a performanţelor ridicate. Anume aceste tendinţe au servit ca pretext pentru naşterea Internetului – care mai e numit azi şi „a opta minune a lumii”. Astăzi Internetul depăşeşte cu mult numărul şi calitatea funcţionalităţilor ce au fost planificate sau prevăzute la apariţia lui. Practic Internetul devine coloana vertebrală a tuturor comunicaţiilor înlocuind treptat majoritatea formelor de comunicaţie clasice.
Dacă la început sistemele de calcul aveau preţuri ridicate şi doar foarte puţini puteau să-şi permită să aibă în posesie un atare sistem, azi practic oricine îşi poate permite procurarea unui calculator personal plus serviciile de acces la Internet – accesibilitatea acestor tehnologii face ca ele să cucerească şi să schimbe lumea.
Mai sus a fost menţionat despre revoluţionarea influenţată de tehnologiile informaţionale. Domeniul de afaceri este unul dintre liderii implementării cu succes a acestor tehnologii. Practic, în întreprinderile moderne o foarte mare parte din procesele industriale şi manageriale este lăsat pe sama sistemelor de calcul. Nu face excepţie de aici nici managementul documentelor – adică alcătuirea, expedierea şi prelucrarea documentelor, care un lucru destul laborios. Tehnologiile Informaţionale au dat şi aici o soluţie permiţând ca aceste acţiuni să fie practic total automatizate. Deşi în ţările cu o economie prosperă cuvintele de tipul: comerţ electronic, B2B, EDI nu mai reprezintă o noutate de ultimă oră, totuşi conceptele şi tehnologiile legate de ele mai merită să fie cercetate şi respectiv îmbunătăţite mai ales în condiţiile ţării noastre. Sursele băneşti economisite şi obţinute pe baza acestor tehnologii sunt enorme preconizându-se ca pe viitor ele să fie cele mai ponderate din produsul intern. Deşi tehnologiile date sunt un atribut indispensabil a ţărilor puternic dezvoltate, de ele au beneficiat cu succes şi unele ţări cu o economie mai modestă demonstrând astfel eficacitatea şi aplicabilitatea lor.
În lucrarea dată s-a pus ca unul din scopuri cercetarea unui subiect relativ nou în domeniul comunicaţiilor puţin cercetat în RM deocamdată: Schimbul Electronic de Documente şi standardele afiliate care reglementează regulile şi modelele de funcţionare a sistemelor Schimbului Electronic de Documente. Pe deoparte studierea lor e necesară din considerente economice, iar pe de altă parte ţările vecine ca România, Ucraina, Rusia fac primii paşi în realizarea lor iar noi nu trebuie să rămânem în urmă. De asemeni integrarea în organismele europene şi mondiale cere funcţionarea şi cercetarea acestui domeniu.
Pe de altă parte lucrarea este un prim pas către crearea unui portal de comerţ electronic în RM şi are ca scop familiarizarea celor interesaţi cu tehnologiile de schimb electronic de documente. De aceea în lucrare se pune un accent deosebit pe motivarea economică şi implementări reale pentru ca avantajul sistemelor şi tehnologiilor date să fie uşor înţeles – aceste secţiuni fiind destinate beneficiarilor acestor sisteme care sunt interesaţi mai mult de partea financiară şi economică a proiectelor. De asemenea sunt descrise şi bazele „tehnice” – secţiuni destinate în special celor care eventual vor realiza, vor implementa, şi vor întreţine sistemele date.
Lucrarea dată conţine patru capitole şi trei anexe. În primul capitol sunt expuse o serie de generalităţi din cadrul comerţului electronic, în parte a Schimbului Electronic de Documente. De asemenea se cercetează unele aspecte ale proceselor economice ce au loc în interiorul întreprinderilor cât şi posibilităţile de optimizare a procesului de producţie în cadrul lor prin implementarea Tehnologiilor Informaţionale. În acest capitol se face un studiu multilateral al comerţului electronic. Capitolul e destinat în special celor care nu sunt familiarizaţi îndeaproape cu domeniul economic şi cel al tehnologiilor informaţionale, şi are ca scop principal prezentarea concepţiilor de bază din domeniile date. De asemenea se încearcă de a introduce un grad de claritate în ceea ce priveşte domeniul e-comerţului, ca necesitate contra confuziei create în jurul noţiunilor din domeniul comerţului electronic.
În capitolul doi este descris Schimbul Electronic de Documente (EDI – Electronic Data Interchange) ca fiind modalitatea principală de schimb de informaţie în cadrul afacerilor electronice. Se descriu scenarii tipice de interacţiune între agenţii economici folosind documentele(mesajele) standardizate pentru EDI. Tot în acest capitol este dată o analiză a influenţei e-afacerilor asupra principalilor indicatori economici ai întreprinderilor, acest subcapitol mai este destinat şi ca informaţie pentru partea organizaţional-economică a tezei de licenţa. În ultimul compartiment al capitolului doi se studiază evoluţia arhitecturilor tehnologice de realizare a e-afacerilor şi EDI: se cercetează schemele din trecut, se prezintă careva arhitecturi moderne şi se expun tendinţele în acest domeniu, de asemenea se expun şi careva din cerinţele ce trebuie să le satisfacă un sistem EDI.
Capitolul trei, descrie principalul standard mondial ce reglementează EDI – standardul EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) (Schimbul de Date Electronice pentru Administraţie, Comerţ şi Transport). În capitolul dat sunt expuse conceptele de bază ale standardului, regulile sintactice pe care le reglementează, regulile semantice şi însăşi structura standardului. Scopul principal al capitolului este de a fi o sursă de a explica bazele şi a fi o sursă de informaţie pentru realizarea pe viitor a tehnologiei EDI.
Capitolul patru reprezintă capitolul de proiect. Scopul acestui capitol este o scurtă cercetare a conceptului XML/EDI. Aici se face o scurtă descriere a limbajului extensibil de marcare XML şi tehnologiilor legate de acest limbaj, de asemenea se cercetează platforma Java – în special instrumentele oferite de Java pentru XML. În capitolul patru sunt cercetate câteva arhitecturile XML/EDI, se descriu modulele necesare pentru o aşa arhitectură. Unul din componentele de bază ale acestei arhitecturi este modulul de conversie XML2EDI. Capitolul continuă cu descrierea proiectării unui convertor XML2EDI pe baza limbajului şi pachetelor Java.
În Anexa 1 este prezentată tabela mesajelor EDIFACT clasificate după domeniul de utilizare. Anexa dată are ca scop asistenţa modelării scenariilor de afaceri pe baza mesajelor EDIFACT.
Anexa 2 reprezintă listingul programelor pentru convertorul XML2EDI.
Anexa 3 conţine un exemplu de fişiere XML şi XSL prin care se poate de cercetat funcţionarea rogramului de conversie.


  Comentarii:

  Schimbul Electronic de Documente si Standardele Afiliate  Documente similare:
  Preview document similar
  Proiectarea Aplicatiilor de Comert Electronic - Aplicatie de ...
  Licenta contine 82 pagini in format doc cu o marime totala de 519.21 KB.
  Preview document similar
  Proiectarea unei Solutii de Comert Electronic
  Proiectul contine 74 pagini in format doc cu o marime totala de 832.35 KB.
  Preview document similar
  Comertul Electronic
  Referatul contine 24 pagini in format doc cu o marime totala de 66.27 KB.
  Preview document similar
  Comert Electronic - Magazinul Virtual
  Proiectul contine 86 pagini in format doc cu o marime totala de 1.02 MB.
  Preview document similar
  Mediul Electronic de Afaceri
  Cursul contine 21 pagini in format doc cu o marime totala de 385.8 KB.
  Preview document similar
  Comert Electronic
  Proiectul contine 34 pagini in format doc cu o marime totala de 2.78 MB.
  Carti recomandate:
  Scrisa de Alexadru Bleoanca
  De ce o monografie a contractului in forma electronica? Pentru ca exista contract in forma electronica, asa cum exista si comert electronic, preferat tot mai mult de consumatori in detrimentul comertului clasic. Pentru ca din confruntarea intre dreptul traditional si informatica se nasc noi intrebari pe care nu le putem ignora: li se recunosc ... citeste tot
  Scrisa de Victor Valeriu Patriciu, Monica Ene-Pietrosanu, Ion Bica, Calin Vaduva, Nicolae Voicu
  Ca in orice zona in care sunt implicate sume importante, comertul electronic este tinta unor atacuri. In cazul tranzactiilor electronice, al magazinelor virtuale, in general al comertului electronic, exista o adevarata lupta, in care armele sunt mult mai sofisticate, iar atacantii si aparatorii actioneaza de la distanta, prin intermediul unor ... citeste tot
  Scrisa de Mirela Gorunescu
  Lucrarea se adreseaza si este utila deopotriva celor care studiaza in domeniul dreptului penal, dar si celor care sunt pusi in situatia de a aplica normele de incriminare. Sunt analizate in cadrul sau elementele constitutive ale unor fapte incriminate in legi speciale extrapenale si care au o incidenta practica relevanta, si anume infractiunile ... citeste tot