Biblioteca

Turismul in Delta Dunarii

Proiect / Geografie, Turism
Informatii Proiect:
Numar de pagini: 66
Marime arhiva: 2.26Mb
Contine fisiere: doc
Numar de fisiere: 1
Tip document: Proiect
Domenii: Geografie, Turism
Nota pe site: 8 Turismul in Delta Dunarii, 8 out of 10 based on 1 rating
Valoare:
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?

Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.

Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.

Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.

Click pentru mai multe detalii.

Fisiere in arhiva: (1)

 • Turismul in Delta Dunarii.doc

Din cuprins:
CAPITOLUL 1.potentialul natural al deltei dunarii
1.1-cadrul natural al deltei dunarii
1.2-valorificarea complexa a resurselor naturale ale deltei dunarii si posibilitati de optimizare
1.3-protectia cadrului natural al deltei
1.4-populatia,asezarile omenesti si valorile culturale
CAPITOLUL 2.baza materiala a turismului de delta
2.1-transporturile si comunicatiile
2.2-cazare si alimentare
2.3-sport,agreement si distractie
CAPITOLUL 3.formele turismului de delta si circulatia turistica in delta dunarii
3.1.-formele turismului de delta
CAPITOLUL 4.eficienta economica a turismului de delta
4.1-conceptul de eficienta economica in turism
4.2-eficienta turismului international in delta dunarii
CAPITOLUL 5.schita de proiect de amenajare turistica a deltei dunarii
5.1-zonarea turistica a deltei dunarii
5.2-prognoza circulatiei turistice in perioada 1976-1990
5.3-directii de sporire a eficientei economice a turismului de delta

Extras din document:

CAP.I. POTENTIALUL NATURAL AL DELTEI DUNARII
Unul din motivele pentru care Delta Dunării a devenit rezervaţie a biosferei este acela că, în comparaţie cu alte delte ale Europei şi chiar ale Terrei, a păstrat o biodiversitate mai ridicată, prin aceasta întelegându-se un număr mare de specii dintr-o mare diversitate de unităţi sistematice. Mai mult decât atât, Delta Dunării frapează prin densitatea ridicată la multe specii, care sunt rare sau lipsesc din alte zone ale continentului, cu toate că din cauza efectelor activităţilor antropice din ultimile decenii şi efectivele acestor specii ca şi habitatele lor au fost grav afectate.Începând cu anul 1991 s-a demarat inventarierea florei şi faunei din teritoriul RBDD, acţiune ce continuă şi în prezent, având două obiective majore: cunoaşterea unei importante componente a patrimoniului natural într-o rezervaţie a biosferei şi evidenţierea speciilor ce necesită măsuri de protecţie şi conservare. Mozaicul de habitate dezvoltate în RBDD este cel mai variat din România şi găzduieşte o mare varietate de comunităţi de plante şi animale al căror număr a fost apreciat la 5.429 de tipuri.
30 tipuri de ecosisteme, 5 429 specii, din care 1 839 specii de floră alge planctonice (678 specii)
licheni (107 specii) macromicete (38 specii) plante vasculare (1016 specii) 3 590 specii de faună
moluşte (91 specii) insecte (2 244 specii) peşti (135 specii) amfibieni (10 specii) reptile (11 specii)
păsări (331 specii) mamifere (42 specii).
Bancă naturală de gene cu valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural mondial.FLORA - 1 839 specii,floră.
Flora din RBDD este reprezentată de 1.839 de taxoni, iar circa 70% din vegetaţia deltei este dominată de stuf (Phragmites australis), papura (Typha angustifolia), asociaţiile de Scirpetum şi de vegetaţia de stuf de pe plauri. În lacuri, canale, se întâlnesc plante acvatice reprezentate de specii submerse: nufăr (Nymphea sp., Nuphar), ciulinul de baltă (Trapa natans), Potamogeton sp., Myriophyllum sp., Utricularia sp.
Pădurile de salcie se întâlnesc pe malurile mai înalte (Salix trianda, Salix fragilis si Salix alba) în timp ce salcia cenuşie de talie mică (Salix cinerea) se întâlneşte pe malurile mai joase.
În pădurile Letea şi Caraorman, dezvoltate în zonele joase şi mai umede dintre grindurile de nisip numite “hasmace” se întîlnesc specii de stejar (Quercus robur, Quercus pedunculiflora) împreună cu specii de frasin (Fraxinus angustifolia, Fraxinus pallisiae), cu specii variate de arbuşti sau de plante căţăratoare cum sunt: viţa salbatică (Vitis silvestris) sau liana (Periploca graeca).
Dunele se caracterizează prin prezenţa asociaţiilor de arenacee (cu Koeleria pyramidata, Koeleria glauca,Festucapallens,etc.).
În zonele cu soluri sărate sunt frecvente asociaţiile de plante halofile cu Salicornia herbacea, Suaeda maritima, Puccicinelia distans, Aeluropus littoralis, şi Limonium gmelini. O categorie distinctă o formează plantele fără rădăcini, plantele plutitoare cum sunt: Salvinia natans, trei specii de Lemna, Wolffia arrhiza, Utricularia vulgaris, şi Spirodela polyrrhiza.
În perioada inventarierii speciilor din RBDD au fost descoperite şi 2 specii noi pentru ştiinţă: Centaurea pontica, şi Elymus pycnattum deltaicus.
FAUNA – 3590 specii faună
Datorită condiţiilor prielnice create de varietatea mare de habitate terestre şi acvatice, precum şi proximitatea câtorva subzone ale regiunii faunistice palearctice (ex. mediteraneană, pontica, eur-asiatică), fauna RBDD este reprezentată de 3.590 de specii (3061 nevertebrate şi 529 vertebrate).
Nevertebratele formează, de departe cea mai mare parte din fauna RBDD cu peste 3.000 de specii. Din acestea sunt 435 de specii de viermi şi rotifere, 91 de specii de moluşte, 115 specii de crustacee, 168 de specii de arahnide şi 2.244 de specii de insecte. Pînă în prezent au fost descrise 37 de specii noi pentru ştiinţă, incluzând un vierme Proleptobchus deltaicus, 5 specii de arahnide 1 specie de peşte Knipowitschia cameliae şi 30 de specii de insecte, printre care Isophya dobrogensis, Diaulinopsis deltaicus şi Homoporus deltaicus. Fauna piscicolă din RBDD are o varietate remarcabilă, cuprinzând 135 de specii. Majoritatea acestora sunt specii de apă dulce, dar sunt reprezentate şi specii marine precum şi specii eurihaline care trăiesc în Marea Neagră şi pătrund în Deltă şi în Dunăre în timpul sezonului de reproducere.
Aproximativ o treime dintre specii au fost şi sunt valorificate economic prin pescuitul comercial intensiv, inclusiv grupul de sturioni (specie prohibiţa pentru o perioada de 10 ani, începând cu 2006) şi scrumbia de Dunăre (Alosa pontica).
Fauna amfibienilor şi a reptilelor este bine reprezentată în RBDD, cele mai multe din specii fiind protejate prin lege. Amfibienii sunt reprezentaţi de 10 specii de broaşte: broasca de lac mare (Rana ridibunda), buhaiul de baltă (Bombina bombina), brotăcelul (Hyla arborea), broasca de pământ brună (Pelobates fuscus), broasca râioasă brună (Bufo bufo), broasca râioasă verde (Bufo viridis), Broasca de pământ siriaca (Pelobates syriacus balcanicus), Rana lessone şi 2 specii de sopârle de apă, triton (Triturus dobrogicus, T.vulgaris). Reptilele sunt reprezentate de 11 specii incluzând ţestudine, şopârle (Sauria) şi şerpi (Serpentes).
RBDD ramâne, însa cea mai renumită pentru fauna ornitologică, fiind înregistrate în total 331 specii (în afara celor 520 de specii inventariate în toata Europa de Vest).
Zona are o importanţă universală pentru cuibăritul multor populaţii de păsări cum sunt pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), pelicanul creţ (Pelecanus crispus) şi cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus). Se mai întâlnesc aici colonii importante de stârc lopătar (Platalea leucorodia) şi câteva specii cuibăritoare de vultur codalb (Haliaeetus albicilla).
Zona Deltei Dunării este un loc de popas major, atât de primavară cât şi de toamnă, pentru câteva milioane de păsări, în special rate, barza albă (Ciconia ciconia) şi numeroase specii de păsări de pradă. În sezonul de iarnă, RBDD găzduieşte grupuri mari de lebede si gâşte, incluzând aproape întreaga populaţie de gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis).
Cele 331 specii de păsări includ:
• cea mai mare parte a populaţiei Europene de pelican comun (Pelecanus onocrotalus) şi pelican creţ (Pelecanus crispus);
•60 % din populaţia mondială de cormoran mic (Phalacrocorax pygmaeus)
•50 %din populaţia mondială de gâscă cu gât roşu ( Branta ruficollis) (pe perioada iernii).
Mamiferele sunt reprezentate de 42 de specii incluzând specii de importanţa conservativă europeană cum sunt vidra (Lutra lutra) şi nurca europeană (Lutreola lutreola). Bizamul (Ondatra zibethicus) şi mistreţul (Sus scrofa) ce au importanţă economică pentru blana şi respectiv, pentru vânatoare. Alţi prădători sunt reprezentaţi de hermină (Mustela erminea), câinele enot (Nyctereutes procyonoides), vulpea (Vulpes vulpes) şi pisica sălbatică (Felis silvestris).
Prin Convenţia de la Berna sunt protejate un mare număr de păsări (313 din totalul de 331 specii), urmând apoi un numar de 22 de specii de mamifere dintre care 7 specii sunt strict protejate, şi de asemenea un număr de 24 de specii de peşti din care 22 specii sunt protejate.


Previzualizare pagini: (66)

  Comentarii:

  Proiect Turismul in Delta Dunarii "Universitatea Crestina Dimitrie Cantermir


  Documente similare:
  Preview document similar
  Amenajarea Turistica a Teritoriului
  Cursul contine 13 pagini in format doc cu o marime totala de 34.14 KB.
  Preview document similar
  Economia Turismului in Romania si Ungaria
  Referatul contine 14 pagini in format doc cu o marime totala de 36.2 KB.
  Preview document similar
  Analiza si Valorificarea Potentialului Turistic al...
  Proiectul contine 71 pagini in format doc cu o marime totala de 9.21 MB.
  Preview document similar
  Turismul Rural in Delta Dunarii
  Licenta contine 61 pagini in format doc cu o marime totala de 2.3 MB.
  Preview document similar
  Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
  Proiectul contine 34 pagini in format doc cu o marime totala de 22.72 MB.
  Preview document similar
  Propuneri de Amenajare Turistica in Statiunea Tusnad
  Referatul contine 8 pagini in format doc cu o marime totala de 14.47 KB.
  Carti recomandate:
  Huber Niculescu
  1:600.0000 Cuprinde: limita Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii; arii protejate integral; grinduri maritime; monumente, manastiri, biserici. citeste tot
  Huber Niculescu
  Aceasta harta este publicata la editura Niculescu. Din cele mai vechi timpuri, hartile au stat la mare pret, iar uneori plata pentru intocmirea lor a fost chiar viata unora dintre cei aventurati pe meleagurile straine, manati de generosul spirit al aventurii sau de dorinta de chiverniseala si de instapanire a pamanturilor, sfarsind rapusi de... citeste tot
  Din cele mai vechi timpuri, hartile au stat la mare pret, iar uneori plata pentru intocmirea lor a fost chiar viata unora dintre cei aventurati pe meleagurile straine, manati de generosul spirit al aventurii sau de dorinta de chiverniseala si de instapanire a pamanturilor, sfarsind rapusi de epuizare, de furia bastinasilor, de boli cumplite... citeste tot