Biblioteca

Structuri Organizatorice

Proiect / Management
Informatii Proiect:
Numar de pagini: 26
Marime arhiva: 509.36Kb
Contine fisiere: docx
Numar de fisiere: 1
Tip document: Proiect
Domeniu: Management
Nota pe site: 8 Structuri Organizatorice, 8 out of 10 based on 1 rating
Valoare:
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?

Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.

Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.

Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.

Click pentru mai multe detalii.

Fisiere in arhiva: (1)

 • Structuri Organizatorice.docx

Din cuprins:
CAPITOLUL I Aspecte teoretice cu privire la structura organizatorică. 2
1.1. Definirea si importanta structurii organizatorice 2
1.2. Organizarea structurală 5
1.3. Tipuri de structuri organizatorice 6
A. Structura ierarhic –liniară 7
B. Structura funcţională 8
C. Structura divizională 9
D. Structura hibridă 11
E. Structura matriceală 13
F. Structura antreprenorială- ierarhică 14
G. Structura organizatorică pe echipe 15
H. Model de structură pe bază de proiect 16
I. Structura neuronală 17
Capitolul 2. Structura organizatorică a firmei S.C.AURORA S.A. 18
2.1. Prezentarea generală a firmei S.C AURORA S.A 18
2.1.1. Scurt istoric 18
2.1.2. Obiectivele firmei 18
2.2. Date de identificare ale societăţii, misiunea şi conducerea ei 20
2.2.1. Strategia de marketing 24
2.2.2. Analiza SWOT 24
BIBLIOGRAFIE 26

Extras din document:

CAPITOLUL I Aspecte teoretice cu privire la structura organizatorică
1.1. Definirea si importanta structurii organizatorice
Nu se poate imagina desfăsurarea unei activităti în colectiv, fără existenţa unei anumite ordini în ce priveste divizarea sarcinilor, stabilirea responsabilităţilor pe oameni, precizarea legăturilor între acestea etc. Cei ce vor să coopereze, vor lucra împreună mult mai eficient, dacă vor cunoaşte ce trebuie să facă, ce activităti de muncă le revin în parte din ansamblul activităţilor colectivului şi care este rolul lor în raport cu ceilalţi. Acest lucru are valabilitate atât în domeniul afacerilor, cât şi în cel guvernamental. Să proiectezi şi să menţii sistemul de roluri în organizaţie este fundamental pentru organizarea managerială. Deci, pentru ca fiecare organizaţie să-şi realizeze obiectivele pe care şi le-a propus, este necesar să intervină procesul de organizare managerială, care, în sens general, are menirea de a crea cadrul necesar acţiunii eficiente a salariaţilor, de a asigura acea ordine necesară în desfăşurarea activitătilor colective, de a armoniza aceste activităti. Organizarea managerială, se poate spune, îndeplineste un rol catalizator, amplificând capacitatea de actiune a colectivelor de muncă.
Deşi noţiunea de structură organizatorică a fost abordată în numeroase lucrări, asupra sa nu s-a ajuns la o definire riguros ştiinţifică, în măsură să întrunească consensul specialiştilor. Cea mai mare parte din abordările consacrate o definesc de o manieră destul de generală. Considerăm că o imagine mai completă şi mai precisă asupra acestui mecanism atât de complicat o furnizează definiţia după care: structura organizatorică a firmei reprezintă ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor organizatorice astfel costituite încât să asigure premisele organizatorice în vederea realizării obiectivelor comune si sarcinilor previzionate. Altfel spus structura organizatorică a unităţii economice reprezintă ansamblul posturilor şi compartimentelor de muncă din care este constituită unitatea, modul lor de grupare şi subordonare precum şi legăturile ce se stabilesc între ele pentru realizarea în mod corespunzător a tuturor sarcinilor de muncă detaliate în raport cu specificul unităţii respective.
Autorul Samuel Certo defineste organizarea ca procesul de stabilire a unei folosiri metodice a tuturor resurselor în cadrul sistemului de management. Folosirea metodică pune accentul pe îndeplinire obiectivelor sistemului de management si îi ajută pe manageri nu numai să clarifice obiectivele dar si resursele care vor fi folosite pentru îndeplinirea acestor obiective. Focalizarea principală a organizării priveste stabilirea atât a ceea ce vor face salariatii într-o organizatie, cât si a modului în care eforturile lor personale trebuie combinate în cea mai bună modalitate pentru a progresa în îndeplinirea obiectivelor organizatiei.
Elementele caracteristice ale unei structuri organizatorice sunt următoarele:
Postul. Postul de muncă reprezintă cea mai simplă subdiviziune organizatorică cu sens
complet. El se defineşte ca fiind un ansamblu de sarcini, obiective, competenţe şi responsabilităţi ce revin, în mod regulat şi permanent, unui singur angajat. Principiul de agregare a acestora îl constituie omogenitatea activităţilor. Obiectivele atribuite postului constituie argumentele raţionale ale utilităţii postului, ce exprimă necesitatea creării lui,
precum şi criterii de evaluare a muncii angajatului pe postul respectiv. Aceste obiective se
realizează prin intermediul sarcinilor, ca urmare a competenţei profesionale, a autonomiei
decizionale şi a autorităţii formale de care dispune persoana angajată pe postul respectiv.
Funcţia. Totalitatea posturilor de muncă care prezintă aceleaşi caracteristici principale
formează o funcţie. Rezultă că într-o organizaţie, pentru aceeaşi funcţie pot exista mai multe
posturi de muncă, pe care să se facă angajări. De exemplu, într-o organizaţie pot lucra mai
mulţi angajaţi având funcţia de şef de secţie sau şef de birou. În concordanţă cu procesele
fundamentale dintr-o organizaţie, funcţiile pot fi de execuţie sau de management.
Ponderea ierarhică / norma de conducere. Ponderea ierarhică reprezintă numărul de
salariaţi conduşi nemijlocit de un manager. Dimensiunea acestei ponderi depinde de
specificul muncii, al organizaţiei, precum şi de concepţia managerială existente. De exemplu, într-o întreprindere de mărime mijlocie sau mare ponderea ierarhică este de 4-8
subalterni pentru poziţiile situate în jumătatea superioară a piramidei manageriale şi poate să
crească până la 20-30 de subalterni, pe măsură ce nivelul ierarhic se apropie de baza
piramidei.


Previzualizare pagini: (26)

  Documente similare:
  Preview document similar
  Managementul International
  Referatul contine 44 pagini in format doc cu o marime totala de 63.07 KB.
  Preview document similar
  Managementul Calitatii
  Cursul contine 122 pagini in format doc cu o marime totala de 253.49 KB.
  Preview document similar
  Managementul Organizatiilor Publice, Organizare si...
  Proiectul contine 37 pagini in format doc cu o marime totala de 113.21 KB.
  Preview document similar
  Management Strategic
  Cursul contine 45 pagini in format doc cu o marime totala de 83.16 KB.
  Preview document similar
  Organizarea Structurala si Principiile Elaborarii...
  Referatul contine 41 pagini in format doc cu o marime totala de 54.42 KB.
  Preview document similar
  Structura Organizatorica a Firmei Topex - Structura...
  Proiectul contine 23 pagini in format doc cu o marime totala de 33.25 KB.
  Carti recomandate:
  Ion Verboncu, Ovidiu Nicolescu
  Prezenta lucrare, Fundamentele Managementului Organizatiei, reuneste fondul esential de cunostinte teoretice referitoare la managementul organizatiei, absolut necesar intelegerii si parcticarii unui management profesionist in toate tipurile de organizatii. Volumul furnizeaza organizatiilor, in special celor economice, suportul stiintific... citeste tot
  Ovidiu Nicolescu
  Una dintre conditiile esentiale pentru ca o stiinta si domeniile in care aceasta este utilizata sa se dezvolte rapid si competitiv este ca ea sa-si contureze un sistem unitar si armonizat al fondului principal de concepte, metode, tehnici, care ii este specific. Desigur, nici managementul nu face exceptie de la axioma enuntata mai sus. Un... citeste tot
  Cibela Neagu, Mircea Udrescu
  Continutul lucrarii de fata elaborat de cadre didactice apartinand Universitatii ARTIFEX din Bucuresti, este conceput ca un util material de invatamant, menit sa ajute pe studenti in sistematizarea si aprofundarea cunostintelor teoretice si practice cuprinse in cursurile de management general si de managementul organizatiei, care se parcurg in... citeste tot