Toate proiectele

 • Institutia Casatoriei in Dreptul Roman

  CAPITOLUL 1.NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1Status familiae. Scurt istoric asupra familiei romane. În dreptul roman, posibilitatea de a participa la raporturile juridice este conferită de statutul de persoană cu capacitate juridică, care nu reprezintă o calitate înnăscută, ci o suprastructură de rădăcini în relaţiile de producţie şi normele date de stat. Ceea ce ne interesează este faptul că această capacitate juridică sau de drept, distinctă de capacitatea de exerciţiu, înglobează trei...

 • Infractiunile Contra Persoanei

  CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PERSOANEI 1.1.1. Referinţe istorice şi elemente de drept comparat Faptele prin care se aduce atingere persoanei au fost incriminate încă din cele mai vechi timpuri. Legile penale din toate epocile şi din toate orânduirile sociale au incriminat astfel de fapte, sancţionându-le cu pedepse variind după gravitatea urmărilor. Astfel, problematica omului nu a stat numai în atenţia juriştilor,...

 • Infractiunea de Inselaciune

  Capitolul I Noţiuni introductive privind protecţia patrimoniului 1. Istoricul încriminării Manifestările păgubitoare patrimoniului au fost reprimate în toate (vremile) timpurile, deosebirile de reglementare şi tratament datorându-se perioadei istorice şi particularităţilor proprii dintre care nu în ultimul rând tradiţiilor religioase şi juridice a unei societăţi sau alta. Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au încriminat şi sancţionat sever faptele săvârşite împotriva...

 • Guvernul ca Organizare si Structura

  Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din perioada absolutismului, în aşa-numitele „curia regis”, întâlnite în aproape toată Europa, iar pentru ţara noastră în „Sfatul Domnesc”. În timp, rolul şi semnificaţiile mai aproape de ceea ce înseamnă Guvernul din epoca modernă , s-au intensificat pe măsură ce, la nivelul administraţiei centrale, au început să apară anumite departamente, ca forme...

 • Functionarea Societatii pe Actiuni

  CAPITOLUL I SOCIETATEA PE ACŢIUNI (S.A.) SECŢIUNEA I Evoluţia istorică a societăţii pe acţiuni Societatea pe acţiuni (S.A.), prototipul societăţilor de capitaluri, este cea mai complexă şi mai evoluată formă de societate comercială. Forţa sa atractivă stă în răspunderea sa, limitată exclusiv la capitalul investit, cât şi în posibilitatea asociaţiilor de a ieşi oricând din societate, vânzând acţiunile pe care le posedă. Societăţile pe acţiuni s-au dezvoltat într-o perioadă relativ...

 • Forme Comunitare de Organizare a Activitatilor Economice

  Capitolul I – Aspecte generale 1. Notiuni introductive 1.1. Notiunea de societate comerciala din punct de vedere comunitar In conceptia dreptului comercial roman, societatea comerciala poate fi privita cel putin in doua sensuri: 1. ca o institutie jurdica in sine, considerata a fi un organism constituit de regula pe baze asociative, cu scopul obtinerii unui anumit profit, de catre cei care s-au asociat, si in vederea realizarii unei activitatii comerciale ca un contract, cu caracteristici...

 • Filiatia fata de Tatal din Afara Casatoriei

  NOŢİUNİ İNTRODUCTİVE Reproducerea populaţiei este una dintre cele mai importante condiţii ale existenţei şi dezvoltării societăţii. Dar procesul de reproducere al societăţii nu se reduce la naşterea copiilor, ci implică şi educaţia prin muncă şi cea spirituală a noilor generaţii de oameni, pregătirea acestora a ca membrii activi ai societăţii. Rezultă deci, că în cadrul căsătoriei, a relaţiilor dintre bărbat şi femeie, ca şi în relaţiile dintre părinţi şi copii, adică acest ansamblu de...

 • Expertiza Criminalistica - Asemanari si Diferentieri dintre Constatarile Tehnico-Stiintifice si Expert

  CAPITOLUL I NOÚIUNI GENERALE DESPRE EXPERTIZĂ Secţiunea I Aspecte introductive Prin săvârşirea mai multor categorii de infracţiuni se creează variate urme, datorită modului în care se acţionează, instrumentelor utilizate sau pierderea anumitor obiecte ori substanţe de către persoane implicate în săvârşirea infracţiunii concrete . Descoperirea valorii probante a acestor "martori muţi", de multe ori, se realizează cu ajutorul cercetărilor întreprinse de persoane care posedă...

 • Efectele Contractului de Donatie

  Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune. Caractere juridice. Interpretarea şi delimitarea contractului de donaţie de alte operaţiuni juridice. 1. Noţiune: Potrivit art. 801 C. Civil, donaţia este un contract solemn prin care o parte, numită donator, cu intenţie liberală îşi micşorează irevocabil patrimoniul sau in favoarea celeilalte părţi, numită donator, fără a urmări de la aceasta o...

 • Efectele Casatoriei cu Privire la Relatiile Patrimoniale dintre Soti

  Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Familia, ca formă specifică de comunitate umană, constituie obiectul de cercetare a numeroase ştiinţe, fiind o realitate socială prin care se realizează o comunitate de viaţă între cei ce o compun. Familia este întemeiată pe căsătoria liber consimţită la baza căreia se află încrederea şi dragostea reciprocă dintre soţi, deplina egalitate în drepturi dintre bărbat şi femeie şi unitatea dintre...

 • Drepturile Omului si Activitatea Organelor de Politie

  După revoluţia din Decembrie 1989, în activitatea poliţiei române s-au produs mutaţii de ordin calitativ, s-a înregistrat un curs ascendent, pe măsura tendinţelor de stabilizare a vieţii politice, economice şi sociale. Toate acestea au condus, într-o perioadă destul de scurtă, la transformarea poliţiei într-un organ din ce în ce mai eficient al statului de drept. Cu implicarea Guvernului şi Parlamentului României, s-a acordat prioritate punerii bazelor noului cadru legislativ, prin care...

 • Dreptul de Proprietate - Evolutie si Particularitati

  „Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple şi evidente încât nu înţelegem cum au putut fi contestate şi nesocotite... Omul a dobândit prin industria sa pământul pe care locuieşte.” (Constantin Enache)1 Dreptul de proprietate ca drept fundamental este o temă foarte mult discutată şi foarte mult mediatizată în zonele politice. Dreptul de proprietate este un drept de origine incontestabilă,...

 • Dreptul de Aparare - Aparatorul, Instrument al Asistentei Juridice

  CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea comunitatilor umane a impus crearea unei forme organizatorice a acestora, ceea ce a dus la aparitia celei mai importante structuri ale omului, care este statul.In cadrul statal, oamenii au inteles necesitatea statuarii unor norme care sa le guverneze activitatile.Astfel, au aparut treptat primele norme de drept, intial nescrise, dar mai apoi, pe masura...

 • Contractul de Franciza - Studiu de Caz - Mc Donald’s

  1. FRANCIZA – CONCEPT, TERMINOLOGIE Înainte de a intra în lumea seacă a definiţiilor elaborate de diferite asociaţii şi federaţii vom prezenta o imagine generală despre franciză şi despre multitudinea aspectelor legate de franciză. Franciza este un concept de marketing, o forma de pătrundere pe piaţa internă şi internaţională prin asociere cu un partener local. Această alternativă de pătrundere este de multe ori combinată şi cu intrare directă - prin filiale, etc. Totodată, franciza...

 • Referat Comuna Satulung

  Analiza Competitorului Lotus CenterIstoric Comuna SATULUNG Comuna precum şi localitatea de reşedinţă se numesc “SATULUNG”. Începând cu prima atestare documentară – 1405 – şi pînă în zilele noastre localitatea de reşedinţă a avut următoarele denumiri: • 1405 – Hozyfalw, • 1475 – Hwzwfalw, • 1566 – Hossufalu, • 1603 – Hossufalva, • 1859 – Hossufaleu, • 1854 – Hossufalău, • 1900 – Kovarhossfalu. Satele componente ale comunei sunt următoarele:inordine alfabetica ARIEŞUL DE ...

Pagina 2276 din 3700