Toate proiectele

 • Eliminarea Compusilor cu Azot

  1. FORMAREA ŞI CARACTERISTICILE OXIZILOR DE AZOT În contextul în care arderea combustibililor convenţionali reprezintă una din sursele majore de poluare, extinderea utilizării surselor regenerabile de energie constituie una din componentele majore ale politicii energetice a Uniunii Europene. Problema oxizilor de azot este legată în primul rând de importanţa lor în controlul concentraţiei radicalilor liberi din troposferă, ca precursori implicaţi în producerea ozonului şi direct sau...

 • Plan de Afaceri

  I. CONCEPEREA PROIECTULUI Situaţia problematică “Societate în stare de declin” In Municipiul Zalău există întrprinderi de stat mici şi mijlocii care după anii ’90 au intrat în declin sau au fost cumpărate de investitorii atât din ţară cât şi din străinătate. Una din întreprinderile de stat a fost cumpărată de un investitor român, obiectul de activitate fiind producţia de armături din fontă şi oţel. Angajaţii se aşteptau la ceva nou o vitaţă mai bună, însă în ultimii 5 ani, 25% din producţie...

 • Sistemul de Directie

  1. Memoriu justificativ Automobilul pentru a se deplasa are nevoie de un sistem de directie, care dirijeaza automobilul pe traiectoriea dorita de conducatorul auto, prin pozitia adecvata a rotilor directoare astfel incat axa de rotaie a acestora sa fie concurenta cu axa de rotatie a rotilor directoare. Sistemul de directie permite stabilirea miscarii rectilinie (rotile de directie dupa ce virajul s-a efectuat sa aiba tendinta de a reveni in pozitia mersului in linie dreapta). Efortul...

 • Strategia Dezvoltarii Turismului in Romania

  La începutul acestui secol si mileniu industria turismului si a calatoriilor reprezinta, pe plan mondial, cel mai dinamic sector de activitate si, în acelasi timp, cel mai important generator de locuri de munca. Din punct de vedere economic turismul se constituie în acelasi timp si ca sursa principala de redresare a economiilor nationale a acelor tari care dispun de importante resurse turistice si le exploateaza corespunzator. În acest context, principalele argumente care determina...

 • Modernizarea unui Transportor cu Banda pe Role

  Capitolul 1 Prezentare generală ECHIPAMENTE DE TRANSPORT CONTINUU Automatizarea proceselor de producţie are ca o consecinţă imediată creşterea volumului transportorului pe fluxul tehnologic şi înafara lui. În funcţie de deficienţa mijlocului de transport utilizat pe fluxul tehnologic de fabricaţie, productivitatea acestuia va fi mai mare sau nu. Azi, nu se poate creea o tehnologie mecanizată sau automatizată fără utilizarea celor mai adecvate echipamente de transport “transportoarele”. În...

 • Impactul Economic Asupra Mediului si a Vietii in Spatiul Rural

  INTRODUCERE Procesul tranziţiei de la economia supercentralizată la economia de piaţă a generat, în agricultura şi dezvoltarea rurală a României, multiple probleme de ordin economic şi social. De aceea, este normal ca preocupările privind identificarea unor soluţii şi metode de rezolvare a acestora să mobilizeze din ce în ce mai mulţi specialişti în domeniu. În prezent, agricultura şi dezvoltarea rurală din România continuă să fie într-o situaţie de criză, iar economia este departe de a fi...

 • Elemente de Istorie a Franc-Masoneriei in Romania

  INTRODUCERE ÎN FRANCMASONERIE Dacă încercăm să analizăm cuvântul francmasonerie, ve¬dem că el se compune din două cuvinte : Franc şi Mason care însemnează Zidar Liber. Acest cuvânt este de origine engleză (free-masons) care ne arată personalul din oameni liberi de la orice influenţă sau legături. De aici vedem că societăţile Masonice erau asociaţii de zidari la început, care în cursul timpului fuzionându-se cu diferite societăţi şi-au pierdut vechea destinaţie devenind o societate cu totul...

 • Tratatul de la Maastricht si Uniunea Economica si Monetara - Efecte Geopolitice

  1. TRATATUL DE LA MAASTRICHT 1.1. Context istoric Primul pas în construcţia europeană este crearea Comu¬nităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), Tratat sem¬nat la Paris pe 18 aprilie 1951, intrat în vigoare la 25 iulie 1952, prin care se urmărea realizarea unei integrări europene sectoria¬le. În 1957 a fost semnat de către cele şase state member ale CECO (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda) Tratatul care instituie Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi...

 • Proiectarea unei Statii de Epurare cu 212500 de Locuitori

  Numarul de locuitori l=212 500 locuitori Debite Qzi, med = 42500 m3/zi; Qzi, max = 51820 m3/zi; Qorar, min =6640,62 m3/s; Qorar, max = 3478,27 m3/s; Q DE CALCUL=6956,54 m3 /H Caracteristicile apei uzate Concentratia de suspensii solide: cssg= 286,885[ mg/l] Concentratia de subst organice: cbo5=245,901[mg/l] Concentrati a de compusi: cn=41,00 [mg/l] cp =12,30[mg/l] GRATARE Scopul acestora este de a retine corpurile plutitoare si suspensiile mari din apele uzate pentru a...

 • Cresterea Crapului

  INTRODUCERE 1.1. BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA CRAPULUI (CYPRINUS CARPIO-LINNE) Din punct de vedere sistematic, specia Cyprinus carpio-Linne face parte din subîncrengătura Gnathostomate, supraclasa Pisces, clasa Osteichtyes, subclasa Actinopterygii, supraordinul Teleostei, ordinul Cypriniformes, familia Cyprinidae, genul Cyprinus (FEIDER. Şi colab., 1972) Istoria creşterii crapului se pierde în negura timpului. Unii autori consideră că încă înainte de anul 2000 î. Hr. creşterea acestei specii era...

 • Turismul de Vanatoare si Pescuit in Romania

  I. TURISM DE VÂNĂTOARE ÎN ROMÂNIA România este o ţară cu o mare biodiversitate şi cu un procent ridicat de ecosisteme naturale intacte. Aici se găseşte cea mai mare suprafaţă de pădure naturală din Europa şi pe teritoriul ei sunt numeroase culoare de migraţie. Nivelul ridicat al diversităţii ecosistemelor şi localizarea geografică se reflectă în bogaţia floristică - peste 3500 de specii de plante superioare şi faunistică - peste 30.000 de specii. Fondurile de vânătoare ce au o mărime minimă...

 • Personalul-Element al Mixului de Marketing

  Unul dintre elementele centrale ale marketingului este mixul de marketing,prin care se definesc elemementele pe care o organizatie le poate controla si care pot fi utilizate pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor si pentru o mai buna comunicare cu acestia. Pentru a intelege apartenenta personalului la mix-ul de marketing in conceptia moderna e nevoie de o scurta analiza a mix-ului de marketing traditional si a produsului si a caracteristicilor sale in special. Mixul de marketing...

 • Analiza Informational-Decizionala pentru Departamentul de IT in Cadrul Companiei UPC Romania

  A. CUNOASTEREA MECANISMULUI ECONOMIC 1. Obiectivul de activitate si forma juridica UPC este o companie de telecomunicatii, aflata sub stapanirea Liberty Global Inc, avand filiale deschise in Israel si in 17 tari din Europa, printre care Cehia, Germania, Ungaria, Belgia, Norvegia, Austria, Slovacia, Olanda, Romania, Spania si Portugalia. SC UPC Romania SA este una din cele mai mari companii multinationale din industria comunicatiilor prin cablu din tara noastra, obiectul principal de...

 • Intreprinderea in Mediul Competitiv - Studiu de Caz Realizat la SC Textil-Grup SA

  Capitolul I - Prezentarea generală a interprinderii 1.1. Scurt istoric S.C.Textil-Grup.S.A a luat fiinţă în iulie 1997.Este persoană juridică activiatea în conformitate cu legile române şi statutul ei. Sediul societăţii este în Oradea,strada Mihai Viteazul,numărul 53. Compania a fost fondată pe baza unei moşteniri acordate patronului firmei,Popescu Constantin. Iniţial ,firma a fost un magazin de îmbrăcăminte adusă din import,după care în urma caştigurilor considerabile,în anul 1999...

Pagina 2276 din 3706