Toate proiectele

 • Elemente de Istorie a Franc-Masoneriei in Romania

  INTRODUCERE ÎN FRANCMASONERIE Dacă încercăm să analizăm cuvântul francmasonerie, ve¬dem că el se compune din două cuvinte : Franc şi Mason care însemnează Zidar Liber. Acest cuvânt este de origine engleză (free-masons) care ne arată personalul din oameni liberi de la orice influenţă sau legături. De aici vedem că societăţile Masonice erau asociaţii de zidari la început, care în cursul timpului fuzionându-se cu diferite societăţi şi-au pierdut vechea destinaţie devenind o societate cu totul...

 • Tratatul de la Maastricht si Uniunea Economica si Monetara - Efecte Geopolitice

  1. TRATATUL DE LA MAASTRICHT 1.1. Context istoric Primul pas în construcţia europeană este crearea Comu¬nităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), Tratat sem¬nat la Paris pe 18 aprilie 1951, intrat în vigoare la 25 iulie 1952, prin care se urmărea realizarea unei integrări europene sectoria¬le. În 1957 a fost semnat de către cele şase state member ale CECO (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda) Tratatul care instituie Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi...

 • Proiectarea unei Statii de Epurare cu 212500 de Locuitori

  Numarul de locuitori l=212 500 locuitori Debite Qzi, med = 42500 m3/zi; Qzi, max = 51820 m3/zi; Qorar, min =6640,62 m3/s; Qorar, max = 3478,27 m3/s; Q DE CALCUL=6956,54 m3 /H Caracteristicile apei uzate Concentratia de suspensii solide: cssg= 286,885[ mg/l] Concentratia de subst organice: cbo5=245,901[mg/l] Concentrati a de compusi: cn=41,00 [mg/l] cp =12,30[mg/l] GRATARE Scopul acestora este de a retine corpurile plutitoare si suspensiile mari din apele uzate pentru a...

 • Cresterea Crapului

  INTRODUCERE 1.1. BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA CRAPULUI (CYPRINUS CARPIO-LINNE) Din punct de vedere sistematic, specia Cyprinus carpio-Linne face parte din subîncrengătura Gnathostomate, supraclasa Pisces, clasa Osteichtyes, subclasa Actinopterygii, supraordinul Teleostei, ordinul Cypriniformes, familia Cyprinidae, genul Cyprinus (FEIDER. Şi colab., 1972) Istoria creşterii crapului se pierde în negura timpului. Unii autori consideră că încă înainte de anul 2000 î. Hr. creşterea acestei specii era...

 • Turismul de Vanatoare si Pescuit in Romania

  I. TURISM DE VÂNĂTOARE ÎN ROMÂNIA România este o ţară cu o mare biodiversitate şi cu un procent ridicat de ecosisteme naturale intacte. Aici se găseşte cea mai mare suprafaţă de pădure naturală din Europa şi pe teritoriul ei sunt numeroase culoare de migraţie. Nivelul ridicat al diversităţii ecosistemelor şi localizarea geografică se reflectă în bogaţia floristică - peste 3500 de specii de plante superioare şi faunistică - peste 30.000 de specii. Fondurile de vânătoare ce au o mărime minimă...

 • Personalul-Element al Mixului de Marketing

  Unul dintre elementele centrale ale marketingului este mixul de marketing,prin care se definesc elemementele pe care o organizatie le poate controla si care pot fi utilizate pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor si pentru o mai buna comunicare cu acestia. Pentru a intelege apartenenta personalului la mix-ul de marketing in conceptia moderna e nevoie de o scurta analiza a mix-ului de marketing traditional si a produsului si a caracteristicilor sale in special. Mixul de marketing...

 • Analiza Informational-Decizionala pentru Departamentul de IT in Cadrul Companiei UPC Romania

  A. CUNOASTEREA MECANISMULUI ECONOMIC 1. Obiectivul de activitate si forma juridica UPC este o companie de telecomunicatii, aflata sub stapanirea Liberty Global Inc, avand filiale deschise in Israel si in 17 tari din Europa, printre care Cehia, Germania, Ungaria, Belgia, Norvegia, Austria, Slovacia, Olanda, Romania, Spania si Portugalia. SC UPC Romania SA este una din cele mai mari companii multinationale din industria comunicatiilor prin cablu din tara noastra, obiectul principal de...

 • Intreprinderea in Mediul Competitiv - Studiu de Caz Realizat la SC Textil-Grup SA

  Capitolul I - Prezentarea generală a interprinderii 1.1. Scurt istoric S.C.Textil-Grup.S.A a luat fiinţă în iulie 1997.Este persoană juridică activiatea în conformitate cu legile române şi statutul ei. Sediul societăţii este în Oradea,strada Mihai Viteazul,numărul 53. Compania a fost fondată pe baza unei moşteniri acordate patronului firmei,Popescu Constantin. Iniţial ,firma a fost un magazin de îmbrăcăminte adusă din import,după care în urma caştigurilor considerabile,în anul 1999...

 • Managementul Costurilor

  1. Introducere în managementul costurilor Una din etapele elaborarii proiectului este calculaţia costurilor, prin care se stabileşte costul asociat fiecarei resurse, necesarul de resurse materiale, de oameni şi echipamente pentru executarea proiectului şi pe această bază preţul sau valoarea ofertei proiectului. Costul este unul dintre indicatorii sintetici cei mai importanţi care caracterizează activitatea economică şi are un rol hotărâtor în asigurarea eficienţei şi competitivităţii...

 • Abordarea Structurata a Deciziilor in Cadrul Proiectelor Publice

  1. Introducere Atunci când apare o problemă este necesar să fie analizate toate variantele de rezolvare ale acesteia. Suntem în situaţia de luare a unei decizii. Pentru fiecare variantă sunt analizate punctele tari şi punctele slabe, resursele alocate, timpul necesar, riscurile. Alegerea unei variante dintre multele opţiuni posibile în urma combinării factorilor de mai sus înseamnă luarea unei decizii. În teoriile manageriale apar în general patru funcţii ale unui manager: • Funcţia de...

 • Benchmarking-ul in Cadrul Proiectelor si Programelor

  Studiu de caz (Procesul de Benchmarking în industria apei din România) Concluzii Bibliografie Benchmarking-ul în cadrul proiectelor şi programelor 1.1. Introducere Benchmarking-ul, utilizarea indicatorilor de performanţă, reprezintă o tehnică importantă şi extrem de utilă pentru îmbunătăţirea performanţei şi menţinerea avantajului competitiv. Este o metodă structurată, practicată în lumea întreagă, prin care se identifică măsurile de performanţă şi se adaptează pentru a îmbunătăţii...

 • Protectia Speciala a Drepturilor Femeii

  Ca urmare a încălcărilor de orice natură ale drepturilor omului care s-au manifestat de-a lungul timpurilor, comunitatea internaţională a căutat să găsească acele mijloace şi modalităţi prin care să acorde o protecţie adecvată. Această protecţie a fost în concordanţă cu gradul de dezvoltare a societăţii omeneşti,cu mijloacele pe care aceasta le avea la dispoziţie, pentru a opune rezistenţă acelor încercări care se manifestau din partea forţelor aflate la putere şi care căutau, prin orice...

 • Fundamentarea Programului de Productie la Nivelul unei Societati Comerciale - Studiu de Caz la SC Avitop SA

  Introducere Prin planificare, în general, se înţelege activitatea de programare, organizare, coordonare şi conducere pe bază de plan a activităţii economice. A planifica înseamnă a concretiza în documente scrise cu caracter imperativ prevederile strategiei şi tacticii adoptate pentru o anumită perioadă, sub formă de indicatori cantitativi şi calitativi, termenele la care acestea trebuie realizate, resursele care trebuie alocate pentru îndeplinirea lor, sarcinile concrete care revin...

 • Protectia Juridica a Drepturilor Omului in Cadrul European

  CAPITOLUL I DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI 1.1. Noţiuni Introductive Problema drepturilor omului rămâne alături de cea a păcii ale cărei contururi promiţătoare ne oferă până în prezent numai o imagine îndepărtată a unei lumi cu mai puţine arme şi mai multă securitate – una din temele dominante ale vieţii şi protecţiei politice şi ale dezbaterii publice, în cea de-a doua jumătate a secolului XX. Atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional atât în domeniul...

Pagina 2276 din 3705