Masurarea Volumelor. Consideratii Teoretice

Proiect / Pedagogie
Informatii Proiect:
Numar pagini: 8 pagini
Marime arhiva: 21.76 KB
Contine fisiere: doc
Numar fisiere: 1 fisier
Nota pe site: Nota  8 Masurarea Volumelor. Consideratii Teoretice , 8 out of 10based on 1 rating
Profesor indrumator / Prezentat Profesorului:
Crina Alexandrina
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?
 • Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.
 • Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.
 • Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.
 • Click pentru mai multe detalii.

Extras din document:

Clasa: a IX-a.

Disciplina: Operaţii de bază în laborator.

Titlul lecţiei: Măsurarea volumelor. Consideraţii teoretice.

Tipul de lecţie: de comunicare cu evaluare formativă (de progres).

Timpul acordat: 50 min.

Tabelul 1. Formularea obiectivelor operaţionale

Obiectivele operaţionale

Codul

Conţinutul Condiţiile de probare Criteriul de realizare acceptabil

OC1 Elevii să denumească tipurile de substanţe utilizate la măsurarea volumelor. 100%

OC2 Elevii să denumească instrumentele de măsură pentru substantele lichide. 66,6%

OC3 Elevii să definească pipetele. 75%

OC4 Elevii să definească biuretele. 75%

OC5 Elevii să denumească biuretele in funcţie de capacitatea lor. 100%

OC6 Elevii să definească cilindrii gradaţi. 75%

OC7 Elevii să definească baloanele cotate. 75%

OC8 Elevii sa denumească erorile care apar la măsurarea volumelor de lichid. 66,6%

OC9 Elevii să definească eroarea de scurgere. 50%

OC10 Elevii să definească eroarea de temperatură. 50%

OC11 Elevii să definească eroarea de picurare. 50%

OC12 Elevii să definească eroarea de citire. 50%

Tabelul 2. Elemente de conţinut ale obiectivelor operaţionale

Delimitarea conţinutului pe obiective

Codul

obiectivelor

operaţionale Elemente de conţinut, conform manualului

OC1 Tipurile de substanţe utilizate la măsurarea volumelor sunt solide, lichide si gazoase.

OC2 În practica de laborator se folosesc urmatoarele instrumente de măsură: pipette, biurete, cilindri gradati, baloane cotate.

OC3 Pipetele au forma si capacitate diferită. Ele pot avea sau nu scară gradată. Atunci cand nu sunt prevăzute cu scară gradată, capacitatea lor este indicată de un reper. Pipetele gradate au formă cilindrică, iar cele fără scară au la mijloc o umflătură pe care sunt gravate capacitatea si temperatura de lucru.

OC4 Biuretele sunt tuburi de sticlă gradate care au la partea inferioară un dispoyitiv de inchidere ( robinet de sticlă sau tub de cauciuc cu clemă Mohr)

OC5 În funcţie de capacitatea lor, biuretele se clasifică în: macrobiurete, semimicrobiurete, microbiurete.

OC6 Cilindrii gradaţi sunt vase gradate in cm3 si fracţiuni de cm3, confectionate din sitclă.

OC7 Baloanele cotate sunt vase cu gâtul alungit si fundul plat.

OC8 Erorile care apar la măsurarea volumelor de lichid pot fi : erori de scurgere, de temperatură, de picurare, de citire.

OC9 Eroarea de scurgere- la scurgerea unui lichid printr-un tub, volumul care aderă la suprafaţa interioară depinde de tensiunea superficială a lichidului, de viscozitate, de densitate, de viteza de scurgere, precum si de suprafaţa cu care vine in contact.

OC10 Eroarea de temperatură apare datorită diferenţei dintre coeficienţii de dilatare ai sticlei si ai lichidului, când măsurarea volumului se face la o temperatură mult diferită de cea la care s-a făcut etalonarea vasului.

OC11 Eroarea de picurare se referă la excesul de reactiv conţinut intr-o picătură, adăugat soluţiilor de titrat, după punctul de echivalenţă.

OC12 Eroarea de citire apare in cazul măsurării volumelor cu biureta si se datorează limitei de sensibilitate a ochiului omenesc, poziţiei incorecte in momentul citiriisi fenomenelor de refractie a luminii.

Tabelul 3. Metodele de învăţământ

Codul metodelor

de învăţământ Metodele de învăţământ

C1 Conversaţia de verificare

C2 Expunerea

Tabelul 4. Setul de probleme, exerciţii şi aplicaţii

Codul problemelor (P),

exerciţiilor (E),

aplicaţiilor (A) Setul de probleme, exerciţii şi aplicaţii

P1

E1

A1

Tabelul 5. Mijloacele de învăţământ

Codul mijloacelor de învăţământ Mijloacele de învăţământ

M1 Planşă cu pipeta gradată si cu bulă.

M2 Planşă cu biureta, cilindru gradat si balon cotat.

Tabelul 6. Desfăşurarea în timp a activităţilor din proiectul unităţii de învăţare

Tim-

pul,

în

min. Etapele

de

instru-

ire Obiec-

tivele

opera-

ţionale Conţinutul

de

instruire Activitatea Formele de organizare a instruirii Meto-dele

de

învă-

ţă-

mânt Pro-

ble-

me-

le,

exer-ci-ţiile,

apli-ca-

ţiile Resursele materiale

Mijloace de învăţământ

care Me-diul

de

in-stru-ire

cadrului didactic elevilor

Re-par-tiza-rea

sar-cini-lor Par-tici-pa-rea

elevi-lor Diri-jarea

acti-vităţii


Fisiere in arhiva: (1)

 • Masurarea Volumelor. Consideratii Teoretice.doc

Previzualizare pagini (8):


  Documente similare:

  Preview Didactica Economiei
  Didactica Economiei
  Cursul contine 65 pagini in format doc cu o marime totala de 113.1 KB.
  Preview Notiunile de Geometrie Predate la Clasele I-II
  Notiunile de Geometrie Predate la Clasele I-II
  Proiectul contine 67 pagini in format doc cu o marime totala de 71.07 KB.
  Preview Pedagogie
  Pedagogie
  Cursul contine 105 pagini in format pdf cu o marime totala de 723.33 KB.
  Preview Tehnici si Metode Moderne de Evaluare si Monitorizare a Calitatii in Educatie la Liceul Vitomiresti
  Tehnici si Metode Moderne de Evaluare si...
  Proiectul contine 103 pagini in format doc cu o marime totala de 150.6 KB.
  Preview Teoria si Metodologia Instruirii
  Teoria si Metodologia Instruirii
  Cursul contine 214 pagini in format doc cu o marime totala de 864.53 KB.
  Preview Portofoliu Metodica Predarii Matematicii
  Portofoliu Metodica Predarii Matematicii
  Proiectul contine 35 pagini in format doc cu o marime totala de 753.29 KB.