Biblioteca

Masurarea Volumelor. Consideratii Teoretice

Proiect / Pedagogie
Informatii Proiect:
Numar de pagini: 8
Marime arhiva: 21.76Kb
Contine fisiere: doc
Numar de fisiere: 1
Tip document: Proiect
Domeniu: Pedagogie
Nota pe site: 8 Masurarea Volumelor. Consideratii Teoretice, 8 out of 10 based on 1 rating
Profesor indrumator / Prezentat Profesorului:
Crina Alexandrina
Valoare:
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?

Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.

Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.

Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.

Click pentru mai multe detalii.

Fisiere in arhiva: (1)

 • Masurarea Volumelor. Consideratii Teoretice.doc

Extras din document:

Clasa: a IX-a.
Disciplina: Operaţii de bază în laborator.
Titlul lecţiei: Măsurarea volumelor. Consideraţii teoretice.
Tipul de lecţie: de comunicare cu evaluare formativă (de progres).
Timpul acordat: 50 min.
Tabelul 1. Formularea obiectivelor operaţionale
Obiectivele operaţionale
Codul
Conţinutul Condiţiile de probare Criteriul de realizare acceptabil
OC1 Elevii să denumească tipurile de substanţe utilizate la măsurarea volumelor. 100%
OC2 Elevii să denumească instrumentele de măsură pentru substantele lichide. 66,6%
OC3 Elevii să definească pipetele. 75%
OC4 Elevii să definească biuretele. 75%
OC5 Elevii să denumească biuretele in funcţie de capacitatea lor. 100%
OC6 Elevii să definească cilindrii gradaţi. 75%
OC7 Elevii să definească baloanele cotate. 75%
OC8 Elevii sa denumească erorile care apar la măsurarea volumelor de lichid. 66,6%
OC9 Elevii să definească eroarea de scurgere. 50%
OC10 Elevii să definească eroarea de temperatură. 50%
OC11 Elevii să definească eroarea de picurare. 50%
OC12 Elevii să definească eroarea de citire. 50%
Tabelul 2. Elemente de conţinut ale obiectivelor operaţionale
Delimitarea conţinutului pe obiective
Codul
obiectivelor
operaţionale Elemente de conţinut, conform manualului
OC1 Tipurile de substanţe utilizate la măsurarea volumelor sunt solide, lichide si gazoase.
OC2 În practica de laborator se folosesc urmatoarele instrumente de măsură: pipette, biurete, cilindri gradati, baloane cotate.
OC3 Pipetele au forma si capacitate diferită. Ele pot avea sau nu scară gradată. Atunci cand nu sunt prevăzute cu scară gradată, capacitatea lor este indicată de un reper. Pipetele gradate au formă cilindrică, iar cele fără scară au la mijloc o umflătură pe care sunt gravate capacitatea si temperatura de lucru.
OC4 Biuretele sunt tuburi de sticlă gradate care au la partea inferioară un dispoyitiv de inchidere ( robinet de sticlă sau tub de cauciuc cu clemă Mohr)
OC5 În funcţie de capacitatea lor, biuretele se clasifică în: macrobiurete, semimicrobiurete, microbiurete.
OC6 Cilindrii gradaţi sunt vase gradate in cm3 si fracţiuni de cm3, confectionate din sitclă.
OC7 Baloanele cotate sunt vase cu gâtul alungit si fundul plat.
OC8 Erorile care apar la măsurarea volumelor de lichid pot fi : erori de scurgere, de temperatură, de picurare, de citire.
OC9 Eroarea de scurgere- la scurgerea unui lichid printr-un tub, volumul care aderă la suprafaţa interioară depinde de tensiunea superficială a lichidului, de viscozitate, de densitate, de viteza de scurgere, precum si de suprafaţa cu care vine in contact.
OC10 Eroarea de temperatură apare datorită diferenţei dintre coeficienţii de dilatare ai sticlei si ai lichidului, când măsurarea volumului se face la o temperatură mult diferită de cea la care s-a făcut etalonarea vasului.
OC11 Eroarea de picurare se referă la excesul de reactiv conţinut intr-o picătură, adăugat soluţiilor de titrat, după punctul de echivalenţă.
OC12 Eroarea de citire apare in cazul măsurării volumelor cu biureta si se datorează limitei de sensibilitate a ochiului omenesc, poziţiei incorecte in momentul citiriisi fenomenelor de refractie a luminii.
Tabelul 3. Metodele de învăţământ
Codul metodelor
de învăţământ Metodele de învăţământ
C1 Conversaţia de verificare
C2 Expunerea
Tabelul 4. Setul de probleme, exerciţii şi aplicaţii
Codul problemelor (P),
exerciţiilor (E),
aplicaţiilor (A) Setul de probleme, exerciţii şi aplicaţii
P1
E1
A1
Tabelul 5. Mijloacele de învăţământ
Codul mijloacelor de învăţământ Mijloacele de învăţământ
M1 Planşă cu pipeta gradată si cu bulă.
M2 Planşă cu biureta, cilindru gradat si balon cotat.
Tabelul 6. Desfăşurarea în timp a activităţilor din proiectul unităţii de învăţare

Tim-
pul,
în
min. Etapele
de
instru-
ire Obiec-
tivele
opera-
ţionale Conţinutul
de
instruire Activitatea Formele de organizare a instruirii Meto-dele
de
învă-
ţă-
mânt Pro-
ble-
me-
le,
exer-ci-ţiile,
apli-ca-
ţiile Resursele materiale
Mijloace de învăţământ
care Me-diul
de
in-stru-ire
cadrului didactic elevilor
Re-par-tiza-rea
sar-cini-lor Par-tici-pa-rea
elevi-lor Diri-jarea
acti-vităţii


Previzualizare pagini: (8)

  Documente similare:
  Preview document similar
  Didactica Economiei
  Cursul contine 65 pagini in format doc cu o marime totala de 113.1 KB.
  Preview document similar
  Notiunile de Geometrie Predate la Clasele I-II
  Proiectul contine 67 pagini in format doc cu o marime totala de 71.07 KB.
  Preview document similar
  Pedagogie
  Cursul contine 105 pagini in format pdf cu o marime totala de 723.33 KB.
  Preview document similar
  Tehnici si Metode Moderne de Evaluare si...
  Proiectul contine 103 pagini in format doc cu o marime totala de 150.6 KB.
  Preview document similar
  Teoria si Metodologia Instruirii
  Cursul contine 214 pagini in format doc cu o marime totala de 864.53 KB.
  Preview document similar
  Portofoliu Metodica Predarii Matematicii
  Proiectul contine 35 pagini in format doc cu o marime totala de 753.29 KB.
  Carti recomandate:
  Werner J. Severin, James W. Tankard, Jr
  Cartea analizeaza principalele teorii si concepte de a caror cunoastere depinde intelegerea actului de comunicare. Prin modul in care este structurat, prin numeroase exemple si teme de discutie, volumul este o lectura fundamentala pentru cei care studiaza domeniul comunicarii de masa. Cuprins: Un peisaj mass media in schimbare Metode... citeste tot
  Cosima Rughinis
  Destinat studentilor la stiinte sociale preocupati de cercetarile cantitative, dar si profesionistilor din domeniul politicilor publice, volumul prezinta in detaliu evaluarea practicilor de masurare in cercetarile sociologice pe baza de sondaj. In procesul de cuantificare, autorii sondajelor trebuie sa ia in considerare citiva factori... citeste tot
  Mircea Beuran, Daniel Oanta, Monica Pop
  Aceasta carte face parte din colectia Medicului rezident a editurii Scripta. Cel de-al patrulea volum cuprinde urgente oto-rino-laringologice, oftalmologice si de chirurgie cervico-oro-maxilo-faciala, a caror abordare intr-un singur volum este inspirata, intrucat unele manifestari clinice sunt adeseori foarte asemanatoare, in lucrare... citeste tot