Proiect Didactic - Recapitularea Numerelor Naturale de la O la 100

Imagine preview
(8/10)

Acest proiect trateaza Proiect Didactic - Recapitularea Numerelor Naturale de la O la 100.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Pedagogie

Extras din document

INSTITUTOARE:

DATA: 18.03.2011

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Generală Nr.7 Tg.-Mureş

CLASA I S

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele Naturale de la 0 la 100

SUBIECTUL: Recapitulare

TIPUL LECŢIEI: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

SCOPUL LECŢIEI: Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre numerele naturale de la 0 la 100; dezvoltarea gândirii logice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

1- Să numere crescător şi descrescător în concentrul 0-100;

2- Să formeze, să scrie şi să citească numere naturale de la 0 la 100;

3- Să compare numerele naturale în concentrul 0-100;

4- Să compună şi să descompună numerele formate din zeci şi unităţi;

5- Să ordoneze crescător/descrescător un şir de numere date.

STRATEGII DIDACTICE :

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, brainstormingul;

Materiale didactice: fişe de lucru, flip chart, coli de hârie, jetoane, numărătoare ;

Forme de organizare: frontală, individuală

RESURSE: - oficiale: „Curriculum naţional”

- pedagogice: - “Matematică”, Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Editura Aramis, Bucureşti, 2005

- Ionescu Miron – “Instrucţie şi educaţie”, Ed. “Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2005

-umane: 18 elevi

-spaţiale: sala de clasă

-temporale: 50 minute

EVALUARE: formativă, orală, scrisă, observarea sistematică;

EŞAL. IN TIMP ETAPELE LECŢIEI OB.

OPER. SCENARIUL DIDACTIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE

2 min.

4 min.

1 min.

40 min.

3 min. 1.Activităţi introductive

2.Captarea şi orientarea atenţiei

4.Anunţarea temei şi a obiectivelor

5.Dirijarea învăţării

6.Concluzii şi aprecieri

O5 Se vor desfăşura următoarele activităţi introductive:

- verificarea materialelor necesare desfăşurării lecţiei in condiţii optime;

- adoptarea de către elevi a unei poziţii corecte în bancă;

Arăt că în clasă a apărut de dimineaţă un copăcel singuratic şi puţin trist. El a văzut că a sosit primăvara şi se gândeşte oare de ce nu înfloreşte. Le propun să-i cântăm un cântecel, poate-l înveselim. (Elevii interpretează o stofă din cântecul „Copăcelul“). Le propun elevilor să ajutăm copăcelul să înflorească, dăruindu-i noi florile pe care şi le doreşte atât de mult.

Se anunţă elevii că la ora de matematică vor rezolva exerciţii pentru a repeta numerele de la 0 la 100. Pentru fiecare exerciţiu corect rezolvat au voie să-i ofere pomişorului câte 2 flori.

- Exerciţii orale:

1. Număraţi din 1 în 1 de la 20 la 35.

2. Număraţi din 2 în 2 de la 0 20.

3. Număraţi descrescător din 10 în 10, de la 100 la 10.

(În funcţie de corectitudinea rezolvării, după fiecare exerciţiu elevii vor fi recompensaţi cu floricele pe care le vor aplica pe crengile pomului.)

- Exerciţii scrise (pe foi la flip chart şi pe fişele de lucru)

1. a)Dictare: Scrie pe fiecare floare câte un număr din cele auzite: 34, 57, 86, 25, 91.

Se verifică, apoi se corectează

b) Colorează cu galben floarea cu numărul cel mai mic şi cu roşu floarea cu numărul cel mai mare.

2. Completează cu bile sau cu cifre:

3. Scrie vecinii numerelor:

4.Compune/ descompune numerele de pe flori.

Z U Z U

5. Ordonaţi crescător numerele scrise pe copac.

6. Scrie toate numerele cu cifra zecilor 5.

7.Uneşte punctele în ordine crescătoare/descrescătoare şi spune ce ai obţinut.

Elevii care au reuşit să obţină floarea vor aplica o floricică pe pom.

Fac aprecieri referitoare la modul de participare al elevilor la lecţie.

Elevii arată dacă sunt mulţumiţi defelul cum au lucrat, orientându-se după cât de înflorit este pomul.

Conversaţia

Cântecul

Exerciţiul

Activitate frontală

Exerciţiul

Activitate frontală

Exerciţiul

Explicaţia

Exerciţiul

Explicaţia

Conversaţie

Exerciţiul

Explicaţia

Muncă independentă

Fişă de evaluare

Brainstorming

Munca independentă

Conversaţia

Formativă

Orală

Observarea sistematică

Observarea sistematică

Formativă

Scrisă

Scrisă

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Didactic - Recapitularea Numerelor Naturale de la O la 100.doc