Toate referatele

 • Regatele elenistice

  În secolul IV î.Hr. Macedonia se la periferia lumii elene, departe de problemele cu care aceasta se confrunta. În ceea ce privește organizarea politică și socială, aceasta se deosebea de restul lumii grecești, Macedonia era un regat stat teritorial (ethno).. În fruntea statului era regele, care se deosebea însă de monarhii orientali prin aceea că el nu era de drept divin și nici nu avea o putere absolută. Era un primus inter pares (= primul între egali), fiind sprijinit pe o puternică...

 • Invatarea mediata, invatarea activa

  Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie Aşadar o activitate educaţionala este centrată pe elev dacă satisface următoarele cerinţe: • Se bazează pe caracteristicile personale ale elevilor; •Are ca scop dezvoltarea de competenţe...

 • CDS - factor de motivatie in studiul matematicii

  Şcoala românească de azi este în plin proces de restructurare şi reorganizare. Rolul şcolii este de a-i ajuta pe toţi tinerii să reuşească în viaţă. Reuşita în viaţă este condiţionată de reuşita şcolară. Se impune atât revalorizarea dimensiunii subiective a actului educaţional, cât şi crearea unui spaţiu educaţional care să contribuie la restabilirea dialogului dintre individ şi societate, subiectiv şi obiectiv, raţional şi afectiv. Se produc astfel mutaţii importante în sfera sistemului de...

 • Studiu privind activitatea antioxidanta a extractului din coaja de rodie si seminte

  Rezumat: Fractiuni bogate in antiioxidanti au fost extrase din coaja si semintele rodiilor( Punica granatum) cu ajutorul acetatului de etil,metanol si apa. Potentialul antioxidant al extractelor a fost pus in evidenta folosind diverse modele in vitro cum ar fi: β-caroten-linoleat si 1,1 difenil-2-picril hidrazil(DPPH). Extractul metanolic obtinut din coaja, a prezentat o activitate antioxidanta de 83 si 81% la 50ppm folosind sistemul cu βcaroten-linoleat, respectiv sistemul DPPH. In mod...

 • Traditii si obiceiuri de boboteaza in judetul Gorj

  În județul Gorj, tradiţiile și obiceiurile au guvernat întotdeauna lumea satului dar și a orașului, acestea fiind respectate cu sfinţenie, deoarece acestea s-au născut de-a lungul veacurilor din credinţele strămoşilor, unele dintre acestea suprapunându-se cu credințele și obiceiurile păstrate de la strămoșii noștrii geto-daci, dăinuind şi astăzi în conflict adesea cu religia oficială creștin-ortodoxă, dar pline de viaţă şi de înţeles, de fapt, mărturii elocvente de autenticitate etnică a...

 • Influenta vantului asupra vegetatiei

  Generalităţi “Prin vânt se înţelege fenomenul de deplasare a unei mase de aer pe orizontală (sau predominant orizontală), dintr-o regiune cu presiunea atmosferică ridicată spre o regiune cu presiune atmosferică scăzută. Mişcările orizontale sau aproape orizontale se produc ca urmare a diferenţelor de presiune rezultate din deformarea suprafeţelor izobare” . La baza procesului de producere a vântului stă încălzirea inegală a suprafeţei subiacente a atmosferei şi a aerului. Astfel, dacă...

 • Analiza procedurii obtinerii gradelor didactice a personalului din invatamantul preuniversitar din Romania

  Evoluţia în carieră se realizează prin obtinerea gradului didactic II şi a gradului didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de competenţă. Probele de examen, tematica, bibliografia, precum şi procedura de organizare şi desfăşurare a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie elaborată de MEN. Acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui plus de profesionalizare, confirmat prin rezultatele obţinute...

 • Impozitele directe

  Consideratii generale Impozitul este cea mai importanta si totodata cea mai veche resursa financiara, originile sale fiind legate de existenta statului si a banilor. Etimologic, cuvantul ,,impozit" provine din limba latina de la ,,impositum", care semnifica obligatie publica. Impozitul reprezinta ,,plata baneasca, obligatorie, generala, definita si nereciproca efectuata de persoane fizice si juridice pentru sustinerea cheltuielilor publice, in cuantumul si la termenele stabilite...

 • Analiza economica

  1. INTRODUCERE Gama de Produse: • Parizer tradițional 0.5 kg • Parizer tradițional 1.0 kg Flux tehnologic Carne Slănină și condimente Prelucrare la cuter Malaxare Adaosuri Înveliș Umplere Sfoară Legare Afumarea caldă Fierberea Depozitarea Livrarea Rețetă Materii prime:carne porc și vită refrigerata, slănină refrigerată, emulsie de șoric refrigerată, apă. Materii auxiliare:mixuri de condimente, coloranti Membrana: Membrană si forme Pentru 100 kg parizer se folosesc 90 kg...

 • Intreprinderea in mediul competitiv - studiu de caz realizat la SC Best Hotel SRL

  CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII I.1. Scurt istoric Hotelul Best s-a deschis în 10.04.2002 ca fiind în categoria IA. De-a lungul timpului au fost cazaţi aici turiştiromâni şi străini de diverse naţionalităţi, în grupuri organizate,sau pe cont propriu. Mai târziu, clasificarea hotelului s-a făcut conform graduluide confort obţinând 3 stele.In anul 2009, hotelul a fost recondiţionat total, acum fiind clasificat la 4 stele. I.2. Prezentarea societatii Denumire : S.C. BEST...

 • Managementul Hepatitei Virale Cronice Tip C - genotipul 1

  Abstract Infectia cu virusul hepatic C (VHC) este o importanta cauza de morbiditate si mortalitate in intreaga lume. Tratamentul standard in Romania pentru virusul hepatic C (HCV) genotiplul 1 este peginterferon alfa plus ribavirina. Global, tratamentul a ramas neschimbat pana in 2011 cand antiviralele cu actiune directa boceprevir si telaprevir au fost aprobate de Agentia Americana pentru alimente si medicamente in Statele Unite ale Americii. Tratamentul actual in SUA si UE pentru HCV...

 • Contenciosul administrativ in materia contractului de parteneriat public-privat

  I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 1.1 Definiţia contenciosului administrativ Etimologic, termenul de contencios provine de la latinescul contendo, contendere, care evocă ideea unei înfruntări prin luptă. Dar, această luptă trebuie privită metaforic şi metalingvistic, fiind o înfruntare a unor interese contrarii, dintre două parţi, dintre care una va ieşi câştigătoare . Într-un stat întemeiat pe ordinea de drept, instituţia...

 • Analiza de marketing a unei institutii publice

  1. Consideraţii teoretice 1.1 Conceptul de marketing în administraţia publică O definiţie a marketingului a fost dată de Philip Kotler în lucrarea sa Principiile marketingului: „marketingul este un proces social şi managerial prin care indivizii sau grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse şi servicii având o anumită valoare”. Marketingul în administraţia publică vizează concepte, principii, metode şi tehnici pentru...

 • Analiza geodemografica a populatiei din judetul Brasov

  Județul Brașov se află situat în partea centrală a României, în interiorul arcului carpatic, pe cursul mijlociu al râului Olt. Județul Brașov are o suprafață de 5363 km² ceea ce reprezintă 2,2% din teritoriul țării. Din totalul suprafeței 22% este teren arabil și 37,1% este acoperită cu păduri, cu un înalt grad de urbanizare, 75,3% din populație locuind la orașe, iar 24,7% în cele 45 de comune și 149 sate. Densitatea medie este de 111 locuitori/km². Sursa: internet 1. Evoluția densității...

 • Sanctiuni internationale privind traficul de minori si munca fortata

  1. Introducere Traficul de fiinţe umane a cunoscut o creştere constantă în ultimii ani, devenind o problemă naţională şi internaţională. Fenomenul nu este unul episodic, implicând un număr mare de persoane, cunoscând profunde conotaţii de ordin social şi economic, demonstrând încălcarea profundă a drepturilor fundamentale ale omului şi devenind o problemă ce se agravează constant. În acest context, se impune formularea unor politici coerente pentru prevenirea şi combaterea traficului de...

Pagina 1 din 2938