Toate referatele

 • Publicitate Imobiliara

  INTRODUCERE Pentru a răspunde cerințelor de natură tehnică, juridică, economică, socială, publicitatea imobiliară și cadastrul funciar s-au impus ca o necesitate, fiind expresia unor preocupări statale ale căror începuturi se pierd în negura vremii. La dezvoltarea și consolidarea celor două instituții au contribuit specialiști din domenii de activitate diferite. Instituția cadastrului a revenit specialiștilor în măsurători terestre, iar problema publicității imobiliare a revenit juriștilor....

 • Pactele ONU de protectie a drepturilor omului

  INTRODUCERE Dreptul juridic internațional este constituit dintr-o serie de documente ce formează ”Carta Internațională a Drepturilor Omului”. Aceste documente au fost elaborate, adoptate și aplicate în cadrul ONU: - Carta ONU - Declarația Universală a Drepturilor Omului - Pactele Internaționale ONU din 1966. PACTELE INTERNAȚIONALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI Cele două Pacte Internaționale (Pactul Internațional privind drepturile civile și politice și Pactul Internațional privind...

 • Tratatul de la Lisabona

  INTRODUCERE Tratatul de la Lisabona este unul dintre documentele cheie ale Uniunii Europene. El stabilește care sunt competențele Uniunii Europene și mijloacele pe care aceasta le poate utiliza. Tratatul de la Lisabona sau Tratatul Lisabona (inițial cunoscut ca Tratatul de Reformă) este un tratat internațional care amendează două tratate care constituie forma bazei constituționale a Uniunii Europene (UE). Tratatul de la Lisabona a fost semnat de statele membre UE la 13 decembrie 2007 si a...

 • Izvoarele scrise ale dreptului uniunii europene

  NOȚIUNEA DE IZVOR AL DREPTULUI EUROPEAN Noțiunea de izvoare ale dreptului european este asociată în domeniul juridic al integrării europene prin faptul că materializează ideea de sursă sau origine a dreptului european, ideea de factori și condiții ale dreptului european . Izvoarele dreptului european sunt definite ca ”modalități specifice prin care regulile de conduită considerate necesare în structurile europene devin norme de drept prin acordul de voință al statelor membre . Izvoarele...

 • Rolul presedintelui in constitutiile din Romania, Franta si Italia

  INTRODUCERE Statutul juridic al conducătorului de stat și rolul real al lui în procesul exercitării puterii sunt condiționate de forma de guvernare și de caracterul regimului politic. Calitățile juridice ale conducătorului statului: - Imunitatea - Inamovibilitatea - Iresponsabilitatea - Neutralitatea în relațiile cu toate ramurile puterii Conducătorul statului este un simbol al națiunii, statului. Conform prevederilor multor Constituții, conducătorul statului fie că nu întră în...

 • Curtea internationala de justitie

  CURTEA INTERNAȚIONALĂ DE JUSTIȚIE Înființată în anul 1945 de către Carta ONU, Curtea și-a început activitatea în anul 1946, ca succesoare a Curții Permanente Internaționale de Justiție. Munca Curții se caracterizează printr-o gamă largă de activități juridice . Curtea Internațională de Justiție are sediu la Haga și este organul judiciar principal al ONU, cu caracter permanent, deschisă tuturor statelor și funcționează în baza statutului ei , care este parte integrantă a Cartei ONU. Rolul...

 • Consiliul judetean

  INTRODUCERE Administrația publică este o structură organizatorică care are o personalitate de drept public și acționează, în limitele legii, pentru executarea legii sau prestarea serviciilor publice, sub controlul direct sau indirect al Parlamentului. Administrația locală este definită ca totalitatea autorităților cu competență generală sau specială, chemate să satisfacă cerințele și interesele generale ale populației unei unități administrativ – teritoriale. Administrația locală este...

 • circulatia juridica a terenurilor

  INTRODUCERE Sistemul de drept naţional a suferit modificări semnificative de-a lungul timpului, cu privire la regimul circulaţiei juridice a terenurilor. În perioada 1947 – 1989, regimul totalitar din România a marcat profund circulaţia juridică a terenurilor. În aceasta perioadă s-a instituit un control administrativ prealabil al înstrăinării tuturor categoriilor de terenuri, fiind impusă condiţia formei autentice a actului de înstrăinare. Aceasta perioadă se caracterizează prin : -...

 • Imperativul responsabilitatii sociale corporative

  Este susținută ideea că responsabilitatea socială, ca datorie etică, este o necesitate naturală ce decurge din sensul pământean al vieții omului. La nivel de organizației profit, dezvoltarea durabilă este sinonimă cu responsabilitatea social corporativă – afacerea este evaluată ca proces desfășurat tradițional: profit, planetă, persoane. Funcția transformativă are drept obiectiv crearea unei culturi colaborative. O cultură colaborativă urmărește sistematic maximizarea capabilităților și...

 • Semnificatia termenului etica

  Care ar fi originilr eticii? Răspunsul presupune să abordăm două chestiuni: una legată de faptul istoric și alta privind autoritatea . Un raspuns ar fi dat de greci și de Hobbes: etica ar fi pur și simplu un mecanism al prudenței egoiste, mitul originii sale este conceptul social. Cealaltă variantă, de origine creștină, explică morala ca pe încercare umană de a alinia natura noastră imperfectă la voința divină. Etimologia termenului este concretă (cum-crescere) – crește împreună cu ceea ce o...

 • Structura masei monetare din Germania

  1.Masa monetară Exisă o serie de definiții și concepte economice pe care le putem atribui termenului de masă monetară și anume: • Totalitatea activelor ce se utilizează pentru a procurarea de bunuri și servicii, cât și pentru stingerea datoriilor; • „Totalitatea mijloacelor de plată, respectiv de lichidități, care există la un monent dat în cadrul economiei unei țări sau a unei zone monetare „ • Masa monetară mai poate fi privită ca un stoc de creanță asupra instituțiilor bancare,...

 • Revolutia industriala

  Revoluția industrială și manifestările acesteia în diferite state Revoluţia industrială este un proces complex care, datorită dezvoltarii capitalismului, tehnicii, producţiei şi comunicaţiilor au modificat modul de gândire şi acţiunea umană. Aşa cum aprecia Arnold Toynbee, s-a pierdut o lume tradiţională, dar s-a câştigat un alt viitor pentru omenire. Revoluţia industrială, moment de răscruce în evoluţia economică a omenirii, a fost un proces complex, cu o dublă natură , tehnică şi...

 • Evolutia produsului intern brut al tarilor membre ale Uniunii Europene

  Introducere Actualitatea temei. PIB-ul stă la baza a numeroase decizii și instrumente politice ale Uniunii Europene. Necesitatea de a îmbunătăți datele și indicatorii care vin în completarea PIB-ului este tot mai des recunoscută și constituie elementul central al unei serii de inițiative internaționale. Aceste inițiative reflectă totodată noile priorități societale și politice. În perioada actuală de recesiune economică, restabilirea creșterii economice reprezintă principala provocare, iar...

 • Miza actuala a afacerilor

  Termenul de “econmie” sau “economics” are doua înțelesuri: defineste partea activității umane prin care își dobândește cele necesare existenței si dezvoltarii umane și pe de altă parte economia este o stiință care explică această activitate. De asemenea, potrivit lui A.Marchall, știința economică reprezintă stiința care se ocupa cu studiul omenirii in ocupațiile ei obișnuite de viață. Termenul de “economie” face referire la ștința care studiază producța, reparața și circulața resurselor....

 • Polonia

  Republica Polona este denumirea oficiala a statului polonez situat in partea centrala a Europei. Polonia a avut o istorie complexa, care a influentat semnificativ nivelul si ritmul sau de dezvoltare in timp. Prima atestare istorica a statului polonez dateaza din anul 966,cand avea un teritoriu asemanator cu cel de astazi. In anul 1025, Polonia a devenit regat si in 1569 a semnat un acord de integrare cu Marele Ducat Lituanian din care a rezultat Republica celor Doua Natiuni recunoscuta pana...

Pagina 1 din 2946