Toate referatele

 • Actionari H.P.E

  ARGUMENT Automatica cuprinde totalitatea metodelor si a mijloacelor tehnice prin care se stabilesc legaturi corespunzatoare intre instalatiile tehnologice si dispozitive anume introduse, astfel incat conducerea proceselor de productie sa se desfasoare fara interventia directa a omului. Automatizarea proceselor de productie se realizeaza prin sisteme automate, formate din elemente componente, care se realizeaza in schemele functionale, simbolizate printr-un dreptunghi. Fiecare astfel de...

 • Tehnologia de obtinere a maltului si a berii

  Berea este o băutură slab alcoolică, nedistilată, care se obţine prin fermentare cu ajutorul drojdiei, a unui must fabricat din malţ, apă, hamei şi unele enzime Principalele materii prime folosite la fabricarea berii sunt Orzul sau orzoaica utilizate ca materie prima pentru fabricarea maltului Inlocuitori de malt Hameiul utilizat ca materie prima specifica pentru fabricarea berii Apa Drojdia de bere Preparatele enzimatice etc. orzul Orzul este materia prima traditionala pentru...

 • Analiza teoretica a fluxului de sange in tuburi

  Proprietatile mecanice ale eritrocitelor Sangele este o suspensie de cellule in plasma,un fluid Newtonian incompresibil cu o vascozitate de 1 cP. Celulele rosii (eritrocite) ,celulele albe (leucocite)de diferite forme ,trombocite Hematocritul din sangele uman normal e de 40-45% si eritrocitele prin urmare au un effect dominant asupra proprietatilor fluxului de sange Sunt notabile pentru gradul lor ridicat de deformabilitate,care este o consecinta a structurii lor In lipsta unui nucleu...

 • Actul juridic civil

  Definiţie. Actul jurdic civil reprezintă o manifestare de voinţă a subiectelor de drept civil exprimând intenţia de a produce efecte jurdice civile, în sensul de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Codul civil defineşte, în articolul 1.166, contractul ca un “acord de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”. Clasificarea actelor juridice civile: acte juridice civile unilaterale, bilaterale şi...

 • Drepturile si obligatiile fundamentale ale cetatenilor

  Drepturile și obligațiile fundamentale. Oamenii sunt titulari de drepturi, dar si de obligații datorită responsabilității lor civice. Din punctul de vedere istoric, în Franța, anterior Revoluției Franceze un grup social (nobiliar) avea aproape doar drepturi, iar un altul (format din sclavi, supuși și vasali, după caz) aproape numai obligații. În alte cuvinte, de la Revoluția Franceză până în prezent, un om nu poate avea doar drepturi sau doar obligații. În Marea Britanie toate drepturile...

 • Observabilitate

  Observabilitatea sistemelor continue Problema observabilitatii consta in determinarea starii initiale x_0 a unui sistem Σ , cunoscand semnalele exterioare : intrarea u(t)∈R^m si iesirea y(t)∈R^p. Consideram sistemul : Σ:{█(x ̇(t)=A(t)x(t)+B(t)u(t) -ecuatia de stare (1)@y(t)=C(t)x(t)+D(t)u(t) -ecuatia de iesire (2))┤ Fie ϕ(t,t_0) matricea fundamentala a matricei A(t).Scriem aplicatia intrare-iesire a sistemului Σ , care da iesirea produsa de starea initiala x_0∈R^n si comanda u(t) ....

 • Controlabilitatea sistemelor continue

  Un sistem liniar continuu (SL) este o retea cu un numar finit de receptori pentru intrare, care primesc semnale externe si cu un numar finit de terminale de iesire, cu ajutorul carora se pot masura sau observa iesirile (rezultatele); reteaua insasi constã dintr-un numãr finit de componente primare interconectate unele cu altele, cu receptorii de intrare si cu terminalele de iesire. Multimea considerata pentru variabila timp este T=R. Consideram sistemul continuu: Σ∶x ̇(t)=A(t)x(t)+B(t)u(t)...

 • Poluarea apei

  Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele vii și mediul în care trăiesc). Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un rezultat al cauzelor naturale cum ar fi erupțiile vulcanice, cea mai mare parte a substanțelor poluante provine din activitățile umane. Sunt două categorii de poluanți: Fig. nr. 1 Tipuri de poluanți Cele mai des întâlnite forme de...

 • REFERAT MANAGEMENTUL CALITATII

  INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfășurată în alte sectoare din economia mondială (industrie, agricultură, comerț). Calitatea este un elemnt definitoriu al produsului turistic. Ea expimă măsura în care serviciul prestat satisface cerinţele consumatorilor. Calitatea serviciilor turistice trebuie privită ca un tot unitar, fiind rezultatul asigurării unui anumit nivel calitativ al serviciilor oferite de fiecare prestator în parte;...

 • Rolul si avantajele comertului electronic (online)

  INTRODUCERE Comerțul electronic „business-to-business” și „business-to-consumers” a cunoscut și cunoaște o dezvoltare fără precedent și totodată continuă. Schimbul Electronic de Date (EDI – Electronic Data Interchange) a apărut prin anii 1960 și poate fi considerat strămoșul Comerțului Electronic (EC – Electronic Commerce). EDI oferă societăților comerciale posibilitatea să schimbe documente de afaceri într – o formă standard, utilizând mijloace electronice pentru prelucrarea și...

 • Analiza continutului bilantului contabil

  INTRODUCERE Terminologia „Bilanțul contabil” este motivată de faptul că modelul propriu bilanțului caracterizează patrimoniul în totalitatea sa și asigură, integritatea și eficiența economica a folosirii resurselor a titularului de patrimoniu. Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului. Principala sursă de date a oricărui sistem informaţional economic şi totodată, una dintre componentele...

 • Dispozitiv de prelucrare prin vibrorulare a suprafetelor profilate

  Fenomenul de deformare plastică la rece se impune din ce în ce mai mult în construcția de mașini datorită avantajelor pe care le oferă din punct de vedere tehnico – economic prin obținerea unor produse diversificate de înalt nivel calitativ, față de prelucrările similar prin așchiere și cu indici tehnico – economici ridicați. Din acest punct de vedere se impune un studiu amplu și detaliat al fenomenului de deformare plastică superficială și, în special, al celui de vibrorulare. Cuvinte...

 • Caiet practica

  INTRODUCERE Prezenta lucrare evidenţiază o privire de ansamblu asupra sectorului de transport rutier, urmărind în principal partea naţională. Am tratat, în linii mari, atât serviciile de transport rutier de mărfuri cât şi cea privitoare la transportul de călători, însă mare parte din lucrare se axează pe prima categorie, aceasta deţinând ponderea cea mai mare în activitatea desfăşurată în prezent de companiile de transport din România, inclusiv în cadrul societăţii analizate în partea...

 • Principiul efectului constitutiv al inscrierii in CF in sistemul de publicitate imobiliara prevazut de Noul Cod Civil

  Efectul constitutiv sau atributiv de drepturi al înscrierilor în Cartea Funciară a fost reintrodus în sistemul de drept din România, după ce a stârnit numeroase dispute în jurisprudenţa şi doctrina anterioară apariţiei Noului Cod Civil. Abia prin dispoziţiile codul civil actual s-a ajuns la instituirea unui regim riguros şi complet al publicităţii imobiliare, în sensul că acesta are caracter real, iar efectul înscrierilor în cartea funciară este constitutiv de drepturi între părţi. Acest...

 • Cultura organizationala si calitatea

  O cultură organizaţională care este orientată spre calitatea reprezintă pentru orice firmă, cheia care asigură supravieţuirea şi dezvoltarea continuă în condiţiile unei puternice concurenţe. Componentele din care este alcătuită cultura organizaţională sunt cele care dictează normele de comportament ale angajaţilor, îndrumă modul în care angajaţii văd organizaţia şi în acelaşi timp îi ajută să facă faţă la schimbările care apar. Pentru a avea o cultură organizaţională orientată spre calitate...

Pagina 1 din 2934