Toate referatele

 • Metode de stimulare a motivatiei

  Consideraţii generale Controlul şi dirijarea sistemului de motive specifice activităţii de învăţare reprezintă una din cele mai dificile sarcini ale muncii cadrului didactic. Stimularea motivaţiei elevului este o artă care ţine de măiestria şi harul didactic al educatorilor,al acelora care, după cum spunea Comenius au ,,cea mai minunată îndeletnicire din lume”. De educatori depinde formarea la elevi a unei atitudini active faţă de învăţare,faţă de nou, de necunoscut, fiind astfel capabili să...

 • Ecouri ale dandysmului in literatura romana

  O abordare a acestui subiect trebuie să înceapă, obligatoriu, cu mențiunea că el (dandysmul) a fost dezbătut minuțios și tratat exhaustiv și sistematic de cercetători în urma impactului social și cultural pe care l-a avut într-o epocă în care austeritatea era supremul barem valoric. Și totuși, de ce, din nou, despre dandysm? Această recurență se justifică, desigur, prin prospețimea și profunzimea ce-și păstrează subiectul, eludând timpul și detractările, oferind tentația imperativă înspre...

 • Construirea unei reclame

  Elementele componente ale unei reclame Reclama este un mod de promovare a vânzărilor și de informare a clienților prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă. ” Reclama reprezintă o formă de prezentare nepersonală și de promovare a ideilor, bunurilor și serviciilor, contra cost, de către un anumit sponsor ”, spune cel mai cunoscut specialist în probleme de marketing, Philip Kotler. Obiectivele unei reclame sunt: atragerea atenției, informarea, descrierea produsului, trezirea...

 • Calitatea serviciilor de transport din Romania

  Serviciile sunt activităţi care satisfac anumite necesităţi sociale sau individuale , fără a se concretiza în produse de sine stătătoare. Specialiştii spun că serviciile reprezintă un sistem de utilităţi în care beneficiarul cumpără sau foloseşte o anumită utilitate care oferă avantaje sau satisfacţii neconcretizate în bunuri materiale pentru satisfacerea nevoilor personale. Transporturile reprezintă un domeniu important al activităţii economico-sociale pentru că prin intermediul lor se...

 • Leziuni elementare ale pielii

  Leziunile cutanate reprezinta modificarile morfoclinice,ca raspuns fata de agrsiunile interne sau externe. Leziuni elementare in derm(dermita)se traduc prin leziuni : • circulatorii • hiperplazice • degenerative • neoplazice Tulburarile circulatorii Congestia sau hiperemia -in orice stare patologica inflamatoare, cantitatea sangelui din vasele tesuturilor afectate creste, fenomen denumit congestie. Aceasta poate fi: o Eritem sau congestia active - prin flux arterial exagerat si...

 • Produse apicole

  Introducere Natura se desfășoară într-o armonie de forme și culori în a căror divesitate omul surprinde legi și taine, rezerve uriașe de energie și substanțe încă necunoscute. De milioane de ani, rodnicia albinelor materializează lumina, sucul și armonia florilor în chintesența naturală din care sorb viața. Pentru omul contemporan, ridicat pe culmile culturii și civilizației, produsele naturale reprezintă una din legăturile sale esențiale cu mediul înconjurător. Pentru a-și asigura o astfel...

 • Regatele elenistice

  În secolul IV î.Hr. Macedonia se la periferia lumii elene, departe de problemele cu care aceasta se confrunta. În ceea ce privește organizarea politică și socială, aceasta se deosebea de restul lumii grecești, Macedonia era un regat stat teritorial (ethno).. În fruntea statului era regele, care se deosebea însă de monarhii orientali prin aceea că el nu era de drept divin și nici nu avea o putere absolută. Era un primus inter pares (= primul între egali), fiind sprijinit pe o puternică...

 • Invatarea mediata, invatarea activa

  Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie Aşadar o activitate educaţionala este centrată pe elev dacă satisface următoarele cerinţe: • Se bazează pe caracteristicile personale ale elevilor; •Are ca scop dezvoltarea de competenţe...

 • CDS - factor de motivatie in studiul matematicii

  Şcoala românească de azi este în plin proces de restructurare şi reorganizare. Rolul şcolii este de a-i ajuta pe toţi tinerii să reuşească în viaţă. Reuşita în viaţă este condiţionată de reuşita şcolară. Se impune atât revalorizarea dimensiunii subiective a actului educaţional, cât şi crearea unui spaţiu educaţional care să contribuie la restabilirea dialogului dintre individ şi societate, subiectiv şi obiectiv, raţional şi afectiv. Se produc astfel mutaţii importante în sfera sistemului de...

 • Studiu privind activitatea antioxidanta a extractului din coaja de rodie si seminte

  Rezumat: Fractiuni bogate in antiioxidanti au fost extrase din coaja si semintele rodiilor( Punica granatum) cu ajutorul acetatului de etil,metanol si apa. Potentialul antioxidant al extractelor a fost pus in evidenta folosind diverse modele in vitro cum ar fi: β-caroten-linoleat si 1,1 difenil-2-picril hidrazil(DPPH). Extractul metanolic obtinut din coaja, a prezentat o activitate antioxidanta de 83 si 81% la 50ppm folosind sistemul cu βcaroten-linoleat, respectiv sistemul DPPH. In mod...

 • Traditii si obiceiuri de boboteaza in judetul Gorj

  În județul Gorj, tradiţiile și obiceiurile au guvernat întotdeauna lumea satului dar și a orașului, acestea fiind respectate cu sfinţenie, deoarece acestea s-au născut de-a lungul veacurilor din credinţele strămoşilor, unele dintre acestea suprapunându-se cu credințele și obiceiurile păstrate de la strămoșii noștrii geto-daci, dăinuind şi astăzi în conflict adesea cu religia oficială creștin-ortodoxă, dar pline de viaţă şi de înţeles, de fapt, mărturii elocvente de autenticitate etnică a...

 • Influenta vantului asupra vegetatiei

  Generalităţi “Prin vânt se înţelege fenomenul de deplasare a unei mase de aer pe orizontală (sau predominant orizontală), dintr-o regiune cu presiunea atmosferică ridicată spre o regiune cu presiune atmosferică scăzută. Mişcările orizontale sau aproape orizontale se produc ca urmare a diferenţelor de presiune rezultate din deformarea suprafeţelor izobare” . La baza procesului de producere a vântului stă încălzirea inegală a suprafeţei subiacente a atmosferei şi a aerului. Astfel, dacă...

 • Analiza procedurii obtinerii gradelor didactice a personalului din invatamantul preuniversitar din Romania

  Evoluţia în carieră se realizează prin obtinerea gradului didactic II şi a gradului didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de competenţă. Probele de examen, tematica, bibliografia, precum şi procedura de organizare şi desfăşurare a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie elaborată de MEN. Acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui plus de profesionalizare, confirmat prin rezultatele obţinute...

 • Impozitele directe

  Consideratii generale Impozitul este cea mai importanta si totodata cea mai veche resursa financiara, originile sale fiind legate de existenta statului si a banilor. Etimologic, cuvantul ,,impozit" provine din limba latina de la ,,impositum", care semnifica obligatie publica. Impozitul reprezinta ,,plata baneasca, obligatorie, generala, definita si nereciproca efectuata de persoane fizice si juridice pentru sustinerea cheltuielilor publice, in cuantumul si la termenele stabilite...

 • Analiza economica

  1. INTRODUCERE Gama de Produse: • Parizer tradițional 0.5 kg • Parizer tradițional 1.0 kg Flux tehnologic Carne Slănină și condimente Prelucrare la cuter Malaxare Adaosuri Înveliș Umplere Sfoară Legare Afumarea caldă Fierberea Depozitarea Livrarea Rețetă Materii prime:carne porc și vită refrigerata, slănină refrigerată, emulsie de șoric refrigerată, apă. Materii auxiliare:mixuri de condimente, coloranti Membrana: Membrană si forme Pentru 100 kg parizer se folosesc 90 kg...

Pagina 1 din 2938