Toate referatele

 • Ordinul european de protectie

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI Drepturile omului, privite în ansamblu, sunt aspiraţiile omului spre o viaţă mai bună şi spre un nivel de trai mai ridicat în scopul satisfacerii necesităţilor de orice tip, specifice fiinţei umane. De aceea recunoaşterea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale este o trăsătură definitorie a societăţii umane. Prin diferite norme de drept s-a fundamentat ,,status libertatis” al persoanei, noţiune de la care a...

 • Infractiuni prevazute in legi speciale - Art 2 din Legea 143-2000

  Considerații introductive Legea nr. 143/2001 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri este principalul instrument juridic naţional de prevenire şi combatere a consumului de droguri în rândul populaţiei. Alături de acest document, trebuie amintit că legislaţia României din domeniul drogurilor se completează şi cu Legea nr. 118/1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi...

 • Analize fizico-chimice

  1. Introducere În topul celor mai sănătoase fructe, grapefruitul este campion, un “adevărat soare” în constelaţia remediilor naturale, o “vedetă” a stilului de viată sănătos, atribuindu-i-se proprietăţi curative remarcabile, fapt pentru care se bucură de atenţia binemeritată a cercetătorilor. Ulterior, au fost realizate studii experimentale pe animale de laborator şi numeroase studii clinice care demonstrează existenţa interacţiunilor sucului de grapefruit cu medicamente din diferite clase...

 • Nutritie sanatoasa

  1. Introducere ,,Let food be thy medicine and medicine be thy food” ( ,,Lasă ca mîncarea să iţi fie medicament, şi medicamentul hrană”) Hippocrates Când vorbim despre frumuseţe, putem spune că suntem ceea ce mâncăm. Pielea noastră arată nu doar factorii externi la care ne-am expus, cum ar fi razele ultraviolete, poluarea sau fumul de ţigară, ci şi ceea ce se întamplă în organismul nostru. Pâna la urmă sănătatea pielii, părului şi unghiilor noastre porneşte de la vitaminele, mineralele si...

 • Apple - Evolutie, strategii si business

  În 1976, Steve Jobs şi Steven Wozniak porneau o firmă de produse electronice într-un garaj închiriat din Palo Alto, în sudul Californiei. Acest garaj este temelia a ceea ce urma să devină curând "Silicon Valley". Apple a proiectat, dezvoltat şi comercializat numeroase linii de produse și servicii electronice. Compania îşi vinde produsele în domeniul educatiei, oamenilor de afaceri, oamenilor politici şi deasemenea clienţilor pasionaţi de electronice şi creativitate. La sfârşitul...

 • How E-Commerce has changed the way business are done in America

  Abstract E-business is a concept that becomes more and more popular. Some people are confusing E-commerce with the previous concept and this paper’s aim is to clarify the difference between them and to describe one of the oldest online models, more specifically the American one. The e-commerce started where the Internet started and that’s why the American model is one of the most suitable one. Furthermore there are described in the methodology of the project the needs of population which...

 • Abuzul in serviciu

  1. Definiţie Noul cod penal intră în vigoare la 1 februarie 2014. În Codul penal existent abuzul ȋn serviciu este reglementat de articolul 246 astfel: (1) Fapta persoanei care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2)...

 • Cererea si oferta pe piata de capital

  INTRODUCERE Rolul pieţei de capital este foarte mare în zilele noastre deoarece acesta susţine dezvoltarea economiei. Performanţa acestor pieţe se repercutează asupra celorlalte pieţe. Dar odată cu criză. mondială, lumea a intrat pe un trend invers, caracterizat printr-un climat ostil. Creşterea economică în majoritatea ţărilor a început să sufere. Ţările au început să ia măsuri şi să implementeze reforme structurale pe termen scurt şi mediu pentru eliminarea efectelor actualei crize şi...

 • Raportul de audit financiar

  Conform Standardului de audi numărul 700 în care se stabileşte principiile fundamentale modalităţile de aplicate precum şi procedurile lor de punere în aplicarea cu privire la conţinutul raportului auditorului ce a fost emis în baza concluziilor rezultate din audierea situaţiilor financiare ale uniei entităţi. Astfel raportul de audit este instrumental cu ajutorul căruia se asigura comunicarea cu utilizatorii situaţiilor financiare ce au fost emise de entitatea auditat, cu publicul dar şi cu...

 • Documentatia in audit

  Colectare de către auditori a probelo precum şi a procedurilor ce la aplica trebuie să se găsească în documentaţia de audit, aceasta reprezentând informaţiile sau materialele ce sunt întocmite de auditor în săvârşirea misiunii sale ce sunt grupate în mod sistematic şi în conformitate cu cerinţele standardelor aplicabile. Astfel documentele de lucru sunt prezentate sub forma unor înscrisuri aşezate pe suport de hârtie sau înregistrări şi chiar pe suporţi electronici sau alţi purtători de...

 • Riscuri in audit

  Pentru obţinerea unui grad de certitudine rezonabil în informarea cu privire la situaţiile financiare, auditorul foloseşte metode ce-l lasă se observe că acestea au fost corect efectuate trecându-se prin toate etapele esenţiale. Auditul financiar precum şi sistem de audit intern presupune existenţa unor limite în cazul acestora, existând riscul inevitabil că unele inexactităţi semnificative să nu fie descoperite. În acest caz dacă auditorul are semne că ar exista furturi sau erori ce duc la...

 • Societati comerciale pe actiuni

  Capitolul I. Notiuni definitorii ale societatii comerciale pe actiuni 1.1.Definitia societatii comerciale pe actiuni Desi Leagea nr. 31/1990 privind societatile comerciale asigura o reglemtare cuprinzatoare acestei forme de societate, ea nu da o definitie a acesteia, rezumandu-se la a prezenta doar elementele esentiale:este societatea ale carei obligatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii sunt obligati numai in limita actiunilor lor. Teoria juridica a defi societatea ca...

 • Indemnizatii

  INTRODUCERE Sistemul public de asigurări sociale oferă tuturor participanților dreptul de a beneficia atît de o protecție pe termen lung ( pensie de asigurări sociale) căt și de o protecție pe termen scurt, în cazul incapacității temporare de muncă a persoanei. Incapaciatea de muncă este definită ca fiind pierderea partiala sau totala de catre o persoana a capacitatii biologice de a desfasura activitatea in cadrul raportului de munca, aceasta poate fi temporara sau permanenta, definitiva,...

 • Independenta bancilor centrale si rolul sau in cresterea eficientei politicii monetare

  Capitolul 1. Aspecte privind independența unei bănci centrale 1.1 Conceptul de independență al băncii centrale Acest concept de independență al băncii centrale exprimă competența acesteia de a lua deciziile privind elaborarea și implementarea politicii monetare fără vreo influență din partea factorului politic. Sistemul Federal de Rezerve (FED) al SUA, creat în 1913, a fost prima bancă centrală independentă. La început, independența băncii centrale a SUA a fost apreciată ca fiind...

 • Activitatea bancara de retail din SUA

  Capitolul 1. Noțiuni generale privind sectorul bancar american Sistemul bancar american prezintă o serie de caracteristici, printre care se numără și descentralizarea și specializarea. Descentralizarea a fost provocată de structura federală a țării și Constituția federației, lucru care se referă la faptul că tot cee ce nu ține de atribuțiile confederației, este de responsabilitatea statului; în această situație se aflau băncile. Activitatea bancară s-a specializat ca urmare a legislației...

Pagina 1 din 2931