Toate referatele

 • Romania in contextul invaziei din Cehoslovacia

  ,,Primăvara de la Praga” este cunoscută în istorie ca acea perioadă de liberalizare care a început în aprilie 1968 prin lansarea unui program de reforme liberale de către noul secretar general al Partidului Comunist Ceh Alexander Dubcek și care s-a încheiat pe 21 august când Uniunea Sovietică a intervenit militar. „Primăvara de la Praga” a reprezentat încercarea unor comuniști reformatori cehoslovaci de a trece de la sistemul politic copiat după modelul sovietic la un model specific...

 • Raport caile de atac

  Soluţiile neuniforme date de instanţele de judecată în condiţiile unei jurisprudenţe caracterizate de tendinţe contradictorii, ridică probleme serioase pentru înfăptuirea justiţiei la nivel intern. Aceste divergenţe diminuează încrederea cetăţeanului în justiţie, împiedică dezvoltarea sistemului şi chiar subminează existenţa acestuia. Mecanisme interne de unificare a practicii judiciare: Consultative: - Hotărârile Explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie. - Recomandările Curţii...

 • Studiu hidraulic si hidrologic

  STUDII HIDROLOGICE In vederea mentinerii in buna stare a elementelor constructive ale drumului (in special al terasamentelor si structurilor rutiere) se va intocmi un studiu hidrologic pe baza caruia se vor realiza proiectele tehnice care vor indica solutiile constructive pentru indepartarea diverselor categorii de ape de la autostrada. Studiu hidrologic se va intocmi in paralel cu studiu geologic si geotehnic. Aceste studii sunt necesare pentru determinarea regimului apelor subterane care...

 • Celule rCHO

  Ingineria anti-autofagiei Autofagia cunoscută sub numele de PCD tip II, este un proces catabolic care are loc prin calea de degradarea mediată lizozomal, independentă de caspază, care se deosebește de apoptoza care este PCD tip I (Levine și Klionsky 2004). Inhibarea apoptozei nu garantează blocarea morții celulare mediate de autofagie datorită independenței dintre cele două procese. Pana in prezent, doar apoptoza a fost punctul central al studiilor privind atenuarea morții celulare în...

 • Protectia drepturilor omului prin normele codului civi1

  Introducere Drepturile omului sunt fundamentate pe valorile esențiale ale omenirii respectiv: integritatea și demnitatea umană , egalitatea, pacea, nediscriminarea etc. Importanța drepturilor omului rezid[ din locul ocupat de acestea, atât în plan social, cât și în plan individual. În calitatea lor de drepturi subiective impun, pe de o parte, o obligaîie a individului de a respecta drepturile celorlalți semeni, iar pe de altă parte, conferă individului posibilitatea de a pretinde să-și...

 • Marea Unire - 1 Decembrie

  Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului naţional unitar. Ceea ce la 1600 (prin fapta lui Mihai Viteazul) fusese doar o clipă de vis, la 1 Decembrie 1918 devenea cea mai miraculoasă realizare a acestui popor. Unirea tuturor românilor s-a înfăptuit sub sceptrul Regelui Ferdinand I. Premisele ce au dus la înfăptuirea Marii Uniri 5...

 • Dimensiunea diplomatica a securitatii nationale

  În contextul actual de securitate națională, diplomația apare drept un element central în orice strategie de politică a statului respectiv,dar și al oricărei strategii de comunicare a organizațiilor internaționale. Diplomația este un termen foarte des utilizat în zilele noastre, acesta având legătură atât cu activitatea guvernamentală, dar și pe scena internațională (organizațiile internaționale, organizațiile non-guvernamentale, companiile multinaționale etc.). Pe scurt, diplomația...

 • Romania comunista si falsa asumare a riscurilor geopolitice

  România comunistă este o denumire neoficială, folosită uneori cu referire la perioada comunistă din istoria României în care țara a fost cunoscută cu denumirile oficiale de Republica Populară Română și respectiv, Republica Socialistă România. În această perioadă, Partidul Comunist Român a fost, de facto, partidul politic unic care a dictat prin guvern viața publică în România. Perioada de referință este așadar cea cuprinsă între anii 1945-1989. Cu privire la evenimentele care i-au adus la...

 • Cauzele si mecanismele inflatiei

  Introducere În condiţiile economice din toate timpurile inflaţia a fost şi rămâne a fi un proces deosebit de complex. Din acest considerent, explicaţia fenomenului de inflaţie necesită o analiză a proceselor economico - monetare de mare profunzime. Fenomenul de inflaţie este prezentat şi în literatura de specialitate în corelaţie cu alte fenomene de ordin economic şi social cum ar fi şomajul, evaziunea fiscală, majorarea bruscă a preţurilor, deficienţele politicii monetare a statului, crize...

 • China si interesele ei in zona Asia-Pacific

  Introducere: Am ales să vorbesc despre această temă deoarece consider că Republica Populară Chineză este un stat foarte puternic din multe puncte de vedere. În primul rând, economia Chinei este singura economie care a cunoscut o creştere constantă de aproximativ 10% în fiecare an în ultima decadă. De asemenea nu a fost afectată de criza economică din 2008. Având in vedere evenimentele recente şi anume intenţiile Chinei de a investi chiar şi în zona Centrală şi de Est a Europei putem afirma...

 • Politici de securitate si aparare

  Securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei naţiunii şi a statului român şi un obiectiv fundamental al guvernării; ea are ca domeniu de referinţă valorile, interesele şi obiectivele naţionale. Securitatea naţională este un drept imprescriptibil care derivă din suveranitatea deplină a poporului, se fundamentează pe ordinea constituţională şi se înfăptuieşte în contextul construcţiei europene, cooperării euroatlantice şi al evoluţiilor globale. Politica de securitate...

 • Concurenta perfecta

  Introducere Actualitatea temei de cercetare Unul dintre cele 4 elemente fundamentale ale economiei de piata, in calitate de system economic, este concurenta. Reprezentind baza organizarii activitatii economice rationale, rolul concurentei este in continua crestere, process accentuat de cele doua megatendinte contemporane-globalizarea si regionalizarea. In conditiile secolului XX-XXI in urma intensificarii schimburilor international de mafuri si a cresterii rolului societatilor...

 • Educatia nonformala

  Ce însemnă educația nonformală? Din punct de vedere etimologic, termenul de educație nonformală își are originea în latinescul “nonformalis”, preluat cu sensul “în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de activitate”. Nonformal desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative. Din punct de vedere conceptual, educația nonformală cuprinde ansamblul activităților și al acțiunilor care se...

 • Inocularea mixta a fasolei comune

  A fost studiat efectul inocularii mixte a fasolei comune, cultivar Cher (black) Starazagorsky,asupra fixarii simbiotice a azotului.S-a realizat o exeprienta in vase cu cernoziom calcic de la Trustenik,Districtul Pleven.Rezultatele arata un efect pozitiv in cazul dublei inoculari a fasolei cu Rhizobium phaseoli-38 si A. Chroococcum -9 si cu A.brasilense -107; virulenta este imbunatatita si activitatea de fixare a azotului este crescuta,ceea ce duce la cresterea recoltei,respectiv cu 24,3 % si...

 • Lenea sociala - studiu privind modalitatile de contracarare a lenei sociale in randul studentilor militari

  I. Partea teoretică 1. Efectul Ringelmann Max Ringelmann, un profesor francez a realizat un experiment pentru a evidenția eficiența individului în grupuri în realizarea diverselor sarcini în agricultură.Rezultatele au fost uimitoare iar psihologii sociali au dorit să reia experimentul. Ringelmann a pus un grup de muncitori agricoli să tragă de o funie și a măsurat cu dinamometrele forța cu care ei trăgeau. Aceași muncitori au fost măsurați și individual la aceași sarcină. El a constat...

Pagina 1 din 2954