Auditul Ecologic sau Eco-Expertiza

Referat / Agronomie
Informatii Referat:
Numar pagini: 8 pagini
Marime arhiva: 17.67 KB
Contine fisiere: doc
Numar fisiere: 1 fisier
Nota pe site: Nota  8 Auditul Ecologic sau Eco-Expertiza , 8 out of 10based on 1 rating
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?
 • Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.
 • Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.
 • Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.
 • Click pentru mai multe detalii.

Extras din document:

Secolul al XXI-lea a preluat o mare problemă nerezolvată de secolul anterior - protecţia mediului înconjurător. Actualmente, există numeroase semnale de alarmă din cauza poluării excesive şi a epuizării unor resurse naturale. Cu toate preocupările existente în fiecare ţară şi la scară internaţională orientate spre protecţia mediului şi protejarea resurselor naturale, conservarea vieţii, a diversităţii ecologice se apreciază unanim că eforturile sunt insuficiente şi distribuite inegal pe glob. Susţinerea financiară a cheltuielilor pentru mediu este dependentă de starea economică a fiecărei ţări, deci decalajele existente între ţări vor marca profund şi acest domeniu. Cheltuielile pentru eliminarea sau micşorarea poluării depind de natura agentului poluant, gradul lui de toxicitate, efectele lui asupra mediului biotic şi abiotic. Valorile concentraţiilor maxim admise pentru fiecare poluant sunt diferite de la ţară la ţară, acestea influenţând atât gradul de depoluare, cât şi cheltuielile aferente acestui grad. Depăşirile acestor concentraţii maxim admise prin standarde naţionale, sau internaţionale atrag amendarea financiară a agentului economic, iar recuperarea şi valorificarea unor substanţe din agenţii evacuaţi în mediu reduce cheltuielile pentru depoluare.

Dintre măsurile concrete luate în unele ţări pentru reducerea poluării mediului se pot enumera:

- impozite ecologice plătite statului;

- creşterea costului benzinei;

- impozite pentru protecţia mediului,

- scăderea impozitelor la unele întreprinderi şi creşterea impozitelor la alte întreprinderi din sectoare poluante;

- introducerea altor impozite pentru crearea de resurse financiare ce urmează a fi utilizate în scopuri ecologice;

- implementarea reformei fiscale ecologice, pentru menţinerea constantă a veniturilor bugetare realizate din impozite. Reforma ecologică se referă la creşterea impozitelor la procesele cu consum mare de energie, apă, materii prime, ocuparea solului şi concomitent, scăderea altor taxe ale personalului muncitor;

- asigurarea transparenţei utilizării fondurilor obţinute din taxe şi impozite cu destinaţie ecologică.

Dezbaterile şi programele naţionale şi internaţionale încearcă să stabilească limitări la consumurile de resurse naturale, protecţia sub o multitudine de aspecte a mediului, dar fără stagnarea progresului şi cu crearea de noi locuri de muncă. Unele măsuri se impun greu, prin politica paşilor mărunţi, altele mai rapid. În acelaşi timp se impune o viziune pe termen lung, de 20 - 40 de ani, deoarece poluanţii actuali au efecte pe termen lung, unele efecte nu sunt bine cunoscute, sau prezenţa simultană a mai multor poluanţi nu permite cuantificarea exactă a efectelor imediate şi în timp. De aceea, pe lângă un software corespunzător necesar reducerii poluanţilor, sunt necesare şi mijloace moderne de control şi de informare asupra nivelului poluării şi al protejării mediului.

Obţinerea unor rezultate eficiente in politica de mediu depinde de:

- organizarea monitorizării factorilor de mediu;

- auditul ecologic;

- dezvoltarea pieţei ecoindustriilor;

- managementul de mediu.

Problemele de protecţie a mediului au implicări profunde în toate întreprinderile indiferent de mărimea acestora. Atitudinea pozitivă faţă de protecţia mediului reprezintă un factor esenţial în dezvoltarea pe o perioada nedeterminata a fiecărei întreprinderi. Problemele managementului de mediu au stata la baza de elaborare a standardelor internaţionale din seria ISO 14000. Acestea au fost adoptate şi în ţările membre ale Uniunii Europene.

România a recunoscut aceste standarde şi a elaborat standarde identice. Dezvoltarea durabilă reprezintă un aspect fundamental al administrării corespunzătoare a afacerilor, astfel încât aspiraţia spre creşterea economică şi promovarea unui mediu înconjurător sănătos să fie legate într-un mod nedestructibil. Managementul ecologic tinde să devină să devină şi în ţara noastră din ce în ce mai bine integrat în practica managementului faţă de implicarea comunităţii.

Managementul de mediu reprezintă o componentă a sistemului de management general, care include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicilor de mediu.

Obiectivele de politică economică şi socială pentru realizarea unei dezvoltări durabile sunt:

- Redimensionarea creşterii economice în sensul conservării resurselor naturale;

- Modificarea calităţii proceselor de creştere economică;

- Satisfacerea nevoilor esenţiale pentru toţi locuitorii (muncă, hrană, energie, apă, locuinţe);

- Asigurarea unui nivel de creştere controlată a populaţiei;

- Conservarea şi sporirea bazei de resurse;

- Restructurarea tehnologică şi punerea sub control a acesteia;


Fisiere in arhiva: (1)

 • Auditul Ecologic sau Eco-Expertiza.doc

Previzualizare pagini (8):


  Alte informatii:

  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA Facultatea de Management Agricol


  Documente similare:

  Preview Consultanta Agricola
  Consultanta Agricola
  Referatul contine 6 pagini in format doc cu o marime totala de 12.33 KB.
  Preview Audit Financiar – Caiet de Seminar
  Audit Financiar – Caiet de Seminar
  Laboratorul contine 233 pagini in format pdf cu o marime totala de 2.3 MB.
  Preview Control Financiar
  Control Financiar
  Referatul contine 31 pagini in format doc cu o marime totala de 34.68 KB.
  Preview Ghid pentru Implementarea unui Sistem de Management al Calitatii in Cadrul - SC Imapan SRL
  Ghid pentru Implementarea unui Sistem de Management...
  Referatul contine 57 pagini in format doc cu o marime totala de 73.37 KB.
  Preview Cooperativele Agricole
  Cooperativele Agricole
  Referatul contine 11 pagini in format doc cu o marime totala de 20.97 KB.
  Preview Raport de Activitate al Agentiei Nationale de Consultanta Agricola pe Anul 2009
  Raport de Activitate al Agentiei Nationale de...
  Proiectul contine 59 pagini in format doc cu o marime totala de 22.5 MB.