Dizolvarea si Lichidarea Voluntara a Societatii fara Numire de Lichidator

Referat / Contabilitate
Informatii Referat:
Numar pagini: 6 pagini
Marime arhiva: 11.96 KB
Contine fisiere: doc
Numar fisiere: 1 fisier
Nota pe site: Nota  8 Dizolvarea si Lichidarea Voluntara a Societatii fara Numire de Lichidator , 8 out of 10based on 1 rating
Profesor indrumator / Prezentat Profesorului:
Conf.univ.dr.Sirbu Carmen
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?
 • Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.
 • Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.
 • Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.
 • Click pentru mai multe detalii.

Extras din document:

În contextul introducerii impozitului forfetar şi al crizei economice, în sprijinul agentului Economic s-a introdus procedura dizolvării şi lichidării voluntare fără numire de lichidator Art. 227, alin. (1), lit. b) și d) din Legea nr. 31/1990, actualizată la data de 17 aprilie 2009, descrie procedura

dizolvării şi lichidării voluntare fără numire de lichidator, respectiv pe baza Hotărârii asociatului unic sau Hotărârii Adunării generale a asociaţilor.

Această procedură scuteşte agentul economic de necesitatea apelării la un lichidator autorizat şi întocmirea raportului de lichidare de către acesta, iar implicit de nişte costuri suplimentare constând evident în onorariul lichidatorului. De asemenea, această procedură elimină etapa publicării in Monitorul Oficial a bilanţului de lichidare şi a raportului de lichidare cu costurile aferente.

Deşi există şi o altă metodă oferită de stat societăţilor comerciale, şi anume suspendarea activităţii societăţii pe durată nedeterminată (care de fapt în accepţiunea Oficiului Registrului Comerţului înseamnă 3 ani), această metodă scuteşte societatea comercială doar de plata impozitului forfetar.

În contextul introducerii impozitului forfetar şi al crizei economice, în sprijinul agentului economic s-a introdus procedura dizolvării şi lichidării voluntare fără numire de lichidator mai deţine angajaţi, nu are datorii, nu are creanţe de recuperat, nu are leasing- uri etc.

Din aceste considerente, soluţia cea mai bună în sprijinul agentului economic este cel mai adesea cea de a solicita dizolvarea societăţii.

Etapele dizolvării şi lichidării voluntare fără numire de lichidator sunt 3 şi presupun următoarele documente:

- Etapa I

1. Cerere de depunere şi menţionare acte (original);

2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea voluntară fără numire de lichidator însoţită de contorul de cuvinte cu numărul de caractere pe care le conţine Hotărârea.

3. Dacă este cazul: împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

– taxa judiciară de timbru, în original;

– timbre judiciare;

– taxa de registru;

– tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

`În Hotărârea asociatului unic, respectiv în Hotărârea Adunării generale a asociaţilor unei societaţi comerciale este extrem de important a se prevedea faptul că se doreşte dizolvarea şi lichidarea simultană fără numire de lichidator al "S.C. XYZ S.R.L.", în temeiul art. 235 și 227, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulteriore.

De asemenea, o altă menţiune importantă în aceeaşi Hotărâre este declaraţia asociatului unic sau a tuturor asociaţilor că societatea nu are active sau pasive, cu excepţia capitalului social, care revine asociatului unic, respectiv asociaţilor corespunzător cotei de participare la capitalul social şi declaraţia că societatea nu are creditori. Toate aceste menţiuni şi declaraţii vor fi cuprinse în interiorul aceleaşi Hotărâri.

La etapa a II-a se ajunge după trecerea termenului de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial.

- Etapa a II-a

1. Cerere de înregistrare (original);

2. Dovada publicării in Monitorul Oficial a Hotărârii Adunării Generale şi trecerea termenului de 30 de zile, timp în care creditorii societăţii pot efectua opoziţie la dizolvare.

3. Declaraţie pe propria răspundere dată de agentul economic că nu are datorii şi ultima balanţă pe zero, cu toate conturile închise, fără a fi necesară depunerea bilanţului de lichidare, acest bilanţ fiind necesar doar în procedura dizolvării şi lichidării prin numire de lichidator.

4. Dovezile privind plata taxelor/ tarifelor legale:

– taxa judiciară de timbru, în original;

– timbre judiciare;

– taxa de registru;

– dacă este cazul, tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazul în care Hotărârea iniţială depusă în etapa I cuprinde elemente noi. În caz contrar, se va depune aceeaşi Hotărâre cu acelaşi conţinut şi acelaşi număr de caractere.

- Etapa a-III-a

1. Cerere de radiere (original);

2. Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (originale), adică certificatele constatatoare emise de ORC cu avizele de funcţionare pentru fiecare activitate comercială în parte.

3. În cazul SA şi SCA se va depune, după caz, şi registrele acţionarilor din SA şi SCA.

4. Dacă este cazul: împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

5. Dovezile privind plata taxelor/ tarifelor legale:

– taxa judiciară de timbru, în original;

– timbre judiciare;

– taxa de registru;


Fisiere in arhiva: (1)

 • Dizolvarea si Lichidarea Voluntara a Societatii fara Numire de Lichidator.doc

Previzualizare pagini (6):


  Alte informatii:

  FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTER : GESTIUNEA FINANCIARĂ A FACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN


  Documente similare:

  Preview Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiza a Performantelor Intreprinderii
  Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiza...
  Licenta contine 127 pagini in format doc cu o marime totala de 338.89 KB.
  Preview Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA
  Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA
  Proiectul contine 88 pagini in format doc cu o marime totala de 153.45 KB.
  Preview Raport de Evaluare - SC Danubiana SA
  Raport de Evaluare - SC Danubiana SA
  Proiectul contine 61 pagini in format doc cu o marime totala de 444.46 KB.
  Preview Lichidarea unei Societati Comerciale
  Lichidarea unei Societati Comerciale
  Proiectul contine 32 pagini in format doc cu o marime totala de 46.55 KB.
  Preview Analiza Echilibrului Financiar la SC Forest PID SRL Gura Raului - Sibiu
  Analiza Echilibrului Financiar la SC Forest PID SRL...
  Referatul contine 39 pagini in format doc cu o marime totala de 73.73 KB.
  Preview Contabilitatea Dizolvarii si Lichidarii Societatilor Comerciale
  Contabilitatea Dizolvarii si Lichidarii Societatilor...
  Proiectul contine 77 pagini in format doc cu o marime totala de 8.46 MB.