Specii de Plante si Animale Rare din Republica Moldova

Referat / Ecologie
Informatii Referat:
Numar pagini: 17 pagini
Marime arhiva: 356.30 KB
Contine fisiere: doc
Numar fisiere: 1 fisier
Nota pe site: Nota  8 Specii de Plante si Animale Rare din Republica Moldova , 8 out of 10based on 1 rating
Profesor indrumator / Prezentat Profesorului:
Turcanu Viorica
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?
 • Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.
 • Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.
 • Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.
 • Click pentru mai multe detalii.

Din cuprins:

Introducere.3
Cartea Roşie a Republicii Moldova.4
Rolul plantelor.5
Plantele rare incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Protecţia resurselor vegetale .
Rolul lumii animale.
Animalele rare incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Protecţia resurselor faunistice.
Concluzii.
Bibliografia.

Extras din document:

Nu cred că există ceva mai important decât conservarea naturii, cu excepţia supravieţuirii omului şi aceste noţiuni sunt atât de strâns legate, încât e greu sa le despărţim."

Introducere

Este bine ştiut faptul că activitatea umană are un impact decisiv asupra mediului înconjurător, îndeosebi asupra regnului animal şi a celui vegetal. Impactul respectiv a luat o amploare deosebită în republică mai ales în ultimii 20-25 de ani. Valorificarea excesivă a terenurilor agricole, poluarea resurselor acvatice şi a solului, reducerea suprafeţelor cu vegetaţie naturală, inclusiv a celor forestiere, au provocat fragmentarea, limitarea ariilor naturale, agravarea condiţiilor de viaţă, limitarea ariei de răspândire a multor specii de plante şi animale, iar drept consecinţă, reducerea numărului lor şi chiar dispariţia unora dintre acestea.

Comparând numărul actual al speciilor de animale şi plante vulnerabile, periclitate şi critic periclitate cu cel de acum 15-20 de ani, putem ajunge cu facilitate la concluzia că starea ecologică a multora a devenit critică. Dacă prima ediţie a Cărţii Roşii includea 29 de specii de animale şi 26 de specii de plante, apoi cea de-a doua ediţie cuprinde 126 de specii de plante şi 116 de animale. Situaţia respectivă reprezintă un semnal alarmant şi demonstrează necesitatea întreprinderii unor acţiuni urgente şi eficiente în scopul conservării, protejării şi restabilirii ecosistemelor şi, în special, a speciilor de plante şi animale rare, ameninţate cu dispariţia sau pe cale de dispariţie. Soluţionarea urgentă a acestor probleme de primă necesitate este stipulată în documentele Conferinţei ONU de la Rio de Janeiro (AGENDA XXI, 1992), în Convenţiile şi Acordurile internaţionale, în Legea Republicii Moldova privind protecţia mediului înconjurător (1993), Legea privind regnul animal (1995), în Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (1998) etc.

Cartea Roşie a Republicii Moldova

Cartea Roşie a Republicii Moldova (ediţia II) include 242 de specii, inclusiv 126 specii de plante, 9 specii ciuperci şi 116 specii de animale. Extrem de periclitate sunt unele specii de plante vasculare şi de licheni, mamifere, păsări, reptile şi peşti.

Numărul de specii de plante şi animale protejate de stat a sporit considerabil, atingând în anul 1998 cota de 484 de specii.

Din totalul plantelor periclitate, 48 de specii sunt caracteristice pentru ecosistemele forestiere, 32 – pentru cele de stepă, 19 – pentru cele petrofite, 18 – pentru cele de luncă, şi 4 – pentru ecosistemele acvatice şi palustre.

Unele specii care vieţuiesc pe teritoriul Republicii Moldova sunt incluse în Lista Roşie Europeană: plante – papucul- Venerei, ciulinul de baltă; mamifere – nurca europeană, popândăul comun, popândăul cu pete; păsări – raţa roşie, acvila ţipătoare mare, vânturelul mic, cristelul; reptile – vipera de stepă; peşti – fusarul, lostriţa, nisetrul; insecte – calosoma mirositoare, croitorul stejarului.

Cele mai importante arii de concentrare a speciilor de plante şi animale periclitate şi vulnerabile sunt în pădurile de fag, gorun şi stejar pedunculat din zona centrală a Republicii Moldova, unde s-au păstrat mai multe suprafeţe cu vegetaţie spontană (rezervaţiile „Codrii”, „Plaiul Fagului”, „Pădurea Domnească”, „Iagorlâc”, masivul de pădure „Orhei”). De asemenea, o concentraţie înaltă de specii periclitate şi vulnerabile a fost evidenţiată în pădurile şi poienile de pe pantele abrupte ale Nistrului (sectorul Naslavcea - Dubăsari) şi Prutului (sectorul Teţcani). Specii de plante periclitate de stepă s-au păstrat în rezervaţiile de stepă „Ciumai” şi „Bugeac” din sudul republicii. Rezervaţia naturală „Prutul de Jos”, lacurile Manta şi Cahul, luncile cursului inferior al Nistrului şi lacul Cuciurgan servesc ca habitate pentru mai multe specii periclitate acvatice şi palustre.

În scopul ocrotirii speciilor de plante şi animale periclitate necesar, de asemenea, a evidenţia comunităţile rare şi a conserva biotopurile şi habitatele acestora. A fost elaborată lista asociaţiilor vegetale din Republica Moldova şi sunt evidenţiate comunităţile a 77 de asociaţii rare, în baza speciilor edificatoare sau coedificatoare rare, din care multe se află pe teritoriul rezervaţiilor naturale protejate de stat.


Fisiere in arhiva: (1)

 • Specii de Plante si Animale Rare din Republica Moldova.doc

Previzualizare pagini (17):


  Alte informatii:

  Nu cred că există ceva mai important decât conservarea naturii, cu excepţia supravieţuirii omului şi aceste noţiuni sunt atât de strâns legate, încât e greu sa le despărţim."


  Documente similare:

  Preview Monitorizare Biodiversitate
  Monitorizare Biodiversitate
  Proiectul contine 26 pagini in format doc cu o marime totala de 55.7 KB.
  Preview Impactul Plantelor Transgenice Asupra Mediului
  Impactul Plantelor Transgenice Asupra Mediului
  Referatul contine 98 pagini in format doc cu o marime totala de 125.08 KB.
  Preview Dezvoltare Durabila
  Dezvoltare Durabila
  Cursul contine 58 pagini in format doc, ppt cu o marime totala de 8.35 MB.
  Preview Provocarile Agriculturii Ecologice
  Provocarile Agriculturii Ecologice
  Referatul contine 15 pagini in format doc cu o marime totala de 21.11 KB.
  Preview Biomonitoringul Mediului
  Biomonitoringul Mediului
  Referatul contine 7 pagini in format doc cu o marime totala de 15.7 KB.
  Preview Ecosistemele Acvatice si Palustre din Republica Moldova
  Ecosistemele Acvatice si Palustre din Republica Moldova
  Referatul contine 26 pagini in format doc cu o marime totala de 2.04 MB.