Biblioteca

Metode Formative de Predare a Istoriei

Valoare:

6 puncte *

Marime:

129,71 Kb

Pagini:

29

Nota:
8Metode Formative de Predare a Istoriei, 8 out of 10 based on 1 rating
Contine fisiere:

doc


Domenii:

Pedagogie, Istorie Universala


* de la numai 2.46 Lei, cumparand puncte sau poti obtine puncte daca postezi documente (vezi detalii)
Orice document downloadat sau uploadat este adaugat in Biblioteca Mea
Vezi informatii descarcari anterioare

Extras din document:

În perioada de trecere a societăţii la regimul democratic şi la economia de piaţă în Moldova se schimbă cerinţele societăţii faţă de învăţământ. Care trebuie restructurat pentru a pregăti o personalitate aptă de a rezolva problemele apărute în societate şi chiar în natură în pragul celui de-al treilea mileniu. Democratismul şi umanismul, principii caracteristice ale şcolii inovative, au dus la apariţia diverselor forme de organizare şi a noilor tehnologii ale procesului instructiv educativ.
Procesul dezvoltării învăţământului modern se desfăşoară în două direcţii: perfecţionarea învăţământului tradiţional şi instaurarea învăţământului formativ - inovativ, bazat pe modificările reale ale caracterului cerinţelor societăţii faţă de personalitate, precum şi pe schimbarea rolului personalităţii în societate. Odată cu dezvoltarea tuturor sferelor societăţii postindustriale e determinată de factorul uman anume valoarea personalităţii devine punct iniţial în organizarea şi funcţionarea învăţământului. În acest plan învăţământul formativ reprezintă strategia dezvoltării activităţii creatoare productive a profesorului şi a elevilor. Una din condiţiile primordiale ale atingerii scorului finit al învăţământului formativ este de a asigura dezvoltarea elevului în calitate de subiect al instruirii. Ca o ramificare a învăţământului formativ este învăţământul inovativ. În funcţie de conţinut se evidenţiază trei tipuri de inovaţii:
1) Inovaţii în concepţie, acelea care privesc modul de a gândi şi organiza procesul didactic;
2) Inovaţii de conduită interpersonală, acelea care vizionează rolurile şi relaţiile dintre factorii binomului educaţional (profesori - elevi), relaţii dintre profesori etc.;
3) Inovaţii materiale cele care privesc echipamentul şcolar: săli de clasă, laboratoare, cabinete, mijloace de învăţământ ş.a.
Fără a nega metodele de însuşire tradiţională (expunerea, conversaţia, demonstraţia, modelarea) în prim plan apar metodele active, productive, formative: descoperirea, cercetarea, observarea, experimentarea, lucrul în grup, autoinstruirea, algoritmizarea, instruirea programată, asaltul de idei etc. Acestea sunt metode care valorifică procesele de cunoaştere, înţelegerea şi receptarea valorilor istoriei. Metodele activ - participative presupun inversarea raportului ce trebuie “învăţat” - “cum trebuie învăţat”. Prin intermediul acestuia elevul este pus în ipoteza de căutător al cunoştinţelor istorice nu doar de consumator al acestora.
Conform metodologiei didactice generale, elevilor li se oferă posibilitatea de a utiliza toate tipurile de probe şi surse istorice, de a se implica în activităţi de investigare.
Metodele formative utilizate pentru realizarea obiectivelor fac ca faptele, legităţile, evenimentele şi interpretările istorice să fie cât mai aproape de realitate. Opţiunea profesorului pentru o metodă sau alta constituie o decizie de mare complexitate. Alegerea unei anumite metode se face în funcţie de obiective, de conţinutul procesului instructiv, de particularităţile de vârstă şi cele individuale ale elevului, de experienţă şi competenţă didactică a profesorului. Pentru elev metodele participativ - active utilizate constituie o cale mai eficientă de acces spre cunoaşterea adevărului istoric, a culturii şi comportamentelor umane, un mod de a cerceta şi descoperi lucruri noi. Astfel elevii capătă noi deprinderi intelectuale şi capacităţi cognitive, atitudini, sentimente şi comportamente.
Numărul metodelor de învăţământ este mare şi acest număr sporeşte fie prin elaborarea unor metode noi fie prin importanţa pe care o dobândesc unele procedee la predarea anumitor teme transformânduse astfel în metode. O clasificare a metodelor de învăţământ se poate realiza dacă se ţine seama de strânsele conexiuni dintre componentele procesului didactic care au ca punct focal instruirea şi formarea elevului. Această clasificare a metodelor de învăţământ se poate face pe baza utilizării a două criterii:
1) În funcţie de obiectivele operaţionale şi de conţinutul învăţării, metodele de predare - învăţare se clasifică în:
a) Metode informative, potrivite pentru a atinge conţinuturi de acelaşi fel, căi prin care elevul dobândeşte o cantitate de informaţii în scopul reconstituirii faptelor, fenomenelor, proceselor istorice;
b) Metode formative potrivite pentru a realiza obiective formative şi de a învăţa temeinic conţinuturi adecvate, căi prin care se explică cauzal, funcţional şi axiologic faptele, fenomenele istorice, valorificându-se pe deplin valenţele lor educativ - formative.
2) În funcţie de psihologia celui care învaţă (obiectivele şi conţinutul învăţării pun elevul în situaţii psihologice diferite de participare) metodele pot fi:
a) metode participative (active), axate pe activitatea elevului, solicitându-i intens gîndirea, imaginaţia, capacitatea de comunicare ş.a., ori de cîte ori obiectivele şi conţinutul sunt formative;


  Documente similare:
  Preview document similar
  Teoria si Metodologia Instruirii
  Cursul contine 58 pagini in format doc cu o marime totala de 133.54 KB.
  Preview document similar
  Istoria Economica a Romaniei
  Cursul contine 99 pagini in format doc cu o marime totala de 196.23 KB.
  Preview document similar
  Evaluarea Initiala, Evaluarea Formativa, Evaluarea Sumativa – ...
  Proiectul contine 94 pagini in format doc cu o marime totala de 116.67 KB.
  Preview document similar
  Metode Active de Invatare a Istoriei
  Proiectul contine 171 pagini in format doc cu o marime totala de 341.74 KB.
  Preview document similar
  Mozaicul ca Metoda Didactica Interactiva, Centrata pe Elev
  Referatul contine 21 pagini in format doc cu o marime totala de 47.26 KB.
  Preview document similar
  Comunicarea in Procesul de Consiliere
  Proiectul contine 10 pagini in format doc cu o marime totala de 20.07 KB.
  Carti recomandate:
  Scrisa de Alice Ionela Roalta
  Intr-o societate in continua schimbare, cand accentul nu mai este pus pe meseria de dascal, iar profesorii capabili se indeparteaza de un sistem de invatamant capricios, iata o carte de metodica a istoriei care vine in sprijinul cadrelor didactice ce doresc sa intre in scoala, sa se perfectioneze prin grade didactice sau, pur si simplu, sa ... citeste tot
  Scrisa de Adriana Vizental
  Singura lucare actualizata in domeniu de pe piata de carte!Editia a II-a, revazuta si adaugitaLucrarea este structurata in doua parti dedicate aspectelor teoretice si practice ale limbii engleze: evaluarea nivelului de competenta lingvistica, intocmirea planului de lectie, dezvoltarea abilitatilor de comunicare si de intelegere orala si scrisa, ... citeste tot
  Cartea revalorizeaza scenariul traditional al orei de limba si literatura romana si se adreseaza studentilor filologi, profesorilor care se pregatesc pentru obtinerea definitivatului sau a altor grade didactice, in general, tuturor celor interesati de aprofundarea metodelor moderne de predare-invatare. Dupa ce discuta statutul actual al ... citeste tot