Perspectivele Integrarii Republicii Moldova in Uniunea Europeana

Referat / Stiinte Politice
Informatii Referat:
Numar pagini: 10 pagini
Marime arhiva: 17.08 KB
Contine fisiere: doc
Numar fisiere: 1 fisier
Nota pe site: Nota  7 Perspectivele Integrarii Republicii Moldova in Uniunea Europeana , 7 out of 10based on 1 rating
Ce sunt punctele? Ce sunt punctele?
 • Punctele reprezinta moneda de schimb a site-lui.
 • Ai nevoie de ele ca sa downloadezi documente si le poti primi incarcand documente pe site.
 • Daca nu vrei sau nu poti face asta, punctele se pot cumpara foarte usor prin SMS, Card sau PayPal.
 • Click pentru mai multe detalii.

Extras din document:

Perspectivele Integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană

- patru tipuri fundamentale de tranziţie

- 5 domenii politice principale

- Concepţie a politicii externe a Republicii Moldova (aprilie 2002)

- Criteriile Consiliul European de la Copenhaga

Dificultatea elaborării unor previziuni ştiinţifice pentru viitorul Republicii Moldova reiese chiar din procesul de edificare a noului stat independent apărut pe harta politică a Europei la 27 august 1991 , care a decurs în condiţii interne şi extrem de dificile . Înrăutăţirea bruscă a calităţii vieţii , apariţia şomajului în masă, consecinţele încă nesoluţionatului conflict din Transnistria , privatizarea lentă , ineficientă şi inechitabilă a proprietăţii de stat au marcat profund evoluţia Republicii Moldova de după 1991 . În apogeul crizei din anul 1999 , salariul mediu în termeni reali constituia doar circa 25 % din nivelul anului 1990 , iar pensia medie – circa 17 % , nivelul şomajului , calculat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii , a atins 11,1 % .

Spre deosebire de alte ţări din Europa de Est şi Centrală , după proclamarea Independenţei , Republica Moldova s-a confruntat cu patru tipuri fundamentale de tranziţie , fiecare din ele reprezentînd o provocare de o complexitate deosebită :

-tranziţia de stat , care a solicitat formarea unor instituţii de stat potrivite şi adecvate pentru administrarea noului stat independent : ministere ale afacerilor externe , apărării , finanţelor şi comerţului internaţional etc.;

-tranziţia politică , constînd în trecerea de la un regim autoritar la unul democratic , ceea ce a făcut necesară formarea unui spaţiu în care dezbaterile deschise şi disputele cu puterea să se producă în mod paşnic şi într-un climat de stabilitate politică ;

-tranziţia de regim , prin care se renunţă progresiv la planificarea centralizată în favoarea reglementării de piaţă în calitate de regim de gestionare a economiei , transformînd astfel majoritatea instituţiilor de management al economiei în anacronisme;

-tranziţia socio-economică , constînd în trecerea de la satisfacerea necesităţilor de bază prin sistemul social la mecanismul de piaţă , ceea ce a implicat revoluţionarea modului în care populaţia este angajată în cîmpul muncii , aprovizionarea necesităţilor de bază , educaţia şi asigurarea asistenţei medicale etc.

Un suport sigur pentru elaborarea unor scenarii argumentate ştiinţific pentru viitorul Republicii Moldova a fost oferit de „Declaraţia Mileniului a Naţiunilor Unite : dezvoltarea umană – obiectiv de importanţă primordială”, semnată la New York în anul 2000 de către şefii de stat şi de guverne din 147 de ţări ale lumii , prin care se afirmă ataşamentul comunităţii internaţionale – inclusiv al Republicii Moldova – faţă de valorile fundamentale ale umanităţii – libertate , egalitate , solidaritate , toleranţă , respect faţă de natură şi divizarea responsabilităţilor , accentuîndu-se importanţa soluţionării gravelor probleme legate de consolidarea păcii , respectarea drepturilor omului , asigurarea dezvoltării durabile şi protecţiei mediului .

Ca urmare , şi în vederea traducerii în viaţă a obiectivelor Declaraţiei Mileniului a Naţiunilor Unite , cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare , în Republica Moldova au fost iniţiate o serie de studii şi seminare în cadrul cărora au fost analizate modalităţile de adaptare a sarcinilor şi indicatorilor ce derivă din Declaraţia Mileniului la condiţiile specifice ale Republicii Moldova . Rezultatele acestor activităţi s-au materializat în studii aprofundate pe fiecare din domeniile definite de cele opt obiective : eradicarea sărăciei extreme şi a foamei ; realizarea accesului universal la învăţămîntul gimnazial ; asigurarea egalităţii genurilor şi acordarea de drepturi şi posibilităţi egale femeilor ; reducerea mortalităţii copiilor ; îmbunătăţirea ocrotirii sănătăţii materne ; combaterea HIV / SIDA , a tuberculozei şi malariei ; asigurarea durabilităţii mediului ; crearea parteneriatului global pentru dezvoltare .

Precum se menţionează în Raportul Naţional al Dezvoltării Umane „Guvernare responsabilă pentru dezvoltare umană”, elaborat în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare , acest moment critic al procesului de tranziţie , există trei scenarii pentru viitorul Republicii Moldova .

Primul scenariu presupune că actuala situaţie ar degrada într-o stare de conflict intern permanent , respectiv , într-o deteriorare a indicatorilor de dezvoltare umană . Rezultatul final al acestui scenariu ar fi fragmentarea sistemului politic , însoţită de o reducere dramatică a legitimităţii şi a performanţei instituţionale , o dată cu dezintegrarea socială , care ar conduce la potenţiale conflicte violente pentru controlul asupra teritoriilor . În cadrul acestui scenariu se apreciază că orice tip de acord sau parteneriat politic devine imposibil , iar reforma ca posibilitate va eşua inevitabil .

Al doilea scenariu , considerat mai optimist , ar consta în menţinerea situaţiei existente pe o durată nedefinită , oscilîndu-se periodic între declinul economic şi reducerea nivelului de dezvoltare umană şi tendinţele de ameliorare a acestora . Acest scenariu se caracterizează prin unele ameliorări locale , precum şi prin reforme neesenţiale , finanţate , ca regulă , de către donatorii externi . În eventualitatea acestei variante , Guvernul îşî v-a asuma un rol de conducere în toate domeniile de activitate , în timp ce problemele principale ce ar trebui soluţionate vor fi trecute sub tăcere . În cadrul acestui scenariu nu poate fi realizată o reformă politică serioasă , ci doar reorganizări instituţionale şi transformări limitate , ce pot conduce doar la unele schimbări cosmetice . Tensiunea socială se va menţine , dar conflictele vor fi de scurtă durată , sporadice , localizate în anumite sectoare şi controlabile prin măsuri represive . Satisfacerea structurală a cerinţelor sociale , chiar şi nesemnificative , va fi tergiversată .


Fisiere in arhiva: (1)

 • Perspectivele Integrarii Republicii Moldova in Uniunea Europeana.doc

Previzualizare pagini (10):


  Documente similare:

  Preview Perfectionarea Structurii Institutionale si a Procesului Decizional in Romania in Contextul Aderarii la Uniunea Europeana
  Perfectionarea Structurii Institutionale si a...
  Proiectul contine 296 pagini in format pdf cu o marime totala de 1.44 MB.
  Preview Cetatenia Europeana
  Cetatenia Europeana
  Referatul contine 12 pagini in format doc cu o marime totala de 35.2 KB.
  Preview Situatia Geo-Politica a Republicii Moldova
  Situatia Geo-Politica a Republicii Moldova
  Proiectul contine 30 pagini in format doc cu o marime totala de 85.53 KB.
  Preview Politica Comerciala a Romaniei in Contextul Aderarii la Uniunea Europeana
  Politica Comerciala a Romaniei in Contextul Aderarii...
  Proiectul contine 115 pagini in format doc cu o marime totala de 300.04 KB.
  Preview Libertatile Fundamentale si Cetatenesti in Uniunea Europeana
  Libertatile Fundamentale si Cetatenesti in Uniunea...
  Cursul contine 58 pagini in format doc cu o marime totala de 87.7 KB.
  Preview Analiza Tratatului de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana
  Analiza Tratatului de Aderare al Romaniei la Uniunea...
  Proiectul contine 62 pagini in format doc cu o marime totala de 311.42 KB.