Toate seminariile

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Luxemburg

  1. Structura resurselor financiare publice (conform clasificatiei oficiale) Prin resurse financiare publice se înţelege, în principiu , totalitatea mijloacelor băneşti care se administrează de către autorităţile publice în scopul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor ce revin acestora, asigurând funcţionarea structurilor organizatorice corespunzătoare (instituţii publice centrale şi locale, întreprinderi de stat etc.) Resursele financiare publice deţin un loc important în totalul resurselor...

 • Institutiile uniunii europene

  CONSILIUL EUROPEAN ROL SEDIU ORGANIZARE ACTIVITATE PROCEDURI JURISPRUDENȚĂ - definește orientarea și prioritățile politice generale ale UE; - nu este una din instituțiile cu rol legislativ ale UE, prin urmare nu negociază și nu adoptă legislația UE. Bruxelles (Belgia) Membrii Consiliului European sunt șefii de stat sau de guvern ai celor 28 de state membre ale UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene. De asemenea, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru...

 • Serviciul public de amenajare si intretinerea spatiilor verzi

  Capitolul 1. Prezentarea serviciului de amenajare şi întreţinerea spaţiilor verzi din sectorul 1 din Bucureşti Sectorul 1 al Bucureștiului este una din cele mai importante şi dinamice zone ale capitalei. Acoperind o mare parte din nordul capitalei, acest sector are o întindere de 67,5 kmp şi o populaţie de cca 240.000 oameni. Pornind din centrul capitalei ca şi celelalte sectoare, se învecinează în vest cu sectorul VI şi în est cu sectorul II. La rândul său, sectorul 1 este împărţit în...

 • Politici publice

  1. PREZENTAREA DOMENIULUI 1.1 Date despre minister Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) realizeaza politica nationala in domeniile mediului, gospodaririi apelor si managementului silvic, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, coordonare si control in aceste domenii, direct sau prin organisme tehnice specializate, autoritati sau institutii publice aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului. Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor actioneaza...

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice in Romania si Cipru

  Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic al cheltuielilor publice 1.1 Conceptul de cheltuieli publice ,,Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia utilizării şi repartizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia” Aceste cheltuieli vizează diverse plăţi pentru atingerea obiectivelor conforme politicii statului...

 • Subiecte farmacie

  1. Clasificaţi dispunerea după clasele NYHA şi Goldman Clasa Gradul NYHA Dupa Goldman I Eforturi mari >7 METS: urcat 8 trepte cu 10kg sau mers pe teren plat cu 25kg II Eforturi medii 5-7 METS: mers pe teren plat III Eforturi mici 2-5 METS: mers incet, facut patul, imbracat IV Repaus <2 METS 2. Elemente de diagnostic diferenţial între dispneea cardiacă şi pulmonară 3. Istoricul de boală pulmonară sau cardiacă 4. Dispneea de decubit, cu ortopnee, dispneea paroxistică nocturnă...

 • Metode si modele utilizate in activitatea manageriala a societatii nationale de radiocomunicatii Radiocom

  SCOPUL PROIECTULUI Cunoașterea organizației, a elementelor esențiale (legi, principii – management) și a tehnologiei manageriale. Cap. 1 – Selectarea și descrierea organizației SCOP: Cunoașterea domeniului de activitate și a structurii organizatorice a unei societăți naționale din domeniul comunicațiilor 1.1. Istoric Societatea Națională de Radiocomunicații S.A (SNR) este o societate comercială pe acţiuni care se ocupă cu difuzarea și transportul programelor radio și TV (broadcasting)...

 • Dimitrie Cantemir

  Dimitrie Cantemir -născut 26 octombrie 1673 – decedat 21 august 1723. A fost domnul Moldovei  în două rânduri martie - aprilie 1693 și 1710 -1711 și un mare cărturar  al umanismului românesc. Printre ocupațiile sale diverse s-au numărat cele de enciclopedist, etnograf,geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor. Ostatic la Constantinopol Principala preocupare a tânărului a fost învăţătura, ceea ce avea să-l ajute să devină un spirit enciclopedic, reprezentant strălucit al...

 • Notiunea si particularitatile recursului impotriva incheierilor judecatoresti

  Sistemul de drept al Republicii Moldova este format din 3 categorii de instanțe: judecătorii, curți de apel și curtea supremă de justiție, care la rândul său adoptă diferite acte de dispoziție printre care: hotărâri, încheieri, ordonanțe, decizii etc. Obiectul de cercetare a raportului dat se referă la recursul contra încheierilor care le pronunță instanțele de judecată pe parcursul judecării pricinilor civile, respectiv o să încercăm să facem o analiză a obiectului recursului reglementat...

 • Plan de afacere

  Pentru a ne finanţa afacerea am ales : 1.Autofinanţarea: Asociaţi Suma investită(euro) Sursa de provenienţă a sumei Becheanu Ana Maria 20000 Sursa de provenienţă personală Bucuroaia Alexandra 20000 Sursa de provenienţă personală Mara Mihai 20000 Sursa de provenienţă personală Popa Isabela 20000 Sursa de provenienţă personală Şapte Constantin 20000 Sursa de provenienţă personală 1.Cheltuieli fixe A.Cheltuieli înfiinţare afacere Cheltuieli de autorizare : - taxă cazier fiscal : 30lei...

 • Bazinul hidrografic al Dunarii - Judetul Teleorman

  Date generale despre Dunăre Dunărea este cel mai important fluviu al Europei nu prin lungime, fiind întrecută de Volga și nici prin intensitatea traficului, depăsind-o Rinul, ci datorită cursului său care străbate continentul de la vest la est, prin regiuni de mare diversitate ce aparțin a 10 țări: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croatia, Iugoslavia, Romania, Bulgaria, Moldova (deschidere de 2 km), Ucraina. Dunărea trece prin 4 capitale: Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad. Prin...

 • Institutii publice - aspecte

  Capitolul 1 1.1 Instituții publice. Concept. Rol Instituţiile publice sunt organizaţii al căror obiect de activitate constă în organizarea, conducerea şi desfăşurarea unor activităţi menite să asigure funcţionarea corespunzătoare a puterii legislative, executive şi judecătoreşti. Instituţiile publice reprezintă deci unităţile publice prin intermediul cărora statul îşi exercită şi îndeplineşte funcţiile şi serviciile sale în domeniul economic, social-cultural, de...

 • Rate ale dobanzii relevante pentru sistemul bancar

  Tema III Rate ale dobânzii relevante pentru sistemul bancar Dobânda reprezintă costul banilor luați cu împrumut. Rata dobânzii reprezintă dobânda exprimată ca procent din suma împrumutată. I.1.1. Care sunt ratele dobânzii practicate de banca centrală și ce semnifică acestea? a) Rata dobânzii de referinţă se calculează ca medie aritmetică, ponderată cu volumul tranzacţiilor, a ratelor dobânzilor depozitelor atrase, operaţiunilor reverse repo şi operaţiunilor repo din luna anterioară celei...

 • Instruirea diferentiata in cadrul orelor de lectura

  Instruirea diferenţiată şi individualizată aspecte generale Într-o clasă obişnuită, vom găsi elevi care citesc peste nivelul clasei şi elevi care se află sub nivelul clasei. Am putea constata de asemenea că unii elevi învaţă cel mai bine colaborând cu alţi colegi, în timp ce alţii preferă să lucreze singuri. Există şi elevi care au nevoie de ajutor special de-a lungul procesului de învăţare pentru a umple lacunele cu care se confruntă. Instruirea diferenţiată este o metodă de predare pentru...

 • Contractul de asigurare in turism

  1. Tipurile de asigurări în turism Firmele turistice ca persoane juridice profită de un șir de servicii acordate de către companiile de asigurare. Astfel, în sfera industriei turistice există asigurări obligatorii și benevole la dorința turistului. Asigurările în turism se clasifică în următoarele tipuri: o asigurarea turistului și a bunurilor sale; o asigurarea riscurilor firmelor turistice; o asigurarea turiștilor pentru călătoriile de peste hotare; o asigurarea turiștilor străini; o...

Pagina 1 din 214