Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Identificarea avantajelor si dezavantajelor regionalizarii administrativ

  Descentralizarea reprezintă un proces fundamental ce constă în deplasarea puterii de la centru spre periferie. Astfel, Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale transferă competențe pe care le exercită în prezent autorităților administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor sau orașelor, după caz, respectând principiul subsidiarității . Procesul descentralizării administrative generează o mulțime de efecte ce constau în:...

 • Analiza comparativa a managementului resurselor umane din administratia statelor membre ale Uniunii Europene

  Introducere Într-o perioadă a globalizării și a transformărilor socio-economice, instituțiile publice trebuie să răspundă cerințelor din ce în ce mai ridicate ale cetățenilor folosind într-o manieră eficientă resursele limitate avute la dispoziție. În acest context, managerii din sectorul public își îndreaptă atenția către cea mai valoroasă resursă de care dispun - resursa umană, cea care poate asigura evoluția organizației și îndeplinirea misiunii acesteia (Lăzăroiu, 2015). Pe o piață a...

 • Cazul AFSU Phoenix

  In 1992,Guvernul Federal se confrunta cu cel mai vizibil eșec,atunci când uraganul Andrew a lovit sudul Floridei,lasând aproape 200000 de oameni fără adăpost și alți 1,3 milioane fară electricitate.Produsele alimentare,apa curată,adăposturile și asistența medicala erau insuficiente,iar Agenția Federalăpentru Situații de Urgența(AFSU) era de negăsit.Atunci când și-au facut apariția, incompetența lor a încurcat mai mult eforturile de acordarea ajutorului. Tot ce făcea AFSU confirma descrierea...

 • Politici publice si guvernanta europeana

  Introducere De peste două decenii, se manifestă o preocupare constantă pentru reformarea sectorului public. În acest sens, au fost create o multitudine de modele, dar este destul de dificil de afirmat, cu certitudine, care dintre acestea este cel optim. În anumite țări europene există așteptări față de remodelarea statului. În altele, reforma a presupus schimbări ample, focalizate asupra îmbunătățirii performanțelor sectorului public. Ceea ce contează este, în fond, că în toate țările...

 • Prioritizarea investitiilor publice ale Primariei Scanteia, judetul Ialomita pentru anul 2018

  1. Descrierea instituției Primăria Scânteia din județul Ialomița este o instituție publică locală. Activitatea instituțiilor din sistemul administrației publice se caracterizează în principiu ca activitate organizatorică. Sistemul administrației publice îndeplinește mai multe funcții: sociale, politice și tehno-juridice. Primăria Scânteia face parte din sistemul administrativ local împreună cu Serviciile Publice Locale, Consiliul Local și Consiliul Județean. Primăria este aparatul de lucru...

 • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice (bugetare) in Romania si Italia

  Capitolul 1: Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale 1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare: Structura resurselor financiare publice poate fi diferită de la o țară la alta, înregistrându-se numeroase modificări pe parcursul anilor ai evolutiei istorice. Resursele financiare publice se pot clasifica după următoarele categorii: I. După regularitatea folosirii lor: - Resurse ordinare: (impozite, taxe, contribuții obligatorii, veniturile din...

 • Actiunea in spatiu a normei juridice

  I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND NORMA JURIDICĂ 1.1 Noțiunea normei juridice Ceea ce numim „Dreptul” unui anumit popor este întotdeauna o totalitate de reguli, de norme, înăuntrul cărora activitatea, conduita omenească ne apare ca trebuind să se limiteze. Realizarea dreptului, a prevederilor actelor normative, înseamnă aducerea la îndeplinire a normelor juridice prin respectarea și executarea acestora de către persoanele fizice și subiectele colective de drept precum și aplicarea normelor...

 • Rolul patrimoniului unesco in societatea globala

  Obs. preliminarii: Lucrarea de față reprezintă o parte din cap. al 2-lea al lucrării de dizertație „Patrimoniul UNESCO”. Am ales acest capitol deoarece mi se pare că se pretează la o analiză conform cerințelor cursului de Etică și integritate academică. Acest articol se oprește asupra câtorva dintre multiplele valențe care pot fi atribuite Patrimoniului umanității, construcție unică și generoasă, care în opinia unuia dintre „părinții săi” ar fi greu de realizat astăzi . Conceptul de...

 • Constatarea contraventiei si motivele de nulitate ale procesului verbal

  INTRODUCERE Constatarea faptei contravenționale reprezintă nucleul unui proces contravențional, iar noile condiții sociale impun persoanelor responsabile de constatarea contravenției de a se perfecționa în măsura respectării exigențelor legale. Instituția constatării faptei contravenționale este o verigă a ramurii dreptului contravențional procedural care are ca scop încadrarea faptei antisociale în cadrul legal, iar tendințele societății sunt din ce în ce mai mari. Astfel, prezentul referat...

 • Locul si rolul resurselor umane in cadrul organizatiei - resursele umane din administratia publica

  1. Resursa umană (forța de muncă) - principalul factor de producție Orice activitate economică implică atragerea, combinarea și consumarea, în anumite cantități, a factorilor de producție (munca, natura și capitalul). Considerată a fi factorul activ și determinant al producției, munca nu poate lipsi din nici o activitate desfășurată de oameni. Ea este o activitate conștientă, exclusiv umană, creatoare de bunuri economice și de valoare nouă. Munca, așa cum se înfățișează ea în realitate,...

 • Cercetarea principalelor activitati ale managementului resurselor umane in cadrul ANFP

  Introducere Resursele umane sunt unice în ceea ce privește potențialul lor de creștere și dezvoltare, precum și capacitatea lor de a recunoaște și depăși limitările lor, astfel încât să poată aborda noi provocări sau cereri, fie ele reale sau posibile. Preocuparea administrației publice este gestionarea interesului public și asigurarea funcționării continue a serviciilor publice cu utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare, tehnologice și economice pentru a obține...

 • Analiza stresului organizational si impactul acestuia asupra activitatii angajatilor din cadrul ANFP-ului

  Introducere În această cercetare, vom studia modul în care stresul afectează angajații dintr-o organizație, cât și rezultatele globale, obținute de către aceasta . Stresul profesional există peste tot acum, fie că este vorba despre o afacere mică sau o companie uriașă. Odată cu creșterea problemelor generate de stres, este esențial să știm influența acestuia asupra activității angajaților, din cadrul organizațiilor. Capitolul 1. Stadiul cunoasterii in domeniul stresului organizational...

 • Identificarea avantajelor si dezavantajelor regionalizarii administrative

  Descentralizarea în administrația publică este un regim juridic în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcționari numiți de la centru ci de către cei aleși de corpul electoral. În cazul descentralizării, statul nu își asumă singur sarcina administrării, ci o împarte,în anumite cote, cu alte categorii de persoane, cum sunt colectivitățile locale. Sistemul descentralizării înlocuiește puterea ierarhică - specifică centralizării - cu controlul administrativ de legalitate....

 • Primaria Ramnicu Valcea

  ARGUMENT În cercetarea pentru proiect, am descoperit mai multe informații interesante despre orașul Râmnicu Vălcea, precum că: orașul este situat pe celebra paralelă 45, la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord, Râmnicu Vâlcea este reședința primului județ atestat documentar și a fost primul oraș în care fost intonat pentru prima dată, în anul 1848, Imnul Național al României ,,Deșteaptă-te Române’’. Astfel, am ales ,,Primăria Râmnicului Vâlcea” pentru a înțelege cum funcționează...

 • Discriminarea persoanelor de etnie rroma

  Dezvoltarea cadrului teoretic În ceea ce privește discriminarea exista numeroase teorii. Una dintre acestea pornește de la ideea stereotipurilor si prejudecăților. Un fenomen cu care interactioneaza discriminarea este cel de stigmat, cei stigmatizați devenind astfelr ținta tratamentelor diferențiate. Minoritațile stigmatizate, spune Goffman, sunt acei oameni care au anumite atribute ce îi determină pe ceilalți oameni sa le interzică acceptare totală din partea societații. Stigmatul...

Pagina 1 din 32