Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Politici fiscal-bugetare neokeynesiste si eficienta lor

  Conceptul de politică fiscal-bugetară Politica fiscală este mijlocul prin care un guvern își ajustează nivelul cheltuielilor și al ratelor de impozitare pentru a monitoriza și influența economia unei țări. Este strategia surorii politicii monetare prin care o bancă centrală influențează oferta de bani a unei națiuni. Aceste două politici sunt utilizate în diferite combinații pentru a direcționa obiectivele economice ale unei țări. Iată o privire asupra modului în care funcționează politica...

 • Somajul

  Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin acceptate care afecteaza economiil tuturor tarilor. Notiunrea de somaj provine de la cuvantul “chomage” din limba franceza, la randul sau preluat din limba greaca “cauma” care insemna “caldura mare” din cauza careia se intrerupea orice activitate. La origine notiunea de somaj reprezenta intreruperea lucrului din cauza temperaturilor ridicate. Somajul se poate caracteriza ca o stare negativa a economiei care afecteaza o parte din...

 • Eficienta politicilor fiscal-bugetare keynesiste

  Capitolul I. Conținutul politicii fiscal-bugetare 1.1 Concepte privind politica și principalele componente ale acesteia În literatura de specialitate, expresia "politică generală", care este utilizată în mod regulat cu importanța "politicii generale de stat", care se regăsește fundamental în metodologia solidă a activităților monetare și sociale. O astfel de metodologie este legitimată doar din șansa în care ne gândim că, din punctul de vedere verificabil, în apariția...

 • Modalitati de perfectionare a sistemului motivational in cadrul institutiilor publice

  Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru ca o instituție publică să meargă pe o cale progresivă din punct de vedere al profitului, angajatorul trebuie să țină cont de unul din factorii esențiali care conduc la ascensiune, și anume, motivarea angajaților. Susțin că resursele umane reprezintă elementul cheie în susținerea oricărei instituții. Pentru crearea unui sistem de tip „win-win”...

 • Studiu de caz privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat al Romaniei si al Austriei

  Capitolul I. Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Introducere Problema cheltuielilor publice cu timpul a devenit un domeniu larg de interes în sfera unor decizii ce ține de factorii de conducere, în special cei de la nivel macroeconomic, în contextula unei integrări în cadrul unor modele de creștere economică.1 Unul dintre scopurile de bază ale oamenilor este de a raționalizarea, în special în domeniu economic.Pentru a atinge acest obiectiv este necesar de a folosi diverse metode și...

 • Analiza comparativa a dimensiunii publice (bugetare) in Romania si Bulgaria in perioada 2011-2015

  Structura resurselor financiare publice conform clasificarilor oficiale Prin resurse financiare publice înțelegem ,în principiu, totalitatea mijloacelor bănești care se administrează de către autoritățile publice pentru îndeplinirea obiectivelor , funcțiilor și îndatoririlor ce le revin, asigurând structurilor organizatorice corespunzătoare. Clasificarea generală a resurselor financiare publice (bugetare) după regularitatea folosirii lor, adică resurse ordinare și resurse extraordinare....

 • Administratia publica in teritoriu

  Administrația publică în teritoriu Activitatea executivă înfăptuită de administrația publică se realizează în cea mai mare parte a ei în teritoriu, deoarece, de regulă, autoritățile centrale nu pot rezolva singure și în mod exclusiv acele sarcini executive ce revin în mod specific nivelului local de abordare. În acest sens, în teritoriu putem distinge administrația publică locală, a colectivității respective, constituită din autorități sau organe locale - respectiv consiliile locale, de...

 • Analiza judetului Sibiu

  Prezentarea generala a Judetului Sibiu Județul Sibiu este situat în centrul României, în partea de sud a Transilvaniei, la o distanta de 273 km de Bucuresti. Din suprafața administrativă a județului Sibiu de 543.248 ha ponderea principală este reprezentată de terenuri agricole (56%) și terenuri cu vegetație forestieră (37%), restul terenurilor ocupând doar 7% din suprafața totală. Încadrându-se între județele de mărime mijlocie, județul Sibiu ocupă o parte a Podișului Transilvaniei cu o...

 • Alternative de finantare a educatiei si implicatiile acestora

  1. Evoluții și tendințe în finanțarea învățământului la nivel european și național Sistemul de învățământ din fiecare țară este caracterizat printr-o derie de particularități proprii determinate de condițiile economice, sociale, politice, de gradul de cultură și civilizație al societății, de tradițiile unei națiuni și de conceptiile pedagogice pe care le promovează. Fiecare țară promovează un învățământ specific care corespunde nivelului și gradului ei de dezvoltare, precum și cerințelor și...

 • Evaluarea si selectia candidatilor in cazul unui contract de produse (de furnizare)

  1. La o licitație restrânsă, pentru atribuirea unui contract de produse se prezintă 3 O.E. caracterizați prin: a. Valoarea contractelor similare din anii anteriori: Candidații Anul „n-2” Anul „n-1” Anul „n” A 65 000 € 75 000 € 50 000 € B 30 000 € 15 000 € 60 000 € C 60 000 € 75 000 € 15 000 € Cerința minimă pentru experiența similară este de 80 000 € b. Cifra medie de afaceri pe anii anteriori (se iau în considerare valorile ultimilor 3 ani) are valorile: Candidații C.A.m A 275 000 €...

 • Managementul achizitiilor publice

  ASPECTE INTRODUCTIVE Toate organizatiile au nevoie de intrari in procesul de productie a unor bunuri si servicii provenind de la furnizori sau producatori externi. Rolul si contributia functiei de achizitii in gestionarea acestor intrari este ridicat, functia de achizitii putand contribui si la eficienta organizatiei ca intreg. Achizitiile, in prezent, in toate organizatiile de succes, sunt considerate ca fiind o activitate de importanta strategica, esentiala, ceea ce inseamna ca deciziile...

 • Sistemul de achizitii publice din Franta

  Sistemul de achiziții publice din Franța utilizează mijloacele electronice pentru publicarea, preluarea, schimbul și stocarea tuturor informațiilor referioare la achizițiile instituționale din organizațiile publice. Această platformă poartă denumirea de e-Achiziții. Este necesar un complex de instrumente tehnologice, ce respectă constrângerile juridice și organizatorice. Introducere Timp de mulți ani, dezvoltarea tehnologiilor de informații și comunicare au produs numeroase mutații în...

 • Documente de evidenta operativa

  ARGUMENT În orice unitate patrimonială, selectarea, completarea și întocmirea documentelor reprezintă o cerință majoră pentru cunoașterea și managementul activității. Importanta documentelor în economia de piața este foarte mare, cu atât mai mult decât turismul, în țara noastră, este în continuă ascensiune. Documentele utilizate în turism reflectă existența și mișcarea elementelor patrimoniale în decursul derulări activității în turism și permit stabilirea răspunderii pentru păstrarea și...

 • Dreptul de proprietate - reglementare juridica si efecte practice

  CAPITOLUL 1 - Dreptul de proprietate conținut, caractere și reglementare juridică 1.1. Dreptul de proprietate Istoria fiecărei societăți omenești, în oricare spațiu geografic ar fi apărut, se naște și se verticalizează prin proprietate. Proprietatea reprezintă fundamentul oricărui sistem de drept. Ca drept real fundamental, dreptul de proprietate s-a bucurat de ocrotirea autorităților încă din cele mai vechi timpuri, parcurgând mai multe etape de transformare, prin care a evoluat până la...

 • Etica si integritate academica

  Etică și integritate.Definiție.Principii. Ramură a filozofiei, etica se ocupă cu sistematizarea și prezentarea conceptelor de conduită greșită și corectă. Prin cercetarea problemelor din punct de vedere moral, domeniu eticii încearcă să livreze răspunsuri la întrebări precum cum este corect să ne comportăm? sau ce este binele și rău?. De a lungul timpului s-au dezvoltat numeroase perspective cu privire la modul în care valorile servesc eticii: utilitarism, perspectiva centrată pe drepturi,...

Pagina 1 din 22