Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Studiu de caz comparative privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice ( bugetare) in Romania si Olanda (2015-2019)

  Capitolul 1: Cadrul conceptual si methodologic 1.1 Prezentati succinct conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificatie bugetare. Cheltuielile publice sunt un concept financiar al carui continut il reprezinta exprimarea in forma baneasca a relatiilor economico-sociale aparute intre stat si persoane fizice si juridice, cu ocazia folosirii resurselor financiare ale statului si in scopul exercitarii functiilor si atributiilor acestuia. Cheltuielile...

 • Finantarea politicii agricole comune

  1. Introducere Când Tratatul de la Roma a stabilit o piață comună în 1958, agricultura din cele șase state membre fondatoare era caracterizată de o intervenție puternică a statului. Pentru a include produsele agricole în libera circulație a mărfurilor, menținând în același timp și intervenția statului în sectorul agricol, a fost necesar să se elimine mecanismele de intervenție ale statului incompatibile cu piața comună și să fie adaptate la nivel comunitar: acesta a fost motivul principal...

 • Particularitati ale regulamentului de ordine interna si contractul colectiv de munca

  1.Particularități ale regulamentului de ordine interioară Articolul 241 din Codul Muncii precizează: ”Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz. Aceasta trebuie realizat în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice, după consultarea cu sindicatul sau cu reprezentanții angajaților” . De asemenea regulamentul intern fiind documentul intern al unei organizații care se întocmește de...

 • Adoptia interna si internationala

  1.Noțiuni de introducere privind adopția “Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.” De regulă adopția poate fi: - adopție internă - adopția în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât și adoptatul au reședința obișnuită în România; - adopție internațională - adopția în care adoptatorul sau familia adoptatoare și copilul ce urmează să fie adoptat au...

 • Administratia Publica Londoneza

  INTRODUCERE Marea Britanie este o monarhie constituțională ereditară care nu are o constituție scrisă, dar dispune de un set de statute, convenții și legi generale, texte juridice adoptate de Parlament cum ar fi: Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689), act Of Settlement (1701), Reform Act(1832), Parliament Act(1911/1959), s.a. Principiile de guvernare se bazează pe tradiție, convenții, regulamente și precedente. Marea...

 • Studiu de caz privind elemetele constitutive ale infractiunii de talharie

  1. Motivația alegerii temei de cercetare Mi-am ales această temă pentru proiect deoarece, în contextul social actual, consider că această infracțiune a căpătat o importanță deosebită datorită degradării sociale, a nivelului de trai din ce în ce mai scăzut, cât și a creșterii continue a criminalității. În cadrul acestei lucrări, am hotărât să aprofundez studiul privind infracțiunea de tâlhărie, ce face parte din cadrul infracțiunilor contra patrimoniului. Această lucrare este structurată pe...

 • Plangeri individuale adresate mecanismelor conventionale

  Introducere Omul, în esența sa de ființă socială se raportează nemijlocit la semeni, la societate în ansamblu, aceasta reprezentând cadrul care-i asigură dezvoltarea prin aceea că „fiecare are un statut al său în care se însumează totalitatea drepturilor pe care societatea le acordă sau le pretinde de la fiecare”. Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil și politic, ulterior în domeniul economic și social. În prezent, datorită importanței acordate drepturilor...

 • Politici de organizare administrativ-teritoriala in Romania moderna si contemporana

  INTRODUCERE Organizarea administrativ- teritorială a unei țări, înfăptuită pe cale legislativă, reprezintă un element de suprastructură de mare importanță, deoarece determină constituirea sistemului administrației statului și subsistemelor lui locale, încadrează teritorial viața politică și organizează viața economică și socială a unei națiuni. Modelele de organizare administrativă adoptate sunt întotdeauna impuse de condițiile concrete istorice, geopolitice, economice și sociale. România a...

 • Politici publice privind restrangerea liberei circulatii in perioada pandemica

  Motivarea alegerii temei studiului de caz Drepturile fundamentale ale omului au reprezentat unul din cele mai importante instrumente de stabilire și susținere a egalității, echității și a organizării statale. Caracterul complex al acestora stârnește nenumărate controverse, fapt ce impune necesitatea adoptării unor măsuri corective și de perfecționare. Apariția și răspândirea extrem de rapidă a noului coronavirus, Covid-19, a condus la existența unei probleme globale, problemă...

 • Formarea profesionala

  INTRODUCERE Formarea profesională reprezintă activitatea desfășurată de o persoană înainte de încadrarea să în muncă, dar și de perfecționare a angajaților, în scopul de a dobândi cunoștințe de cultură generală și de specialitate, necesare pentru exercitarea unei profesii sau pentru avansarea la locul de muncă. Cu toate acestea, sunt vizate și câteva obiective: - Mai bună adaptare la cerințele pieței muncii - Promovarea în muncă și dezvoltarea profesională - Reconversia profesională -...

 • Bugetul Municipiului Buzau

  Bugetele locale se elaborează, se adoptă și se execută de către organele locale ale puterii și administrației de stat (Consiliile Județene și Consiliile Municipiului București, Consiliile Locale și primăriile localităților). În cele ce urmează voi prezenta structura veniturilor și cheltuielilor și voi analiza contribuția lor la formarea bugetului pe categorii de venituri și destinații de cheltuieli prevăzute în bugetul local al Municipiului Buzău pe anul 2020. Pentru anul 2020 se estimează...

 • Marketingul privind colectarea deseurilor in comunitatile mici

  Lucrarea analizează nivelul actual de informare a cetățenilor cu privire la reciclarea corectă a deșeurilor. În partea teoretică, am expus definirea conceptului de marketing ecologic și am discutat despre impactul social. Am expus o posibilă legătura între managementul deșeurilor și marketingul ecologic, în continuare doresc să scot în evidență relevanța unei părți empirice a cercetării. Numărul mare de produse și servicii, apărute odată cu creșterea populației și urbanizarea masivă începând...

 • Desfasurarea procesului bugetar la primaria Lozna

  CAPITOLUL 1: Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Lozna 1.1. Scurt istoric Lozna este o comună din județul Botoșani, fiind situată la 50 km distanță față de reședința de județ și la circa 12 km distanță de Municipiul Dorohoi, pe DJ 291B care străbate teritoriul comunei aproximativ de la est la vest spre comuna Dersca. Teritoriul prezentat are următoarele comune ca vecini: nord - comuna Dersca, nord-est și est - comuna Șendriceni, sud - comuna Vârfu Câmpului, vest - comuna Cândești....

 • Ministerul Afacerilor Interne

  Există mai multe unități, instituții și structuri aflate în subordinea / în coordonarea / în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.): Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția Generală de Protecție Internă, Direcția Generală Anticorupție, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Instituția Prefectului, Direcția Generală de Pașapoarte,...

 • Combaterea coruptiei in achizitiile publice la nivel local

  I. Definirea problemei și a nevoii Domeniul achizițiilor publice este unul dintre cele mai vulnerabile sectoare în fața corupției, dat fiind numărul mare de cazuri de corupție la nivel înalt. Elaborarea unor specificații tehnice, astfel încât să favorizeze anumiți ofertanți, împărțirea unei achiziții în mai multe loturi cu valori mai mici pentru a fi evitate procedurile competitive, lipsa unei analize adecvate a prețurilor foarte mici, excesiva utilizare a criteriului prețului cel mai scăzut...

Pagina 1 din 30