Toate documentele din domeniul Administrație Publică

Criza de imagine și reputația instituției ANAF

1. Metode de comunicare scrisă - Broșura de întreprindere Somații - scrisoare de aducere aminte După cum putem observa, aceasta reprezintă prima somație, ce are ca scop amintirea unei probleme recent indentificată, anunțând astfel compania datoare de suma neachitată. În a doua imagine avem a doua somație ce... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia

Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice potrivit clasificației oficiale 1.1 Prezentarea unei sinteze a clasificației bugetare privind resursele financiare Ceea ce indică totalul mijloacelor bănești sunt resursele financiare publice care, de altfel, sunt indispensabile în cadrul unei perioade de timp... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

EPPE

1. Pentru a putea face rost de bani, Alexandra are doua posibilitati. Poate sa o ajute pe fetita vecinilor la teme castigand 300 ron saptamanal, sau poate sa lucreze la sfarsit de saptamana ca bona castigand 350 ron. Costul de oportunitate pentru ajutorul pe care Alexandra il da fetitei vecinilor este: a) 300 ron... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit

Rezumat În cadrul acestei lucrări am definit și am făcut o trecere succintă în revistă a conceptului BSC legat de măsurarea performanței. Conceptul de performanță face referire la o judecată asupra unui rezultat și la maniera în care acest rezultat este atins, ținând cont de obiectivele și de condițiile de... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul voluntariatului în dezvoltarea profesională

Cuvinte cheie:voluntariat ,dezvoltare ,abilitati,invatare,experienta Motto: ,,Voluntariatul este un factor important in crearea unei piete europene competitive a muncii si totodata , in dezvoltarea educatiei si formarii profesionale ,precum si pentru cresterea solidaritatii sociale’’ Articol 1 Legea 78/2014... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Politici publice - agricultură

I. Prezentarea domeniului de elaborare a politicilor publice: Agricultura reprezintă știința și arta cultivării plantelor si a creșterii animalelor. Este una dintre cele mai vechi ocupații ale omenirii, fiind intrinsec legat de viața sedentară Datorită agriculturii, s a produs o creștere in ascensiunea civilizației... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetare

Clasificarea metodelor:  transversale, longitudinale  experimentale, cvasiexperimentale, de observație  statistice, cazuistice  cantitative, calitative  Este problema cercetată semnificativă?  Abordarea este originală?  Sunt instrumentele de investigare satisfăcător de fidele și solide?  Este... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Analiza bugetelor comunelor în Regiunea Centru în perioada 2010-2016

CAPITOLUL I. Scurt istoric Regiunea Centru Regiunea Centru este așezată în partea centrală a României și cuprinde jumătatea nordică a Munților Făgăraș, supranumiți și ”Alpii Transilvaniei” datorită înălțimii și masivității lor. Suprafața Numărul municipiilor Numărul orașelor Numărul comunelor Regiunea Centru... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici publice din România din perioada pandemiei 2020 - 2021

I. Motivația alegerii temei studiului de caz: Am ales să scriu despre măsura de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 care prevede suspendarea activităților piețelor agroalimentare în spații închise. În acest studiu de caz voi încerca să analizez impactul și efectele măsurilor folosite de... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Formarea profesională

INTRODUCERE Educația profesională, în contextul actual se referă la toate formele de pregătire și perfecționare necesare pentru dobândirea cunoștințelor teoretice, formarea de abilități și a unor competențe profesionale specifice, transmiterea de valori etice și de comportament social necesare pentru ocuparea unui... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Terorismul internațional

”Termenul de terorism vine din limba latină, de la cuvintele terror-terroris, și are conotație militară. Terorismul era folosit de legiunile romane pentru a impune legea lor, înspăimântând populația și obligând-o astfel la supunere. Hitler avea și el o atitudine extrem de favorabilă față de terorism. Unul din... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Organizarea și desfășurarea alegerilor locale

1. Stabilirea datei alegerilor Operațiunea cu care debutează organizarea și desfășurarea alegerilor este stabilirea datei. În practica electorală s-a impus ca regulă: data alegerilor se stabilește cu cel puțin 45 de zile înaintea votării și până la împlinirea a 5 zile de la expirarea mandatului. Acest lucru se face... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Fals intelectual

Potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. Art. 321, constituie infracțiune : - (1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Etapele procesului de achiziție publică

Pentru titularii dreptului de proprietate publică, dar și pentru titularii dreptului de proprietate privată, modalitatea curentă de procurare a mijloacelor materiale necesare funcționării și, respectiv, existenței lor, o reprezintă achiziționarea de bunuri aflate în circuitul civil al societății. Sistemul de... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Formele și metodele de participare a cetățenilor în procesul decizional

INTRODUCERE Prezenta lucrare, întitulată „Formele și metodele de participare a cetățenilor în procesul decizional” abordează un subiect foarte important și actual pentru știința și practica administrației publice din Republica Moldova. Actualitatea temei. Evoluția și democratizarea permanentă a societății... citește mai departe

95 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview