Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Analiza statutului secretariatului U.A.T. si posibilitati de imbunatatire

  Încă din secolul IV î.Hr. a apărut termenul de ”secretar”. Se știe că Atena a fost printre primele cetăți care au fost organizate cu principii democratice, având o constituție bine conturată în care permitea accesul oricărui cetățean în funcțiile publice importnate și se asigura rotirea celor care conduceau instituțiile administrative. Secretarul apare ca și funcție administrativă tot în perioada secolului IV î.Hr în Atena pe parcursul organizării instituțiilor democratice din această cetate...

 • Analiza sistemului de guvernare in Croatia

  Croația, oficial Republica Croația este situată în Europa, în nord - vestul Peninsulei Balcanice, pe țărmul Mării Adriatice. Capitala și cel mai mare oraș al țării este Zagreb. Țara este împărțită în 20 de diviziuni administrative și orașul Zagreb. Croația are o suprafață de 56.594 km², având peste o mie de insule. Populația țării este de 4,29 milioane de locuitori, majoritatea croați și majoritatea romano-catolici. Croația este o republică parlamentară democratică și unitară. Odată cu...

 • Gestiunea financiara a institutiilor publice - Organizarea gestiunii financiare la Primaria Municipiului Iasi

  Capitolul I Organizarea și funcționarea instituției publice Primaria Municipiului Iași 1.1 Scurt istoric Primăria Municipiului Iași poate fi definită ca fiind un centru al „marilor idei” și totodată înființarea acesteia a deschis o nouă etapa în istoria administrației publice moderne. Primăria Municipiului Iași a fost înființată în anul 1864 prin intermediul legii comunale din 1864, votată de către Adunarea generală a României din ziua de 9 martie 1864, fiind promulgata sub nr. 394 de...

 • Parteneriatul public privat

  Punctul de plecare în realizarea acestei lucrări l-a reprezentat convingerea mea personală cum că noțiunile teoretice, odată transpuse în practică, constituie o modalitate mult mai eficientă de a-ți însuși anumite cunoștințe dintr-un anumit domeniu. Această lucrare își propune să realizeze o cercetare privind fenomenul de parteneriat public privat, respectiv studierea impactului și a principalelor beneficii pe care acesta îl genereazặ atât asupra comunitặților cât și asupra actorilor...

 • Comunicarea orala

  O bună comunicare este rezultatul unei bune autocunoașteri. Când te cunoști suficient de bine, gândurile îți sunt mai bine structurate, cuvintele sunt mai bine alese pentru a da forma gândurilor, într-un mod mai ușor de înțeles de interlocutor. Comunicarea este ceea ce transmitem celorlalți despre noi, despre ceea ce gândim, părerea pe care o avem. Felul în care comunicăm, ne reflectă trăirile și vorbește despre noi în întregime. Din acest motiv, sunt oameni care au un fel de comunicare...

 • Antreprenoriat

  1.Notiunea de antreprenor In evul mediu notiunea de antreprenor avea mai multe sensuri - Persoanele care se ocupau cu cometul exterior - Organizatorii de parade si spectacole - Responsabilii de obiecte industrial,acestia nu-si asumau nici un risc,cid oar conduceau activitatile utilizind resursele financiare,comerciale si material. Notiunea de antreprenoriat de risc este atunci cind antreprenorul este persoana care incheie cu statul un contract de indeplinire a anumitor lucrari In...

 • Plan de paza

  Intocmit azi _____________, in conformitate cu prevederile art. 2 si 5 din Legea nr.333 din 08.07.2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, precum si a Hotararii Guvernului nr. 301/2012 privind aprobarea Normelor Metodologice. CAPITOLUL 1 SITUATIA OPERATIVA S.C. X S.R.L. are sediul social declarat in comuna, sos. Tarlaua, F.N., jud. Prahova, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul XXX , avand CUI RO XXX. Aceasta este o societate, care...

 • Aplicatii bazate pe internet utilizate in activitatile administratiei publice

  Capitolul I. Informatizarea administratiei publice 1.1 Introducerea sistemelor informatice in administratia publica Datorita tranzitiei la economia de piata, mecanismele de functionare a tuturor domeniilor de activitate au avut de suferit din pricina perturbatiilor suferite. Unul dintre domeniile afectate este chiar administratia publica care a fost nevoita sa renunte la unele structuri si sa creeze altele astfel incat sa fie adoptate la noile mecanisme economica-financiare. Este esential...

 • Locuri insuficiente la cresa de copii Livada din orasul Livada

  După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se ocupe cu copilași. Copii mici duse la creșă se integrează în grădiniță mult mai bine decât cei care nu au avut experiența respectivă. În jurul Orașului Livada nu se află nici-o creșă în raza de cel 25 de kilometri care este in Satu Mare. Localitățile vecine nu sunt așa departe dar nici ei nu au creșe, ei sunt nevoiți să aduce micuți la creșă în...

 • Propunere de politica publica in domeniul turismului

  I. Prezentarea generală Ministerul Turismului se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul turismului în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici din domeniul de competență. În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Turismului colaborează, în condițiile legii, cu celelalte ministere și organe de...

 • L'elaboration d'un plan d'affaires pour un restau-rant

  S.R.L. - THE PENTHOUSE- ouvrira ses portes en 2021, comme Societé avec Responsa-bilité Limiteé, avec le but de developer l’activité de antreprenoriat dans le domaine du commerce et production du produits gastronomiques en centre de ville Chisinau. L’emplacement de cette affaire va etre en Chisinau, bd.Mircea cel batrin 4/6, en cadre d’un batiment avec un niveaux. Les fondateurs du S.R.L. Elles ont ete fini les etudes unniversitaires en cadre de l’Université Technique de Moldavie, Faculté de...

 • Parlamentul European

  I. Considerații generale despre evoluția înființării Parlamentului European și componența Parlamentului European Parlamentul European a fost înființat prin tratatele fondatoare ale Comunitățiilor Europene. Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) avea o ,,Adunare Comună”, care s-a transformat, după crearea celorlalte două comunități, Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), în ,,Adunarea Parlamentară Europeană”, fiind comună...

 • Primaria Municipiului Bucuresti

  1.1 Prezentarea instituției și a obiectului de activitate cu care se ocupă Denumirea instituției: Primăria Municipiului București Profil: Autoritate a Administrației Publice Locale Obiect de activitate funcțională: Primăria Municipiului Bucuresti reprezintă structura funcțională cu activitate permanentă în care îsi desfăsoară activitatea autoritățile administrației publice locale ale Municipiului Bucuresti, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritate deliberativă...

 • Recenzie - Principalele aspecte vamale din Romania, analizate in context european

  Partea Introductiva: Acest articol reprezinta de fapt un ghid care cuprinde o scurtă prezentare a principalelor schimbări în legislația vamală europeană ,care se afla în plin proces de modernizare, a principalelor programe ce au fost sau vor fi dezvoltate în conformitate cu strategia vamală a UE (MASP), precum și modalitatea în care statele membre au pus în aplicare anumite prevederi vamale specifice. Materialul oferă mediului de afaceri câteva idei referitoare la progresul realizat de...

 • De la sistemele banesti nationale la sistemul monetar national

  Introducere Dezvoltarea economică din ultimele secole au făcut ca relațiile financiar-monetare internaționale să cunoască o explozie puternică mai ales în cea de-a doua parte a secolului XX. Gradul tot mai ridicat de integrare al piețelor financiare internaționale își pune amprenta din plin asupra modului de derulare și de orientare a fluxurilor financiare internaționale. Globalizarea financiară este un proces ireversibil care produce modificări structurale și funcționale în ansamblul...

Pagina 10 din 18