Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Legislatia mediului

  CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în cadrul cărora omul a făcut și face modificări. Preocuparea pentru mediu a apărut, pe agenda europeană, la începutul anilor 1970. Politica de mediu a Uniunii Europene a fost creată prin Tratatul Comunităţii Europene şi are ca scop asigurarea sustenabilităţii măsurilor de protecţie a mediului. Prin Tratatul de la Maastricht ( Tratatul Uniunii Europene-...

 • Parlamentul Republicii Moldova

  1. Structura parlamentelor După structura parlamentelor conform modul de concentrare şi divizare a puterii legislative, putem clasifica parlamentele în unicamerale şi bicamerale. Unicameralismul este parlamentul format dintr-o singură adunare reprezentativă, fiind specifică pentru statele unitare şi mici. In R.M. unica adunare legislativă este Parlamentul, format dintr-o singură cameră. - Bicameralismul este parlamentul format din două adunări reprezentative, cu denumiri proprii pentru...

 • Sisteme informationale geografice in Administratia Publica

  1. Obiectul studiului (cu explicitarea titlului şi situarea temei în contextul proiectului) şi scopul urmărit Sistemele Informaţionale Geografice (Geographical Information System - GIS) reprezintă o tehnică de lucru tot mai utilizată în lumea contemporană, atât în domeniul cercetărilor teoretice, cât şi în foarte multe activităţi practice. GIS-ul este de fapt un sistem care are mai multe componente de tip informaţional raportate la coordonate geografice. Introducerea, stocarea, manipularea...

 • Deontologie

  Modulul I MODELAREA EXERCIŢIULUI FUNCŢIEI PUBLICE 1. Cuprins 2. Obiectiv general 3. Obiective operaţionale 4. Timpul necesar studiului capitolului 5. Dezvoltarea temei 6. Bibliografie selectivă Cuprins U.I.1 Demersuri ideologice, Şcoala subiectivistă, Şcoala obiectivistă ,Doctrina individualistă, Doctrina solidarist,ă Doctrina comunistă, Demersuri postecembriste = 3 ore – Obiectiv general: Cunoaşterea demersurilor ideologice care au stat la baza fundamentării conceptului de...

 • Relatia de comunicare asistent social-client

  Introducere Importanța temei pentru domeniul asistenței sociale Această lucrare își propune să abordeze problematica relației de comunicare între asistentul social și beneficiarii de asistență socială. În lucrarea de față s-a pornit de la ideea că pentru o reușită a intervenției, asistentul social trebuie să posede o serie de de abilități și deprinderi cu ajutorul cărora să se realizeze procesul de comunicare funcțională cu beneficiarii. Totodată, în această lucrare abordează dificultățile...

 • Obstacole in stabilirea criteriilor si metologiei de evaluare a performantei profesionale

  Evaluarea performanţelor este considerată o acţiune, un proces sau un anumit tip de activitate cognitivă prin care un evaluator apreciază sau estimează performanţa unei persoane în raport cu standardele stabilite, precum şi cu reprezentarea sa mentală, propriul său sistem de valori sau cu propria sa concepţie privind performanţa obţinută. Diversele niveluri de competenţă profesională, calitatea factorului uman, sunt directlegate de creşterea productivităţii muncii, de realizarea planului de...

 • Rolul mediatorului european

  Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European” pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes pentru apărarea drepturilor cetăţenilor europeni. Tema mea doreşte să prezinte noţiuni legate despre Mediatorul/Ombudsmanul European, Mediatorul Republicii, Defensor del Pueblo, Provedor de Justicia, Avocatul Poporului, Procuror Parlamentar, Apărător Public, Comisar pentru drepturile omului, Avocat General, Comisar Parlamentar, Controlor de Stat...

 • Sistemul de protectie a drepturilor omului in plan european si international

  Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai mare interes a fost Drepturile Cetăţenilor Europeni. „Sisteme de protecţie a drepturilor omului în plan european şi internaţional” doreşte să prezinte noţiuni ale drepturilor omului, instituţii şi organisme europene dar şi rolul acestora. Lucrarea de faţă are ca incipit introducerea şi este structurată pe trei capitole, concluzii, un studiu de caz...

 • Efectele discriminarii salariale in functie de sex asupra vietii femeilor

  1. Introducere Această cercetare reprezintă o analiză pentru unele studii care se axează pe sublinierea discriminării salariale dintre femei și bărbați. Studiile prezintă metode de colectare a datelor precum chestionare și interviuri. Toate studiile au demonstrat ca discriminarea salarială impotriva femeilor încă există, dar există o scădere semnificativă a diferențelor salariale dintre femei și bărbați, în special datorită creșterii gradului de conștientizare și a respectării Legii...

 • Alternative electronice de administrare a procesului electoral sau de legiferare

  I – Alternative electronice de administrare a procesului electoral Odată cu trecerea de la democraţia directă la democraţia reprezentativă, votul a devenit cel mai important mecanism prin care cetăţeniipot să îşi exercite dreptul de a infuenţa politicile publice şi direcţia generală a ţării. De aceea, modalităţile specifice prin care acest drept se exercită au devenit foarte importante. În cazul unei ţări precum România, unde o parte substanţială a cetăţenilor trăiesc în afara graniţelor,...

 • Importanta si istoricul uniunii europene - Principalii piloni ai uniunii europene

  1. Ideea de uniune europeana Ideea este foarte veche. Dante Alighieri in „Divina comedie” isi imagina o Europa unificata, aflata subconducerea unui suveran aflat deasupra celorlalti suverani. Limba comuna urma sa fie latina, iar moneda comuna florinul care avea o circulatie larga in Europa ca urmare a activitatii negustorilor din Florenta. In secolul al XVII-lea, Ducele de Sully in „Grand Dessin” a lansat ideea unui „ corp politic al tuturorstatelor Europei ” care sa poata produce intre...

 • Macroregiunea centru - Economie regionala

  1.2Caracteristicile demografice În ceea ce privește demografia, Regiunea Centru cuprinde mai multe aspecte, și anume - Numărul populației în anul 2009 era de 2 524 491 locuitori, ce reprezintă 11,8% din totalul populației României, iar densitatea înregistrată în regiune a fost de 74,0 loc/ km2, situată ușor sub nivelul național (90,1 loc/km2) - Structura populației pe vârste relevă o îmbătrânire accentuată, deoarece ponderea persoanelor peste 65 de ani a crescut de la 9,7 în anul 1990 la...

 • Principiul subsidiaritatii in statele Uniunii Europene

  Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007, Articolul 5, aliniatul 3: (3) În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.1) ISTORIE...

 • Politica agricola comuna a statelor uniunii europene

  ”Poate oare o specie capabilă să formuleze o teorie care să reflecte nașterea universului, să implementeze o strategie pentru construirea unui sistem economic durabil din punct de vedere al mediului?” se intreba Lester Brown în lucrarea sa „Probleme globale ale omenirii”.1) În contextul în care progresul în domeniul tehnologiei a dus în ultimul secol la o explozie a majorității domeniilor industriale care au ca efect și punerea în pericol a stabilității ecosistemului, agricultura gândită ca...

 • Achizitiile publice in dreptul romanesc

  ACHIZIȚIILE PUBLICE și modul de realizare a acestora reprezintă un punct de importanță majoră pentru dezvoltarea României, datorită faptului că o bună administrare a fondurilor destinate achizițiilor publice poate duce la un salt rapid în dezvoltarea imediată a țării. Ca în oricare altă entitate economică și socială, cea mai mare importanță, din punct de vedere economic, pentru dezvoltarea acesteia, o are modul în care, prin reprezentanții săi legali, își cheltuie strategic fondurile pe care...

Pagina 10 din 15