Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Combaterea evaziunii fiscale si a altor infractiuni economice prin implementarea administratiei electronice

  CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE EVAZIUNI FISCALĂ „Evaziunea fiscală se poate defini ca fiind totalitatea procedeelor licite sau ilicite prin care cei interesați sustrag în total sau în parte materia lor impozabilă obligațiilor stabilite prin legile fiscale” . Evaziunea fiscală este în mod primordial rezultatul logic a lacunelor și inadvertențelor unei legislații imperfecte și asimilate negativ, a metodelor defectuase de aplicare a acesteia, a nepriceperii legiutorului, care printr-o fiscalitate...

 • Drept Civil - curs si tematica pt examen

  16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor raporturilor. 4. Drepturile subiective si clasificare. 5. Obligatiile civile si clasificare 6. Bunurile. Clasificare. 7. Bunuri mobile si immobile 8. Bunuri certe si generice 9. Bunuri divizibile si indivizibile 10. Bunuri consumptibile si neconsumptibile 11. Bunuri frugifere si nefrugifere 12. Bunuri principale si accesori 13. Bunuri corporate...

 • Economie regionala - regiunea centru

  Regiunea 7 Centru este așezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului și cuprinde 6 județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Suprafața Regiunii este de aproximativ 34100 kmp, ceea ce reprezintă 14,3% din suprafața țării. Zona montană se întinde pe 47% din suprafața Regiunii Centru, ocupând părțile de est, sud și vest ale regiunii. La limita Regiunii Centru cu Regiunea Sud, se...

 • Principiul separatiei puterilor in stat si administratia publica in cadrul constitutiei actuale

  Statul reprezintă forma organizată și exteriorizată a puterii publice de pe un anumit teritoriu exercitată asupra întregii colectivități umane aflate în acel loc.În acest sens statul este un fenomen obiectiv inerent vieții sociale superior organizate , adică societății civile. Principiul separației puterilor în stat- considerat în acceptiunea clasică sau în cea modernă- a avut o infuență determinantă atât asupra fenomenului administrativ în general, cât și asupra administrației publice în...

 • Comunicarea in administratia publica

  I. INTRODUCERE Activitatea cu o deosebită importanță în cadrul organizațiilor o reprezintă comunicarea. Comunicarea este fundamentală pentru cooperarea umană și joacă un rol hotărâtor în activitatea curentă. Este un proces complex, cu multe posibilități de eroare și neînțelegere. Comunicarea este realizată prin folosirea unui set de aptitudini , acestea putând fi identificate și îmbunătățite prin practică. Abilitatea de a comunica eficient , atât ca emițător cât și ca receptor...

 • Perfectionarea sistemului motivational in cadrul Primariei Municipiului Focsani

  INTRODUCERE Deși, în prezent, majoritatea firmelor din sectorul privat urmăresc obținerea de profit, interesele sectorului public sunt orientate spre satisfacerea cerințelor și nevoilor cetățenilor prin intermediul angajaților. Pentru ca acest lucru să fie îndeplinit cu succes este nevoie de angajați bine pregătiți, suficient motivați, dar și de o conducere pe măsură. Principalul factor care contribuie la mulțumirea angajaților este nivelul de motivație existent în cadrul instituției în...

 • Functia publica

  Rolul statului Rolul principal al statului modern într-o economie de piață democratică este să asigure condițiile și standardele vieții de zi cu zi a indivizilor, cât și ale entităților legale. Prima sarcină a statului, în domeniul pieței muncii, este de a reglementa relațiile de bază dintre angajatori și angajați. Statul are, de asemenea, rolul de angajator - el trebuie să asigure performanța, eficiența profesională și imparțialitatea administrației publice. În strânsă legătură cu rolul...

 • Drept administrativ

  1. Prezentatea stării de fapt și a problemelor de drept ale speței. Prin hotărârea de consiliu local ce constituie obiect al analizei noastre, autoritatea locală cu atribuții în materie, respectiv Consiliul local, căci despre el este vorba, dispune aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Coral Impex SRL în temeiul dispozițiilor cuprinse în H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un...

 • Fenomenul democratic si influenta sa asupra administratiei

  Cap. I. Democrația și principiile sale 1.1 Conceptul de „democrație” Pornind, în primul rând, de la etimologia cuvântului „democrație”, termen de origine greacă, ce provine de la „demos”-popor și „kratos”-putere, putem spune că democrația înseamnă puterea poporului și reprezintă una dintre cele mai complexe probleme ale organizării politice. Primele forme de organizare democratică datează din antichitate, fapt care i-a făcut pe mulți politologi care analizează acest fenomen să definească...

 • Serviciile publice

  1. Noțiune și definiție. Datorită organizării sale, statul este instrumentul de protecție a vieții și muncii cetățenilor săi, dar el este și protectorul spriritului național, care stăpânește pe fiecare cetățean. Pe lângă drepturile fundamentale ale statului (dreptul de a legifera, dreptul de a distribui justiția) statul ar trebui să fie un îndrumător al vieții private. Astfel, pentru satisfacerea diverselor cerințe ale membrilor unei colectivități umane (hrană, locuință, trasport, cultură,...

 • Rolul serviciilor de informatii in politica internationala

  Serviciile speciale ca fenomen există de milenii, dar ca domeniu de cercetare de numai câteva decenii. Evoluția și dezvoltarea societății umane, a noilor teorii științifice și a tehnologiei informației au dus la modificări importante, transformări controlate și adaptative asupra domeniului serviciilor speciale, mai ales asupra proceselor și sistemelor de informații. Aceste evoluții au determinat și determină în continuare reașezări obligatorii în procesele de exploatare a informațiilor...

 • Impactul deciziilor Primariei Iasi asupra dezvoltarii locale

  1. Conceptul de decizie administrativă 1.2.1. Definirea și trăsăturile deciziei administrative Administrația publică presupune un proces de elaborare și implementare a unor strategii publice cu scopul asigurării de servicii publice sau al aplicării unor regulamente destinate indivizilor sau anumitor grupuri de indivizi constrânși a le respecta. În principal, activitatea administratorilor publici presupune luarea de decizii în scopul atingerii obiectivelor strategiilor publice, procesul...

 • Dreptul afacerilor

  1.Noțiunea de Contract de transport Contractul de transport este un contract prin care o persoană se angajează pentru un preț, să transporte unei alte persoane, de la un loc la altul, pe uscat, pe canale, pe lacuri sau pe râuri navigabile, pasageri sau bunuri , și să le livreze la persoana care i se indică. În general, prin transport se înțelege deplasarea oamenilor și bunurilor în spațiu și timp, cu ajutorul unui vehicul specific căii de transport, conceput și folosit în acest scop....

 • Fundamente conceptuale privind stiinta administratiei

  INTRODUCERE Amploarea și complexitatea nevoilor sociale au impus pe planul cercetării administrația publică, ca principal domeniu de studiu, dar în același timp și singura soluție pentru a propune și impune raționalizarea și eficientizarea acesteia, în vederea realizării serviciilor publice. O perfecționare constantă a administrației publice nu se poate realiza numai constatându-se unele probleme ale realității curente din administrația publică, ci, în primul rând, pe baza unor cercetări...

 • Administratia publica intre social, politic, juridic, media si reforma

  2.0. INTRODUCERE Cunoașterea științifică a unei anumite materii presupune identificarea noțiunilor cu care operează știința care are drept obiect materia respectivă, ca prin intermediul acestor noțiuni să se dezvăluie esența fenomenului de cercetat. Prezentarea unui punct de vedere asupra acestei noțiuni care să dea satisfacție exigențelor științifice actuale, ne obligă mai întâi la o succintă analiză a fenomenului administrativ în general. Normele dreptului administrativ în raport cu...

Pagina 10 din 27