Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Intocmirea bilantului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca

  Informaţiile conţinute de situaţiile financiare ale instituţiilor publice sunt de neînlocuit în analiza şi conducerea instituţiilor publice. Fără îndoială rolul determinant îl are bilanţul contabil în procesul de analiză. Acest rol cheie se justifică prin însăşi locul ocupat de analiza contabil - financiară în stabilirea unui diagnostic al instituţiilor, pe baza căruia pot fi luate decizii care să potenţeze factorii cu acţiune favorabilă asupra activităţii de ansamblu şi a rezultatelor...

 • Descentralizarea administratiei publice locale

  Introducere Descentralizarea reprezintă transferul de competenţă administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale sau către sectorul privat, necesare pentru satisfacerea intereselor locale. Descentralizarea este un principiu de organizare şi conducere a statului întemeiat pe o largă autonomie a organelor locale de conducere a unităţilor administrativ-teritoriale. Conform acestui principiu are loc un transfer limitat al...

 • Analiza bugetelor judetelor din Regiunea Bucuresti - Ilfov in perioada 2010-2015

  Scurtă prezentare București - Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, compusă din municipiul București și județul Ilfov. București este capitala României și, în același timp, cel mai populat oraș și cel mai important centru industrial și comercial al țării. Prima mențiune a localității apare în 1459. În 1862 devine capitala Principatelor Unite. De atunci a suferit schimbări continue, devenind centrul scenei artistice, culturale și mass-media românești....

 • Rolul managentului in cresterea calitatii serviciilor publice in Republica Moldova

  Calitatea vieţii individului depinde de factorii care îi formează mediul de convieţuire, de interacţiunea lui cu ceilalţi membrii ai societăţii şi de posibilităţile pe care le are pentru a- şi dezvolta personalitatea. Organizaţia Mondială a Sănăţăţii defineşte calitatea vieţii ca „percepția individului despre existența sa în contextul culturii și a sistemului de valori în care trăiește” , perceptia individului despre situatia propriei vieţi si a celor din jur se defineşte prin: -...

 • Tehnologia produselor agoralimentare - Propolis

  Propolisul este denumirea generică pentru substanța rășionasă colectată de către albinele melifere din diferite surse vegetale. Cuvântul propolis derivă din grecescul: pro-pentru sau în apărarea și polis- cetate- ceea ce înseamnă apărarea cetății ( în acest caz a stupului). Din punct de vedere al provenienței , termenul general de propolis este utilizat pentru a desemna o întreagă serie de substanțe rășionase, gumoase, balsamice, aduse în stup de către albine și transformate. Cu toate că...

 • Organizarea si functionarea administratiei publice din Romania

  Apariţia si existenţa unităţilor administrative locale a precedat organizarea administrativă generală, pentru că istoric vorbind comuna a apărut înaintea statului, conceput ca formă supremă de organizare a vieţii sociale. Dacia se prezenta ca o unitate teritorială deosebită. După cucerirea ei de către romani a fost transformată în provincie romană în care existau circa 40 de oraşe, dintre care cinci se bucurau de aceleaşi drepturi ca şi oraşele Italiei, celelalte fiind oraşe peregrine sau...

 • Administratorul public in sistemul public romanesc

  Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de el, în fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice, în scopul satisfacerii interesului general. Administraţia este constituită din ansamblul serviciilor publice a căror bună desfăşurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea politică. Este ansamblul de...

 • Caiet de practica

  FISA DE PREZENTA PRIVIND ACTIVITATEA DE PRACTICA DE SPECIALITATE Denumirea firmei de practica: SC CATALIN 1999 SRL Numele studentului:Negrea Diana Andreea Anul de studiu :2 Facultatea:Bussines si Turism - Academia de Studii Economice din Bucuresti Numele cadrului didactic coordonator: Lector universitar Gavris Alexandru Numele tutorelui din firma de practica: Manole Puiu Nr.Crt Data Numar ore Semnatura tutor Semnatura student 1 06.02.2017 6 2 07.02,2017 6 3 08.02.2017 6 4...

 • Administratia publica locala din Romania - Relatia dintre autoritatile locale si cetateni

  Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub următoarele aspecte: definirea şi sfera de cuprindere a administraţie publice locale; caracteristicile administraţiei publice locale; rolul şi funcţiile administraţiei publice locale iar în cea de a doua secţiune se vor prezenta în special probleme privind relaţiile dintre cetăţeni şi Administraţia publică locală. Definirea şi sfera de cuprindere a...

 • Statul bunastarii din Romania

  Conceptul de “WELFARE STATE”, sau „stat al bunăstării”, se consideră că a apărut în preajma celui de-al doilea război mondial. Rădăcinile statului bunăstării se regăsesc în ideile şi planurile realizate de către cancelarul von Bismarck în Germania, 1890, cât şi în liberalismul englez de la începutul secolului al XX-lea. Momentul iniţiativei statului pentru realizarea bunăstării pentru fiecare individ se regăseşte în “Legea Săracilor” din 1601, în Anglia , şi introducerea asigurărilor sociale...

 • Proceduri civile speciale

  Partajul este operaţiunea juridică prin care este sistată proprietatea comună asupra bunurilor aflate în coproprietate (indiferent de izvorul său), precum şi asupra bunurilor aflate în devălmăşie (în cazul bunurilor soţilor). Partajul judiciar are loc ȋn situațiile ȋn care cele douӑ pӑrți nu se ȋnțeleg ȋn privința realizӑrii unui partaj amiabil, procedura partajului judiciar prevăzută în Codul de procedură civilă este aplicabilă ori de câte ori se solicită împărţeala/partajarea unui bun...

 • Analiza bugetelor municipiilor Romaniei din regiunea sud in perioada 2005-2010

  Regiunea Sud este situată în partea de sud a României, având o suprafaţă de 34.453 km2 (14.45 % din suprafaţa României), corespunzătoare judeţelor Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. În partea de sud, regiunea se învecinează cu Bulgaria. Relieful regiunii este caracterizat de predominanţa formelor de relief de joasă altitudine: câmpii şi lunci - 70,7%, dealuri - 19,8% şi doar 9,5 % munţi. Regiunea Sud are o reţea de localităţi alcătuită din 48 de oraşe (din...

 • Munca - izvor de sanatate

  Tema : ,, Munca - izvor de sănătate “ Scopul: Incadrarea in cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități Obiective 1 . Incurajarea persoanelor cu dizabilități locomotorii in angajare 2. Încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi 3.Diversificarea surselor financiare pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 4. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de informare şi documentare Argument Studiile arată că persoanele cu dizabilități conștientizează cât este...

 • Subiecte examen MIA ian 2017

  Curs 2 - Principalii actori ai MIA 1. Definiti ,,conglomeratul" si dati doua exemple. Forma de concentrare, de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitati economice care au activitati foarte diferite, aparent fara nici o legatura intre ele. Criteriul cel mai important pentru integrarea diferitelor activitati este rentabilitatea sau profitul care va fi mai putin afectat de conjunctura defavorabila existenta la un moment dat intr-un domeniu de activitate sau altul....

 • Cheltuieli si venituri

  Analiza veniturilor si cheltuielilor la nivelul firmei CAPITOLUL I CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND CHELTUIELILE SI VENITURILE 1.1. Aspecte generale si reglementari contabile Contabilitatea include in obiectul sau evidenta, calculul, analiza si controlul miscarilor interne si a transformarilor suferite de elementele patrimoniale in urma operatiunilor desfasurate de catre o entitate. De regula, veniturile si cheltuielile nu sunt egale intre ele si ca urmare se inregistreaza o modificare a...

Pagina 10 din 11