Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Montesquieu - Separatia puterilor in stat si spiritul legilor

  Problema puterilor în stat a existat încă din lumea antică deşi ea nu putea fi pusă încă în legătura cu principiul separării puterilor. Spre exemplu Aristotel în Politica constată existenţa în stat a unor organe diferite cu atribuţii precis determinate precum Adunarea generală, Corpul magistraţilor şi Corpul judecătoresc. Potrivit acestuia în orice stat sunt trei părţi. Aceste trei părţi odată bine organizate, statul întreg este bine organizat. Ideea a fost prezentă şi în timpul evului mediu,...

 • Coproprietatea

  Deși, ca principiu, un bun sau o universalitate de bunuri aparține unei singure persoane sub forma dreptului de proprietate sau a altui drept real, acestea pot aparține, în aceeași formă, și mai multor persoane, și în această situație vorbim despre un drept comun. Proprietatea comună poate fi definită, așadar, ca fiind acea modalitate a dreptului de proprietate care se caracterizează prin aceea că dreptul asupra bunului sau bunurilor aparține concomitent mai multor persoane, mai multor...

 • Construire centru de servicii educationale Vreau sansa mea

  1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor Scopul analizei cost-beneficiu este de a determina dacă este oportună finanțarea unui anumit proiect și dacă este necesar implicarea fondurilor structurale în realizarea acestuia. Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, are în vedere stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru instituţional coerent în scopul de a crea un sistem unitar şi comprehensiv de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a...

 • Schimbarea numelui pe cale administrativa

  1. DEFINIȚIE Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operațiune de înlocuire a lor sau a numai unuia dintre ele, la cererea celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o dispoziție administrativă sau după ce a fost parcursă procedura administrativă. Cât privește partea finală a definiției de mai sus, subliniem că, în actuala reglementare, nu este exclusă posibilitatea ca schimbarea numelui de familie sau a prenumelui să fie dispusă printr-o hotărâre judecătorească,...

 • Impactul crizei globale asupra economiei sectorului public

  În prezent, economiile țărilor se confruntă cu dificultăți de cele mai multe ori mai puțin anticipate, ca urmare a schimbărilor și efectelor acestora din mediul natural, tehnologic, cultural, social, informațional și, mai ales, economic. De aceea, sectorul public se afla într-o situație dificilă în raport cu așteptările populației din partea instituțiilor și factorilor responsabili. Uneori, este necesară redefinirea strategică atât la nivel microeconomic, context in care se ridică problema...

 • Intocmirea bilantului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca

  Informaţiile conţinute de situaţiile financiare ale instituţiilor publice sunt de neînlocuit în analiza şi conducerea instituţiilor publice. Fără îndoială rolul determinant îl are bilanţul contabil în procesul de analiză. Acest rol cheie se justifică prin însăşi locul ocupat de analiza contabil - financiară în stabilirea unui diagnostic al instituţiilor, pe baza căruia pot fi luate decizii care să potenţeze factorii cu acţiune favorabilă asupra activităţii de ansamblu şi a rezultatelor...

 • Descentralizarea administratiei publice locale

  Introducere Descentralizarea reprezintă transferul de competenţă administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale sau către sectorul privat, necesare pentru satisfacerea intereselor locale. Descentralizarea este un principiu de organizare şi conducere a statului întemeiat pe o largă autonomie a organelor locale de conducere a unităţilor administrativ-teritoriale. Conform acestui principiu are loc un transfer limitat al...

 • Analiza bugetelor judetelor din Regiunea Bucuresti - Ilfov in perioada 2010-2015

  Scurtă prezentare București - Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, compusă din municipiul București și județul Ilfov. București este capitala României și, în același timp, cel mai populat oraș și cel mai important centru industrial și comercial al țării. Prima mențiune a localității apare în 1459. În 1862 devine capitala Principatelor Unite. De atunci a suferit schimbări continue, devenind centrul scenei artistice, culturale și mass-media românești....

 • Rolul managentului in cresterea calitatii serviciilor publice in Republica Moldova

  Calitatea vieţii individului depinde de factorii care îi formează mediul de convieţuire, de interacţiunea lui cu ceilalţi membrii ai societăţii şi de posibilităţile pe care le are pentru a- şi dezvolta personalitatea. Organizaţia Mondială a Sănăţăţii defineşte calitatea vieţii ca „percepția individului despre existența sa în contextul culturii și a sistemului de valori în care trăiește” , perceptia individului despre situatia propriei vieţi si a celor din jur se defineşte prin: -...

 • Tehnologia produselor agoralimentare - Propolis

  Propolisul este denumirea generică pentru substanța rășionasă colectată de către albinele melifere din diferite surse vegetale. Cuvântul propolis derivă din grecescul: pro-pentru sau în apărarea și polis- cetate- ceea ce înseamnă apărarea cetății ( în acest caz a stupului). Din punct de vedere al provenienței , termenul general de propolis este utilizat pentru a desemna o întreagă serie de substanțe rășionase, gumoase, balsamice, aduse în stup de către albine și transformate. Cu toate că...

 • Organizarea si functionarea administratiei publice din Romania

  Apariţia si existenţa unităţilor administrative locale a precedat organizarea administrativă generală, pentru că istoric vorbind comuna a apărut înaintea statului, conceput ca formă supremă de organizare a vieţii sociale. Dacia se prezenta ca o unitate teritorială deosebită. După cucerirea ei de către romani a fost transformată în provincie romană în care existau circa 40 de oraşe, dintre care cinci se bucurau de aceleaşi drepturi ca şi oraşele Italiei, celelalte fiind oraşe peregrine sau...

 • Administratorul public in sistemul public romanesc

  Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de el, în fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice, în scopul satisfacerii interesului general. Administraţia este constituită din ansamblul serviciilor publice a căror bună desfăşurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea politică. Este ansamblul de...

 • Caiet de practica

  FISA DE PREZENTA PRIVIND ACTIVITATEA DE PRACTICA DE SPECIALITATE Denumirea firmei de practica: SC CATALIN 1999 SRL Numele studentului:Negrea Diana Andreea Anul de studiu :2 Facultatea:Bussines si Turism - Academia de Studii Economice din Bucuresti Numele cadrului didactic coordonator: Lector universitar Gavris Alexandru Numele tutorelui din firma de practica: Manole Puiu Nr.Crt Data Numar ore Semnatura tutor Semnatura student 1 06.02.2017 6 2 07.02,2017 6 3 08.02.2017 6 4...

 • Administratia publica locala din Romania - Relatia dintre autoritatile locale si cetateni

  Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub următoarele aspecte: definirea şi sfera de cuprindere a administraţie publice locale; caracteristicile administraţiei publice locale; rolul şi funcţiile administraţiei publice locale iar în cea de a doua secţiune se vor prezenta în special probleme privind relaţiile dintre cetăţeni şi Administraţia publică locală. Definirea şi sfera de cuprindere a...

 • Statul bunastarii din Romania

  Conceptul de “WELFARE STATE”, sau „stat al bunăstării”, se consideră că a apărut în preajma celui de-al doilea război mondial. Rădăcinile statului bunăstării se regăsesc în ideile şi planurile realizate de către cancelarul von Bismarck în Germania, 1890, cât şi în liberalismul englez de la începutul secolului al XX-lea. Momentul iniţiativei statului pentru realizarea bunăstării pentru fiecare individ se regăseşte în “Legea Săracilor” din 1601, în Anglia , şi introducerea asigurărilor sociale...

Pagina 10 din 12