Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Bilant contabil

  1. Sistemul bugetar Sfera de activitate care formează, sistemul bugetar din țara noastră cuprinde: învățământul, sănătatea, cultura, apărarea țării, justiția, autoritatea publică, protecția mediului înconjurător, asistența și protecția socială, activități de interes strategic, transporturi și telecomunicații, cercetarea științifică, iar această listă ar putea continua. O primă modalitate de definire a instituțiilor publice o prezintă Legea privind finanțele publice nr. 500/2002,...

 • Administratia publica locala - reglementari privind infinantarea unui club sportiv municipal

  1. Administrația publică locală Regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea administrației publice locale reglementează Legea 215 din 2001, republicată și modificată prin multe ordonațe. Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu . Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei...

 • Consiliul fiscal si rolul sau in promovarea politicilor fiscal-bugetare

  I. Consiliul fiscal - accepțiuni și caracteristici Consiliile fiscale reprezintă instituții fiscale independente care au drept scop pregătirea previziunilor macroeconomice pentru întocmirea bugetului public, monitorizarea performanțelor fiscal precum și emiterea de avize privind zona fiscală și bugetară (Comisia Europeană, 2017). Chiar dacă aceste instituții nu sunt autorități decizionale, opiniile oferite și dovezile furnizate le conferă un rol foarte important în dezvoltarea politicilor...

 • Strategii de marketing si utilitatea lor in organizatia publica

  Capitolul I. Intoducere- aspecte teoretice în domeniul Marketingului Marketingul public reprezintă funcția organizațională și un process de furnizare, creare și comunicare a unor servicii publice pentru anumiți clienți și are rolul de a coordona realția cu aceștia în scopul de a satisfice nevoile organizației și a publicului. Marketingul s-a concretizat în mai multe planuri, precum: - pe funcții de deservire; - pe oferirea de produse și servicii; - pe instituții/organizații,agenții; -...

 • Studiu privind gradul de motivatie si satisfactie al angajatilor din cadrul companiei de transport Metrorex SA

  Introducere În prezent, motiva.ia .i satisfac.ia joaca un rol foarte important în via.a angaja.ilor, iar angajatorii trebuie sa trateze aceste aspecte cu foarte multa aten.ie. De obicei, angaja.ii bine pregati.i migreaza destul de rapid cu scopul de a gasi un loc de munca ce le va asigura mai mult decât un simplu salariu lunar. Împreuna cu salariul, ace.tia î.i doresc ca organiza.ia în care lucreaza sa de.ina îndeajun.i factori motivatori pentru a le declan.a starea de satisfac.ie. Cei ce...

 • Proiect de interventie sociala

  I. Prezentarea comunității locale Municipiul București este cel mai aglomerat oraș al României, cu o populației de 2.121.794 locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Totodată, acesta reprezintă cel mai important centru industrial, cultural, istoric și comercial al țării. Într-o societate urbană, populația se poate bucura de mai multe avantaje care sunt oferite de către stat și chiar de societatea în ansamblu. Asftel, orașul București centrează o multitudine...

 • Analiza mijloacelor de administrare eficienta a bunurilor ce apartin statului si unitatilor administrativ-teritoriale

  În dreptul românesc, încă de la începutul secolului al XIX-lea, apar primele acte juridice care fac referire la noțiunea de proprietate publică, și anume Regulamentele Organice. Mai apoi, în cea de-a doua jumătate a aceluiași secol, sunt promulgate legi prin care se impune noțiunea de domeniu public, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. În aceeași perioadă apare și prima Constituție (1866) care conținea prevederi despre proprietatea publică, proprietatea privată, urmată de cea din 1923 ce...

 • Autorizarea activitatii farmaceutice

  Introducere Actualitatea și importanta temei Actualmente sistemul farmaceutic al Republicii Moldova se confruntă cu o multitudine de probleme, cum ar fi: - scăderea drastică a calității serviciilor farmaceutice prin implicarea nespecialiștilor în exercitarea activității farmaceutice; -micșorarea accesibilității fizice prin dispariția unor medicamente vitale de pe piața farmaceutică, precum și a accesibilității economice ca rezultat a imperfecțiunii mecanismului de formare a prețurilor...

 • Politici publice in domeniul mediului si energiei

  I.Politica de mediu Politica de mediu a fost adoptată în Consiliul European de la Paris în anul 1972. Aceasta a urmărit echilibrul între creșterea economică susținută și necesitatea măsurilor de politică comunitară de mediu, urmărind crearea unei Europe rezistente la schimbări. Titlul de ”mediu” a fost introdus în anul 1987 prin Actul Unic European având ca obiective: - Conservarea calității mediului - Protejarea sănătății umane - Asigurarea unei utilizări raționale a resurselor...

 • Comunicarea in administratia publica

  Tema 1 Capitolul I. Stabilirea temei de cercetare I.1Tema cercetării de față o reprezintă comunicarea în administrația publică. Comunicarea este un ansamblu de acțiuni care au în comun transmiterea de informații sub forma de mesaje, texte scrise, între doi indivizi, numiți emițător și receptor. ”Comunicarea dintre administrație și public trebuie să fie bună și eficace.”(Suport de curs Relații cu publicul, pagina 18) I.2.Obiectivele a cercetări este că părearea mea este că comunicarea în...

 • Orange Business Services

  1. Scurt istoric al activitatii firmei- domeniul de activitate, momentul infiintarii firmei, locul desfasurarii activitatii. Incepand cu data de 01.07.2019, divizia B2B din cadrul Orange Romania va folosi brandul Orange Business Services (OBS) pentru serviciile IT&C, marcand prima asociere de acest tip cu liderul global in dezvoltarea de solutii de business bazate pe tehnologie. Pe piața locală, Orange Business Services este reprezentată de divizia de business din cadrul Orange Romania...

 • Abuzul de pozitie dominanta

  Noțiuni introductive Noțiunea de poziție dominantă a fost definită de Curtea Europeană de Justiție. Astfel, poziția dominantă este “o poziție de putere economică pe care o are o firmă, fapt care îi permite să împiedice menținerea unui mediu concurențial pe piața relevantă și, în acest fel, să se comporte, într-o măsură apreciabilă, independent de concurenții și clienții săi”. În consecință, pentru a determina dacă o firmă se găsește într-o poziție dominantă, este necesar ca (i) să se...

 • Competenta organelor fiscale

  Precizări prealabile În vederea colectării veniturilor și asigurării supremației puterii de stat, statele centralizate medievale românești și-au creat organe regionale și locale cu atribuții fiscale, militare și judecătorești. Precizarea competenței lor teritoriale a impus crearea unităților administrativ-teritoriale. Deci, pentru administrarea impozitelor, taxelor și a diferitelor contribuții la bugetul de stat erau competente unitățile administrativ teritoriale în subordinea cărora se...

 • Analiza temelor politice abordate de ziarele Gazeta de Cluj si Monitorul de Cluj

  Gazeta de Cluj Monitorul de Cluj Data Titlul știri Observații Data Titlul știri Observații 16.04.20 Nici o strie in categoria Politica a ziarului 16.04.20 O senatoare PNL anunță că vrea să iasă din izolare pentru a-i da COVID -19 unui parlamentar PSD Sursă știri - Răspuns a unei senatoare PNL, la afirmațiile făcute de către un coleg din PSD la adresa partidului pe care aceasta îl reprezintă - Știre în contextul situației de izolare în care se află țara Klaus Iohannis a publicat...

 • Politici fiscal-bugetare neokeynesiste si eficienta lor

  Conceptul de politică fiscal-bugetară Politica fiscală este mijlocul prin care un guvern își ajustează nivelul cheltuielilor și al ratelor de impozitare pentru a monitoriza și influența economia unei țări. Este strategia surorii politicii monetare prin care o bancă centrală influențează oferta de bani a unei națiuni. Aceste două politici sunt utilizate în diferite combinații pentru a direcționa obiectivele economice ale unei țări. Iată o privire asupra modului în care funcționează politica...

Pagina 10 din 32