Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 11 din 22

Îmbunătățirea calității aerului prin dezvoltarea strategiilor de mediu și a infrastructurii în transportul rutier din Sectorul 3

I.Descrierea Institutiei publice 1.1 Prezentarea institutiei,nume,obiect de activitate,adresa Primaria Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti face parte din categoria institutiilor publice a administratiei de stat. Conducerea executivă a Sectorului 3 este formată dintr-un Primar și 2 Viceprimari aleși în... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Extras Preview

Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Comunei Miroslava

Capitolul 1: Organizarea și funcționarea Primăriei com. Miroslava 1.1 Scurt istoric Comuna Miroslava se situează în partea centrală a județului Iași, pe malul drept al râului Bahlui, în vecinătatea sud-vestică a municipiului Iași. Este străbătută totodată de șoseaua de centură a Iașiului, desemnată ca șosea... citește mai departe

75 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Clauze obligatorii ale contractului individual de munca

Capitolul I: Clauze obligatorii ale ontractului individual de munca Codul Muncii defineste contractul individual de munca in urmatoarea maniera: „contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația publică între tradiție și modernitate în contextul societății informaționale

Capitolul I Administrația Publică tradițională Administrația publică este reprezentată ca fiind una dintre cele mai vechi forme de conducere exercitată de stat. Aproape fiecare stat are formele sale specifice de guvernare datorită tradiției și eveluției închise în cadrul granițelor. Aceste forme, au în general... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a marcat.evolutia finantelor publice. În Evul mediu si antichitate au existat doar elemente de FP, deoarece prevederile la dispoziția statului erau preponderent în natură... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

E-comunicarea în administrația publică

INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri și cetățeni. Astfel, statele europene - România nefiind o excepție în acest sens - încearcă să treacă la o societate informațională. În România, organizarea și... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dileme și bune practici în Primăria Târgu Neamț

1.Scurtă descriere a organizației publice Primaria orasului Tirgu-Neamt este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al orasului Tirgu-Neamt privind... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Combaterea evaziunii fiscale și a altor infracțiuni economice prin implementarea administrației electronice

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE EVAZIUNI FISCALĂ „Evaziunea fiscală se poate defini ca fiind totalitatea procedeelor licite sau ilicite prin care cei interesați sustrag în total sau în parte materia lor impozabilă obligațiilor stabilite prin legile fiscale” . Evaziunea fiscală este în mod primordial rezultatul logic a... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor raporturilor. 4. Drepturile subiective si clasificare. 5. Obligatiile civile si clasificare 6. Bunurile. Clasificare. 7. Bunuri mobile si immobile 8. Bunuri certe si... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Economie regională - regiunea centru

Regiunea 7 Centru este așezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului și cuprinde 6 județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Suprafața Regiunii este de aproximativ 34100 kmp, ceea ce reprezintă 14,3%... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Principiul separației puterilor în stat și administrația publică în cadrul constituției actuale

Statul reprezintă forma organizată și exteriorizată a puterii publice de pe un anumit teritoriu exercitată asupra întregii colectivități umane aflate în acel loc.În acest sens statul este un fenomen obiectiv inerent vieții sociale superior organizate , adică societății civile. Principiul separației puterilor în... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Comunicarea în administrația publică

I. INTRODUCERE Activitatea cu o deosebită importanță în cadrul organizațiilor o reprezintă comunicarea. Comunicarea este fundamentală pentru cooperarea umană și joacă un rol hotărâtor în activitatea curentă. Este un proces complex, cu multe posibilități de eroare și neînțelegere. Comunicarea este realizată prin... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani

INTRODUCERE Deși, în prezent, majoritatea firmelor din sectorul privat urmăresc obținerea de profit, interesele sectorului public sunt orientate spre satisfacerea cerințelor și nevoilor cetățenilor prin intermediul angajaților. Pentru ca acest lucru să fie îndeplinit cu succes este nevoie de angajați bine... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcția publică

Rolul statului Rolul principal al statului modern într-o economie de piață democratică este să asigure condițiile și standardele vieții de zi cu zi a indivizilor, cât și ale entităților legale. Prima sarcină a statului, în domeniul pieței muncii, este de a reglementa relațiile de bază dintre angajatori și... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras

Drept administrativ

1. Prezentatea stării de fapt și a problemelor de drept ale speței. Prin hotărârea de consiliu local ce constituie obiect al analizei noastre, autoritatea locală cu atribuții în materie, respectiv Consiliul local, căci despre el este vorba, dispune aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare,... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Fenomenul democratic și influența sa asupra administrației

Cap. I. Democrația și principiile sale 1.1 Conceptul de „democrație” Pornind, în primul rând, de la etimologia cuvântului „democrație”, termen de origine greacă, ce provine de la „demos”-popor și „kratos”-putere, putem spune că democrația înseamnă puterea poporului și reprezintă una dintre cele mai complexe... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Serviciile publice

1. Noțiune și definiție. Datorită organizării sale, statul este instrumentul de protecție a vieții și muncii cetățenilor săi, dar el este și protectorul spriritului național, care stăpânește pe fiecare cetățean. Pe lângă drepturile fundamentale ale statului (dreptul de a legifera, dreptul de a distribui justiția)... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul serviciilor de informații în politica internațională

Serviciile speciale ca fenomen există de milenii, dar ca domeniu de cercetare de numai câteva decenii. Evoluția și dezvoltarea societății umane, a noilor teorii științifice și a tehnologiei informației au dus la modificări importante, transformări controlate și adaptative asupra domeniului serviciilor speciale,... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras

Impactul deciziilor Primăriei Iași asupra dezvoltării locale

1. Conceptul de decizie administrativă 1.2.1. Definirea și trăsăturile deciziei administrative Administrația publică presupune un proces de elaborare și implementare a unor strategii publice cu scopul asigurării de servicii publice sau al aplicării unor regulamente destinate indivizilor sau anumitor grupuri de... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul afacerilor

1.Noțiunea de Contract de transport Contractul de transport este un contract prin care o persoană se angajează pentru un preț, să transporte unei alte persoane, de la un loc la altul, pe uscat, pe canale, pe lacuri sau pe râuri navigabile, pasageri sau bunuri , și să le livreze la persoana care i se indică. În... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fundamente conceptuale privind știința administrației

INTRODUCERE Amploarea și complexitatea nevoilor sociale au impus pe planul cercetării administrația publică, ca principal domeniu de studiu, dar în același timp și singura soluție pentru a propune și impune raționalizarea și eficientizarea acesteia, în vederea realizării serviciilor publice. O perfecționare... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația publică între social, politic, juridic, media și reformă

2.0. INTRODUCERE Cunoașterea științifică a unei anumite materii presupune identificarea noțiunilor cu care operează știința care are drept obiect materia respectivă, ca prin intermediul acestor noțiuni să se dezvăluie esența fenomenului de cercetat. Prezentarea unui punct de vedere asupra acestei noțiuni care să... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Răspunderea juridică în dreptul financiar și fiscal

Introducere „Evaziunea fiscală a apărut o dată cu statul și va dispărea o dată cu statul” Geneza evaziunii fiscale este indisolubil legată de stat și apariția lui. De-a lungul istoriei, formele de manifestare au evoluat odată cu dezvoltarea economico-socială. Sustragerea de la plata obligațiilor au fost o... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bugetul local. elaborare, aprobare și execuție

Introducere Una dintre temele prioritare ale actualei guvernări o constituie reforma administrației publice, un accent important fiind pus pe componenta financiară a acesteia. Există un conflict între comunitățile care realizează venituri proprii suficiente și cele care nu se descurcă nici pentru cheltuielile de... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caracteristicile modelului german de prevenire a criminalității

Abstract: La fel ca criminalitatea însăși, prevenirea acesteia are și numeroase caracteristici. Protejarea împotriva criminalității și a delincvenței este o calitate fundamentală a coexistenței umane și se angajează într-un scop social care nu restrânge drepturile individuale, ci le susține. Prin urmare, prevenirea... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview