Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 14 din 22

Generarea diagramelor de tip pai

Temă: LUCRUL CU DIAGRAME (GRAFICE) DE TIP PAI IN WORD STUDIU DE CAZ Rata de promovare la examenul de bacalaureat a inregistrat o crestere din 2013 pana in anul 2016 conform tabelul 1. tabelul 1-rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat 2013 2014 2015 2016 56.44 60.65 66.41 66.7 GENERAREA DIAGRAMELOR... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Surse de finanțare a proiectelor de investiții

Notiuni generale despre investiti Investitiile reprezinta cel mai important stimul pentru orice activitate economica. In cadrul economiei nationale, investitiile constituie elementul fundamental care initiaza si dezvolta orice activitate umana, reprezinta ceea ce este motorul pentru un sistem activ. Efectele... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drepturile și obligațiile funcționarilor publici

Abordand problema drepturilor functionarilor publici trebuie sa subliniem ca, asa cum se sustine in realitatea juridica, nu exista drepturi si obligatii independente unele de altele.Astfel, fiecarui drept ii corespunde o obligatie corelativa si fiecare obligatie naste, la randul sau un drept. Daca institutia... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Plan de afaceri Beauty Shop SRL

DATE DE IDENTIFICARE 1.Numele firmei: „beauty SHOP” 2.Cod unic de înregistrare: 6859662 3.Forma juridică de constituire: S.R.L. 4.Activitatea principală a societății și codul CAEN al activității principale: 5233, comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie 5.Valoarea capitalului: 50000 €... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Semnătura electronică și utilitatea acesteia în procesele administrative publice

Ce este semnătura electronică? Semnatura electronica (sau digitala) este pentru documentele electronice ceea ce este o semnatura olografa pentru documentele tiparite. In plus, serveste ca metoda de identificare a semnataruiui si este inmagazinata pe suport magnetic securizat. serveste ca metoda de identificare a... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Administrația publică centrală în Țara Românească și Moldova - secolele XIV - XVII

De la formarea fiecăreia dintre cele două țări române și până la Unirea lor de la 1859, atât Țara Românească, cât și Moldova, au cunoscut diferite forme de administrare publică centrală. Astfel, pornind de la slaba centralizare a celor două state române, așa-numita epocă a „țărilor” - caracteristică administrației... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Descentralizarea administrației în România

1 Introducere Descentralizarea urmărește să ofere colectivităților locale o anumită autonomie permițându-le să-și definească singure normele de acțiune și să-și aleagă modalitățile de intervenție. Descentralizarea reprezintă principiul care conferă administrației publice locale posibilitatea de manifestare a unui... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli - Comuna Ucea, Județul Brașov

I. INTRODUCERE 1. Motivarea alegerii subiectului Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pentru comuna Ucea, jud. Brașov, se datorează, în primul rând, unui aspect de ordin pur subiectiv, deoarece am trecut în urmă cu câteva zile prin această localitate, iar imaginea Munților Carpați, de pe drumul național a... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Integrare europeană

Introducere In aceasta lucrare vom detalia principiile si valorile ce stau la baza Uniunii Europene, in principal cele patru libertati, considerate astazi fundamentale, bunei functionari a economiei si societatii europene. Se va discuta despre trasaturile principale a circulatiei bunurilor si serviciilor, alaturi... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Servicii publice electronice în România

Capitolul I. Guvernarea electronică Noțiuni generale Pentru a înțelege mai bine cum funcționează serviciile publice electronice și la ce se referă acestea, mai întâi de toate trebuie avută în vedere o definiție clară a conceptului de e-guvernare sau guvernare electronică, în jurul căruia se propagă serviciile... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea restauranului Peștișorul azuriu

Introducere Alimentația publică este prezentată ca una din ramurile de bază care se bucură de o mare aplicare în zilele noastre, ea se caracterizează prin aplicarea ei atît în măsuri individuale, adică prelucrarea și prepararea bucatelor in condiții casnice, cît și deservirea consumatorilor în întreprinderi de... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Legitimitatea proceasuală activă a Curții de Conturi Europene

CUVÂNT ÎNAINTE Uniunea Europeană constituie, prin cadrul său instituțional unic pe scena relațiilor internaționale și prin întrepătrunderea dintre drept și politică, un obiect de studiu deosebit de interesant, fiind rezultatul cel mai convingător și complex al procesului de unificare europeană început la finele... citește mai departe

48 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină activitatea economică , prin care trebuie să producă bunurile și serviciile solicitate ,menite să satisfacă trebuințe , dorințe și aspirații. Activitatea economică este... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Analiza pieței imobiliare pentru trimestrul III al anului 2016 pentru orașul Chișinău

Prețurile de ofertă pentru toate categoriile de bunurile imobile pe parcursul lunilor iulie-septembrie 2016, comparativ cu cele din primele trimestre ale anului, nu s-au modificat semnificativ. Tendința cea mai pronunțată este cea de majorare a perioadei de expunere pe piață. Dacă anterior expunerea obiectului pe... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Etica și conflictul de interese în achizițiile publice

Societatea, în ansamblul ei, și pentru propriul său interes, organizează un set de norme cu scopul de a preveni, apăra existența sa de eventuale acțiuni care îi pot afecta progresul. O astfel de acțiune care afectează negativ evoluția unei societăți este nerespectarea unei etici, a unor principii ale moralei,... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul administrației publice locale în implementarea politicii de mediu privind colectarea selectivă a deșeurilor

INTRODUCERE Una dintre numeroasele probleme ale vieții moderne o constituie cea a stocării, neutralizării ori eliminării deșeurilor. În viața de zi cu zi omul produce o serie de deșeuri menajere care sunt aruncate în locuri special amenajate și pe care nu le mai folosește nimeni. Multe dintre acestea au valoare... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Achizițiile publice prin mijloace electronice, SEAP - Sistemul Electronic de Achiziții Publice

Sistemul de achiziții publice este procedura prin care instituțiile de stat și organizațiile din sectorul public achiziționează bunuri și servicii și încheie contracte de lucrări publice cu furnizorii de produse și servicii, folosind bani publici. Introducerea progresivă a sistemului electronic de achiziții... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Managementul resurselor umane în administrația publică locală

Memoriu justificativ Etapa tranzitorie spre o economie concurențială implică după sine fenomene și mutații semnificative în paradigma fenomenelor politice, socio-economice, culturale și, nu în ultimul rând, în administrația publică, care s-a văzut confruntată cu schimbări privind cadrul propriu de funcționare,... citește mai departe

54 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

The dialectical organization - An alternative to Bureaucracy

I: Introducere Dezvoltarea timpurie a administratiei publice a fost afectata de factori sociologici. Pentru a distrage atentia de la aspectele mai putin placute ale administratiei in procesul guvernamental, s-a plecat de la premiza ca administratia este solutia majoritatii problemelor. Astfel, in ciuda anumitor... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Comisia Europeană și rolul sau în cadrul Uniunii Europene

Comisia Europeană este instituția executivă a Uniunii Europene și promovează interesul general al acesteia. Comisia este responsabilă pentru întocmirea propunerilor legislative, implementarea deciziilor și apărarea tratatelor Uniunii precum și coordonarea activităților curente ale Uniunii. De asemenea, Comisia... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Ombudsman-ul European și Responsabilul European pentru Protecția Datelor

I. Ombudsman-ul European Instituția Ombudsmanului a fost înființată în Suedia, în anul 1809, de către Parlament care a introdus în noua Constituție Biroul Ombudsmanului Parlamentar, ca instrument care să poată permite Parlamentului să exercite un anumit control asupra exercițiului puterii de către executiv, prin... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Funcționarii publici de execuție

1. Noțiunea de funcționar public Pentru ca serviciile publice să-și realizeze sarcinile pentru care au fost organizate este necesar ca funcțiile publice - acele grupari de atribuții, puteri si competente - sa fie ocupate de persoane fizice cu o pregatire de specialitate, care sa realizeze, în practică, sarcinile... citește mai departe

7 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Memoriu justificativ Urechești

1. Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa). Comuna Urechești, Județul Bacău 1.2 Denumirea investiției. „ Achiziție de utilaj( buldoexcavator) pentru comuna Urechești, judetul Bacău.” 1.3 Elaborator (coordonate de identificare). 1.4 Amplasamentul (județul, localitatea, strada,... citește mai departe

32 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza sistemului fiscal al Austriei

Introducere Actualitatea temei se conturează în faptul că impozetele sunt una din cea mai importante parti a vietii economice a unui stat. Rolul impozitelor se manifesta pe plan financiar, economic si social, iar modul concret de manifestare a acestuia se diferentiaza de la o etapa de dezvoltare a economiei la... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Egalitatea de tratament și interzicerea discriminării

Rezumat: Dincolo de realitatea globalizării, de tendința epocii moderne de a uniformiza societatea umană și a impune aceleași valori la scară mondială continuă să persiste dorința de netăgăduit a existenței conștiinței naționale, a identității și apartenenței la o anumită comunitate umană, indiferent de elementului... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview