Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • BCAP

  1.STATUL Elementele esenţiale ale definirii statului:forma de organizare politică a unei colectivităţi umane constituite istoric; localizarea geografică; existenţa unui grup conducător învestit şi atribuţii de guvernare şi de exercitare a autorităţii publice în numele poporului; prerogativa grupului conducător de a stabili şi de a apăra ordinea statală şi în cadrul acesteia, a celei juridice. Statul – forma intituţionalizată de organizare politică a unei colectivităţi umane constituite...

 • Infractiuni prevazute de Codul Vamal

  I. Aspecte generale privind infracțiunile din domeniul vamal. Actuala reglementare a infracţiunilor din domeniul vamal: Cadrul juridic în domeniul activităţii vamale din România este format din următoarele acte normative: -Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României ; -Regulamentul de aplicare a Codului vamal, aprobat prin H.G. nr. 707/2006 ; -Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de...

 • Impactul principiilor formulate de stiinta administratiei asupra activitatii administrative

  Administrația reprezintă una dintre cele mai utile activități umane, regăsindu-se pretudinteni, în toată complexitatea vieții. Administratia publica are ca obiect realizarea valorilor politice care exprima interesele generale ale societății, organizate în stat și care sunt formulate în legi de catre organele puterii legiuitoare, precum și executarea hotărârilor judecatoresti, date în temeiul legii. Trebuie de menționat, că activitatea administrației este realizată corect și baza legii, în...

 • Finantare europeana

  Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data largirii acesteia cu inca un nou membru, la 1 iulie 2013, are puterea unei piete interne a 28 de state membre cu peste 454 milioane locuitori care locuiesc in 254 de regiuni . Insa nu toti europenii au aceleasi avantaje si sanse de succes in termeni socio-economici. Diferenta este facuta de zona in care locuiesc - daca e o regiune prospera ori...

 • Indicatorii morbiditatii din judetul Dolj - O analiza dinamica 2014-2016

  Sănătatea publică se preocupă de supravegherea sănătăţii publice, de identificarea nevoilor sanitare ale acesteia, de cultivarea strategiilor care promovează sănătatea şi de evaluarea serviciilor de sănătate. Sănătatea publică este unul din domeniile în care Uniunea Europeană nu are decât competenţe de sprijin, însemnând că acţiunile acesteia nu fac decât să completeze acţiunea statelor membre, obiectivul primordial fiind ameliorarea stării de sănătate şi prevenirea bolilor. Deoarece esenţa...

 • Campania de relatii publice Sighisoara

  „In anul 1990, numarul turistilor straini era intr-un progres constant, dar absenta unei solide retele de societati turistice, starea deplorabila a infrastructurii si absenta unor hoteluri cat de cat decente, au determinat cantonarea turismului sighisorean aproape exclusiv in zona celui de gen "itinerant", in favoarea unor localitati relativ apropiate care, in pofida faptului ca obiectivele lor turistice erau mult mai putin importante, dispuneau de o retea hoteliera de o calitate...

 • Sistemul bugetar si politica bugetar-fiscala a statului

  2.1 Bugetul - verigă de bază a sistemului financiar al ţării În economia contemporană bugetul public constituie veriga centrală a sistemului financiar al oricărei ţări, fiind expresia unui tip specific de relaţii financiare - relaţiile bugetare - care se manifestă în procesele formării, repartizării şi utilizării fondurilor bugetare necesare organelor statale la nivel naţional şi local. În teoria şi practica economică, bugetul public este privit, de obicei, din două puncte de vedere – ca o...

 • SIS MD

  Apariția 1999, 16 noiembrie - prin Legea Republicii Moldova nr.676-XIV, Ministerul Securităţii Naţionale este reorganizat în Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, organ de stat specializat în domeniul asigurării securităţii de stat. Misiune, viziune și valori MISIUNE: Protejarea eficientă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, societăţii şi statului împotriva riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii de stat, promovarea valorilor...

 • Achizitii publice - Reguli de participare la procedura de atribuire

  Introducere Achiziția publică este modalitatea care duce la îmbunătățirea zilnică a activității instituțiilor publice, iar referitor la tema acestui referat, procedura de atribuire, reprezintă activitatea fără de care achiziția nu ar mai avea loc. ,,Procedura privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, procedură administrativă presupunând un ansamblu de reguli şi formalităţi ce trebuie...

 • Dezvoltare durabila si orasele inteligente - Studiu de caz Piatra Neamt

  Rezumatul referatului Dezvoltarea durabilă şi oraşele inteligente se află într-o stransă legatură deoarece nevoia pentru o dezvoltarea durabilă poate fi considerată catalizatorul ce a condus la apariţia oraşelor inteligente. Dorinţa de a crea generaţiilor viitoare condiţii cel puţin similare cu cele de care am avut noi ca şi generaţie actuală parte necesită contribuţia tuturor locuitorilor globului . Însă nu este de ajuns să spunem că vrem sa facem acest lucru . Pentru aputea fi realizabil...

 • Dezvoltare si planificare urbana

  1. REPERE GEOGRAFICE GENERALE Încadrare administrativă Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9, 6 km în amonte de confluenţa Siret-Bistriţa. Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriţei, şi o îngustare spre sud, ″poarta Şiretului″, suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei şi culmile subcarpatice...

 • Politici publice

  Introducere Politica sociala a Uniunii Europene este formata dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţioneaza in acele sectoare de activitate ce afecteaza sau genereaza gradul de bunastare individuala şi sociala. Permanenta preocupare a comunitaţii europene pentru aspectele de politica sociala - inceputa cu Tratatul de Roma (1957)- a dus, in timp, la crearea unui „model social european”. Unul din momentele cele mai importante...

 • Audit

  1. Definiţi auditul în general şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia. Prin audit se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate. Elementele fundamentale care definesc auditul: - examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv profesională ; - obiectul examinarii - orice tip de informatie din orice domeniu ; - scopul este acela de a...

 • Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica

  Capitolul 1.Organizarea si functionarea organizatiei publice a Primariei Municipiului Iasi 1.Scurt istoric Municipiul Iaşi se afla printre cele mai vechi şi mai insemnate aşezări ale statului, fiind amintit pentru prima oară într-un privilegiu negustoresc elaborat în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Iaşul a fost resedinta Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două resedinte ale Principatelor Unite in anii 1859 şi 1862 şi capitala României în perioada 1916-1918....

 • Posibiltati de implicare a primariei in actionariatul societatilor sportive

  Primăria susține continuu și influențează dezvoltarea sportului de performanță alocând anual din bugetul local contribuții financiare prin contractele de asociere încheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive și secții de discipline sportive individuale. Totodată, primăria poate avea calitatea de membru în asociații sportive reprezentând jocurile sportive de baschet masculin, fotbal, rugby si handbal masculin, finanțând din bugetul local prin contribuții financiare cu titlu de...

Pagina 18 din 21